Arendal Nord

Håvet 32

Prisantydning
3 800 000 kr
Omkostninger
110 870 kr
Totalpris
3 910 870 kr
Formuesverdi
615 819 kr
Formuesverdi sekundær
2 216 949 kr
Kommunale avgifter
24 324 kr / år
Byggeår
1905
P-rom
165 ㎡
Bruksareal
167 ㎡
Tomteareal
256 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Utleiebygg med fantastisk bakhage og bu - meget sentrumsnært - Håvet

Om eiendommen

Innhold

Denne eiendommen går over 3 etasjer og inneholder i U. etg.: Entre, bod, vaskerom, rom, kjøkken og dusjbad m/wc
1. etg. Gang/trapperom, kjøkken/spisestue, , stue, kontor, soverom,og dusjbad med wc.
Loftsetasjen: Gang, Kjøkken, stue/spisestue. 2 soverom, kott  og gang, dusjbad med wc. Kott.

Under etasjen har begrenset takhøyde og avviker fra dagens krav om rom for varig opphold.

Sjarmerende uthus i bakhagen som er innredet med et verksted med egen inngang. I  tillegg egen inngang til stort lagerrom med trapp opp til loft og 2 store rom.

Standard

Meget tiltalende og sjarmerende sørlandshus som fremstår i lyse fine farger og selges fullt møblert og utstyrt.
Det er kun leietakernes møbler som ikke inngår i handelen og dette er i 1. etg: seng, sofa, skrivebord og gulvteppe
Alt i 2. etasje som var ved visning følger denne handelen og i 3. etg er det tv, stuebord, sofa, seng, svart kommode, sjenk, stellebord, vugge, 2 klesstativ, svart lenestol, utemøbler, grill, akvarium, terrasseovn, micro ovn og speil som ikke følger.
Alt av møbler, inventar og redskaper i uthus følger.
Boligen er modernisert og pusset opp i 2009 til2011 iflg tidligere eier.
Her er det lakkerte tregulv , malte treglv og kjeramisk fliser på gulv. Veggene har hovedsakelig malte flater, malte mdf plater, Malt panel og keramiske fliser på vegger.
Innvendige tak er malt panel, malte plater og malte bjelker.
Det er 3 kjøkken i boligen som har hvit klassisk innredning og eik benkeplater.
Det er også 3 bad i boligen og alle er innredet i lyse og tidsriktige farger og utførelse.
 

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 165 kvm, Bruksareal: 167 kvm Sekundærrom: 2 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje: 30m²  - 1. etg.28m²  - Loftsetasje. 58 m².
P-rom inkl: Underetasje: Bad/vaskerom (ikke målbart),
Stue/soverom, Kjøkken , Gang. 1.etasje: Gang , Bad , Mellomgang/tv stue,
Soverom , Kjøkken , Stue. Loftsetasje: Bad , Stue , 2 soverom , Gang ,
Trapperom , Kjøkken. 
S-rom inkl.: Bod (ikke målbart), Bod 2, Kott (ikke målbart).

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med byggeforskriften. Takhøyden i kjelleretasje/kjeller varierer gjennom hele kjelleren på grunn av skjevhet i etasjeskiller. Høyde over gulv må være minst 1,90 meter for at arealet skal være målbart og høyden varierer mye i kjelleren. Arealet er derfor vanskelig eller umulig å måle. Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig. Bod i underetasje med provisorisk anlagt opplegg for vaskemaskin er ikke målbart.

Bod
Bra: 49m² - P-rom: 0m² - S-rom: 49m²
1.etg: 27m²
Loft: 22m²
S-rom inkl.: 2 boder 1.etg, 2 boder loft.

Lav takhøyde i underetasje med varierende høyder der deler ikke er målbart
Overkant av 2.20 i 1. etasje.
Soverom 1. etasje der lysforhold med hensyn til lysåpning og gulvarealet er under 10%

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1905 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
 

Diverse

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Selger har tidligere fått laget tegninger til ny bu i bakhagen av Sivilarkitekt Bjørn Barexstein. Disse tegningene kan utleveres på forespørsel.
De er ikke søkt om og gjelder derfor kun som en ide for evnt videre utvikling av eiendommen

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 31.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Bolig fra 1905 med tilhørende frittliggende bod.
Det er anlagt 3 leiligheter, det fremkommer ikke opplysninger om enhetene er omsøkt i kommunale opplysninger.
Utvendig manglende snøfangere i bakkant av bolig. Stående kledning med lusing, noe råte på enkelte bord ble registrert.
Takkonstruksjon med mangler på utlufting. Grunnmur med stablet gråsteinsmur, enkelte sprekker og synlig skjevheter i etasjeskille som relateres til setninger. Rom under terreng med synlig fuktproblematikk i bakenforliggende konstruksjoner, under etasjeskille. Høyere fuktverdier i etasjeskille og aktivitet av borrebiller ble registrert. Våtrom i boligen vurderes utfra skader, mangler å trenge utbedring, renovering. Tiltak med røranlegget rør i rør som ikke er anlagt i vannskap anbefales utført. Eldre soilrør, vannrør utfra bygningen der videre undersøkelser eventuelt utbytting må påregnes. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Dører:
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Utvendig > Utvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Borrebille aktivitet ble registrert. 45 mm skjevheter registrert ved nivellering i stue 1. etasje.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.

Innvendig > Krypkjeller
Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5-6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet
fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i
kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det er liten frihøyde i trappeløp. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det er ikke montert rekkverk.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Våtrom > Overflater vegger og himling >Bad/vaskerom (ikke målbart):
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Svertesopp er registrert
Det er påvist indikasjoner på fukt/råteskader inne i konstruksjonen. Det er påvist tegn til fuktskader i overflater.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner >
Bad/vaskerom (ikke målbart): Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist av høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist sprekker i fliser.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist råte/fuktskader i overflater. Det ble registrert høyere fuktverdier i bakenforliggende vegg der demontering av kjøkken
må påregnes for utbedring av skade i vegger. Synlig svertesopp.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Fordelerskap mangler avløp til rom med sluk. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-irør- system. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Det er påvist skader eller utettheter på sluk/avløp. Synlig tapet på håndkle på rør bak bad underetasje.

Tomteforhold > Drenering:
Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. Terreng faller inn mot bygning. Innvendig synlig vann i luke i gulv, bakenforliggende konstruksjon

TG2:
Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt å undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på taktekkingen.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Eldre åstakkonstruksjon med skjevheter som relateres
til byggeårets dimensjonering og ikke etter dagens dimensjonering.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Fukt i underetasje der renovering må påregnes. Varierende grad av slitasje der videre renovering må vurderes individuelt og etter den enkeltes referanser og behov.

Innvendig > Radon:
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste
måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke
på pipe. Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad:
Det er påvist sprekker i fliser. Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Fuge i overgang gulv vegg er anlagt med stor fugebredde, ukjent tilstand i underliggende konstruksjon.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Ikke synlig anlagt slukmembran til klemring.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom (ikke målbart):
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Det er ikke anlagt 1:50 80 cm fra sluk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom (ikke målbart):
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom (ikke målbart):
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad:
Det er påvist skader på innredning. Fuktskader på plater bak innredning, demontering for utbedring må påregnes.
Ved fuktsøk på befaringsdagen ble det ikke registrert høyere fuktverdier, ukjent om dette er tidligere lekkasje.

Våtrom > Ventilasjon > Bad:
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Sikringsskap med automatsikringer.

Tomteforhold > Byggegrunn:
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Alder, skjevheter vil være påregnelig.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i
muren.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Alder på anlegget utfra bygning der omlegging vil være påregnelig. Synlig kondensering på vannrør.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

 

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader: Bobling i beverplate på vegg baderom 1.etg (kjeller).
Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller: Litt på vaskerom (kjeller).
Pkt. 7: Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende: ovn soverom oppe. Ikke godkjent innløp til pipe.
Pkt. 17: Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende: hybel nede og leilighet oppe.
kt. 19: Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser: Ombygging av fengsel til hotell.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum kjør opp Vestre gate, forbi tunellen og ta inn ved Byporten leilighetsbygg . Følg veien oppover bak Fengselshotellet  og Morgenfugl, litt oppe i den slake bakken parkerer du foran boligen og går inn sjarmerende gangvei på husets høyre side. Velkommen inn i hyggelig bakgård.

Beliggenhet

Sjarmerende bebyggelse i idylliske trange gater like over sentrum. Hovedsakelig eneboliger og leiligheter i umiddelbar nærhet. Hyggelige parkområder i Museumshagen og ved Langsævann. Kort vei til alle byens servicetilbud og aktiviteter. I tillegg kort vei opp til fylkeshuset og den populære "glassheisen" med fantastisk utsikt over byen.
Urbant hyggelig område

Tomt

Areal: 256 kvm, Eierform: Eiet tomtTomten er pent opparbeidet med bakgård i flere nivåer. Fantastisk uteareal med beplantinger og levegger. En oase midt i sentrum med usjenert og solrik uteplass.

Parkering

Parkering langs offentlig gate foran boligen.

 

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse, Hensynssone 570; bevaringsverdig bebyggelse, Sefrak-registrert bygning, Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1899/900152-1/36  Bestemmelse om gjerde  
23.05.1899 
BENYTTELSE AV EN TOMTESTREKNING
Med flere bestemmelser

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Denne eiendommen er registert med to boenheter og kan fritt leies ut.
I dag har eier disponert hovedleiligheten i 1. etg selv og leid ut u. etg for kr 5.000,- inkl strøm og loftsetasjen for kr 8.500,- inkl strøm.
Leietakerne bor der i dag og har 3 mnd gjensidig oppsigelse.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei
 

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 800 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 95 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 800 000,-)) 110 870,- (Omkostninger totalt) 3 910 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 24 323,56 pr. år
Her av:
-Vann og avløp kr. 15.011,-
For eiendommen med vannmåler, blir forbruket på vann og avløp avregnet på første termin (januar).
Forbruket vil variere ut fra antall personer i boligen
-3. stk renovasjonsabonnement kr. 9.312,56,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2.866,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 615 819,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 216 949,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Håvet 32, Gnr. 505 Bnr. 21 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/ kombiskap/ fryseskap/- boks, Oppvaskmaskin, mikrovn.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 25.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Snarlig overtakelse kan påregnes. Hovedleiligheten er ledig for kjøpers overtakelse slik som den står i dag. Leiekontrakter kan videreføres som de er i dag med 3 mnd oppsigelse

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0306

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0306. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.8 900)
Oppgjør (Kr.9 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 3 800 000,-) (Kr.76 000)
Tilrettelegging (Kr.13 900)
Totalt kr. (Kr.109 285)
 

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3062826