Spind

Havik 35

Prisantydning
4 390 000 kr
Omkostninger
125 620 kr
Totalpris
4 515 620 kr
Formuesverdi
575 380 kr
Formuesverdi sekundær
2 071 367 kr
Kommunale avgifter
10 198 kr / år
Byggeår
1958
P-rom
215 ㎡
Bruksareal
243 ㎡
Tomteareal
1 100 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Landlig beliggende bolig med utleiedel på loft av dobbel frittstående garasje. Mulighet for kjøp av båthus i Havikstrand

Om eiendommen

Standard

Pen enebolig med gjennomgående normal standard.
Boligen er romslig, og har en praktisk romfordeling. Gulvene i boligen er i hovedsak belagt med parkett, fliser og skifer. Veggene er bekledd med panel, tapet, plater og fliser.

Boligen har 3 stuer, en hovedstue, en tv-stue og en loftstue. Trivelig hovedstue med gode vindusflater som slipper inn godt med dagslys. Her er en moderne ovn, som gir ekstra varme og stemning på kalde dager. I tilknytning til hovedstuen ligger tv-stuen med adkomst til veranda og videre til hagen.

Soverom på loft benyttes i dag som loftstue.

Pent kjøkken fra Aubo med integrerte hvitevarer og kjølehjørne. Et praktisk og godt utformet kjøkken, med en utforming som gir rom for en god arbeidsplass. Nedre del av kjøkkenet har spiseplass som nås via 3 trappetrinn.

Boligen har to bad og eget vaskerom. Flislagt bad i hovedetasjen med varmekabler i gulvet, innredet med servant, toalett og dusjkabinett. Badet i loftsetasjen har fliser med varmekabler i gulvet og baderomsplater på veggene, og er innredet med baderomsinnredning, toalett og boblebadekar.
Vaskerommet ligger i underetasjen og har godt med garderobeplass og egen inngang.

Boligen har 4 soverom. Rom innredet som loftstue er godkjent som soverom ihht. godkjente byggetegninger. Innredet soverom i kjelleren er ikke godkjent til varig opphold.

Dobbel garasje med innredet loft som består av gang, stue/kjøkken, bad og 2 soverom, godkjent utleiedel. Eiendommen har i tillegg en enkel garasje og 2 utvendige boder.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 215 kvm, Bruksareal: 243 kvm Sekundærrom: 28 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetg. 67 m² - 1. etg. 99 m² - loftsetg. 77 m².
P-rom inkl: Underetg.: Gang, Vaskerom, Soverom (Ikke godkjent til varig opphold).
1. etg.: Vindfang, bad, trapperom, kjøkken, stue, tv-stue, gang m/trapp.
Loftsetg.: Gang, stue, bad og 3 soverom.
S-rom inkl.: Teknisk rom og bod.

Takstmannen kommenterer: I enkelte oppholdsrom er dagslysflate mindre enn dagens krav på 10 % av rommets bruksareal. Ingen loftsvinduer har rømningsgodkjent størrelse. Romhøyde på loft er ca. 2,17 m.

Garasje:
Bra: 106 m² - P-rom: 41 m² - S-rom: 65 m²
P-rom inkl.: Vindfang, bad, stue/kjøkken og 2 soverom.
S-rom inkl.: Garasje og bod.

Takstmannen kommenterer: I enkelte oppholdsrom er dagslysflate mindre enn dagens krav på 10 % av rommets bruksareal.

Arealberegning er basert på egen oppmåling på stedet.
2 stk. utvendige boder (kun med tilkomst fra utvendig) er ikke medregnet i arealer av underetg. Disse 2 boder har et samlet BRA/s-rom på ca. 15 m².

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1958 i følge Farsund kommune.
Ihht. tilstandsrapport: Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Stedslaget takstoler på tilbygg. Taktekkingen er av betongtakstein. Takrenner i lakkert metall. Vindskier og vannbord på tak i malerbehandlet tre. Stigetrinn til pipe. Luftehatt på tak. Kilrenner på tak, i lakkert metall. Lakkert metallbeslag mellom betongplatting og grunnmur ved hovedinngang. Heldekkende pipebeslag over tak, inkl. topphatt. Rømningsstige fra loft. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade har liggende bordkledning. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har takvinduer i tre, med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør og malt dobbel balkongdør i tre. Tredører til vaskerom og 2 stk. utvendige boder i underetg.

Påkostning og modernisering

Tilbygget i ca. 2001 med utvidet kjøkken, samt nytt vindfang, bad og tv-stue i 1. etg.; vaskerom i underetg.; soverom og stue på loft.

Oppvarming

Elektrisk. Vedovn i stue i hovedetasjen og i kjellergang. Varmepumpe i nedre del av kjøkken. Varmekabler i gulv på vaskerom, i kjellergang, på bad, nedre del av kjøkken og bad i loftsetasjen. Merk at det også er varmekabler i entrè i hovedetasjen, men disse er defekt.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er innlagt fiber fra Telenor i boligen.

Mulighet for kjøp av båthus i Havikstrand med gangavstand fra eiendommen - kontakt megler vedrørende dette!

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 12.01.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
Utvendig > Nedløp og beslag - 2
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

Innvendig > Etasjeskille - 2
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert noe skjevheter på gulvoverflate i enkelte loftsrom.

Innvendig > Innvendige trapper - 3
Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige trapper - 2 (kjellertrapp)
Det er liten frihøyde i trappeløp. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet.
Klemring i sluk var ikke fastskrudd (dette har ikke vesentlig betydning, da det ikke er montert membran/tettesjikt).

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Teknisk rom
Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Taktekking
Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er påvist andre avvik: Flasset metallbeslag på tak (kilrenner). Løse metallventiler i grunnmur (med noe rustdannelse), hvor det er stor åpning i topp av ventiler mot grunnmur (her kan vann trekke inn i veggkonstruksjon). Eier har sendt dokumentasjon på at dette er utbedret etter min befaring.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist andre avvik: Kledning er stedvis noe malingslitt (beiset kledning).

Utvendig > Vinduer
Det er påvist andre avvik: Enkelte vinduer er noe malingslitt/-flasset utvendig.

Utvendig > Dører
Det er påvist andre avvik: Irret utvendige beslag på ytterdører (låsesylinder, hengsler mv.).
Ytterdør til vaskerom tar så vidt i mot karmside. Balkongdør i stue har en del slitasje utvendig, med oppsprukket finér.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Det er påvist andre avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonene har skjevheter. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran.
Rekkverk er stedvis lavere enn krav ved byggetidspunkt. Det er registrert en del skjevheter i dekke, bl.a. i ende hvor trapp kommer opp. Denne skjevhet er iflg. eier opprettet etter min befaring. Terrassebord bærer til dels preg av elde/slitasje. Dels mangelfull innfesting av tresøyler mot søylesko under veranda.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er påvist andre avvik: Betongtrapp er dels tæret.

Innvendig > Overflater - 2
Det er påvist andre avvik: Det er registrert bom/limslipp under enkelte gulvflis i kjellergang (ingen synlige skader).

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist andre avvik: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Gulvknirk i loftsgang og i gang 1. etg. Eier har i etterkant av min befaring gjort tiltak, og opplyser at
det nå er så godt som knirkefritt.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et område med usikre radonforhold iflg. radonaktsomhetskart på nett.

Innvendig > Pipe og ildsted
Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Etter min befaring er det montert sotlukestein i sotlukeåpning. Dette medfører at krav til avstand mellom sotlukeåpning og brennbart materiale reduseres fra 300 til 50 mm (for Leca sin type sotlukestein).

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.
I etterkant av min befaring så har eier fått utført ytterligere fuktkontroll av svill i vegg mot oppfylt terreng. Det ble da målt 13,9 % fukt i bunnsvill. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Våtrom > Overflater Gulv > Teknisk rom
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Våtrom > Ventilasjon > Teknisk rom
Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > Overflater Gulv > Loftsbad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Membran er ikke synlig ved dørterskel.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Loftsbad
Det er påvist andre avvik: Vanskelig å se om membran er korrekt montert ved
gulvsluk.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 1. etg.
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Membran er ikke synlig opp bak feielist mot dørterskel.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 1. etg.
Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Vanskelig å se om membran er korrekt montert mot gulvsluk.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad 1. etg.
Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet. Det er registrert sprekk nederst på søyle under servant.

Våtrom > Ventilasjon > Bad 1. etg.
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er ikke montert komfyrvakt i kjøkkenet som er krav på dette kjøkkenet ut ifra alder. Det er påvist andre avvik: Det er registrert fuktskjolder på bunnplate i skap under kjøkkenvask. Skjolder er vasket bort etter min befaring iflg. eier. Eier opplyser at skjolder oppstår når vannslange på blandebatteri blir dratt ut, og vann renner ned langs slange.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er påvist andre avvik: Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Enkelte vannledninger er ikke montert i vanntett rørskap. Dette gir økt risiko for større skadeomfang ved evt. rørbrudd. Det mangler sprutdeksel inne i rørskap.

Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner
Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Bæreramme av metall, under utedel til varmepumpe, har en del rustskader.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det er 2 stk. sikringsskap i boligen. Sikringsskap på loft har automatsikringer, 1 stk. jordfeilbryter samt overspenningsvern. Sikringsskap i underetg. har automatsikringer og 1 stk. jordfeilbryter. Her er det egen kurs til garasje. Downlights i vindfang, bad 1. etg., tv-stue, loftstue og loftsbad. Downlights utvendig i gesimser. Elektriske varmekabler på vaskerom og i kjellergang, på bad, vindfang og nedre del av kjøkken i 1. etg. samt på loftsbad.

Tomteforhold > Drenering
Det er påvist andre avvik: Utvendig tetting/fuktsikring er avsluttet like over terreng i et blomsterbed, uten tettelist over grunnmursplast. Dette medfører at vann her kan trekke inn bak grunnmursplast, noe som gir økt risiko for innvendig fuktskade (soverom i underetg. hvor det ble foretatt hulltaking på vegg, ligger like innenfor området hvor det mangler klemlist over grunnmursplast). Det er registrert fukt på gulv i utvendig bod i underetg.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist andre avvik: Det er registrert noe setninger i terreng med belegningsstein. Dels løsnet-/skadet skifer på nedre nivå, ved trapp mot hovedinngang. Her er det også dels manglende sementfuge mellom skifer.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Misfarget vannledninger. Iflg. eier har det ikke vært problem med sorte stein/grus i vannledninger etter at vannfilter ble montert.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger bemerker følgende:
Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært. Komet AS Farsund har utført alt elektrisk installasjon. Arbeid utført av Komet AS.

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. El tilsyn 2017.

Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?
Ja. Leilighet i andre etasje over garasje ( eget bygg).

Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?
Ja. Godkjent av Farsund Kommune.

Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
Ja. Ferdigattest på leilighet og tilbygg blir sendt til Farsund Kommune fra Byggmester TMH og Byggmester Rune Engesæth.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum kjør over Nordsund bru og følg Fv43 i ca. 1,5 km. Ta deretter til høyre inn til Havik og følg veien ca. 300 m og ta til venstre. Boligen ligger på høyre side og er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ca. 2,5 km fra Farsund sentrum i et naturskjønt område med nærhet til sjøen. Varierte turmuligheter både til lands og til vanns i nærområdet.

Farsund er en turistby, med mye liv på sommeren, og med mange aktiviteter for både voksne og barn. Farsund har mye å tilby med bl.a. Amfi kjøpesenter og et bysentrum med flere fasiliteter og restauranter. I nabokommunen Lyngdal, ligger det populære Sørlandsbadet, samt et aktivt handelssentrum og handelspark.

Eiendommen ligger ca. 2,5 times kjøretur fra Stavanger, og ca. 1,5 time fra Kristiansand. Ny E-39 er under arbeid, noe som vil redusere reisetiden betraktelig.

Tomt

Areal: 1 100 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomt er opparbeidet med asfaltert innkjørsel/tun, beleggningsstein og skifer. Hageanlegg med beplantning og plen er en fryd for øyet sommerstid. Flere fine uteplasser og gode solforhold.

Ihht. matrikkelkart er grensene mot nord og sør oppmålt med geografiske koordinater. Grensene mot øst og vest er ikke oppmålt med geografiske koordinater dog grenser de naturlig mot offentlig vei. Tomtens areal kan derfor avvike i større eller mindre grad og arealavvik må aksepteres av kjøper ved en eventuell senere oppmåling.

En mindre del av tomten er på motsatt side av veien og er tiltenkt parkeringsplass for båthus. Om kjøper ikke ønsker å benytte seg av muligheten for kjøp av dette, må det aksepteres at denne delen fradeles og ikke medfølger eiendommen.

Parkering

På egen tomt og i garasjer.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på tilbygg bolig, datert 22.12.22 og det foreligger ferdigattest på bruksendring av garasjeloft, datert 20.12.22. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. I loftsetasjen er det fjernet noen vegger og bygget et skap i gangen. I underetasjen er del av bod omgjort til gang og boden er delt i 2 til henholdsvis grovkjøkken og rom som er innredet som soverom, dette rommet er ikke godkjent til varig opphold. En gang i underetasjen er omgjort til utvendig bod. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse ihht. Kommunedelplan Herad-Spind 2014-2024, datert 11.09.2014. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.
Vann fra borehull på egen tomt. Septiktank på egen tomt.
Det foreligger utslippstillatelse fra garasje med innredet loft. Det foreligger ikke utslippstillatelse fra boligen, trolig grunnet eiendommens alder.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1958/990037-1/40 01.07.1958 ELEKTRISKE KRAFTLINJER

1958/908-3/40 30.10.1958 BESTEMMELSE OM GJERDE

1959/191-1/40 17.03.1959 BESTEMMELSE OM VEG

2013/1082809-1/200 12.12.2013 JORDSKIFTE

Heftelser fra 1958 og 1959 anses å ha liten/ingen betydning for eiendommen, noe selger bekrefter, og har ikke vært mulig å fremskaffe i historiske arkiv.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen.

Utleie

Eiendommen har en garasje med innredet loft, godkjent utleiedel. Ikke utleid pr. d.d.

Radonmåling

Utleieenheten er ikke radonmålt. Fra 1.1.2014 er det krav i henhold til strålevernforskriften om at utleieenheter skal være radonmålt. Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Eiendommen ligger i et område med usikre radonforhold iflg. radonaktsomhetskart på nett. Det bør gjennomføres radonmålinger.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 390 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
109 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 390 000,-))

125 620,- (Omkostninger totalt)
4 515 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 10 198 pr. år pr. 2022.
Dette gjelder avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3.558,- pr. år pr. 2022 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 575 380,- for år 2021.
Sekundær: Kr. 2 071 367,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Havik 35, Gnr. 183 Bnr. 52 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Alle på kjøkkenet i boligen. 3 taklamper i stue og kjøkken medfølger ikke.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf
91 87 15 52.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.
Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.
Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.
Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0208

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0208. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 390 000,-) (Kr.54 875) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.82 810)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066627