Lillesand sentrum

Havnegata 5

Prisantydning
5 690 000 kr
Omkostninger
156 620 kr
Andel fellesformue
4 832 kr
Totalpris
5 846 620 kr
Formuesverdi
698 738 kr
Formuesverdi sekundær
2 515 456 kr
Felleskostnader
1 083 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1990
P-rom
95 ㎡
Bruksareal
98 ㎡
Tomteareal
465 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Lekker selveierleilighet med en fantastisk sjøutsikt beliggende i Lillesand sentrum. Ta kontakt med megler for visning.

Om eiendommen

Innhold

En innbydende leilighet med fantastisk beliggenhet. Leiligheten ligger i 2.etg og inneholder:
Stue, kjøkken, bad, toalettrom, to soverom og entré.

Oppvarming

Elektrisitet

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Biloppstillingsplass. Sameiet Strandgården disponerer ikke noe areal ut over byggets grunnmur. Lillesand kommunestyre har i vedtak av 21.06.1990 stilt noen parkeringsplasser til disposisjon på vestsiden av bygget. Plass nr. 2 har vært disponert av innehaver av seksjon 4. Kostnader til oppmerking av parkeringsplasser, brøyting m.m. fordeles med et likt beløp på hver plass.
Biloppstillingsplassen kan ikke leies ut.

Beliggenhet

Meget attraktiv beliggenhet ved bryggekanten i Lillesand sentrum. Fra leiligheten har du en nydelig utsikt mot innseiligen til Lillesand og det yrende båtlivet om sommeren. Fra leiligheten har du gangavstand til alt hva sentrum har å by på. Velkommen til en flott plass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "sentrumsformål", tilhører reguleringsplan "områdeplan for sentrum - Sentrumsplanen", datert 16.11.2016. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Delarealer:
Delareal: 3 kvm
RPHensynsonenavn: H810

Delareal 3 kvm
Formål: Gatetun
Feltnavn: TUN2

Delareal: 462 kvmm
Formål: Sentrumsformål
Feltnavn: S4_3

Delareal: 465 kvm
KPHensynsonenavn: H350
KPFare Brann-/eksplosjonsfare

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/47/493/4:
18.01.1991 - Dokumentnr: 393 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 80 år
Årlig festeavgift: NOK 132 750
Pant for festeavgift.
Denne panterett skal ha prioritet innenfor 80% av
lånetakst.
Kan ikke overdras/framleies uten samtykke fra
hjemmelshaver/utleier
Festekontrakten faller bort dersom bygg og anlegg ikke
er ferdigstilt innen 4 år, m.fl. best.
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Grunneierne samtykker i all senere transport av festerett
til de som til enhver tid eier seksjonene.
Sanden Torv AS innestår for riktig oppfyllelse av
forpliktelser overfor grunneier og bortfester.
----------
Diverse påtegning
Sameiet Strandgården innestår for riktig oppfyllelse av
forpliktelser Sanden Torv As frem til nå har hatt for
innbetaling av festeavgifter.


24.01.2023 - Dokumentnr: 81945 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder feste
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


18.01.1991 - Dokumentnr: 393 - Festekontrakt - vilkår
Festetid: 80 år
Årlig festeavgift: NOK 132 750
Pant for festeavgift.
Denne panterett skal ha prioritet innenfor 80% av
lånetakst.
Kan ikke overdras/framleies uten samtykke fra
hjemmelshaver/utleier
Festekontrakten faller bort dersom bygg og anlegg ikke
er ferdigstilt innen 4 år, m.fl. best.
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Grunneierne samtykker i all senere transport av festerett
til de som til enhver tid eier seksjonene.
Sanden Torv AS innestår for riktig oppfyllelse av
forpliktelser overfor grunneier og bortfester.
----------
Diverse påtegning
Sameiet Strandgården innestår for riktig oppfyllelse av
forpliktelser Sanden Torv As frem til nå har hatt for
innbetaling av festeavgifter.


15.07.1991 - Dokumentnr: 3380 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 99/1067


Kommentar konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

5 690 000,- (prisantydning)

omkostninger
8 400,- (boligkjøperforsikring help (valgfritt))
2 800,- (boligkjøperforsikring pluss (valgfritt tillegg))
585,- (tingl.gebyr pantedokument)
585,- (tingl.gebyr skjøte)
142 250,- (dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 690 000,-))

154 620,- (omkostninger totalt)

5 844 620,- (totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4.275,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Åpen stue- og kjøkkenløsning som ble pusset opp i 2020. Her er det god plass til sofagruppe samt spisebord. Det er utgang til balkong og flott utsikt fra alle rommets vinduer.
Kjøkken fra 2020 med mye skap- og benkeplass. Kjøkkenet har integrerte hvitevarer samt praktisk oppbevaringsrom like i nærheten.
Bad utstyrt med dusjkabinett, toalett, servant og opplegg for vaskemaksin.
Praktisk toalettrom med toalett og servant.
To soverom.
Balkong med en fantastisk utsikt og nærhet til sjøen.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av fredrik flaen den 31.01.23 18:02, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Selveierleilighet i sameie. Bygningen ble oppført i 1990. Innvendige overflater og kjøkken er oppgradert i 2020.

Tidligere er de fleste dører og og noen vinduer skiftet. I forbindelse med befaringen ble det avdekket enkelte avvik/tilstander, aktuelle forhold og mulig tiltak vises til i rapporten. Bad, toalettrom m.m. er aldrende og kan vurderes oppgradert. Se rapporten for ytterligere kommentarer. Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Viktig at rapporten leses i helhet. Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til fredrik@profftakst.no.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3: Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må snart oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Badet har oppnådd høy alder, og kan forventes oppgradert.
- Det ble utført hulltaking uten avvik.

TG2: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at standardens krav til godkjente måleavvik.

TG2: Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

TG2: Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

TG2: Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Eier har ikke opplysninger om anlegget.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin og integrert mikrobølgeovn.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligselgerforsikring

selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/47/493/4:
18.01.1991 - Dokumentnr: 393 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid: 80 år
Årlig festeavgift: NOK 132 750
Pant for festeavgift.
Denne panterett skal ha prioritet innenfor 80% av
lånetakst.
Kan ikke overdras/framleies uten samtykke fra
hjemmelshaver/utleier
Festekontrakten faller bort dersom bygg og anlegg ikke
er ferdigstilt innen 4 år, m.fl. best.
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Grunneierne samtykker i all senere transport av festerett
til de som til enhver tid eier seksjonene.
Sanden Torv AS innestår for riktig oppfyllelse av
forpliktelser overfor grunneier og bortfester.
----------
Diverse påtegning
Sameiet Strandgården innestår for riktig oppfyllelse av
forpliktelser Sanden Torv As frem til nå har hatt for
innbetaling av festeavgifter.


24.01.2023 - Dokumentnr: 81945 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder feste
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


18.01.1991 - Dokumentnr: 393 - Festekontrakt - vilkår
Festetid: 80 år
Årlig festeavgift: NOK 132 750
Pant for festeavgift.
Denne panterett skal ha prioritet innenfor 80% av
lånetakst.
Kan ikke overdras/framleies uten samtykke fra
hjemmelshaver/utleier
Festekontrakten faller bort dersom bygg og anlegg ikke
er ferdigstilt innen 4 år, m.fl. best.
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Grunneierne samtykker i all senere transport av festerett
til de som til enhver tid eier seksjonene.
Sanden Torv AS innestår for riktig oppfyllelse av
forpliktelser overfor grunneier og bortfester.
----------
Diverse påtegning
Sameiet Strandgården innestår for riktig oppfyllelse av
forpliktelser Sanden Torv As frem til nå har hatt for
innbetaling av festeavgifter.


15.07.1991 - Dokumentnr: 3380 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 99/1067


Info kommunale avgifter

Kr. 7 448 pr. år
Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp og eiendomsskatt. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 3.665,- pr. år.

Polisenummer

87697302

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved
eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med
bistand av teknisk sakkyndig.

Vilkår og betingelser

Budgivning

alle bud skal inngis skriftlig til megler. det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. benytt "gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av bankid. når første bud er gitt vil du motta en sms-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. budforhøyelser kan også gis ved å trykke "gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. for øvrig vises det til "forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Forsikringsselskap

Gjensidige
Produktnr: A4BAB291-B87D-413B-8C3C-6BBB5F24EFCC