Heia

Heia 22

Prisantydning
2 300 000 kr
Omkostninger
58 670 kr
Totalpris
2 358 670 kr
Formuesverdi
647 126 kr
Formuesverdi sekundær
2 329 654 kr
Kommunale avgifter
20 837 kr / år
Byggeår
1976
P-rom
204 ㎡
Bruksareal
252 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

BUD FORELIGGER! Solrikt beliggende enebolig i barnevennlig boligfelt.

Om eiendommen

Standard

Innvendig er det gulv av laminat, belegg, teppe, sponplater og betong. Veggene har tapet, malte plater, umalte plater og pusset-/upusset mur.
Innvendige tak har malte plater, dels umalte plater og dels systemhimlingsplater. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Det er betonggulv mot grunn.
Boligen har utvendig pipe kledd med murstein (trolig en elementpipe), samt en elementpipe som er blendet/dels nedrevet. Det er utvendig
sotluke på pipe som er i bruk. Det er vedovn i stue 1. etg. (fra 2014), samt peis med innsats i kjellerstue.
Boligen har lakkert tretrapp med rekkverk i lakkert metall. Trappeneser (teppe) i enkelte inntrinn.
Innvendig har boligen malte fyllingsdører (nyere enn byggeår) samt finérdører fra byggeår.
Innerdør mellom garasje og gang i kjeller har metall på side som vender mot garasje.
Spaltedør mot vaskerom/teknisk rom.

Diverse arbeider i boligen er påstartet, dog mangler det ferdigstillelse.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 204 kvm, Bruksareal: 252 kvm Sekundærrom: 48 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje:  110m²  - 1. etg. 142m²
P-rom inkl: underetasje: vindfang, Stue m/gang, Kjøkken , Bad , Soverom , Soverom 2, Soverom 3
1. etasje: Gang m/trapp, Stue , Soverom , Toalettrom , Gang 2, Vaskerom/teknisk rom
S-rom inkl.: underetasje: Bod , Uinnredet bad
1. etasje: Bod 1, Bod 2, Garasje

Garasje:
Bra: 42m², garasjerom og bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Soverom og kjellerstue i underetasjen er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som lager og hobbyrom.  De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Badet er utvidet og dusjrom er nå en bod. Pipeløp er tegnet inn på midten av huset. Pipen er nå på den ene kortveggen, plassert i stue og kjellerstue. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

1976 i følge eiendomsverdi.

Ihht. tilstandsrapport:
Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Takrenner i plast. Luftehatt på tak. Vindskier i malerbehandlet tre. Lakkert metallbeslag som vannbord over vindskier på tak. Lakkert metallbeslag over lite tak ved hovedinngang, mot yttervegg. Heldekkende pipebeslag over tak. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade har lakkerte plater/kledning, trolig av
aluminium. Del av fasade i kjeller har mursteinforblending. Vinduer fra byggeår av aluminium el. PVC, med innslag av tre, med kobla enkle glass. Amerikansk modell, med sveivefunksjon for å åpne/lukke vinduer. Bygningen har teak hovedytterdør og teak inngangsdør til kjeller. Det er balkongdør i tre på hovedsoverom i 1. etg. Det er montert utvendige skjermdører i metall foran ytterdører. Alle dører antas å være fra byggeår. Garasje i bolig har leddport i tre, med el. portåpner. Veranda utenfor soverom (mot sørøst) er oppført i tre, med ubehandlet impregnerte terrassebord samt malerbehandlet rekkverk. Det er tretrapp ned mot hage/plen.
Utvendig trapp i mur/betong.

Påkostning og modernisering

Boligen trenger omfattende modernisering og renovering.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Varmepumpe fordelt med en i hver etasje.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Det er oljetank på eiendommen.
Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere rengjort før overtagelse.
Møbler/inventar som står igjen ved overtagelse vil medfølge eiendommen, dersom eier ikke har tatt det ut innen overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 09.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Bygning oppført i 1976, bestående av innredet kjeller og 1. etg. Boligen er bygget i amerikansk stil og fremstår i stor grad som opprinnelig bygget, men det kan nevnes at taktekking ble utskiftet i ca. 2013-14. Boligen kan påregnes omfattende renovert, bl.a. må alle våtrom påregnes totalrenovert.
Innvendig bærer boligen preg av en del slitasje og til dels med uferdige-/ufagmessige utførelser.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Vinduer - 2. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Det er påvist råteskade i sidefeltvindu ved hovedinngangsdør.

Utvendig > Dører og porter. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist råteskadet terskel ved balkongdør på soverom.
Det er påvist omfattende skader på utvendige skjermdører.
Det er påvist skade på leddport i garasje, bl.a. med sprekker og hull i trevirket.

Våtrom > Generell > Bad. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Generell > Vaskerom/teknisk rom. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Sikringsskap har eldre type automatsikringer, samt enkelte skrusikringer.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold. Brannslukkingsapparat og flere røykvarslere i begge etasjer.

Tomteforhold > Oljetank. Det foreligger krav om sanering av oljetank.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Det er påvist andre avvik: Det er stedvis påvist svertesopp/misfarging på utvendige overflater (gesims, kledning mv.).

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Yttertaket har nedbøying. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Det er kun ventiler i gavler, og ingen ventilering på langsider eller utlufting i mønet. Det er til dels store åpninger i gavlventil (og til dels skade på ventil), noe som kan medføre at det her kan drive inn snø og regn. Det er registrert noe misfarget isolasjon på innside av gavlventil, noe som kan ha sammenheng med tidvis inndriv av snø/vann. Det er stedvis påvist misfarging av plater over sperrer.

Utvendig > Vinduer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.
Det er påvist andre avvik: Det er stedvis avflasset maling på innside av vinduer, som trolig kan ses i sammenheng med kondensering på innside av glass. Disse vinduer har dårlig isolasjonsevne og en del mer varmetap enn nyere vinduer.

Utvendig > Dører. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist andre avvik: Det er påvist oppsprukket ytterdører, slik at man kan se lys gjennom dørbladet. Det er påvist en del lakkslitasje utvendig på ytterdører.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Det er påvist andre avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er påvist manglende topprekke i trappeløp og på del av rekkverk. Rekkverk er delvis umalt. Det er påvist store åpninger mellom trappetrinn.

Utvendig > Utvendige trapper. Betongtrapp har mindre sprekker/skader

Innvendig > Overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Det er påvist andre avvik: Det er påvist tegninger mv. på overflater (vegger, dels på gulv og på dører). Det er stedvis revnet/manglende tapet på vegger. Det er stedvis skadet gulvbelegg og flekket/mangelfullt gulvteppe. Laminat på gulv er hovedsakelig av C-kvalitet e.l. og er til dels ufagmessig montert.
Det er påvist til dels store åpninger ved avslutning av laminat langs kanter og langs dørterskler, og det er stedvis manglende laminatbord.
Det er påvist manglende belistning i flere rom i begge etasjer. Det er påvist utildekket isopor i åpen vegg i en kjellerbod. Dels manglende bekledning på vegger, hvor nye innerdører er lavere enn tidligere dører.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Det er påvist andre avvik: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er stedvis påvist gulvknirk. Det er skjært ut hakk i underkant av bjelker over toalettrom i kjeller (medfører svekket bjelkelag).

Innvendig > Gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er påvist spesielt store ujevnheter på gulvoverflate i soverom i kjeller, men til dels også i andre rom.
I garasje er det i område nær portåpning målt gulvfall mot portåpningen, mens det hovedsakelig er målt fall innover i garasjerommet. Det ble registrert høyt fuktinnhold på betonggulv i garasje. Dette kan skyldes manglende dampsperre mot grunn.

Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted. Det er påvist andre avvik: Utvendig sotluke har rust og sitter fast, og kunne ikke åpnes med normal maktbruk ved befaring. Utvendig pipe heller litt ut fra boligvegg i øvre del.

Innvendig > Innvendige trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Dels manglende trappeneser i inntrinn.

Innvendig > Innvendige dører. Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Det er påvist andre avvik: Det mangler håndtak og låsebeslag på enkelte innerdører. Det er påvist hull/skader på enkelte dørblad.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
Det er påvist skade på fronter (løs skuffefront). Det er påvist manglende håndtak på fronter.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon >Toalettrom. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Det er påvist andre avvik: Rommet må påregnes en totalrenovering. Det er påvist mangelfull gulvbelegning. Det er påvist litt store fuktvariasjoner på gulvoverflate.
Servant var svært tilgriset ved befaring.

Tekniske installasjoner > Vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmesentral. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
Det er påvist andre avvik: Det er påvist til dels omfattende rustdannelse på utvendige bærebeslag under utedel til varmepumpe.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tomteforhold > Drenering. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje.
Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Det var i enkelte kjellerrom lagret store mengder løsøre inntil grunnmur, hvorpå her ikke kunne foretas fullgod kontroll på innside av grunnmuren. Det ble registrert høye fuktvariasjoner på nedre del av grunnmur i garasje. Dette kan ha sammenheng med fukt i-/fuktopptrekk fra betonggulv (bør ytterligere undersøkes).

Tomteforhold > Forstøtningsmurer. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er påvist andre avvik: Det er påvist råteskade i rekkverk, samt dels manglende rekkverksbord over forstøtningsmur.

Tomteforhold > Terrengforhold. Det er påvist andre avvik: Det er påvist tæret betong på gangvei mot hovedinngang. Det er påvist sprekker/tæret betong foran garasjeport. Det er påvist skade på betongkant langs offentlig vei, samt stedvis skade på-/råte i hagegjerde. Treplatting på mark bak frittstående garasje bærer noe preg av slitasje.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Andre avvik:
Det er ikke montert brann-/gasstett dør eller sluserom med separat avtrekk mellom garasjerom og oppholdsrom.
Overflater i garasje mot oppholdsrom er ikke gasstettet.
I enkelte oppholdsrom er dagslysflate mindre enn dagens krav på 10 % av rommets bruksareal.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vanse sentrum, kjør til venstre i krysset mot Lista fyr. Følg veien i ca. 8 km. Ta opp til høyre i Skolebakken, og deretter til høyre inn Heia. Eiendommen ligger på venstre side, og er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Solrikt og barnevennlig beliggende enebolig på idylliske Borhaug. Eiendommen ligger i et veletablert boligfelt med kort avstand til skole, barnehage, kapellet, butikker og havnen.

Borhaug er kjent for de mange flotte rekreasjons- og turområdene, som er lett tilgjengelige fra denne eiendommen. De populære Listastrendene som kranser seg fra Lomsesanden til Lista Fyr, består av mange populære turstier og flotte badeplasser. Eiendommen ligger ca. 2,5 km fra Lista fyr, hvor man kan nyte det flotte havet i fint vær, og det spektakulære livet i sjøen ved uvær. Eiendommen ligger ca. 8 km fra Vanse sentrum, og ca. 16 km fra Farsund sentrum

Tomt

Eierform: Eiet tomt
Solrik tomt, som ligger sørvestvendt. Midtsommers er solen på tomten til sent på kvelden Tomten er opparbeidet med plenlagte områder, noe beplantning og gruslagte/støpte områder.

Parkering

Parkering på egen grunn og i garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 14.03.1979. Ferdigattesten gjelder nybygg, våningshus, Heia 22. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger godkjent søknad for oppføring av garasje, bygd i 1987.
Det foreligger ikke ferdigattest for garasjen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).
Garasjen står helt på grensa til naboeiendommen. 

Det er avvik mellom godkjente fasadetegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse.
- Veranda på den ene siden av huset med verandadør. Her er det ikke tegnet inn veranda og heller ikke verandadør, men et vindu.
- Pipe er flyttet fra midten av huset til halvveis utvendig pipe.
- Det er satt inn to vinduer i kjeller på fremsiden av huset i stedet for tre som er tegnet inn.

Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Plannavn: Kommunedelplan Farsund-Lista 2018-2028. Ikrafttredelsesdato 08.03.2018.
Sikringssone: Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Ingen rettigheter eller heftelser er registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Energiattest

Det er ingen krav til energiattest ved tvangssalg.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 300 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-)) 58 670,- (Omkostninger totalt) 2 358 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 20 837 pr. år pr. 2022
Beløpet inkluderer vann, avløp, renovasjon, eiendomsskatt, målerleie og branntilsyn- og feiegebyr.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2990,- pr. år pr. 2022 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 647 126,- for år 2021.
Sekundær: Kr. 2 329 654,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Heia 22, Gnr. 34 Bnr. 184 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Selger

Agder Tingrett

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Det er ingen krav til løsøre ved tvangssalg.

Boligselgerforsikring

Eier kan ikke tegne boligselgerforsikring ved tvangssalg.

Boligkjøperforsikring

Kjøper kan ikke tegne HELP boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Klargjøring før overtagelse

Det gjøres oppmerksom på at boligen ikke blir ryddet og rengjort før overtagelse. Oppgjørsdag/overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(eiendomsmegler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt  oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelsen kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26.juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg. Kjøperen har begrenset adgang til å påberope mangler. Det vil ikke bli skrevet kjøpekontrakt. Budet, dersom det blir stadfestet av Tingretten tjener som kontraktsdokument. Tingretten kan når som helst endre sin beslutning om tvangssalg ved medhjelper og trekke tilbake oppdraget.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Det gjelder spesielle regler for budgivning, jfr. Tvangfullbyrdelsesloven § 11-26. Budskjema ligger vedlagt og rådgivning fås hos Sørmegleren.

Lovverk

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er under tvangssalg og oppdraget er gitt av tingretten. I denne forbindelse er det viktig for en kjøper å være oppmerksom på at han har begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved eiendommen. Eiendommen bør derfor befares sammen med en bygningskyndig. Det gjøres videre oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for budgivning, overtakelse og utgifter som kan påbeløpe for kjøper. Disse vil du få opplyst ved henvendelse Sørmegleren. Henviser forøvrig til lov om tvangsfullbyrdelse av 26.juni 1992 kap. 11 og 12. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-23-0026

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside sormegleren.no/61-23-0026. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Når det gjelder meglers vederlag er det regulert ved forskrift ved medhjelper §3-3.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069295