HARKMARKSFJORDEN

Harkmarksveien 597

Prisantydning
10 000 000 kr
Omkostninger
265 870 kr
Totalpris
10 265 870 kr
Formuesverdi
279 500 kr
Kommunale avgifter
6 600 kr / år
Byggeår
1968
P-rom
117 ㎡
Bruksareal
117 ㎡
Tomteareal
2 641 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Lekker fritidseiendom med anneks | Sjø på begge sider | Stor brygge og badestrand | Kjørevei og parkering på egen tomt

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Bra: 117  m² fordelt på hovedhytte og anneks.

P-rom hovedhytte 77m² som inkl.: gang, bad, soverom, stue/kjøkken.
P-rom anneks 40m² som inkl.: soverom og stue/kjøkken i 1. etg, gang, og soverom i 2. etg.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som

Takstmannens kommentar til arealene: "Loftet er innredet med 3 soverom og gang med alkove men er ikke målbart areal og er ikke medtatt i arealoversikt. Overbygget terrasse utenfor kjøkken er ikke medregnet i arealoversikt. Anneks er kun arealmålt og er ikke teknisk gjennomgått men kun kort beskrivelse av konstruksjoner"

Byggeår og byggemåte

1968 i følge Lindesnes kommune.

Påkostning og modernisering

I følge selger er følgende moderniseringer gjort:
1997: Hytten er totalrenovert og tilbygget i 1997.
2009:  Nytt kjøkken og vindu ved kjøkken.
2022:  Ny oppvaskmaskin

Oppvarming

Peisovn i stuen.
Varmekabler i gang, bad og salong i hovedhytten.
Ellers basert på annen elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 26.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Fritidsboligen ligger ved Harkmarksfjorden øst for Mandal. Ligger helt i vannkanten med umiddelbar nærhet til sjøen og det er egen brygge og liten strand nedenfor hytten. Eiendommen fremstår som meget attraktiv med egen brygge og tilhørende soveanneks. Innholdsrik fritidsbolig med stor stue og kjøkken , soverom og romslig bad.

Loftet er innredet med flere soverom men er ikke målbart areal og rømningsveier er ikke godkjente etter dagens standard.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Våtrom er 25 år og nærmer seg en full oppgradering av våtromssystemer.
-Det er noe høydeavvik på gulver i eldre del av hytte.
-Det er noe soppsporer i krypekjeller.
-Utvendige rekkverk er noe lave etter dagens standard.
-Taknedløp mangler på tretakrenner
-Utvendige bygningsdeler er stort sett fra tilbyggsår i 1997.
-Vinduer er ikke rømningsgodkjente etter dagens forskrifter.
-Vindu ved inngang må påberegnes å skiftes.
-Grunnmurer og søyler er noe uryddige.
-Det er ikke påvist musebånd på sjekkpunkter.
-Omsøkte og godkjente tegninger avviker noe fra dagens løsning.
-Enkelte utvendige terrasser og halvtak kan være søknadspliktig ovenfor kommunen.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Nydelig beliggenhet like ved sjøen.
-Usjenert beliggenhet med sol store deler av dagen.
-Egen brygge.
-Eget soveanneks med kjøkken.
-Romslig terrasser flere plasser på eiendommen.
-Jacuzzi i hagen
-Romslig stue og kjøkken.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten."

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er ikke påvist musebånd i luftesjikt bak kledning
ved punktvis sjekk.
Innvendig > Innvendige trapper: Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Ifølge TEK 97 så skal fall være tilstrekkelig på gulvet med avrenning mot sluk. Gulv utenom dusjsone er tilnærmet flatt og det kan oppstå små vannmengder på gulvet ved
vannsøl.
Tomteforhold > Drenering: Det er avvik: Takvann renner ut ved grunnmur.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Det er påvist andre avvik: Grunnmurer er noe uryddige med stein ,fjell og Lecablokker og enkelte søyler ser noe ustabil ut.


TG 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Utvendig > Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Takrenner er kun laget med hull i trerenner og har ikke kontrollert avledning av vann
Utvendig > Vinduer: Det er avvik: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Vindu fra byggeår har oppnådd høy alder og må
bregnes å byttes. enkelte vinduer på soverom på loftet har enkelte kondenseringsmerker på trerammer.
Utvendig > Dører: Det er avvik: Det er noe sprekkdannelser i verandadør. Alle dører er 25 år og har oppnådd halvparten av forventet levetid.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist enkelte terrassebord med begynnende råteskader. Det er ikke montert rekkverk rundt terrasse hvor utvendig jacuzzi står og enkelte plasser er terrasse høyere enn 50 cm fra terreng.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Det er høydeavvik på etasjeskille i eldre del på ca 25 -30 mm gjennom rommet.
Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Krypkjeller: Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er registrert symptom på sopp/råte. Det er lite ventilering i krypkjeller , spesielt gjelder dette mot vestsiden. Det er funnet soppsporer hengende i taket i krypkjeller.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførte membranarbeider og det er ikke påvist membransystem i sluk.
Våtrom > Ventilasjon > Bad: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: El anlegg fra tilbyggsår i 1997. El skap plassert i gang med kursoversikt.
Tomteforhold > Byggegrunn: Det er avvik: Det er noe høydeavvik på etasjeskille som antas å være fra tidligere settinger.
Tomteforhold > Terrengforhold: Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Ved høy vannstand i sjøen kan vann komme høyere
inn på eiendommen men det er ingen bygninger som er i fare.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Selger anfører følgende i egenerklæringen:
2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Bad oppført nytt av fagfolk. Flislagt av fagfolk. Utført av Aamodt VVS.
2.2 Er arbeidet byggemeldt?
- Alt VVS i hovedbygning godkjent og koblet til tett tank
4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
- nei
9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
- Maur fjernet av Anticimex
11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- nei
14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
- Alt utvendig arbeid av faglærte. Innvendig kun overflater utført av eiere
16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, ved egeninnsats
20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
- Vanntilførsel sovehytte ikke søkt om
24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?
- Naboen tillatelse til tett tank på eiendommen. Rett til gangveg / sti foran eiendommen til 2 hytter. Tinglyst veirett opp
til eiendom 14/5.

Beliggenhet

Adkomst

Ta gamle E 39 mot Valand hvor du tar til høyre inn på Harkmarksveien. Denne veien følger du forbi Harkmark til T-krysset på Vemyrkleiva. Ta til høyre og følg veien forbi Dibleheia ca 1,3 km til neste kryss og ta til høyre mot Ås. Følg veien ca 700m og ta første avkjørsel til høyre. Da er du kommet på den private veien som går opp til hytta som ligger i enden av veien etter ca 100 m. Hytten er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det er skiltet ved avkjørselen.

Beliggenhet

Nydelig og usjenert beliggenhet på en odde i Harkmarksfjorden med sjø på begge sider av eiendommen. Storholmen som ligger vis-a-vis bryggen er regulert til friområde. Fiskemuligheter både i fjorden og i sjøen utenfor Strømmen. Mange flotte turmuligheter like ved hytten, bla friområdene på Selvåg ved Eigebrekk. Kort vei med båt til både Søgne- og Mandalsskjærgården samt at Tregde Ferie  med sin butikk, restaurant, basseng og båtutleie er få minutter unna i båt.

Det er kun 15 km med bil til Mandal sentrum med sin sjarmerende hvite trehusbebyggelse, yrende restaurantliv sommerstid, flotte nisjebutikker i Gågata og handlesenteret ALTI. Her kan du også komme med båt og legge til på bryggene i sentrum av byen.
Til Kristiansand sentrum er det ca 34 km med bil og til Dyreparken ca 47 km.

Tomt

Areal: 2 641 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen er i følge informasjonen fra Lindesnes Kommune ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. I kommunens kart er grensene mot øst og vest er oppgitt til å være mindre og lite nøyaktige. Oppgitt areal er basert på matrikkelinfo, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad.

I følge selger er grensen mot vest satt feil i kommunens kart slik at det fremstår som at deler av annekset og utedoen ikke ligger på egen eiendom.
Selger har kontakt med oppmålingsavdelingen for å korrigere grensen mot vest slik at det stemmer med kart som ble laget da eiendommen ble utskilt. Kartet kan fås ved henvendelse til megler.
Det jobbes også med oppmåling av grensen mot øst med det formål å selge et lite areal til hyttenabo (14/6) som har anlagt tett tank på selgers eiendom. Denne retten er i dag tinglyst.
Grensene mot syd og nord har vannlinjen som hjelpekant.
Selger bærer kostnadene relatert til dette og det forventes gjennomført i månedsskiftet september/oktober, men kan ta lengre dersom saksbehandlingstiden blir lengre.

Det er tinglyst en gangrett for de to hyttene lengre ute på odden. Denne går langs sjøen på sydsiden og ligger et nivå under tomten.

Parkering

Parkering på egen tomt og 2 plasser på gnr 14 /bnr 4 (på jordet ved oppkjørselen). Dette er tinglyst.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Eiendommen mangler ferdigattest fordi tiltakene er gjennomført før hhv 1998 og 2010 ifølge opplysninger fra Lindesnes kommune. Dette gjelder for hovedhytte (oppført i 1968), utvidelsen av hovedhytten (utført i 1997) og utvidelsen av annekset (utført i 2008). 
Kommunen oppgir følgende begrunnelser for dette:
"1. Det er i dette tilfellet ikke krav til ferdigattest for mindre tiltak som ble behandlet etter daværende plan og bygningslov § 86 a - gjelder tiltak for 1. juli 2010.
2. Siden tiltaket ble godkjent for 1. januar 1998, kan ikke kommunen utstede ferdigattest i ettertid. "
Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger godkjenning for montering av tett tank datert 04.04.2001.
Det foreligger ferdigattest for grillplassen datert 15.08.2018.

Det foreligger ikke dokumentasjon på bryggen som man antar er bygget samtidig med hytta i 1968. Bryggen stod på eiendommen da nåværende eier overtok i 1995. De har siden renovert bryggen og anfører at den ble gitt samme størrelse som den opprinnelige bryggen.

Det er anlagt flere terrasser på eiendommen, disse er ikke oppmålt men takstmannen anslår ca 100 m2. I følge dispensasjonen (datert 30.10.2017) som ble gitt for opparbeidelse av grillplassen, ble følgende vilkår satt: "at samlet areal på terrasser på eiendommen ikke overstiger 50 m². Med terrasser menes her plattinger som er opparbeidet mer enn 0,1 meter over terreng." Kjøper overtar eventuell risiko og ansvar forbundet med dette.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse:
- bad og soverom i hovedhytten er utvidet ca 1 meter i dybden og taket er trukket tilsvarende lenger
- det er satt inn vindu i hovedsoverom mot vest
- det er satt opp halvtak på annekset mot sjøen, over inngangen og mot hovedhytten
- det er laget en bod på venstre siden av fasaden på hovedhytten ved at det er satt inn en dør
- terrasse på høyre side av  fasaden på hovedhytten er delvis innekledd
Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommer i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Vei / Vann / Avløp

Avkjøring fra offentlig vei inn på privat vei med tinglyst rett til å kjøre til egen eiendom.
Vann fra borehull sammen med to hytter. Borehullet ligger på eiendommen 14/4 og dette er tinglyst.
Avløp til egen tett tank som tømmes to ganger pr år.

I annekset og utedusjen er det lagt inn vann fra borehullet og avløp går til grunnen. Dette er ikke omsøkt.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
2013/283243-1/200  Erklæring/avtale    10.04.2013  rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:14 Bnr:6    Rett til å etablere tett tank på eiendommen
 
Grunndata
1968/1914-1/39  Registrering av grunn    07.10.1968  Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4205 Gnr:14 Bnr:4
 

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Rettigheter på andre eiendommer
Rettigheter på 4205-14/4
Rettigheter i eiendomsrett
1968/1914-3/39  Bestemmelse om veg    07.10.1968  rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:14 Bnr:5  
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om vannrett
 
Rettigheter på 4205-14/4
Rettigheter i eiendomsrett
1978/2285-1/39  Bestemmelse om veg    07.07.1978  rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:14 Bnr:5  

Rettigheter på 4205-14/4
Rettigheter i eiendomsrett
1995/2974-1/39  Erklæring/avtale    14.08.1995  rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:14 Bnr:5  
Bestemmelse om garasje/parkering

Rettigheter på 4205-14/4
Rettigheter i eiendomsrett
1997/3242-1/39  Erklæring/avtale    21.08.1997  rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:14 Bnr:5  
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om garasje/parkering
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser
 
Rettigheter på 4205-14/3, 4205-14/4
Rettigheter i eiendomsrett
2007/401929-1/200  Bestemmelse om vannledn.    16.05.2007 
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:14 Bnr:5  
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:14 Bnr:6  
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:14 Bnr:7  
Bestemmelse om borehull og pumpehus
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

10 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 250 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 000 000,-)) 265 870,- (Omkostninger totalt) 10 265 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Ca Kr. 6 600 pr. år
Utgiftene fordeler seg slik: Faste gebyr til Lindesnes Kommune kr 460,-/pipeløp. Standard hytterenovasjon Maren kr 2.000,-. Slamtømming Maren kr 4200,- (tett tank inntil 8m3). Det påløper ytterliggere gebyr for tømming utover det som er inkludert i abonnementet, se www.maren.no for utfyllende prisliste.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 7608,- pr. år for denne eiendommen.

Formuesverdi

Kr. 279 500 for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Harkmarksveien 597, Gnr. 14 Bnr. 5 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: kombiskap i hovedhytten, kjøleskap med liten frys i annekset, oppvaskmaskin i hovedhytten (ny i 2022), stekeovn/ koketopp i hovedhytten, komfyr i annekset.
Alle senger, bortsett fra seng på soverom i 1. etg i annekset, følger med.

Selger anfører at dette ikke følger med:
- Garderobeskap i soverom i hovedhytten
- Skaugum begonia i bed og utepotter
- Seng i soverom i 1. etg i annekset
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 82 16 23.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0115

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0115. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Anita B. Torjussen, tlf. 90 69 10 74

Vederlag

Helside Stavanger Aftenblad (Kr.14 375) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 10 000 000,-) (Kr.100 000) Tilrettelegging (Kr.14 500) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Totalt kr. (Kr.142 410)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3051722