Brekne

Heia 3

Byggeår
1976
Internt bruksareal (BRA‑i)
204 ㎡
Bruksareal
204 ㎡
Tomteareal
901 ㎡
Antall soverom
5
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

BUD FORELIGGER! Innholdsrik enebolig med garasje på flott opparbeidet tomt.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Innholdsrik enebolig, gjennomgående pent innredet med harmoniske og lune fargetoner. Gulvene er i hovedsak belagt med laminat, flis og tepper. Veggene er bekledd med gips, huntonitt, tapet og malte overflater.

Boligen har en spennende og godt gjennomtenkt planløsning. Boligen er bygd på/endret i flere etapper etter hvert som behovene har meldt seg, og har blitt en komplett bolig.

Kjøkkenet ligger i hjertet av boligen med et godt utstyrt IKEA kjøkken med alle hvitevarer integrert, med unntak av enkeltstående kombiskap som står i grovkjøkkengangen. Alle hvitevarene medfølger. Kjøkkenets utforming gir rom for en god arbeidsplass, og det er god plass til spisemøblement.

I tilknytning til kjøkkenet ligger tv-stuen med utgang til fremsiden av huset, hvor morgensola kan nytes med en god kaffekopp i sola. Fra kjøkkenet er det også tilgang til dagligstuen. Vinkelstue med mange møbleringsmuligheter og god plass til å anrette med langbord ved spesielle anledninger. Her kan man nyte varmen og stemningen fra en moderne vedovn. Varmepumpe på vegg. Rommet har godt med vindusflater inn for godt lysinnslipp og det er utgang til hagen med sin usjenerte og solrike beliggenhet.

Boligen er utstyrt med 2 bad og ett toalettrom. Badene har fliser med varmekabler på gulv og baderomsplater på vegg. Badene er innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjløsning med glassvegg. Ett av badene er et "privat" bad til hovedsoverommet.
Toalettrommet ligger på loftet i tilknytning til 2 soverom.

Boligen er innredet med 5 godkjente soverom. Rommene er i gode i størrelse. Hovedsoverommet ligger i nybygget fra . Rommet har god takhøyde og egen utgang til en privat uteplass med takoverbygg.

Godt med lagring i kott og boder, samt under boligen i grovkjelleren.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Varmepumpe i dagligstue.
Varmekabler på bad og på fliselagte rom.
God vedovn i dagligstue.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vanse sentrum, kjør til venstre i krysset mot Lista fyr. Følg veien i ca. 8 km. Ta til høyre opp Skolebakken og deretter til høyre inn på Heia. Eiendommen ligger på høyre side og er merket med salgsskilt til Sørmegleren.

Skolekrets

Borhaug barneskole og Vanse ungdomsskole.

Parkering

På egen tomt og i garasje med automatisk portåpner.

Beliggenhet

Meget sentralt beliggende bolig på idylliske Borhaug i et veletablert boligfelt. Eiendommen ligger solrikt til, med kort avstand til skole, barnehage, kapellet, butikker og havnen. Borhaug er kjent for de mange flotte rekreasjons- og turområdene, som er lett tilgjengelige fra denne eiendommen. De populærere Listastrendene som kranser seg fra Lomsesanden til Lista Fyr, består av mange populære turstier og flotte badeplasser. Eiendommen ligger ca. 2 km fra Lista fyr, hvor man kan nyte det flotte havet i fint vær, og det spektakulære livet i sjøen ved uvær. Eiendommen ligger ca. 8 km fra Vanse sentrum, og ca. 16 km fra Farsund sentrum.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 03.01.1977. Ferdigattesten gjelder våningshus. Det foreligger og ferdigattest datert 10.01.2020 som gjelder oppføring av tilbygg til bolig.
At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Boligen er bygd på/om etter hvert som årene har gått. Fra originale tegninger fra 1976 er ett soverom byttet til gang, vindfang er inkludert i mellomgang, wc+bad er slått sammen, kjøkken er utvidet i rom merket med klesrom og matrom, og det er satt opp en ny vegg mot stua,
Ved påbygg i 2009 ble det etablert en tv-stue og deler av inngangspartiet ble kledd igjen og implementert til bi-inngang (noe mindre enn hva tegningene viser).
I 2015 ble det bygd på en del mot nordvest med soverom, toalett og walk-in-closet.

Det er kun klesrom og matbodsrommet som ikke er godkjent til varig opphold. Endringen er ikke omsøkt.

Garasjen er godkjent i 1978. Garasjen ansees å være noe større enn byggesøkt. Bak garasjen er det etablert en bod. Tiltaket er ikke byggemeldt.

Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan; Kommunedelplan Farsund-Lista 2018-2028.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 102 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 119 500,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

EIendomsskatt er inkl i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 06.03.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:

Boligen på Heia 3 er en større enebolig med krypkjeller, hovedetasje og loft og ble utvidet i 2005, 2009 og sist i 2015. Jevnt over fremstår bygget i alminnelig god teknisk stand, men det er enkelte punkter som kan være verd å nevne:
1.Det er registrert fukt på kryploft ved pipe, så dette må undersøkes nærmere.
2. Vaskerom er modent for oppgradering, her er gulvet tilnærmet flatt, og kan by på problemer ved en eventuell lekkasje.
3. Det mangler rekkverk på innvendig trapper samt terrasse og forstøtningsmur utvendig. Man bør se på sikringstiltak her.
4. Vinduer på loft står noe høyt, med hensyn til kravet for rømning. En fast installasjon vil kunne løse dette.
5. Pipe må rehabiliteres. (Selger opplyser at foring av pipe er rekvirert og bekostes av selger).
Ut over det er det enkelte konstruksjoner og installasjoner hvor man må påregne utskiftninger, vedlikehold og lokale utbedringer.
Viser for øvrig til rapportens enkelte punkter som må nøye gjennomgås.
 
Følgende avvik har fått TG3: 

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Vurdering av avvik: Det er ikke montert rekkverk. Konsekvens/tiltak • Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Innvendig > Pipe og ildsted: Vurdering av avvik: • Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. • Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. • Det er vanskelig tilkomst til feieluke. Avstand fra ildsted til brennbart foran er mindre enn 30 cm Skade på innerrør i pipe. I følge rapport er feieluke på loft kledd inne.
Konsekvens/tiltak• Tiltak: • Gjøre tiltak for å få tilgang til feieluken. Det må monteres nytt innerrør. Selger opplyser at tiltak er iverksatt og foring av pipe er rekvirert.
Lokale utbedringer: Avstand til brennbart må utbedres.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Innvendige trapper: • Det er liten frihøyde i trappeløp • Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. • Det er ikke montert rekkverk. Konsekvens/tiltak • Andre tiltak: • Rekkverk må monteres for å lukke avviket. • Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Innvendig > Innvendige trapper 2: • Det er ikke montert rekkverk. Konsekvens/tiltak. Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Våtrom > 1.Etasje > Vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt: Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. • Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. • Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Konsekvens/tiltak • Våtrommets tettesjikt/membran står foran utbedring/utskiftning. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Forstøtningsmurer er av betongstein. Vurdering av avvik: • Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Konsekvens/tiltak • Andre tiltak: • Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Følgende avvik har fått TG2:

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Konsekvens/tiltak • Påviste skader må utbedres. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Utvendig > Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vrider mangler på et vindu. Konsekvens/tiltak • Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Utvendig > Dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. • Det er avvik: Vrider på hoveddør er løs. Balkongdør i Pvc er montert feil vei, men virker. ( Et krav for rømningsvei er at en dør skal vende ut) Dørblad har svellet. Balkongdør har skader i blad. Konsekvens/tiltak • Andre tiltak: • Tiltak: Man må påregne utskiftning av enkelt dører. Lokale utbedringer må påregnes. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Innvendig > Overflater: Det er avvik: Bom under fliser og riss i fuger. Konsekvens/tiltak • Tiltak: Lokal utbedring Kostnadsestimat: Under 10 000.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Enkelte partier i krypkjeller har eksponert isolasjon Konsekvens/tiltak • Tiltak: Etablere vindtetting. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak • Det bør gjennomføres radonmålinger. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Konsekvens/tiltak • Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Våtrom > 1.Etasje > Vaskerom > Overflater Gulv: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. • Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. • Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. • Det er avvik: Konsekvens/tiltak • Det må foretas utbedring av fallforhold. • Tiltak: Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Tekniske installasjoner > Vannledninger kobber: Det er irr på rør. • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Konsekvens/tiltak • I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. • Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. • Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. • Andre tiltak: Kostnadsestimat: Under 10 000.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er avvik: Ventilrist er rustet Konsekvens/tiltak • Tiltak: Lokal utskiftning.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Konsekvens/tiltak • Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank. Ved å koble en slange til tanken, vil man kunne tappe den uten at det går ned i grunn. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Tomteforhold > Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. • Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. • Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Konsekvens/tiltak • Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. • Det må foretas nærmere undersøkelser, det kan ikke utelukkes behov for tiltak. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Innsiden av grunnmuren har misfarging. Konsekvens/tiltak Lokal utbedring må utføres. Kostnadsestimat: Under 10 000.

 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin og micro.

Diverse

Det er nylig gjennomført branntilsyn, hvor det ble anmerket avvik. Avvikene vil selger ordne og er ansvarlig for at avvikene lukkes og saken avsluttes. Tilsynsrapporten ligger ved i prospektet.

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Totalt kommunale avgifter kr. 19.049 for 2023. Inkluderer eiendomsskatt. Avgiften inkluderer vann, avløp, feiing og renovasjon, samt eiendomsskatt. Avgiften vil variere avhengig av vannforbruk.

Byggemåte

Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Deler av tekkingen er ny fra 2009. Tekking på hoveddel er fra byggeår, men ble rehabilitert med takfornying. Renner, nedløp og takbordbeslag i lakkert aluminium. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Deler av kledning er fra 2009. Fasade/kledning har stående bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og PVC vinduer med 2-lags glass. Alder på vinduer varierer Bygningen har malt hovedytterdør og PVC balkongdør. Platting av tre på mark.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er lagt inn fiber fra Alt-i-boks. Avtale med Telenor er signert.

Sammendrag selgers egenerklæring

Under følger en kort oppsummering av selgers egenerklæringsskjema. For fullstendige opplysninger vises det til vedlagte egenerklæring.

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, Vaskerom : Det elektriske og rørlegger. Utført av Steinar Skeibrok og Komet i 2000.
2.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Flyte-masse, membran og flise legging. Ble gjort av meg Rune Heimvoll, mener at jeg ikke traff helt på fallet. Vil bare opplyse at det ikke er noe på vaskerommet som har krav om å stå i våtrom.
Toalett oppe på loftet: Rør og elektrisk og gulvbelegg, utført av Oskar Nygård rør, komet elektrisk og Malerbua på gulv i 2005.
Bad nede: Rør og elektrisk: utført av Lister el-instalasjon og Oskar Nygård på rør. 2015.
2.3.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte Jeg la membran, la fliser og satte opp Fibo vegg-plater. Jeg har jobbet mye med dette og vil påstå at jobben er riktig utført.
Bad hovedetasjen: Tratec Teknikken utførte alt av elektrisk og rør. Det ble også skiftet nye varmekabler. Utført av Tratec Teknikken i 2019. Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Jeg har flyta gulv, smørt membran, fliselegging og montere Fibo veggplater. Jeg har jobbet mye med dette og påstå at jobben er riktig utført.

3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja, jeg oppdaget i vinter at det var fukt ved pipa oppe på kaldt-loftet. Jeg var oppe og så på pipa, gjort noen tiltak. Fortsatt litt lekk men prøver og få det tett. Har også vært noen dråper med vann når det har stormet mot sør i verandadør på soverommet under halvtak. Har lagt ei tettningslist som jeg mener har løst problemet. Grunnen er at jeg snudde døra så den skulle slå innover, var så mye bedre når vi lufta under varme sommerdager. Som sagt så er den under halvtak.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja, Jeg byttet det meste av kledning og vinduer på huset da. I 2000.
Satte inn takvinduer. Utført av Tønnesen Bygg i 2005
Satte opp tilbygg mot nord. Utført av Gunnar Bulæg i 2009.
Satte opp tilbygg mot Vest. Etter mye erfaring med snekring satte jeg opp dette bygget selv. Arkitekt Qvale jobbet da på Monter Vanse, han tegnet
og beregnet alt med bygget. I 2015.

7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja, Dette er en kryp-kjeller. Jeg har sett litt fukt på veggen der blomsterbed er, men det har ingen betydning for huset mener jeg. Det kan enkelt fikses med å spa opp blomsterbed og legg grunnmursplast.

8 Er det utført arbeid med drenering? Ja, Det må ha vært gjort når huset ble bygget. Vi har sett rørene og lagt nye under utbyggene. De virker og rørene går ned bakken bak garasjen. Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte Ble gjort når huset ble bygget

9 Har det vært feil på det elektriske anlegget? Ja de feilene som kommer fram i el-rapporten. Avvikene er lukket.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja, Diverse rundt renovering da vi overtok. Utført av Komet i 2000.
La opp strøm på loftet. Utført av Komet i 2005.
La opp strøm til utbygg og byttet ut alle gamle skru-sikringer. Utført Lister el-installasjon i 2009.
La opp ny strøm ved renovering og flytting av gang. La varmekabler. Utført av Lister el-installasjon i 2010.
La opp strøm og varmekabler i kjøkken. Utført av Lister el-installasjon i 2014.
La opp strøm og varmekabler på bad til utbygg mot vest. Utført av Lister el-installasjon i 2015.
La opp strøm og varmekabler i bad hovedetasjen. Utført av Tratec teknikken i 2019.
La inn nytt hoved-inntak med 3 faser. Utført av Tratec teknikken i 2022.

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja Ja Kommunen la ny vann og avløpsrør i veiene her med stoppekran i veien. Jeg gav da beskjed til Kvina Maskin som hadde jobben at hvis det var noe som bør byttes inn til hus når grøfta var opp måtte de gjøre det. De sa at alt var greit. Utført av Kvina Maskin 2022.
Det ble lagt nye vann og avløpsrør til kjøkken og bad. Samt nye sluker i vaskerom. Utført av Steinar Skeibrok i 2000.
Lagt toalett og vask oppe på loftet. Utført av Oskar Nygård 2005.
Ble lagt opp alt til bad og toalett i utbygg mot vest. Utført av Oskar Nygård i 2015.
Lagt opp rør og avløp til bad i hovedetasjen. Samt nytt toalett. Utført Tratec Teknikken i 2019.

14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen? Ja, Tanken er gravd opp når vi gravde ut for tilbygg vest i 2015. Har bilde av tanken.

17 Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser? Ja, Da jeg overtok huset i 2000 var det ikke støttet skikkelig opp under steinmur i stue. Jeg har muret opp ekstra fundament i krypkjeller og stemplet av med flere stokker. Det gjorde at jeg måtte flyte gulv i stue og kjøkken. Men ikke vært noe bevegelse etter det.

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja, Det har noen vintre vært en mus og to i kaldloftet. Men de har blitt tatt ganske kjapt i felle. Sikkert vært en i garasjen også.

24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? Ja, Gjorde om loft til to soverom, gang og toalett. Utført av Henning Tønnesen i 2005.

32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja, Det har vært en vannlekk på kjøkkenet på 90 tallet. Jeg tok opp gulvet som de hadde byttet for det knirket og skrudde og limte det igjen. 2017 dryppet vann fra vann-dispenser måtte bytte gulv i kjøkken og stue. Ikke noe fuktskader lengre ned i følge takstmann, jeg så ikke noe når jeg byttet gulv. Fikk tak i feier som hadde tilsyn på pipe og ildsted. Han hadde en del avvik. Noen som har vært siden før jeg overtok huset, noen nye og noen som ikke ble belyst under forrige kontroll. Jeg har kontaktet firma og alt skal bli fikset. Om vi ikke rekker det før hussalg garanterer jeg for at alle avvik skal bli lukket. Garasje er bygd i 1978, jeg fikk opplyst at den var søkt på under 50m2. Det har ikke vært et problem for meg i 24 år, så regner ikke med at det blir noe problem for neste eier. Jeg tror saken nå er foreldet. Garasjen har ca innvendig mål på 53,7m2 fordelt på 4 rom, garasje rom og tre lager/boder. Det er et takoverbygg over port det er har siget litt på midten, men ikke økt noe så lenge vi har hatt eiendommen. Port er byttet for noen år siden, gulvet i selve garasjen var stygt og veldig ujevnt jeg har derfor flyta gulvet med ekstra sterk flytesparkel for garasje ol. Det er ikke gjort under de andre rommene. Strøm ble lagt opp og fikset etter forrige el.kontroll i 2020. Det går en skjøteledning fra garasjen til jacuzzi, vil anbefale på sikt å få noe fast instalasjon på det. Det er trekkrør fra sikringskap ned til kjeller og fra kjeller og ut under terrasse. Det er en redskapsbod bak garasjen på ca 5,7m2. Den er enkelt satt opp av litt restematrial og det forkommer fukt på gulvet når det regner mye.
Jeg og nabo i Heia 1 har justert tomtegrensen mellom oss, litt til fordel for oss begge. Det ligger med en skriftlig avtale mellom oss på den.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

Tryg forsikring

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.
Solgt
Produktnummer: D218A1F3-23FA-48EC-9A2C-931D5DB03DB9