Porsgrunn - Heistad, Brattås

Heistad Botaniske - andel 15 ( ny adresse Breviksvegen 293 H0503)

Prisantydning
4 020 000 kr
Omkostninger
5 960 kr
Andel fellesgjeld
3 975 000 kr
Totalpris
8 000 960 kr
Felleskostnader
22 369 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
P-rom
95 ㎡
Bruksareal
106 ㎡
Etasje
5
Antall soverom
3
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Heistad Botaniske - 15 flotte leiligheter med solrik og sentral beliggenhet. Drivhus - Heis - Parkeringskjeller.

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

LYST, LUFTIG OG GRØNT PÅ HEISTAD!
Gjør deg klar for en helt ny hverdag i Heistad Botaniske! Nå er tiden inne til å introdusere et nytt boligprosjekt på den gamle skoletomta på Heistad!
Heistad Botaniske byr på 15 moderne boliger i ett leilighetsbygg, hvor det også er fokus på å skape frodige, grønne fellesarealer kombinert med et
eget drivhus.

NYE HEISTAD SENTRUM
Arbeidet med å forvandle skoletomta til det nye Heistad sentrum er i gang. Det neste skrittet blir i form av et nytt bygg i åsen bak Porsgrunn Utviklings ferdigstilte Skolebakken-prosjekt. Det nye bygget blir knyttet opp mot et nytt parkområde som skal etableres. Bygget får en underetasje med parkeringskjeller og heis opp til fem etasjer med leiligheter. Mange av boligene blir gjennomgående, og alle får en eller to private balkonger.

DET FØRSTE SKRITTET
Samtidig som vi lanserer av det nye bygget, arbeides det videre med planene for de neste byggene på skoletomta. Heistad Botaniske blir et stort prosjekt som kommer til å romme både boliger og næringslokaler.
Totalt ser utbygger for seg fire bygg med innbydende fellesarealer, parkområder og attraktive tilbud til innbyggerne på Heistad.

GRØNN OASE
Arkitekten har vært opptatt av at alle boligene skal fåromslige uteplasser og balkonger. De største leilighetene får faktisk to balkonger, noe som sikrer både morgensol og kveldssol. Et annet satsingsområde har vært fellesarealene. Her ønsker man å skape en liten grønn oase for beboerne. Mot parken blir det bygd en uteplass med pergola, hvor man nyte ettermiddagssolen. Ved siden av denne blir det ett drivhus med plass til både kreative innspill fra dem med grønne fingre og en egen sittegruppe.

MANGE MULIGHETER
Mange flytter fra en enebolig eller rekkehus til et leilighetsbygg. Her får de en enklere hverdag, men en del savner nok hagen og de grønne gledene den gir. I Heistad Botaniske kan de med grønne fingre fortsatt dyrke sin hobby.
I prosjektets drivhus kan du nemlig pusle med blomster, grønnsaker eller andre vekster til glede for deg selv og andre.
Kanskje borettslaget til og med kan få en egen gruppe som kan utnytte drivhuset og mulighetene der sammen?

EGET PARKERINGSANLEGG
I parkeringsanlegget i underetasjen får hver leilighet en egen parkeringsplass. I tillegg vil det bli avsatt plass til sykkelparkering her. Enkelte av garasjeplassene i kjelleren vil kunne leves som elbilladestasjon.

KVALITETER
Heistad Botaniske har mange kvaliteter som beboerne vil sette pris på. Dette er noen av disse kvalitetene:
  
  • Heis
  • Parkeringsanlegg med boder
  • Drivhus
  • Uteplass, park og lekearealer
  • Sykkelparkering

Standard

For å få nøyaktig beskrivelse av standard leveranse henvises det til prospekt som gjelder for den leiligheten du ønsker å se nærmere på.

Plantegning for hver enhet ligger under bolignummer øverst i annonsen.

Det vil bli gitt mulighet for individuelle tilvalg til standardleveransen mot pristillegg.

Det gjelder følgende deler av leveransen:
• Kjøkkeninnredning
• Baderomsinnredning
• EL-leveransen, inkludert belysning
• Garderober
• Innerdører
• Parkett og fotlist
• Utførelse av innvendige overflater
• Fliser

Tilvalg avtales og bestilles av byggleverandør, dette blir gjennomgått i et tilvalgsmøte

Ferdigstillelse

Det beregnes 15 måneders byggetid fra byggearbeidene starter.

Oppvarming

Oppvarming av bygget baseres på desentralisert balansert ventilasjonsanlegg med integrert varmvannsbereder i kombinasjon med elektriske panelovner og varmekabler på bad.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag. Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemsskap.

Vedtekter:
Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter. Det er i forbindelse med reseksjonering av bygget også utbeidet nye sameievedtekter. Andelseiere i borettslaget plikter også å følge sameiets vedtekter.

Sikringsordning:
Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Risikoen for tap av felleskostnader er dermed redusert.Alle eiere av boligene dekkes av Borettslagenes sikringsfond fra første dag forutsatt at alle boligene er solgt. Sikringsfondet dekker, etter nærmere regler, tap hvis noen beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene.

Totalpris:
Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Felleslån/vilkår:
Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i finansinstitusjon på kr. 73.350 000,--. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 50 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste. Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente, pr 17.01.2021 er den flytende renten i 1,85 % p.a. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten.

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler.

Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden, IN- ordning:
Borettslaget vil inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres.

Felleskostnader:
Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden søkes avdragsfri i 20 år. Se ytterligere informasjon i prislisten.

Beliggenhet

Adkomst

Prosjektet ligger sentralt på den gamle skoletomten på Heistad vis á vis Rema 1000.

Beliggenhet

Prosjektet ligger i et av Porsgrunn største bydeler og mest populære boområder. Byggetomta ligger på den gamle skoletomten på Heistad. Det er kort vei til Heistad barne -og ungdomsskoleskole, apotek, frisør og dagligvare. Flotte naturområder like i nærheten i skog og ved sjøen.

Tomt

Det blir felles eiet tomt av borettslaget. Endelig tomteareal for dette borettslaget vil først foreligger når tomten er ferdig fradelt med eget gårds- og bruksnr. Hjemmelshaver er Pans veg Tomt AS. Tilhørende utearealer er på et senere tidspunkt planlagt organisert som et felleseie for bebyggelsen for området som helhet. Dette gjelder spesielt adkomstveg og gjesteparkering.
Gang- og sykkelveg fra Pans veg til Breviksvegen og regulert parkområde er planlagt overført til Porsgrunn kommune.

Parkering

Alle leilighetene disponerer 1 parkeringsplass i parkeringskjeller.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ved overtakelse.

Reguleringsplan

Eiendommen er en del av kommuneplanen og er avsatt til boligbebyggelse, sentrumsformål, park, gul sone iht. T-1442 o og rød sone iht. t-1442. Eiendommen er også en del av reguleringsplan med følgende reguleringsformål: PLAN ID 3806 775 Heistad Sentrum (2.10.2014) Gul sone iht- 1442, Rød sone iht. T-1442, hensyn landskap, bevaring naturmiljø, boligbebyggelsekonsentrert småhusbebyggelse, sentrumsformål, gang-/sykkelveg, park.

 På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Se salgsoppgaven. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 020 000,- (NB: prisen er fast) 3 975 000,- (Andel av fellesgjeld) 7 995 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 5 000,- (Andelsomkostninger kjøper) 5 960,- (Omkostninger totalt) 8 000 960,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser

Det skal betales inn et forskudd på kr. 300 000,- etter signert kontrakt. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Resten av innskuddet + omkostninger innbetales til overtagelse.

Felleskostnader

Kr. 5 980,- 10.660,- pr mnd

Felleskostnader inkluderer

· Kabel TV/internett (grunnpakke)
· Vaktmestertjenester
· Borettslagets totalforsikring (Gjelder ikke innboforsikring for hver andelseier som må tegnes individuelt).
· Kommunale avgifter
· Forretningsførsel
· Revisjon
· Andre driftskostnader
· Vedlikehold inkl. avsetning

I tillegg til å betale innskudd må den enkelte betale en månedlige kostnad til dekning av løpende fellesutgifter. I denne er inkl. renter på fellesgjeld (avdrag kommer på etter 20 år) Strøm, tlf og innboforsikring bekostes av den enkelte beboer.

Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtakelse.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Heistad Botaniske

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Tilvalg / Endringer

I henhold til informasjon i prospektet.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 49 11 58.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

81-22-0022

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81-22-0022. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler/ Prosjektmegler Tina Vinje, tlf. 95 49 11 58

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Produktnr: 3057118