Åseral

Heddersvegen 2D

Prisantydning
2 290 000 kr
Omkostninger
101 148 kr
Totalpris
2 391 148 kr
P-rom
93 ㎡
Bruksareal
96 ㎡
Totalt bruksareal
96 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Bortelid - Prosjektert hytte selges ferdig utvendig - Sentral beliggenhet og frikjøpt tomt

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hytten selgers ferdig utvendig klar for innvendig innredning. Uisolert uten rominndeling, men med bærevegger. Utvendig leveres hytten ferdig med et strøk beis. Vegger, tak, vinduer og ytterdører. Mulighet for å få tilbud på nøkkelferdig eller delvis innredet. Konferer megler for ytterligere opplyninger. Mulighet før å se ferdig innredet nabohytte.

Eksempel på innhold: 1.etg.: Gang, stue/kjøkken, bad, vaskerom/wc, 2 soverom og bod. Loft: Stue og 2 soverom. (Mulig å se ferdig innredet hytte)

BELIGGENHET OG ADKOMST
Sentral og solrik beliggenhet på Løyningsknodden med nydelig utsikt utover fjellheimen og mot Bortelidtjønna. Alpinanlegg, skistadion, oppkjørte skiløyper og matbutikk i umiddelbar nærhet. Det kan også nevnes blant annet flotte badeplasser med blant annet sandstrand i Bortelidtjønna, frisbeegolf bane, minigolf, ny sykkelløype, rulleski løype, bensinpumper og el-bil ladere like i nærheten. Sommerstid er det gode bade- og fiskemuligheter. Bortelid ligger ca. 650 moh. og er et av Agders mest snøsikre områder. Avstand 99 km. fra Kristiansand, 110 km. fra Mandal, 127 km. fra Arendal og 237 km. fra Stavanger.

Fra Kristiansand følg RV9 mot Evje, ved rundkjøring ved Esso-stasjonen på Hornnes ta til venstre mot Bortelid. Ved ankomst Bortelid kjør på toppen av bakken. Når Bortelidtjønna kommer på venstre side ligger hyttene første vei inn til høyre.

Oppvarming

Varmekabler i sålen unntak av soverom på opprinnelige tegninger samt støpt pipeløp i stuen.

Beliggenhet

Parkering

Parkering på tomten.

Offentlige opplysninger

Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Omkostninger kjøper

3 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
92 478,- (Tilkoblingsavgift vann og avløp til Åseral kommune)
7 500,- (Dokumentavgift (beregnet av tomteverdi: 300 000,-))

101 148,- (Omkostninger totalt)

3 391 148,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt i Åseral kommune.

Nøkkelinformasjon

Diverse

Frem til overtagelse vil bygget være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse må Kjøper selv besørge forsikring samt løsøre- og innboforsikring.

Tinglyste heftelser og rettigheter:
Eiendommen er fradelt etter elektronisk tinglysning trådde i kraft, og da følger alle servitutter med fra hovedbruket. Servituttene har fulgt med fra gnr. 9 og bnr. 7 når eiendommen ble fradelt. Grunnboken følger som vedlegg salgsoppgaven. Servituttene er ikke hentet inn fra kartet men kan bestilles ved behov.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 125690 - Bestemmelse om veg. Tinglyst: 03.02.2023
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:619
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:620
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:676
rettighetshaver:Knr:4224 Gnr:9 Bnr:677

Reguleringsplan og rammetillatelse:
Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt, datert 22.04.2015. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest:
Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Vann, vei og avløp:
Offentlig vann og avløp.

Privat vei. Vei til eiendommen etablert over naboeiendommen gnr. 9, bnr. 7. Reguleringsplanen legger opp til at alle veiene skal opparbeides som vist på planen og gir kjøreadkomst til de nye tomtene. Veiretten er ikke tinglyst. Det blir kjøpers ansvar ved evt. tinglysing.

Det er tinglyst veirett over eiendom gnr. 9 bnr. 621.

Omkostninger kjøper:
3 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
92 478,- (Tilkoblingsavgift vann og avløp til Åseral kommune)
7 500,- (Dokumentavgift (beregnet av tomteverdi: 300 000,-)

100 979,- (Omkostninger totalt)

3 390 979,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser:
Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

GARANTIER:
Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

BUDGIVNING:
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

LOVANVENDELSE
Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

HVITVASKINGSLOVEN
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Info kommunale avgifter

Kr. 11 764,-.
Beløpet inkluderer abonnementsgebyr vann kr. 2 088,-, abonnementsgebyr avløp kr. 5 110,-, renovasjon kr. 3 553,-, feiing kr. 556,- pr. pipeløp og målerleie kr. 457,-. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk med hhv. kr 41,- pr. m3 for vann og kr. 79,- pr. m3 for avløp.

Kostnader til drift og vedlikehold av boligen påhviler den enkelte eier.
Den enkelte eier ordner selv strøm, eventuelt abonnement til TV/ data samt innbo og bygningsforsikring.
Boligen vil være forsikret frem til overtakelse. Kjøper tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.
Produktnummer: 6613B1AA-C621-4327-9411-A45BE19E5FDC Kategori: