Heidalen/Arendal nord

Heidalen 49

Prisantydning
2 300 000 kr
Omkostninger
73 970 kr
Totalpris
2 373 970 kr
Formuesverdi
683 756 kr
Formuesverdi sekundær
2 461 520 kr
Kommunale avgifter
20 045 kr / år
Byggeår
1960
P-rom
182 ㎡
Bruksareal
182 ㎡
Tomteareal
587 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Sentrumsnær enebolig

Om eiendommen

Innhold

Leilighet I: 1 etasje: Gang, mellomgang, bad, kjøkken, bod, stue samt soverom.
Leilighet II: Vindfang, mellomgang og bad i 1 etasje. 2 etasje er innredet som gang, kjøkken, 2 soverom samt stue.
Leilighet III: Underetasje: Vindfang, stue/kjøkken soverom samt bad

Standard

Enebolig, oppdelt i 3 enheter. I følge Arendal kommune fremkommer det ikke opplysninger som tilsier at bruken er omsøkt og at utleiedeler er godkjent.
Leilighet I: 1 etasje: Gang med belegg på gulv, malte flater på vegg. Mellomgang med laminat på gulv, malte flater på vegg. Bad med belegg på gulv, tapet på vegg. Wc, vask og dusj. VVbereder. Opplegg til vaskemaskin. Kjøkken med laminat på gulv, malte flater på vegg. Bod med laminat på gulv, malte flater på vegg. Stue med tregulv, malte flater på vegg. Dør ut til veranda. Peisovn. Soverom med laminat på gulv, malte flater på vegg.
Leilighet II: (Går over to plan) 1 etasje: Vindfang med belegg på gulv, panel på vegg. Bad med belegg på gulv, tapet på vegg. Wc, vask og dusj. Opplegg for vaskemasin. Mellomgang med belegg på gulv, panel på vegg. Trapp opp til 2 etasje. 2 etasje er innredet som gang med belegg på gulv, panel på vegg. Kjøkken med belegg på gulv, panel på vegg. 2 soverom med belegg på gulv, panel på vegg. Stue med belegg på gulv, panel på vegg. Peisovn. Dør ut til veranda. 
Leilighet III: Underetasje: Vindfang med skifer på gulv, malte flater på vegg. Åpen løsning stue/kjøkken med belegg på gulv, malte flater på vegg. Peisovn. Soverom med belegg på gulv, malte flater påm vegg. Skap. Dør til krypkjeller. Bad med fliser på gulv, malte flater på vegg. Wc, vask og dusj. Opplegg til vaskemaskin. VK

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 182 kvm, Bruksareal: 182 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 49 m²  - 1. etg. 81 m²  - Loftsetasje 52 m².
P-rom inkl: Underetasje: Bad/vaskerom , Stue/kjøkken , Soverom , Vindfang. 1. etasje: Gang , Vindfang , Vindfang 2, Gang 2,
Kjøkken , 2 soverom , Bad/vaskerom , Bad/vaskerom 2. Loftsetsje: 2 soverom , Stue , Kjøkken , Gang.

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med byggeforskriften. Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er innredet 3 hybler i boligen. Endringen er ikke omsøkt. Arendal kommune opplyser at det ikke foreligger godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

1960 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Elektrisk og ved
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen.  Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den 05.09.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig i henhold til matrikkelen fra 1960. Boligen er oppdelt i 3 enheter, det fremkommer ikke opplysninger som tilsier bruken er omsøkt. Rom under terreng der høyere fuktverdier, svertesopp ble registrert. Manglende fuktsikring/isolering av grunnmur må
sees som en årsakssammenheng. Boligen ligger i område som har høy radonforekomst og tiltak eller målinger mot radon er ikke utført. Sprekker i grunnmur ble registrert som relateres til setninger. Taktekking med sementtakstein der enkelte mangler på avslutninger ble registrert. Takkonstruksjon med bordtak som undertak der misfarginger som relateres til kondenserings
skader, manglende lufting ble registrert. Eier opplyser om enkelte skadedyr der museavføring var synlig på befaringsdagen i konstruksjonen. Terrasse anlagt over bad/vaskerom, vurderes utført som en risikokonstruksjon uten lufting/isolering og vil være fare for kondenseringsskader. Etasjeskille der høyere fuktverdier mot krypkjeller ble registrert der avdamping fra grunn er årsakssammenheng. Ikke tilgang til hele konstruksjonen og videre undersøkelser samt utbedring anbefales. Skjevheter i gulver ble registrert utover standardens toleransekrav. Varierende grad av slitasje/skader i boligen, fuktproblematikk i leilighet i underetasje med svertesopp på overflater. Ildsteder og pipe der tiltak vil være påregnelig utfra bygningsmessig beskrivelse.
Våtrom i boligen vurderes å trenge renovering utfra utførelse, skader og alder. Boligen fremstår underventilert og tiltak med veggventiler anbefales.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Undertaket er misfarget. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Det er ikke montert rekkverk. Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Betong terrasse over boligrom med papptekking, vurderes som en risikokonstruksjon med hensyn til kondenseringsskader. Delvis manglende rekkverk

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Overflater
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Det er registrert svertesopp på overflater. Ved målinger på trelist i stue underetasje ble det registrert høyere fuktverdier og synlig svertesopp.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Ved målinger i etasjes skille fra krypkjeller ble det registrert høyere fuktverdier som relateres fra avdamping fra grunn.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Kjeller har ingen ventilering/luftgjennomstrømning. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.

Innvendig > Krypkjeller
Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5-6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som
er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere
enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom
boligrom.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom
Oppkant med dusjnisje terskel uten hjelpesluk. Skader på belegg med utettheter. Badet er preget av elde. Mekanisk ventilasjon og tillfuft er etablert.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er mulighet for at det kan forekomme
vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom 2
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Ved nivellering ble det registrert motfall ved sluk.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom 2
Avtrekksvifte er defekt. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv. Det er ved bruk av fuktindikator rundt utsatte hvitevare påvist indikasjoner på fuktighet. Det er påvist råte/fuktskader i overflater. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
Ved utbedring av fuktskader vil det være påregnelig med demontering av kjøkken. Svertesopp på overflater og målt høyere fuktverdier bak komfyr.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Ingen ventilering utover åpning av vindu.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Manglende røykvarslere og eldre brannslukningsapparater.

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

TG2 Avviksom kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking
Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført. Det er avvik: Manglende mønepanne på taktekking.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vassheller er ikke felt inn i sidebord og utførelsen innebærer vann som kan komme bak konstruksjonen.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Fuktskader på dør i underetasje.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Det er uegnede materialer i våtsoner.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning >Bad/vaskerom
Det er påvist skader på innredning. Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom
Det er registrert symptom på fuktskader. Tilstandsgrad 2 settes utfra rom under terreng avsnitt og behov for videre  undersøkelser ved eventuelt renovering av bad.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom 2
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet levetid på
kobberanlegget.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
3 sikringsskap med automatsikringer.

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom: Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Bringsværd har vært rørlegger i kjeller og 2. etg. Nytt rørsystem i kjeller og deler av bad i 2. etg. Arbeid utført av Bringsværd, Stormo.
Pkt. 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet: Nytt vann/ avløp i kjeller. I 2. etg. var stormo å lå nytt belegg.
Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende: Gulvene er skjeve enkelte steder. Jeg har arvet huset etter mine foreldre. Oppgraderingen kan jeg stå for og det er utført med egeninnsats(jeg er byggmester/murer), og faglært elektrikkerarbeid (Elektroentreprenøren, Bringsværd, Stormo.
Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende: Enkelte år har dert vært mus. To til tre stykker. Overhode ingen musinvasjon.
Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Feil ved varmtvannsbererder. Arbeid utført av Elektroentreprenøren.
Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon):E verket. Feil ved varmtvannsberederen. Jobben er utført av Elektroentreprenøren.
Pkt. 17: Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende: Utleiehus med tre enheter.
Pkt. 17.1:Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene: Huset er overtatt etter mine foreldre. Jeg har oppgradert.
Tileggskommentar: Det gjøres oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, den er benyttet til utleie.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal følg Frolandsveien mot Stoa. Ved Solborg, ta inn til høyre mot Heidalen. Følg veien til toppen av bakke, ta så til venstre og følg veien rett frem.
Velkommen til Heidalen 49!

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til mellom Arendal sentrum og Stoa handelsområde, ca. 3 km til Arendal sentrum. På Stoa er det et rikholdig utvalg av butikker og tjenester. I nærområdet finner du fine turområder samt badeplasser.

Tomt

Noe opparbeidet hage, hovedsakelig naturtomt. Gruset gårdstun. Solrikt.
Areal: 587 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Egen grunn

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område.
Gjeldende kommuneplan: planperiode 2019-2029. Formål: bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse.

Varslede planer:
-Heidalskollen - Arendal kommune: Formålet med reguleringen er todelt:
Innenfor gnr/bnr 444/197 skal det legges til rette for ny boligbebyggelse. Innenfor resterende eiendommer som er omfattet av planen (stiplet grense) skal det kun planlegges adkomstvei med avkjøring fra fv. 176. Reguleringsarbeidet er i tråd med gjeldende kommunedelplan for Myra-Bråstad, og det stilles ikke krav om konsekvensutredning.
-Østensbuskogen boligområde - Arendal kommune: Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et nytt boligfelt med omkring 200 boenheter innenfor gnr. 445/bnr. 61. Det skal tilrettelegges for en variert boligtypologi.
-Østenbutoppen - Arendal kommune: Formålet med reguleringen er å legge til rette for ny bebyggelse med høy utnyttelse i indre kjerne av området hvor en kombinerer bolig, kontor og offentlig formål. Randsonene vil trolig reguleres som grønnstruktur.
-Myrene-Høgedal-Solberg - Arendal kommune: Planområdet omfatter areal fra Myrene området til Høgedal og Solberg for i hovedsak å få på plass en vegforbindelse fra E18 til Myrene (Sorteport).  Det vil også bli sett på mulighet for transformasjon i deler av området.

Vei / Vann / Avløp

Privat vei inn til eiendommen. I følge eier var brøyteutgiftene for 2022 på ca. 2000,-
Drift og vedlikehold av vei, lekeplass, parkeringsplass. Gnr. 444, bnr. 184 - deles med en tiendel på hver eier. Det ytes et forholdsmessig tillegg for eventuell utleie av hybel/leilighet. 
Tilknyttet offentlig vann og avløp. Private ledninger frem til offentlig tilkoblingspunkt.
Vannmåler er ikke installert. Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2001/3180-3/36  Best. om vann/kloakkledn.  27.04.2001 
Gjelder denne registerenheten med flere
Scannet dok. er av dårlig kvalitet derfor gjengis teksten i sin helhet:
Det gis rett til at eksisterende private vann/kloakkledninger med tilbehør som skal betjene andre boligeiendommer kan ligge over eiendommen. Det gis også rett til å utføre eventuell fornying og nødvendig vedlikehold av anlegget. Boligeiendommen har veirett over gnr. 444, og bnr. 15 og over gnr. 444og bnr. 184.
Drift og vedlikehold av vann/kloakkledning - avløpsledninger over eiendommene - deles med en tiendel på hver eier begrenset til fellesanlegget.
Drift og vedlikehold av vei, lekeplass, parkeringsplass, -gnr. 444 - bnr. 184 - deles med en tiendel på hver eier. Det ytes et forholdsmessig tillegg for eventuell utleie av hybel/leilighet.
 
2021/610015-1/200  Bestemmelse om veg /Bestemmelse om vann/kloakk 
25.05.2021 21:00  rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:444 Bnr:178.   Gnr. 444 bnr. 178 skal ha rett til kjørevei over bnr 177 og ha rett til å fremføre og ha liggende røranlegg for vann og avløp frem til kommunens fellesnett.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Rettigheter på 4203-444/15, 4203-444/184, 4203-444/212, 4203-444/213, 4203-444/214, 4203-444/215, 4203-444/216, 4203-444/217, 4203-444/220
2001/3180-2/36  Bestemmelse om veg  
27.04.2001 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:444 Bnr:176  
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:444 Bnr:177  
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på 4203-444/176:
2021/610011-1/200  Bestemmelse om veg  
25.05.2021 21:00 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:444 Bnr:177  
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:444 Bnr:178  

2021/610011-2/200  Bestemmelse om vann/kloakk  
25.05.2021 21:00 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:444 Bnr:177  
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:444 Bnr:178

Utleie

Det er innredet 3 hybler i boligen. Endringen er ikke omsøkt. Arendal kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger


2 300 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

11 900, (Boligkjøperforsikring HELLP (Valgfritt)
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (Valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum 2 300 000,-))

73 370,- (Omkostninger totalt)

2 373 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 20 044,97 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3.353,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 683 756,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 461 520,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Heidalen 49, Gnr. 444 Bnr. 177 og 1/10 av gnr. 444 Bnr. 184 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Oppvaskmaskin 3 stk.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 26.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0294

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0294. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 08.10.22 (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.9 900) Fornyelse annonse Finn.no - april 2023 (Kr.2 200) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 300 000,-) (Kr.73 600) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.110 085)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3062081