Viddefjell

Heiveien 8B

Prisantydning
790 000 kr
Omkostninger
9 960 kr
Andel fellesgjeld
156 780 kr
Andel fellesformue
7 340 kr
Totalpris
956 740 kr
Formuesverdi
244 001 kr
Formuesverdi sekundær
878 405 kr
Felleskostnader
3 768 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1973
P-rom
41 ㎡
Bruksareal
55 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
1
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Praktisk 2-roms leilighet i høy 1. etasje - sentral beliggenhet - innglasset balkong med fin utsikt

Om eiendommen

Innhold

Entre, bad med opplegg for vaskemaskin, åpen stue og kjøkkenløsning, og soverom med gardeobe. Det er i tillegg innglasset balkong med plass til sittegruppe, samt egen bod i kjeller.

Standard

Leiligheten har normal standard med behov for oppgraderinger. Entre og stue/kjøkken har laminat på gulv og malt tapet på veggflater. Baderom med adkomst fra entre. Her er det flislagt gulv- og veggflater med varmekabler i gulvet. Baderommet er innredet med dusjkabinett, toalett, servant og opplegg for vaskemaskin. Toalettet eller sisterne må byttes ut. Kjøkkenet er utført med lyse fronter og i åpen løsning mot stue. Store vinduer i stuen mot den innglassede balkongen gir godt med lysinnslipp. Balkongen er romslig med plass til flere sittergrupper. Her er det fin utsikt mot byen og sjøen, og gode solforhold. Fra stuen er det adkomst til soverom med garderobeskap, og plass til dobbeltseng. Her er det vegg-til-vegg teppe på gulvet. Se forøvrig tilstandsrapport.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 41 kvm, Bruksareal: 55 kvm Sekundærrom: 14 kvm.
P-rom inkl: entre, bad/vaskerom, stue/kjøkken og soverom.
S-rom inkl.: innglasset balkong.

Med hver leilighet følger bod i kjeller. Det er i tillegg felles vaskerom i kjeller. Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1973 i følge Risør kommune.

Oppvarming

Elektrisk. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

KabelTV og bredbånd leveres av Telia AS. Borettslaget abonnerer på grunnpakke.
Eiendommen er av borettslaget forsikret med fellespolise i IF med polisenummer: SP588119.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 13.04.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Andelsleilighet i bygningens 1.etasje. Baderommet og kjøkkenet er av nyere dato. Tidspunktet for oppgraderingene er for øvrig ukjent. Det må påregnes oppussing av innvendige overflater. Videre må det påregnes utskiftning av toalett eller toalettsisternen, som følge av sprekk i sisternen. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom
Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet. Sprekk i toalettsisterne, manglende toalettsete og bøyd sokkel under kabinett.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Det mangler funksjonelle røykvarslere i leiligheten. Tilgjengelig brannslukningsapparat er produksjonsmerket 2014.

TG2:
Utvendig > Vinduer
Det er avvik:
Normale aldringssvekkelser for tettepakninger og isolerglasser. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for vinduene.

Utvendig > Terrassedør
Det er avvik:
Det ble registrert løs vrider, innvendig rennemerke under glassfelt og utvendig falming. Naturlige aldringssvekkelser for isolerglass.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik:
Det ble registrert lokale sviktsymptomer i terrassegulvet. Videre ble det registrert behov for overflatevedlikehold av terrassegulv, veggplater med  overflatemugg og reparasjon av enkelte låsemekanismer og bevegelige deler i tilknytning til de innglassede feltene.

Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

Innvendig > Overflater
Det er avvik:
Det ble registrert påbegynt delaminering i tilknytning til laminatgulvene og utildekkede spalter mot fotlister og karmer. Videre ble det registrert opphengsmerker og slitasje på veggflatene. Synlige sverteavsetninger, hovedsakelig i tilknytning til overganger mellom vegg og takflater mot yttervegger.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert ujevnheter i gulvkonstruksjonen.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik:
Dørbladene har overflateslitasje.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er avvik:
Det ble registrert tilsmussede flisfuger og noe ujevn flislegging.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Videre belastes sluket med avløpsvann fra både kabinett og opplegg for vaskemaskin.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er påvist fuktskjolder i overflater. Sprekk i laminatskjøt, i overgang mellom stue og kjøkken. Det ble registrert løs skuffeinnredning ved komfyr, overflateskall i tilknytning til sokkel og dekkplater. Ujustert overskapsfront. Behov for rens av overflater, hovedsakelig rundt komfyr. Bruksmerker i
tilknytning til benkplate og laminering på enden av benkplaten.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Det er avvik:
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Ventilator er tilsmusset og det ble registrert defekt lys.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Det foreligger ingen tilgjengelig dokumentasjon fra ansvarlig utførende.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det mangler dørspalte for luftgjennomstrømning fra soverommet.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap felles gang. Ingen tilgjengelig anleggsdokumentasjon eller kontrollrapporter fra det lokale el-tilsynet. Det mangler deksel for støpsel under stuevindu, med påfølgende berøringsfare. El-anlegget er i hovedsak omfattet av fellesarealene. Opplysninger om eventuelle kontrollrapporter fra det lokale el-tilsynet, utførte oppgraderinger eller planlagte fremtidige oppgraderinger må derfor innhentes hos borettslagets styre eller vaktmester.

Ikke undersøkt:
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone. Våt-sonen er utført med omsluttende murkonstruksjoner mot tilstøtende leilighet og soverom.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Kjør fra Frydendal mot Viddefjell, og ta inn første vei til venstre. Heiveien 8B har du som tredje blokk på høyre side. Se forøvrig kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i høy 1. etasje med fin utsikt fra innglasset veranda mot Risør sentrum, samt noe sjøutsikt. Balkongvinduene kan åpnes og lukkes etter behov. Gode solforhold. Sentral beliggenhet med kort gangavstand til butikk og post på Randvik, samt gangavstand til sentrum med alle fasiliteter. Det er bussholdeplass like ved Heiveien. Forøvrig kort vei til både skole, idrettsanlegg og flotte turområder. Bademuligheter på Randvik badestrand.

Tomt

Eierform: Fellestomt Fellesarealer er pent opparbeidet med plen og diverse beplantning. Sjøutsikt og gode solforhold. Asfaltert inngangsparti.

Parkering

Felles biloppstillingsplasser på borettslagets tomt. Ingen nummererte plasser.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatese datert 05.12.1973. Brukstillatelsen gjelder våningshus, gjenstående arbeid: tilfluktsrommet må utstyres i samsvar med sivilforsvarets forskrifter.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Deler av eiendommen ligger innenfor reguleringsplan Ringveien 13, bygrensa, med delareal avsatt til industri, parkbelte i industriområde og kjørevei.

Det er planer under arbeid:
I skogholtet sørøst for blokka er det et planarbeid på gang. Detaljreguleringsplanen for Heiveien ble lagt ut til høring/offentlig ettersyn 02.01.2023 og fristen for merknader og innspill i denne runden var 20.02.2023. Forslaget legger til rette for 23 nye boenheter, som er fordelt på 6 eneboligtomter, 5 mindre enheter i rekke og 12 leiligheter i terrassert flermannsbolig https://www.risor.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kunngjoringer-og-horinger/offentligettersyn-
detaljreguleringsplan-for-heiveien.29954.aspx

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Blokka har felles vannmåler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei
Det er ikke lenger boplikt i Risør kommune.

Om borettslaget

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets andelseiere, og dernest medlemmer i boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten utlyses og avklares etter budaksept. Dette tar ca 12-19 dager etter at RBBL har fått melding om kjøper. Borettslagets styre må godkjenne ny andelseier. De har 20 dager på dette fra de mottar søknad om ny andelseier fra RBBL. Innflytting kan derfor ikke avtales før 20 dager etter at forkjøpsretten er avklart.

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Regnskap og vedtekter

Årsregnskapet for 2022 er ikke vedtatt i generalforsamling ennå, så det er 2021 regnskapet som ligger vedlagt. Borettslaget hadde per 31.12.2021 et overskudd på kr 497 776,-.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Saldo Regnskap Risør AS

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

790 000,- (Prisantydning) 156 780,- (Andel av fellesgjeld) 946 780,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 1 100,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett) 9 960,- (Omkostninger totalt) 956 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter er inkludert i felleskostnadene.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er en del av de kommunale avgiftene, og er inkludert i felleskostnadene.

Felleskostnader

Kr. 3 768,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Dette inkluderer borettslagets driftskostnader, utvendig vedlikehold, bygningsforsikring, kommunale avgifter, kabelTV, bredbånd, administrasjonskostnader, samt renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 156 780
Andel fellesformue kr. 7 340

Lånevilkår fellesgjeld

Rentesatsen på fellesgjelden i Husbanken er pt. 2,188%. Lånet skal nedbetales over 25 år regnet fra 2000, hvor 5 år er avdragsfrie perioder. Fast rente i 5 år fra 01.07.2019. Restgjeld kr 594.801,-618.501,- pr 29.03.2023.

Rentesatsen på fellesgjelden i Handelsbanken er pt. 4,35%. Lånet skal nedbetales over 24 år regnet fra 2015. Restgjeld kr 4.304.560,- pr. 31.08.2022.

Disse tallene er hentet ut fra opplysningene som er gitt fra forretningsfører ved RBBL.

Det gjøres oppmerksom på at lånekostnaden på felleslånet er basert på den rentesats lånet hadde på det tidspunkt nærværende salgsoppgave ble utarbeidet. Det tas derfor forbehold om at renteendringer samt beslutninger i sameiet/ borettslaget kan medføre endringer i felleskostnader. Gjeldende felleskostnader kan fås hos Sørmegleren og bør etterspørres før budgivning.

Fradragsberettiget

Renteutgifter på andel fellesgjeld kan trekkes fra på selvangivelsen som vanlige gjeldsrenter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 244 001,- for år 2021. Sekundær: Kr. 878 405,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Heiveien 8B, Andelsnr. 14 Orgnr. 946779709 i Risør kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Selger

Ronny Schult's bo v/fullmektig Veronica Schult Leifsen.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap og komfyr. 
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 55 31 55.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-23-0024

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-23-0024. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen, tlf. 92 80 63 23

Vederlag

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.6 215) Gebyr utlysing forkjøpsrett (Kr.1 100) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.8 500) Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.480) Provisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 946 780,-) (Kr.50 000) Tilrettelegging (Kr.13 500) Tingl. hjemmelserklæring (Kr.480) Totalt kr. (Kr.86 125)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3065282