Lindesnes - Mandal Sentrum, Vestnes

Haukeveien 6

Kommunale avgifter
14 957 kr / år
Byggeår
1964
P-rom
150 ㎡
Bruksareal
165 ㎡
Tomteareal
599 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Flott familiebolig på Vestnes. Påbygd og modernisert. Usjenert pent opparbeidet hage.

Om eiendommen

Standard

Boligen vurderes å være i normalt god stand ut fra alder og bruk. Det er utført store utskiftninger/moderniseringstiltak utvendig og innvendig de siste 10-15 årene, og boligen gir et godt totalinntrykk.

Se takstmannens oppsummering/konklusjon. Hele tilstandsrapporten bør gjennomgåes før budgivning.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 150 kvm, Bruksareal: 165 kvm Sekundærrom: 15 kvm.
P-rom inkl.: Entre, gang, bad, wc, stue/kjøkken, tv-stue, 3 soverom, gang, vaskerom.
S-rom inkl.: Bod, bod innredet/brukt som soverom.

Garasje:
Bra: 25 m² - S-rom: 25 m²
S-rom inkl.: Garasje.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik på krav til rømning, dagslysforhold eller takhøyde under 2 meter: Innredet soverom er ikke godkjent til bruken grunnet manglende takhøyde under 2m. Det er avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift: Garasjen er ikke gasstett mot bolig.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Noen mindre endringer på fasader stuen med vinduer/dører samt vaskerom med ekstra vindu. Deler av gang er opprinnelig godkjent som vaskerom, TV-stue er opprinnelig godkjent som soverom og deler av stue er opprinnelig godkjent som soverom. Disse ombygde rommene er godkjent for varig opphold/beboelse og endringene er ikke søknadspliktige.
Soverom i tilbygg fra 1987 er ikke gitt benevnelse på tegningene.
Bad er noe større enn på opprinnelige tegninger og er trolig utvidet i forbindelse med tilbygg av garasje. Utvidelsen er trolig ikke byggesøkt kommunen.
Det ene soverommet er opprinnelig godkjent som redskapsbod, vaskerom er opprinnelig godkjent som bod og gang i tilknytning til vaskerom er opprinnelig godkjent som vedbod. Disse ombygde rommene er registrert/omsøkt som sekundærrom og dermed ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Bod innredet og brukt som soverom: Ved endring fra tilleggsdel til hoveddel for bygg oppført før 1.juli 2011 (TEK10) kan
takhøyde ned til 2 m godkjennes. Rommet har under 2m og vil ikke kunne godkjennes til bruken.1964 i følge Lindesnes kommune.

Byggeår og byggemåte

1963

Påkostning og modernisering

Boligen er opprinnelig oppført rundt 1963 men er blitt bygget på i flere omganger, siste gang var i 1990 med større entre. . Det er i perioden 2004 til 2021 blitt gjennomført en betydelig oppussing innvendig samt på en del overflater utvendig som taktekking på hoveddel av bolig, en del kledning samt alle vinduer/dører.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 23.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig beliggende i meget attraktivt boligfelt på Vestnes i Mandal. Området tilbyr nærhet til sjø, turområder, skoler, barnehager, dagligvarebutikker og Mandal sentrum med alt av dets fasiliteter. Boligen er opprinnelig oppført rundt 1963 men er blitt bygget på i flere omganger, siste gang var i 1990 med større entre. Boligens overflater er hovedsakelig funnet i bra stand og boligen i seg selv virker godt vedlikeholdt opp igjennom årene. Det er i perioden 2004 til 2021 blitt gjennomført en betydelig oppussing innvendig samt på en del overflater utvendig som taktekking på hoveddel av bolig, en del kledning samt alle vinduer/dører. Det ble registrert noen TG3 og TG2 avvik som må utbedres og sjekkes ut, en del av dem går på dagens krav. Avvikene er enkelt beskrevet nedenfor:

TG3:
- Garasjen har avvik og taktekkingen må påregnes ny.
- Det mangler stigetrinn til feier og vaskerommet mangler ventilering.

TG2:
- Grunnmur, krypkjeller, terrasse ut fra stuen med avvik grunnet alder. Det samme gjelder for avløpsrør, vannledninger, bereder og elektro.
- Våtrommene, etasjeskillet, ildsted, ventilering, har avvik i forhold krav.
- Innredet soverom er en forlengelse av garasjen og var tidligere redskapsbod, vil være noe enklere oppført enn bolig herav.
- Det er oljetank på eiendommen. (denne er ikke lenger i bruk, og tidligere eier opplyser at den er fylt med sand)

Øvrige viktige opplysninger for deg som kjøper kan være:
- Oppvarming med varmekabler, varmepumpe samt vedovn.
- Flott og romslig Sørlandskjøkken.
- Attraktivt område.
- Nyere overflater på det meste.
- Fint opparbeidet uteområdet med pergola og plattinger/terrasser på solrik tomt.
- Garasje, bygget er ikke videre tilstandsvurdert annet enn hva som fremkommer i rapport.

Rapporten må leses i sin helhet. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076 eller mail. Lykke til på visning!

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Taktekking: Sveisepapp på garasjetak/tak over bod brukt som soverom:
Taktekkingen er trolig fra byggeåret, og med tanke på alder er det risiko for at lekkasjer kan oppstå. t ifra visuelt er der en mulig skade ved åpning port.
Må utbedres ved omlegging tekking.

Utstyr på tak:
Det er ikke etablert stige for feier på taket.

Våtrom: Vaskerom:
Rommet er ikke ventilert og tilfredsstiller ikke krav til våtrom. Manglende ventilering medfører til en økt og
uønsket fuktbelastning i rommet og dårlig inneklima.
Det mangler og tettemuffer på rør i rør under vask.

Øvrig: Garasje:
Garasjen vil trenge noe vedlikehold men TG3 er hovedsakelig satt da man må utføre den gasstett mot
bolig.

TG2:
Grunnmur og fundament:
Grunnmuren har stedvis sprekker. Dette er ikke uvanlig og vurderes ikke å ha vesentlig konstruksjonsmessig betydning slik dette fremstår i dag.

Krypkjeller:
Krypkjelleren ble besiktiget fra luke/åpning grunnet lav takhøyde. Den er funnet i normal stand ut ifra alder fra luken. TG2 gis da man bør gjennomføre en full kontroll samt det mangler fuktsperre i form av plastfolie på bakken i krypkjelleren. Dette medfører at fuktighet fra bakken stiger opp i krypkjelleren med påfølgende økt luftfuktighet og risiko for en skadeutvikling.

Balkong, terrasse, platting:
TG2 gis terrassen ut fra stuen. Eldre bord med stedvis noe råte og slitasje. TG1 gis terrasse/platting baksiden samt pergola anlagt, ingen videre avvik her.

Yttervegger:
Hovedsakelig fremstår kledningen i pen stand og virker godt vedlikeholdt. TG2 gis noe manglende lufting og museband eldre gjenstående deler samt det mangler og bord i gesims ut fra innredet soverom/garasje.

Etasjeskille og gulv på grunn:
TG2 gis dagens krav til planhet. Det måles ca. 20mm differanse. Skjevheter i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer.

Ildsted/Skorstein:
TG2 gis da feieluken mangler ubrennbarplate, det er sprekk i ildfaste steiner inne i ovnen, sprekk i flis samt fuge.

Avløpsrør:
Ingen videre avvik registrert men TG2 er gitt eldre opplegg som har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anlegget er påkoblet kommunalt nett. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk ligger under bakken og er ikke vurdert.

Vannledninger:
Det er ingen videre avvik på rør opplegget da anlegget er trolig fra rundt 2008 med rør i rør system. Men TG2 gis da rør opplegget er plassert i skap vaskerom med noe fare ved en evnt. lekkasje samt rør i krypkjeller er uisolerte. Kontroll ved fagkyndig bør påregnes, man vil da og kunne få sjekket øvrig deler vvs med rør og avløp. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. Boligen er tilknyttet offentlig nett.

Elektrisk:
TG2 gis da det mangler samsvarserklæring på anlegget.

Varmesentral:
Det er etablert oljetank på eiendommen. Det er ikke dokumentert at denne er tilfredsstillende sanert annet enn i egenerklæringen.

Varmtvannsbereder:
Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid. Berederen er plassert i rom med sluk, men gulvet har ikke tilfredsstillende tettesjikt eller fall til sluk.

Ventilasjon:
Boligen er naturlig ventilert med med klaffventiler på yttervegg men disse er plombert samt det mangler og ett par ventiler.

Våtrom: Bad:
Overflater: Badet fremstår i pen stand. TG2 er gitt manglende fall etter krav, dør i våtsonen.
Membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer.
Sanitær og ventilasjon: Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuelle lekkasjer fra innebygget sisterne til klosettet, og det er ikke forevist noen dokumentasjon på annen godkjent løsning.

Våtrom: Vaskerom:
Overflater: Vaskerommet fungerer til bruken selv om rommet har flatt fall b.l.a.
Membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Hold rommet under oppsyn.

Øvrig: Innredet soverom:
Innredet soverom er ikke bygget opp tilstrekkelig til varig opphold og må holdes under under jevnlig oppsyn.

Øvrig:
Det registreres ett par fliser med hulrom/bom under seg i bolig. Har lite betydning men nevnes.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse Byttet baderomsinnredning i 2016 ca, og dusjhjørne i 2018. Arbeid utført av Hjortland.

8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
- Ja, sprekk i grunnmur.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Skiftet tak i 2013. Skiftet deler av kledning i 2013 og 2016, byttet vinduer og ytterdør.  Ny garasjeport i 2021. Ny ytterdør i 2016. Arbeid utført av Hammer og Rødland.

18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
- Ja, bod er gjort om til soverom av tidligere eier.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Følg Kallhammerveien i ca 800 meter, ta så til høyre på Haukeveien. Eiendommen vil komme på høyre hånd etter ca 50 meter.

Se vedlegte situasjonskart.

Beliggenhet

Eiendommen vurderes å ha en meget bra beliggenhet på Vestnes, midt mellom Furulunden og Idrettsparken.

-Stille og lite trafikkert gate.
-Gode solforhold på eiendommen.
-Svært familievennlig med kort gangavstand til Mandals  stolthet, Furulunden (ca 100 meter).
-Kort gangavstand, men likevel ikke sjenerende nærme, Idrettsparken.
-Grei gang/sykkelavstand inn til sentrumsområdet med de fleste fritidstilbud, servicefunksjoner, skoler med mer.
-Kort gangavstand til sjøen og småbåthavna i Kallhammerveien.

Beliggenheten vurderes å være svært attraktiv.

Tomt

Areal: 599 kvm, Eierform: Eiet tomt
Hagen er delt inn i flere soner. Selger opplyser at man har kveldssol på pergolaen sommerstid til mellom 21.00 - 21.30. Videre opplyses det at man har morgensol på baksiden fra solen står opp til ca kl. 11, og at det på plattingen på baksiden er lunt og usjenert, med sol til ca kl. 17

Parkering

Parkering i garasje og  på egen grunn.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 12. august 1964. Ferdigattesten gjelder enebolig i 1 etasje uten kjeller. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent. Lindesnes kommune opplyser i kommentar av 16.05.2023 at det er en pågående sak; Gjelder pergola. Saksnr 21/02049, saksbehandler Robert Helle.

Det foreligger tillatelse til oppføring av en garasje og redkspasbod som tilbygg til huset, datert 12.09.1975.
Det foreligger dispensasjon for oppføring av en garasje og redskapsbod som tilbygg til huset, datert 29.03.1976. Korrigerte tegninger ble godkjent 30.09.1976.
Det foreligger tillatelse til nedgraving av en 1200 l oljetank med rørfornying, datert 30.09.1976.
Det foreligger tillatelse til oppføring av tilbygg, datert 14.11.1983. Tillatelsen gjelder soverom og bod.
Det foreligger tillatelse til oppføring av tilbygg til bolighus, datert 10.09.1987. Tillatelsen gjelder tilbygget rom fasade syd/øst.
Det foreligger tillatelse til oppføring av tilbygg bolighus, datert 03.04.1990. Tillatelsen gjelder utvidelse av entre.

Deler av bygningsmasse står på grensen til naboeiendom gnr. 160 bnr. 438.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan for Vestnes, datert 06.09.2007. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Vannmåler er installert.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
2001/3322-2/39  Rettigheter iflg. skjøte   09.08.2001 Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

6 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 152 500,- (Dokumentavgift) 168 970,- (Omkostninger totalt) 6 168 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 957 pr. år
Beløpet inkluderer feiing (kr. 530,- pr. pipeløp), målerleie (kr. 250,-), standard renovasjon (kr. 3 820,-), eiendomsskatt (6 399,-) og abonnementsgebyr for vann- (kr. 1 604,-) og avløp (kr. 2 354,-). Forbruk av vann og avløp kommer i tillegg til de faste kommunale avgiftene med hhv. kr. 14,73,- pr. m3 og kr. 33,64,- pr. m3

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6 399,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 761 783,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 742 417,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Haukeveien 6, Gnr. 160 Bnr. 436 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-23-0104

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-0104. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Eierskifteforsikring (Kr.33 794) Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.61 000) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.126 379)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3071556