STRØMSBUNESET

Hansnesveien 4

Prisantydning
3 900 000 kr
Omkostninger
113 970 kr
Totalpris
4 013 970 kr
Formuesverdi
707 197 kr
Formuesverdi sekundær
2 545 907 kr
Kommunale avgifter
21 126 kr / år
Byggeår
1967
P-rom
198 ㎡
Bruksareal
209 ㎡
Tomteareal
788 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Påkostet enebolig med godkjent hybel med egen inngang - Sjøutsikt - Sentralt - Fine uteplasser - Sommerstue - Garasje!

Om eiendommen

Innhold

2. Etasje:
Bad , Stue , Kjøkken , Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4, Mellomgang 1, Mellomgang 2

Underetasje (hybel): Vindfang , Bad/vaskerom, Soverom, Toalettrom, Stue, Kjøkken Bod. Hybelen er godkjent i Arendal kommune.

Underetasje: Entré , Gang , Garderobe , Vaskerom u/sluk Bod

Standard

Boligen holder en gjennomgående god standard og et etterisolert, bygget på og pusset opp i etapper de siste årene. Fremstår som pen og velhold. Se tilstandsrapport for nærmere informasjon.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 198 kvm, Bruksareal: 209 kvm Sekundærrom: 11 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 27 m²  - Underetasje (hybel) 48 m²  - 2. etg.  134m².
P-rom underetasje inkl: Entre, gang, garderobe, vaskerom u/sluk.
P-rom underetasje (hybel) inkl: Vindfang, bad/vaskerom, soverom, toalettrom, stue, kjøkken.
P-rom 1.etg inkl: Bad, stue, kjøkken, soverom 1, soverom 2, soverom 3, soverom 4, mellomgang 1, mellomgang 2.
S-rom inkl.: Bod.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Garasje:
Bra: 23 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 23m²
S-rom inkl.: Garasje.
Det foreligger ikke tegninger.

Hagestue:
Bra: 18m² - P-rom: 18m² - S-rom: 0m²
P-rom inkl.: Stue.
Det foreligger ikke tegninger.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. underetasjen er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Hybelen er godkjent i Arendal kommune (17.04.2023).

Byggeår og byggemåte

1967 i følge Arendal kommune.

Påkostning og modernisering

Hele boligen er etterisolert og alle vinduer og ytterdører er byttet i senere tid.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Anders Westgård Hafslund den 30.03.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden. Boligen fremstår i påregnelig teknisk stand ut ifra alder, men noen avvik mot dagens standard og forskriftskrav, samt enkelte tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen, alder tatt i betraktning .

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG2 - Avvik som kan kreve tiltak
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik: - Det er stedvis ingen eller begrenset lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Ved stikkontroll i underkant av kledning og hjørnebord ble det stedvis registrert utilstrekkelig montering av museband og/eller tiltak for å hindre mus. - Kledningen ligger stedvis noe nærmere terreng/bakkenivå enn anbefalt. Dette bidrar til øke faren for eksponering av treverk for fukt, med dertil økt nedbrytningshastighet av materialet.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er avvik: - Hele takkonstruksjonen gjenbygget, og det foreligger ikke dokumentasjon. - Det ble kun registrert lufting i gesims på den ene siden av tilbygget. Ingen synlig gjennomlufting. - Det ble stedvis påvist hull i insektsnetting i gesimser.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik: - Det ble registrert avvik i rekkverkshøyde utifra dagens forskrifter. Minimum 100 cm der nivåforskjell er inntil 10,0 m. Over 10,0 m. 120 cm.
- Noe redusert vedlikehold av eldre terrasse/levegger ovenfor garasje.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er avvik: - Det ble registrert avvik i rekkverkshøyde (under 0,90 m) og åpninger (over 10 cm) ut ifra dagens forskrifter. - Det ble registrert begrenset frihøyde og manglende håndlist i betongtrapp mot sør. - Trapp foran inngangsparti mangler rekkverk/håndlist. - Enkelte trapper har avvik ift. utførelse og ulike mål på opp-/inntrinn.

Innvendig > Radon
Det er avvik: - Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er foretatt radonmålinger, eller at bygget er utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er avvik: - På grunn av eldre dreneringsløsninger på vestlig vegg mot terreng, påløper det risiko for skjulte avvik i vegger som er lukket. - Veggen i bod mot terreng har dampsperre/plast. Bruk av dampsperre i vegg anbefales ikke når veggen er under terreng, helt eller delvis iflg. Sintef Byggforsk.
- Vegg mot terreng er isolert med isopor som ikke er en anbefalt løsning nå i dag. I dag benyttes brannhemmende isolasjon.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er avvik: - Det mangler håndlist på vegg på den ene siden i trappeløpet. - Det ble registrert en noe løs håndlist og til dels mye knirk i trappen.

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik: - Flere dører tar i sidekarm/bunnterskel og har justeringsbehov. - Skyvedørsblad mellom gang og garderobe glir noe tregt.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Det er avvik: - Det ble registrert utette tapetskøter. - Løsningen med våtromstapet tilfredsstiller ikke dagens krav for tettesjikt i våtsoner. - Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at veggplater er malt med våtromsmaling. Typen plater er risiko utsatt for svelling om de plasseres i rom med høy luftfuktighet.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Det er avvik: - TG settes ut ifra alder og udokumentert utførelse.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Det er avvik: - Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom
Det er avvik: - Eldre baderomsinnredning, rustne hengsler og svelling i bunnplate.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
Det er avvik: - Det mangler tilfredsstillende tilluftsløsning ved dør/vegg.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er avvik: - Kjøkkenventilator er ikke tilkoblet avtrekk ut av vegg/tak.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Vaskerom u/ sluk
Det er avvik: - Ingen dokumentasjon på utførelse. - Det ble ikke registrert mekanisk avtrekksvifte. Kun naturlig avtrekk. - Det ble ikke registrert lekkasjevarsler/stopper og rommet har ikke sluk. - Utette løsninger langs vegger og ved dørterskel. Ved en evt. vannlekkasje vil vann kunne renne ut i
tilstøtende rom eller tilliggende konstruksjoner.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Boligen har 2 sikringsskap. Et for hybelen plassert i bod og et for hoveddel plassert i garderobeskap i hall. Begge sikringsskap har automatsikringer med kursfortegnelse, samt samsvarerklæringer og sluttkontroll på utførte arbeid. Hver oppmerksom på at varmekabler er ikke testet eller kontrollert på befaringsdagen. Krever ytterligere kontroll av godkjent el-takstmann eller godkjent elektrovirksomhet. Undertegnede har for øvrig ikke mottatt informasjon om at disse ikke fungerer. Henviser til selger for mer informasjon.

Tomteforhold > Drenering
Det er avvik: - Dreneringen på hovedbygger fra byggeår. Ingen synlig fuktsikring eller grunnmursplast. Det er ut fra observasjoner påvist indikasjoner på at dreneringen er utilstrekkelig og har i dag begrenset effekt. - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er avvik: - Støttemur forblendet med naturstein på fremsiden av huset mot øst. Fuger og stein er løsnet enkelte plasser. Ellers fremstår støttemuren i normal god stand ut ifra alder. - Eldre støttemur i betong mot øst under oppkjørsel. Fremstår med noe sprekker, avskalling og etterslep på vedlikehold. - Flere av støttemurene har mangelfullt eller manglende rekkverk iht. krav.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik: - Terreng skråner mot boligens grunnmur og vegetasjon står nær husvegg av tre. Dette medfører risiko for at vann ledes mot grunnmur og at det kan trekke opp fukt i boligens organiske materialer/treverk, samt fuktpåkjenning mot grunnmur.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendig vann- og avløpsledninger.

Tomteforhold > Oljetank
Det er avvik: - Nedgravd oljetank på eiendommen. Det foreligger ikke dokumentasjon på tilstandskontroll.

TG 3 - Store eller alvorlige tiltak
Ingen avvik har fått denne tilstandsgraden.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?
- Ja
Beskrivelse Leilighet

17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?
Ja
Beskrivelse Godkjent i kommunen som egen boenhet. Slått sammen i dag til en boenhet for å spare kommunale avgifter.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg Vesterveien mot Hisøy, forbi Bohus, og ta deretter til venstre inn til Plankemyra. Ta så av 1. vei skrå opp mot høyre, og du får boligen som første bolig på høyre hånd.

Beliggenhet

Adkomst
Fra Arendal sentrum, følg Vesterveien mot Hisøy, forbi Bohus, og ta deretter til venstre inn til Plankemyra. Ta så av 1. vei skrå opp mot høyre, og du får boligen som første bolig på venstre hånd. Innkjørsel til høyre for garasjene.

Beliggenhet
Eiendommen ligger ca 1,4 km kjørevei og ca 12 minutters gange fra Arendal sentrum, like ved Strømsbu Gård og båthavn i Strømsbubukt. Boligen ligger usjenert til, med gode solforhold og noe fin utsikt til sjøen.

Tomt

Areal: 788 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering i garasje og på egen eiendom.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 12. januar 1968. Ferdigattesten gjelder våningshus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligområde med tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan Kittelsbukt - Ormevika, datert 08.06.2006. Planid: 1912r7. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det foreligger planer under arbeid. Plannavn: Strømsbu Gård og Biejordene, Vesterveien 30-32, Svinodden - Varmekrogen. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av kontorlokaler i Varmekroken. For å kunne få dette til vil det være behov for å transformere deler av eksisterende boliger i Varmekroken/Svinodden fra bolig til næring. Det er ønskelig å tilrettelegge for nytt tilbygg sør for eksisterende hovedbygning.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser er registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har godkjent hybel i kjelleren.

Radonmåling

Utleieenheten er ikke radonmålt. Fra 1.1.2014 er det krav i henhold til strålevernforskriften om at utleieenheter skal være radonmålt.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 97 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000,-)) 113 970,- (Omkostninger totalt) 4 013 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 21 125,79 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 7.295,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 707 197,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 545 907,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Hansnesveien 4, Gnr. 502 Bnr. 937 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 97 51 21 97.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0074

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0074. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Robin Bjørn Jensen, tlf. 97 51 21 97

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 900 000,-) (Kr.68 250) Tilrettelegging (Kr.14 900) Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse (Kr.9 900) Totalt kr. (Kr.103 535)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069763