Arendal

Heidalen 5

Kommunale avgifter
19 557 kr / år
Byggeår
1950
P-rom
96 ㎡
Bruksareal
103 ㎡
Tomteareal
472 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

BUD MOTTATT -Hyggelig enebolig med sentral og solrik beliggenhet!

Om eiendommen

Innhold

Kjeller: Lagerrom. Krypekjeller under ca. 1/3 del av boligen.
1. etg.: Vindfang, entre med trapp til 2. etg., bad/vaskerom, kjøkken, stue.
2. etg.: Gang, bad, 2 soverom.

Standard

1. etg.: Vindfang og trappegang med belegg på gulv og panelplater på vegger. Her er det god plas til garderobe. Trivelig kjøkken med plass for spisebord. Italiensk kjøkkeninnredning i akasie heltre og sort granitt benkeplate. Stue med vedovn og store vidusflater. Spisestue med varmeumpe og god plas til spisebord. I stue og spisestue er det laminat på gulv og hvite panelplater på vegger. Bad med servant og toalett, her er det belegg med varmekabler i gulv og panel på vegger.

2. etg.: Bad/ vaskerom delvis skilt fra hverandre utstyrt med dusjkabinett, dobbelt servant, toalett og opplegg til vaskemaskin. Her er det belegg på gulv med varmekabler og panelplater på vegger. To soverom med laminat på gulver og panelplater på vegger.

Kjeller med tre bodrom. 

Garasje/ bod som benyttes til lagring.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 96 kvm, Bruksareal: 103 kvm Sekundærrom: 7 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 7m²  - 1. etg. 54 m²  - 2. etg. 42 m².
P-rom inkl: 1.etg.: Vaskerom/toalettrom, Gang , Kjøkken ,Stue. 2. etg.: Gang , 2 soverom , Bad.
S-rom inkl.: Kjeller: Bod

Ved fremleggelse av kommunale dokumenter foreligger det ikke godkjente og byggemeldte bygningstegninger.
I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften. Underetasje delvis målbar.

Garasje:
Bra: 24 m² - S-rom: 24 m²
S-rom inkl.: Bod, garasje
Jordgulv i garasje, arealet er tatt med i totalarealet.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1950 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Varmepumpe i stue, vedovn i stue og kjøkken.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den 11.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1950 med frittstående garasje og bod. Boligen fremstår å trenge oppgraderinger, reparasjoner og vedlikehold utfra bygningsmessig beskrivelse. Utvendig tekking med sementtakstein, manglende lufting, diffusjonstetting i undertak. Takkonstruksjon med synlig fuktproblematikk med skader etter borrebilleangrep, skjevheter pga. underdimensjonert sperrer. Utvendig liggende bordkledning med utførelse som vurderes
mangelfullt utført og ufagmessig, ikke musetett i overganger. Vinduer og dør der vedlikehold, utbyttinger må påregnes. Rom under terreng, krypkjeller med synlig fuktproblematikk der tiltak anbefales slik at ikke videre skader oppstår i konstruksjoner. Fuktproblematikk i krypkjeller og rom under
terreng må sees i sammeheng med mangler på fuktsikring, drenering, isolering av grunnmur. Mursteinspipe med større sprekker og piperehabilitering anbefales. Innvendig trapp som er skjøtet på i vanger, manglende rekkverk, lavt rekkverk, bratt der utbytting anbefales.
Etasjeskille med større skjevheter som både er synlig og merkbare ved gange. Våtrom i boligen med mangler på våtsoner, fallforhold mot
sluk der tiltak vil være påregnelig utfra dagens standard.  Kjøkken der museavføring bak skap under vask ble registrert, ukjent omfang. Manglende musetetting utvendig på kledning. Synlig eldre teknisk anlegg med røropplegg med kobber og delvis noe soilrør. Anbefales gjennomgang av det elektriske på generelt grunnlag. Eldre brannslukningsapparat, røykvarsler virket ikke i 1. etasje. mangler på rekkverk på forstøtningsmur ned til kjeller,
manglende rekkverk på terrase mot bod. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. Se forøvrig punkter nedenfor.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Taktekking
Det er ingen lufting i konstruksjonen. Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Undertaket er misfarget. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Skadeinnsekter angrep i bærende konstruksjoner som relateres til høyere relativ luftfuktighet.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vannbrett er ikke fagmessig utført. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er ikke montert rekkverk.

Utvendig > Utvendige trapper
Betongtrapp har mindre sprekker/skader. Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Større skjevheter i gulver registrert. Etasjeskille mot krypkjeller med høyere fuktverdier pga. avdamping fra grunn. Insektsskader på bjelker mot krypkjeller, rom under terreng som relateres til høy relativ luftfuktighet.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen. Det er påvist betydelige sprekker i pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Pipevanger er ikke synlige.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i
trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking . Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.

Innvendig > Krypkjeller
Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Synlig skader etter skadeinnsekter som relateres til høyere relativ luftfuktighet. Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5-6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.

Innvendig > Innvendige trapper
Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Det er ikke montert rekkverk. Åpninger i rekkverk er større enn dagens
forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom/toalettrom
Det er uegnede materialer i våtsoner.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom/toalettrom
Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Membran er ikke klemt alle plasser ned i klemring,
manglende skrue. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på utførelse og ukjent videre tilstand på underliggende konstruksjoner.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap med automatsikringer.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Røykvarslere og brannslukningsapparat observert.

Tomteforhold > Drenering
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenseteffekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i
muren.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er påvist avvik i beslagløsninger. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Konstruksjonene har skjevheter. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. innfesting av panel med 2 skruer, ufagmessig utført.
Overgang grunnmur, innfesting av vindtetting ufagmessig utført og ikke tett utførelse.

Utvendig > Dører
Det er avvik: Fukskader på dør.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Skjevheter i gulver, vegger, himling må påregnes. Manglende avslutninger stedvis på gulver, belistning. Skader i overflater stedvis utover påregnelig bruksslitasje.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak
mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom/toalettrom
Det er uegnede materialer i våtsoner

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom/toalettrom
Det er avvik: Den valgte konstruksjonsformen er utsatt for fuktskader, ingen dokumentasjon på utførelse fremlagt.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
Musavføring bak skap til vask registrert, ukjent omfang.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Lagt varmekabler, el anlegg på bad i 1 etg. Arbeid utført av Kay Ødegaard.
Pkt. 2.2: Er arbeidet byggemeldt: Papirer sendt til takstmann.
Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller: Tidligere tilstandsrapport og ny tilsier at det er/har vært fukt.
Pkt. 7: Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende: Sprekk i mur 2 etg.
Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende: Sprekk i mur 2 etg, svikt i gulv 2. etg.
Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende: Råte i kjeller ved varmtvannspreder.
Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Har dok på dette. Lagt om tilførsler til kjøkken Lagt varmekabler i gulv VF og gang Spotter i tak gang og bad 1 etg. Arbeid utført av Kay Ødegaard.
Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Sendt til takstmann, utført i 2017.
Pkt. 18: Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen: Bygd en utstikker fra gang. Det er et inngangsparti og bad.
Pkt. 18.1: Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene: Sendt dokument til takstmann.
Pkt. 24: Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler): Nabo grense er byttet litt på pga litt av garasje/bod står på nabo sin tomt. Nabo har fått litt av min tomt på nedsiden av parkeringsplass. Henviser til tilstandsrapport.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Kjør Frolandsveien til Solborg, og ta inn til høyre på bakketoppen. Hold høyre inn mot Heidalen. Boligen ligger på venstre hånd. Velkommen!

Beliggenhet

Solrik og sentral beliggenhet ca. 2,5 km. fra Arendal sentrum. Kort vei til Stoaområdet med handlesenter/butikker, fine turområder og badeplasser, samt kunstisbane, kunstgressbane, skole og barnehage på Myra.

Tomt

Areal: 472 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomten er pent opparbeidet med plen, prydbusker, frukttrær og stauder. Terrasse v/inngangsparti.
Stakittgjerde mot naboeiendommen. Plass for parkering på egen grunn.

Parkering

Godt med biloppstillingsplass på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan Heidalsområdet, datert 05.11.1981. Arealplanid: 1815r1. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Varslet planarbeid for Myrene-Høgedal-Solberg - Arendal kommune: Planområdet omfatter areal fra Myrene området til Høgedal og Solberg for i hovedsak å få på plass en vegforbindelse fra E18 til Myrene (Sorteport).  Det vil også bli sett på mulighet for transformasjon i deler av området.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 43 750,- (Dokumentavgift) 60 220,- (Omkostninger totalt) 2 050 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 19 557,46 pr. år inkluderer vann & avløp, renovasjon og eiendomskatt.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2.334,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 591 023,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 127 682,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Heidalen 5, Gnr. 444 Bnr. 59 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 20 63 60.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0138

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0138. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 13.05.23 (Kr.9 900) Eierskifteforsikring (Kr.12 400) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.14 900) Provisjon (Kr.48 125) Totalt kr. (Kr.95 810)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt

Kontakt megler

Varenummer: 3070867