HAVODDVEIEN - NEDENES

Havoddveien 37B

Kommunale avgifter
16 539 kr / år
Byggeår
1981
P-rom
106 ㎡
Bruksareal
119 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Lekker tomannsbolig i etablert og attraktivt boligområde - Pent bad og kjøkken (2020) - Fine uteplasser - Garasje!

Om eiendommen

Innhold

1. etg.: Stue, Kjøkken, Vaskerom, Toalettrom, Gang og bod.
Loftsetasje: 3 soverom , Gang , Bad og to boder.

Standard

Boligen holder en moderne og gjennomgående god standard. De siste 3/4 årene er det blitt gjort oppussinger som blant annet: Nytt kjøkken, bad, vaskerom og gjestetoalettet, samt overflater og peisovn.

Arealer med beskrivelse

1. etasje: BRA: 70kvm, P-rom: 65, S-rom: 6kvm
Loftsetasje: 49kvm, P-rom: 42, S-rom 7kvm

Garasje: 13kvm

Byggeår og byggemåte

1981 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Varmekabler på bad, kjøkken og i gang. Varmepumpe og peis i stuen, ellers panelovner i øvrige rom.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den 23.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Tomannsbolig fra 1981.
Utvendig taktekking med sementtakstein, synlig råte i gesims/undertak der innfesting av parabol vurderes årsaksammenheng. Manglende snøfangere. Takkonstruksjon med lite lufting, synlig misfarginger i undertak som relateres til kondensering. Vinduer, balkongdør der tiltak med beslag, reparasjoner, vedlikehold må påregnes. Manglende rekkverk på utvendig trapp. Terrasser med synlig skjevheter, mykheter, manglende fundamentering av støtter. Skjevheter i etasjeskille utover standardens krav til godkjente måleavvik ble registrert. Malt tretrapp der lysåpninger i trappetrinn og rekkverk er over 10 cm. Våtrom med mangler på våtsone, feil utførelse i bakenforliggende konstruksjon, manglende fallforhold. Varmtvannsbereder lekker i sikkerhetsventil.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er påvist råteskader. Synlig råteskader på vindskier på kvist mot veranda og råte i gesimskasse der parabol går igjennom, begrenser seg til bunnen av gesimskassen da det antas å renne vann ned på stålrøret. Anbefales utskiftning av råteskadet vindskier, gesims kasse og videre undersøkelser av undertak.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Nedløp og beslag:
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Utvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom:
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er opplyst om at varmtvannstank er defekt. Varmtvannstanken lakk på befaringsdagen.
Kostnadsestimat: Under 10 000

TG3:
Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Undertaket er misfarget. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Er dampsperra utett, vil fuktig inneluft strømme opp i takkonstruksjonen. Når lufta avkjøles til doggpunktet, utfelles kondensvann eller rim.
De vanlige årsaker til utett dampsperre kan være:

- hull og/eller utette skjøter i dampsperra, gjerne i
kombinasjon med utett himling, for eksempel
trepanel

- utette gjennomføringer i dampsperra. Under
montering av skorstein, ventilasjonskanaler, elbokser
eller innfelte lysarmaturer lages det ofte hull i
dampsperra som ikke tettes rundt gjennomføringen.

- utette overganger mellom dampsperre i vegger og
dampsperre i tak.

- utettheter i overganger. Det kan for eksempel være
innervegger som er montert før dampsperra. Det kan
mangle klem der plastfolien er avsluttet.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. På grunn av alder og slitasje må det påregnes løpende vedlikehold, rehabilitering.

Utvendig > Dører:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Flere av bærende søyler står direkte på terreng.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Hulrom under enkelte fliser på kjøkken, gang.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon:
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Innvendige trapper:
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom:
Det er avvik:
Manglende tettemuffer rundt gjennomføringer på plater og vurderes derfor ikke tett utførelse.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er fall til sluk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad:
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Det er i hulltakingen påvist feil utførelse av konstruksjonen. Ingen skade konstatert. Plast anlagt mot varmt som er feil utførelse.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Sikringsskap med automatsikringer.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Plassert mer stendere under terrassen da den var ustabil.

Tilleggskommentar: - Lekker fra sikkerhetsventilen til varmtvannsbereder. - Knappene til noen av vinduene er litt trå og trykke inn. Da kan de henge litt noen ganger. - Dør inn under liten terrase er litt vanskelig å komme til. Har luke i selve terrassen som man kommer lett til.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal kjør Vesterveien og ta inn ved Natvig. Kjør ned til båthavna og videre ut Elveveien. Følg derretter veien til høyre inn på Havoddveien. Boligen ligger på høyre hånd.

Beliggenhet

Havoddveien er et barnevennlig og godt etablert boligfelt på Nedenes, ca. 10 minutter i bil fra Arendal sentrum. Det er kort vei til barnehage, Nedenes skole, dagligvarebutikk, Nidelva og flere fine turområder.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering i i garasje i rekke. Eies av Havoddveien grendelag, eiere av garasjene betaler 1900 i året for drift av garasjelag, strøm og øvrige kostnader.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 19.06.1979. Ferdigattesten gjelder tomannsbolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til landbruksområder, områder for bolig m/tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan Natvig- Nednes felt A, Natvig- Nednes felt A, beb. Plan., datert 19.06.1991, 14.07.1981. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det foreligger varsel om igangsettelse av planearbeid. Rossøysund, Natvig, datert 26.04.2023.. Målet med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av 8-10 boenheter med tilhørende fasiliteter innenfor planområdet. Det planlegges en 2- eller 4-mannsbolig og resten eneboliger. De fleste boligene planlegges oppført i område avsatt til planlagt boligområde på kommuneplanens arealdel (deler av boligområde 7 på kommuneplanens arealdel). Det er ønskelig å vurdere mulighet for oppføring av noen av boenhetene på mindre deler av landbruk-, natur- og friluftsområdene som grenser inntil boligområdene på kommuneplanens arealdel.

Det foreligger også varsel om igangsetting av planarbeid, Vippa, datert 26.04.2023. Formålet med planen er å legge til rette for boligformål. Det planlegges ca 15 boenheter i form av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Adkomst til boligområdet planlegges fra Gjervoldsøyveien. Det vil bli sett på en løsning der deler av gang- og sykkelvegen blir lagt nærmere fv. 420, og ny adkomstvei blir lagt delvis i traséen til dagens gang- og sykkelveg.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Det er installert vannmåler på eiendommen. Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påregnes.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1981/8078-1/36  Rettigheter iflg. skjøte  
16.10.1981 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.


2006/459290-1/200  Jordskifte  
27.09.2006 Sak 0900-2005-0027 Natvig
Gjelder denne registerenheten med flere
 

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

1981/8076-2/36  Bestemmelse om veg  
16.10.1981 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:429 Bnr:207  
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
"Eier av gnr. 29, bnr 207 forplikter seg til å være medlem i Havoddveien Grendelag som skal overta hjemmel til gnr. 29 bnr 210, Øyestad (fellesarealet). Eier av gnr 29 bnr 207 har vederlagsfri rett til adkomstvei over gnr 29, bnr 206 frem til sin eiendom."
 

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 500,- (Dokumentavgift) 83 970,- (Omkostninger totalt) 2 933 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 16 538,98 pr. år
Eiendomsskatt er medtatt i de kommunale avgiftene.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3 977,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 555 800,- for år 2021. Sekundær: Kr. 200 879,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Havoddveien 37B, Gnr. 429 Bnr. 207 i Arendal kommune.

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin og mikrobølgeovn.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 97 51 21 97.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0143

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0143. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Robin Bjørn Jensen, tlf. 97 51 21 97

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.9 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.94 500) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.129 785)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3070686