Lindesnes

Haraldstad 29

Prisantydning
2 650 000 kr
Omkostninger
82 550 kr
Totalpris
2 732 550 kr
Formuesverdi sekundær
66 366 kr
Byggeår
1986
Bruksareal
75 ㎡
Tomteareal
375 491 ㎡
Etasje
1
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Småbruk nær sjøen med strandlinje. Flere eldre bygninger.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Bruksareal: 75 kvm Sekundærrom: 75 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 75 m²
S-rom inkl.: Vindfang, bad, 4 soverom, stue/kjøkken.
Alle rom er definert som S-rom, da bygning er godkjent som lager.

Garasje:
Bra: 35 m² - S-rom: 35 m²
S-rom inkl.: garasjerom

Verksted/lager:
Bra: 73 m² - S-rom: 73 m² - kun for underetg.
S-rom inkl.: lagerrom underetg. Loft er ikke oppmålt og kommer i tillegg.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Eiendom er ikke tilknyttet strømnett pr nå. Måler er stengt og anlegget må oppgraderes betydelig før bruk. Kjøpers ansvar.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Eiendommen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning. Kjør på vei skiltet mot Stusvik. Følg så skiltet vei mot Haraldstad - til høyre på heia. Bygningene ligger på begge sider av veien.

Parkering

På egen tomt. Mulig å parkere på egen eiendom langs veien.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et område med mye historie langt tilbake i tid. Våningshuset er borte og det er kun lagerbygg på eiendommen, samt et lite bygg nede ved sjøen. Eiendommen har veirett på felles vei til sjøen.

Småbruket ligger på heia og strekker seg ned til sjøen mot nordvest. Her grenser eiendommen inntil et eksisterende område, regulert som hyttefelt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 26.05.1986. Ferdigattesten gjelder Nybygg - Lagerbygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på bygget som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger ikke ferdigattest for de andre byggene på eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning for Lagerbygg som brukes som hytte. Ingen rom er godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei går over eiendommen og forbi bygninger.
Privat vann og avløp. Ikke i bruk nå og tilstand på røropplegg og vannkilde (brønn) er ukjent for eier.
Usikkert hvor avløpsvann går. Eier vet ikke om septiktank er etablert eller hvor den evt. ligger.

Tiltakene nevnt over er ikke omsøk. Vanntilførsel gjennom yttervegg krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under kommuneplan, arealdel, Lindesnes 2019-2030 - Hensyn friluftsliv. Del av eiendom er under eldre reguleringsplan - Haraldstad hyttegrend, datert 04.061984.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Bygninger har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 900048, Tinglyst: 12.03.1884 - utskiftning (gjelder flere eiendommer - ikke innhentet kopi)
Dagboknr.: 1278, Tinglyst: 26.03.1985 - jordskifte (grensegangssak nr. 3/1972)
Dagboknr.: 5287, Tinglyst: 06.11.1989 - jordskifte
Dagboknr.: 173737, Tinglyst: 11.03.2009 - el. kraftlinjer
Dagboknr.: 288875, Tinglyst: 15.03.2022 - jordskifte (Haraldstadveien)

Kopi av ovennevnte dokumenter ved henvendelse til megler. Følger vedlegg til salgsoppgave.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommentar konsesjon

Det må søkes om konsesjon for denne eiendommen.

Ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig, herunder bo og driveplikt. Driveplikten gjelder for dyrkede arealer, enten ved at eier driver selv eller ved bortleie. Kjøper/megler er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad til Lindesnes kommune, senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr på minst kr. 5.000,-. Kjøper tar forbehold i sitt bud om at konsesjon innvilges slik som omsøkt.

Lindesnes kommune har også konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt.

Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Dårligste energikarakter må påregnes.

Økonomi

Omkostninger kjøper

2 650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
66 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 650 000,-))
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))

82 550,- (Omkostninger totalt)

2 732 550,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på ca kr. 735,- pr. år (2022) for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Innvendig er det gulv av belegg og teppe. Veggene har tapet og trepanel. Innvendige tak har himlingsplater. Etasjeskille er av trebjelkelag. Betonggulv mot grunn i utbygg/tilbygg med vindfang, bad og 2 soverom. Ved befaring var det ikke tilgang til kjeller/krypkjeller. Innvendig har bygningen malte glatte dører og malte trefyllingsdører.

Gulv har belegg, uten varmekilde i gulv. Vegger har våtromsplater. Innvendig tak har malte plater. Det er toalett, servant og dusjkabinett. Naturlig ventilering av rommet. Hulltaking er foretatt i vindfang, på vegg mot dusjhjørne, og det er påvist avvik i hulltakingen. Målt fuktnivå var 17 %. Risiko for skjult skade.

Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er komfyr og micro. Det er ingen ventilering fra kjøkken.

Innvendige vannledninger er av kobber med plastkappe. Det er avløpsrør av plast. Bygget har naturlig ventilasjon.

Varmtvannstank ble ikke avdekket. Mulig denne står plassert i underetg./kjeller, hvor det ikke var tilgang ved befaring. Ytterligere undersøkelser anbefales. Sikringsskap med automatsikringer. Det ble ikke registrert hverken brannslukkingsapparat eller røykvarsler i bygget.

GARASJE
Bygning av ukjent alder, bestående av 1. etg. med enkelt innredet garasje. Bygningen har en del etterslep på
vedlikehold, hvorpå vedlikehold/utskiftninger må påregnes.

VERKSTED/LAGER
Bygning antatt oppført i ca. 1979, bestående av underetg. og loft. Bygningen er hovedsakelig oppført med murvegger, samt betongdekke mellom etasjer, og er uinnredet. Bygningen har en del etterslep på vedlikehold ved trekonstruksjoner (kledning, vinduer, port). Utskiftinger må påregnes.

--------
Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 29.12.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig.

Følgende avvik har fått TG3:

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er påvist andre avvik: Det er ikke montert pannebord/forkantbord eller takrenner.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
Det er påvist andre avvik: Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Stedvis mangelfull innfesting av kledningsbord. Stedvis mangelfull overdekning av overbord på underbord. Generelt værslitt kledning, dels med sprekker og skader. Stedvis åpent inn i konstruksjon under kledning, ved gavlvegg mot veranda. Risiko for skjult skade i vegg og i etasjeskille mv. Fuktskjoldet veggplater på vegg under veranda.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - 2
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er stedvis registrert råteskade i ende av taksperre og gesimspanel.

Utvendig > Vinduer - 2
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Vindu på bad og vindu i trevegg under veranda har råteskade.

Utvendig > Dører
Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er registrert råteskade i hovedinngangsdør. Knust glass og punktert glass i skyvebalkongdør. Det er i tillegg registrert utettheter rundt innsettingsdetaljer ved skyvedør. Svelleskadet sponfyllingsdør i rom under veranda.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er påvist andre avvik: Mangelfull innfesting av rekkverkstolper mot beslag ført ned i betongdekke. Feil montert beslag mellom betongdekke og ytterkledning (oppkant på beslag er på fremside av kledning, i stedet for bak kledning). Stedvis utildekket og rustet armering på underside av betongdekke. Tæret og mosegrodd overside av betongdekke. Det må foretas ytterligere kontroll av lukket rom på underside av veranda. Risiko for skjult skade.

Utvendig > Utvendige trapper - 2
Det er påvist andre avvik: Betongtrapp ved veranda har omfattende sprekker/skader.

Innvendig > Overflater
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Det er påvist fuktskader på overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er registrert omfattende skader på innvendige overflater i de fleste rom, bl.a. med dels nedrevet himlingsplater i stue/kjøkken, omfattende fuktskade på vegger og gulv i enkelte soverom mv.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er påvist andre avvik: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Bjelkelag er ikke kontrollert fra underside, da det ikke var tilgang til rom i underetg./kjeller ved befaring.
Det ble registrert høye fuktvariasjoner på gulvoverflate i stue/kjøkken, inntil skyvebalkongdør. Risiko for skjult skade.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig. Det var ikke vanntrykk på anlegg ved min befaring.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap med automatsikringer.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Det ble ikke registrert hverken brannslukkingsapparat eller røykvarsler i bygget.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
Innvendig > Rom Under Terreng

Innvendig > Krypkjeller

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank

Følgende avvik har fått TG2:
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:

Utvendig > Taktekking
Det er påvist andre avvik: Taktekking synes å være mangelfullt innfestet (få skruer).

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist andre avvik: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Stedvis utildekket isolasjon i takkonstruksjon, synlig fra utsiden. Tegn til aktivitet etter skadedyr/fugler i takkonstruksjon. Takkonstruksjon er kun inspisert fra innvendig lukeåpning mot kryploft, da det ikke var tilgjengelig adkomst opp til kryploftet.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist andre avvik: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Sidefeltvindu ved hovedinngangsdør har noe råte i glasslist. Overflaterust på utvendige vindusbeslag.

Utvendig > Utvendige trapper
Betongtrapp har mindre sprekker/skader

Innvendig > Gulv mot grunn
Det er påvist andre avvik: Det er registrert fuktskadet gulvbelegning i rom med betonggulv mot grunn.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et område som i NVE radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Det er brukt spiker som del av hengslebeslag på dør mellom vindfang og stue/kjøkken.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Mangelfull innfesting av underseksjoner på innredning. Hvitevarer av eldre dato, ukjent om disse fungerer.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er påvist andre avvik: Det er uvisst om det er etablert lufting av avløpsanlegg, og det er uvisst om det er stakeluke på avløpsanlegg innvendig i bygning, da det ikke var tilgang til kryploft og kjeller/krypkjeller i bygget.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er påvist andre avvik: Det er registrert et større hull i grunnmur, i nærheten av hovedinngang. Uvisst om det er krypkjeller i denne del av bygget. Dette må ytterligere kontrolleres når det blir tilgang til underetg./kjeller. Tæret lettklinkerblokker ved trapp til veranda.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Vannkvaliteten er utilfredsstillende dokumentert. Utvendige vann- og avløpsledninger antas å være av eldre dato. Utskiftinger kan påregnes.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: selges slik som forevist.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at bygninger er ryddet før visning, og at hele eiendommen selges slik som forevist. Eier kan hente personlige ting og pyntegjenstander. Eldre bil i uthus følger ikke med.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0186. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 900048, Tinglyst: 12.03.1884 - utskiftning (gjelder flere eiendommer - ikke innhentet kopi)
Dagboknr.: 1278, Tinglyst: 26.03.1985 - jordskifte (grensegangssak nr. 3/1972)
Dagboknr.: 5287, Tinglyst: 06.11.1989 - jordskifte
Dagboknr.: 173737, Tinglyst: 11.03.2009 - el. kraftlinjer
Dagboknr.: 288875, Tinglyst: 15.03.2022 - jordskifte (Haraldstadveien)

Kopi av ovennevnte dokumenter ved henvendelse til megler. Følger vedlegg til salgsoppgave.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Beløpet gjelder kun for eiendomsskatt.
Eiendommen har ikke vært bebodd av eier. De har kun betalt eiendomsskatt. Det må påregnes økte avgifter, dersom eiendommen blir bebodd, f.eks. renovasjon og avløp.

Byggemåte

LAGERBYGG (innredet som hytte).

Bygning oppført i ca. 1986, bestående av innredet 1. etg. Bygningen holder en til dels enkel standard, og har vesentlig etterslep på vedlikehold. Bygningen kan påregnes tilnærmet totalrenovering.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
Selger har arvet eiendommen og kjenner ikke denne. Viser i sin helhet til Tilstandsrapport fra Takst Sør.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnr: AE99921E-57DA-4CA6-A6E1-BCAB66F42EB5 Kategori: