Vågsbygd

Hasselbakken 2A

Kommunale avgifter
15 440 kr / år
Byggeår
1960
P-rom
132 ㎡
Bruksareal
166 ㎡
Tomteareal
572 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig over 2 plan med carport og solrik terrasse. Renoveringsobjekt på stor, solrik endetomt.

Om eiendommen

Standard

Sørmegleren ved Kristian Lossius har gleden av å ønske deg velkommen til Hasselbakken 2 A!

Enebolig over 2 plan med carport og solrik terrasse. Renoveringsobjekt på stor, solrik endetomt.

Huset har følgende planløsning:

1. etg.: Gang med vegg til vegg teppe og plassbygget skap. Stue med utgang til platting og hage. God plass til både sofagruppe og spisebord. Store vindusflater som gir rikelig med lys inn i stuen. Peisovn i stue. Kjøkken som har rikelig med skap og benkeplass. Plass til spisebord på kjøkken. Huset har 4 gode soverom hvorav hovedsoverom har plassbygget skap. Bad med belegg på gulv. Badet har dusjhjørne, badekar, toalett og servant. Vaskerom med plass til både vaskemaskin og tørketrommel samt innredning med vask.
2. etg.: Kjeller består av boder samt et toalettrom.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 132 kvm, Bruksareal: 166 kvm Sekundærrom: 34 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 31 m²  - 1. etg. 131 m².

P-rom inkl: 1.etg.: Vindfang, gang, soverom, bad, kjøkken, soverom 2, vaskerom, stue, soverom 3, soverom 4.
S-rom inkl.: U.etg.: Trapperom, 3 boder.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. En kjellerbod som er tegnet inn på tegning er ikke bygd.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1960 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Ved og elektrisk til oppvarming. LG varmepumpe er montert, vanlig service bør beregnes.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Arild Grundetjern den 20.04.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Boligen er bygd i 1960 og trenger oppgradering/renovering, følgende hovedtrekk kan nevnes: Utvendig antas dobbelkrummet betongtakstein og takrenner å være fra ca. 1990-tallet og har normal slitasje, vanlig vedlikehold bør beregnes. Pipebeslag og begge begge luftehattene er fra byggetid og har normal slitasje, luftehatter er skjeve. Det er lekkasje i tak over vindfang/trapperom, utbedringer trengs da det er fukt i tak/vegg innvendig. Vinduer og ytterdører er stort sett av eldre årgang, oppgradering bør beregnes. Vestlandskledning trenger vedlikehold da det er råte/slitasje flere steder. Terrasse trenger oppgradering, se punktskjema. Innvendig trenger bad og vaskerom generell oppgradering
mht. membran m.m. Det ble utført hulltaking i vegger inn mot bad og vaskerom, ingen synlig eller målbar fukt ble oppdaget. Kjøkkeninnredningen er av eldre årgang og har normal slitasje. Gulvhøyder ble kontrollert i 5 rom, enkelte avvik ble registrert. Røropplegget og el. anlegget er av eldre
årgang, vedlikehold/oppgradering bør beregnes. Sikringsskap med vanlige skrusikringer, hovedsikringer på 35 A. Innvendig stoppekran er montert i underetasjen. V.v.-bereder er fra 2003 og er på 200 liter. Ved og elektrisk til oppvarming. LG varmepumpe er montert, vanlig service bør beregnes. Ingen tilgang til en evnt. krypkjeller under befaringen, forbehold må tas. Ventiler i grunnmuren tyder på at ett slikt rom finnes.
Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet."

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er registrert skader i undertak.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Det er ikke montert rekkverk.
Utvendig > Utvendige trapper. Det er ikke montert rekkverk.
Våtrom > Generell > Bad. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Våtrom > Generell > Vaskerom. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken. Avtrekksvifte er defekt.
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold. Eldre røykvarsler er montert på kjøkken, og brannslukningsapparat er installert i underetasjen.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
Utvendig > Taktekking- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på taktekkingen.
Utvendig > Luftehatt x 2 og pipebeslag. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Utvendig > Vinduer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Utvendig > Dører. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Innvendig > Rom Under Terreng. Overflaten har fuktskjolder.
Innvendig > Innvendige trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Innvendig > Andre innvendige forhold. Det ble registrert fukt i tak og veggpanel i trapperom, dette skyldes lekkasje i tak i dette området. Slitasje på tepper, innerdører etc. blir ikke kommentert i rapporten
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken. Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.
Tekniske installasjoner > Vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Sikringsskap med vanlige skrusikringer, hovedsikringer på 35 A.
Tomteforhold > Drenering. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig
at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Grunnmuren trenger vedlikehold.
Tomteforhold > Oljetank. Kombinasjon av alder og materiale tilsier at denne bør fjernes.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

- Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Ja. Tett toalett oppstaket pluss annen liten lekkasje.

- Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?
Ja. Tilbakeslag ved tett toalett.

- Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Kristiansand VVS. Spyling av rør.

- Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
Ja. Maur.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart på høyre side i Finn-annonsen.

Beliggenhet

Hasselbakken ligger i et etablert og rolig område med korte avstander til de fleste fasiliteter. Fra boligen er det kort gangavstand til Amfi Vågsbygd, med et utall butikker, post, kafé m.m. Videre er det kort vei til skoler i alle trinn, flere barnehager, Karuss idrettsanlegg, badevann og ypperlige turområder. Umiddelbar nærhet til holdeplass med gode bussforbindelser, og kun 15 minutters sykkelavstand til sentrum av Kristiansand.

Tomt

Areal: 572 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering på tomt og carport.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen fra byggetid. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse av ukjent årsak. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen. Det foreligger godkjent byggeanmeldelse av  våningshus datert 13.04.1959.

Det foreligger ferdigattest på tilbygg datert 18.04.1974. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det gjøres oppmerksom på at et lite hjørne av huset stikker utenfor eiendomsgrensa, på kommunal grunn. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med dette påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål og tilhører reguleringsplan nr. 83 "Augland terrasse, vestre del", datert 12.04.1958. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 4082. Tinglyst: 08.11.1958. Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Bestemmelse om bebyggelse.
Dagboknr.: 9351. Tinglyst: 02.09.1974. Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 500,- (Dokumentavgift) 83 970,- (Omkostninger totalt) 2 973 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 15 440 pr. år
Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2023 er kr. 2666. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4219,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 982 434,- for år 2021. Sekundær: Kr. 3 536 761,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Hasselbakken 2A, Gnr. 13 Bnr. 543 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: alle hvitevarer medfølger.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 89 59 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

11-23-0121

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/11-23-0121. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kristian Lossius, tlf. 90 89 59 07

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.3 890) Oppgjør (Kr.7 000) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.15 500) Totalt kr. (Kr.71 975)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3069752