Arendal Vest

Hansnesåsen 9

Prisantydning
3 390 000 kr
Omkostninger
100 620 kr
Totalpris
3 490 620 kr
Formuesverdi
636 446 kr
Formuesverdi sekundær
2 291 207 kr
Kommunale avgifter
21 467 kr / år
Byggeår
1964
P-rom
154 ㎡
Bruksareal
191 ㎡
Tomteareal
931 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig som ligger sentralt til - dobbelgarasje - meget gode solforhold - sjøutsikt

Om eiendommen

Innhold

1.etg.: Vindfang, gang, bad, stue, 1 soverom, vaskerom og kjøkken.
2.etg.: Mellomgang og 3 soverom

Dobbelgarasje.

Standard

1.etg.: Gang har flis på gulv og panel på vegger. Her er en del av gangen benyttet til garderobe, det er varmekabler i hele gangen. Mellomgang har parkett på gulv og malte vegger. Her er det romslig bod/garderobe bak skyvedør. Bad har flis fra gulv til tak. Her er det varmekabler, dusjnisje, doble store vasker, vegghengt wc og dusjnisje. Vaskerom/wc-rom har flis på gulv og panel på vegger. Her er det opplegg til vaskemaskin, baderomsinnredning og wc. Stue har parkett på gulv og malte vegger. Her er det varmepumpe, vedovn og utgang til stor terrasse på utsiden. Kjøkken har parkett på gulv og malt/glass på vegger. Her er det benkeplate i stein, lakkerte fronter samt integrert micro med stekefunksjon, stekeovn, koketopp, vinskap, oppvaskmaskin og kjøleskap. Soverom har laminat på gulv og malte vegger.

2.etg.: Mellomgang/loftstue har heltre gulv og malte vegger. Tre soverom der hovedsoverom har heltre gulv og malte vegger. Det andre har laminat på gulv og panel på vegger. Det siste har teppe på gulv og panel på vegger.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 154 kvm, Bruksareal: 191 kvm Sekundærrom: 37 kvm.

Enebolig:
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 103 m²  - 2. etg. 56 m².
1. etasje - P-rom inkl: Kjøkken, vindfang, gang, bad, vaskerom, soverom, stue.
1. etasje - S-rom inkl.: Bod.
2. etasje - P-rom inkl.: Gang, 3 soverom.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Kjeller/underetasje med fjellformasjoner er ikke tatt med i totalarealet. 1. etasje der Soverom er tatt med som en del av stue, bad er vaskerom, soverom er trappeoppgang. Det er fremlagt tegninger datert 1995 som ikke definerer rommene etter ombygging med tilbyggsdel. Oppdelingen av rommene samsvarer ikke med dagens planløsning. Det er ikke anlagt rømningsstige fra 2. etasje.

Garasje:
Bra: 32 m² - S-rom: 32 m²
S-rom inkl.: Garasje.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Deler av stue/spisestue er opprinnelig godkjent som soverom. Det ombygde rommet er godkjent til varig opphold/beboelse.

Det foreligger ikke godkjente byggetegninger for 2. etasje. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

1964 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Ved, varmepumpe og varmekabler. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er fullverdiforsikret i Gjensidige med polisenummer: 90276513.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av His Bygg AS den 12.02.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig med garasje.
Utvendig kledning med manglende lufting i bunn og anlagt stedvis direkte mot vindtetting.

Krypkjeller under boligen med synlig fukt/vann i grunn, manglende fuktsikring av grunnmur. Ved fuktsøk i etasjeskille mot krypkjeller ble det registrert høyere fuktverdier.

Utvendig gesimskasse på hovedbolig uten synlig lufting, anbefales forbedring med lufting av takkonstruksjon, synlig skjevheter i utvendig tekking med nedbøyning utvendig som relateres til underdimensjonerte takbukker.

Ved begrenset besiktelse i takkonstruksjon ble det registrert fuktmerker/svertesopp som relateres til kondensering, manglende lufting og enkelte utettheter i gradrenner.

Våtrom i boligen har mangler,

Se forøvrig de enkelte punkter for detaljer og videre kommentarer.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig - Taktekking:
Det er avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Ved besiktelse fra bakkenivå ble det registrert tilført sementtakstein i gradrenner som ikke er kuttet. Manglende lufting i gesimskasse bolig

Utvendig - Nedløp og beslag:
Det er påvist skader i beslagløsninger. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Tilbyggsdel var krav til snøfangere på byggemeldingstidspunktet, hovedbygning var ikke krav til snøfangere på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig - Dører - 2 - 3:
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig - Balkonger, terasser og rom under balkonger:
Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Ved visuell besiktelse av terrasse hvor fundamentering ikke er synlig pga. tildekket ble det registrert mykheter ved gange og større skjevheter.

Utvendig - Utvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Knirk i gulver 2. etasje ble registrert. Målt enkelte skjevheter i bygningens etasjeskille mellom 10-20 mm.
Skjevheter i eldre bygninger pga. byggemåte, underdimensjonert iforhold til dagens krav må påregnes. Ved fuktsøk i etasjeskille i krypkjeller ble det registrert høgere fuktverdier som tilsier våt, avdamping fra grunn er tilstede

Innvendig - Pipe og ildsted:
Sotluke er skadet. Pipevanger er ikke synlige. Feieluke kan ikke åpnes. Pipevange må gjøres synlig, tildekket med innebygd kjøleskap.

Innvendig - Krypkjeller:
Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller. Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5-6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.

Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Bad:
Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Det er synlig skader som relateres til bakenforliggende skader i dusjnisje på
befaringsdagen. Veggene i dusjnisje er mot yttervegg og ikke mulig å hullborre i konstruksjonen. Videre undersøkelser innebærer inngrep i yttervegg som ikke er utført.

Våtrom - Fukt i tilliggende konstruksjoner - Bad:
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Utfra skader i dusjnisje på fuger, bom under fliser er det stor sannsynlighet for bakenforliggende skader. Videre undersøkelser innebærer nedtagning av noe kledning i bakkant og videre inngrep i yttervegg. Undertegnede er av den oppfatning det er skader i området og påregnelig med tiltak som innebærer utbytting av området og tiltak må utføres uansett.

Våtrom - Generell - Vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig. Det er ikke anlagt oppkant på fliser eller synlig membran. Vurderes ikke våtsoner på gulv og ved eventuelle lekkasjer vil vann kunne renne ut i tilstøtende rom. Sluk uten slukmembran eller andre tettsjikt. Ikke anlagt mekanisk ventilasjon av rommet som innebærer fuktpåkjenning av boligen ved bruk.

Tomteforhold - Drenering:
Det er utifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold - Forstøtningsmurer:
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) utifra dagens krav.

Tomteforhold - Terrengforhold:
Det er påvist områder på eiendommen med stående vann. Terreng faller inn mot bygning. Det er hellende terreng mot grunnmur stedvis, fukt i underetasje er registrert som er en konsekvens av helningsforhold. Synlig stående vann i krypkjeller.

TG2:
Utvendig - Takkonstruksjon/Loft:
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Fuktmerker ble registrert og lite lufting. Museavføring ble registrert, ukjent omfang. Synlig heng i takkonstruksjon ved utvendig besiktelse på hovedbygning som relateres til underdimensjonering der alder må sees i sammenheng.
Manglende åpning i gesimskasse for lufting til takkonstruksjon på bolig og anbefales forbedret lufting ute ved takfot. Takbord på opprinnelig bolig er opprinnelig brukt til forskaling som var normalt byggeår tatt i betraktning og eventuelle skader/fuktmerker vil være vanskelig å oppdage. Synlig svertesopp på kryssfiner plater på tilbyggsdel som relateres til kondensering med varm fuktig luft innenfra.

Utvendig - Veggkonstruksjon:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Kledning uten åpen lufting innebærer hypperigere overflateflatebehandling og utbytting av bord pga. opptørk av kledning vil ikke oppnås på samme vis som luftet kledning. Synlig sparklet hull på nederste del av langvegg ved
inngangsparti og gavlvegg som relateres til skadeinnsekt bekjempelse. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på forholdet. Videre undersøkelser innebærer inngrep i konstruksjon.

Utvendig - Vinduer:
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig  Dører:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Manglende totrinnstetting i bunn av dør. Justering av dør må utføres

Innvendig - Innvendige trapper:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Våtrom - Overflatrer vegger og himling - Bad:
Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist sprekker i fliser. Det er påvist tegn til fuktskader i overflater. Sprekk i flis ved dusjnisje, sprekker i fuger i dusjnisje, sprekker i fuger hjørne dusjnisje. Sprekker i fliser bak veggmontert toalett. Sprekk i fuge ved vask der flis beveger seg ved
belastning på vask.

Våtrom - Overflater Gulv - Bad:
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fuger. Motfall ble registrert ved vask utenfor dusjnisje mot vegg.

Våtrom - Sanitærutstyr og innredning - Bad:
Det er avvik: Sprekk bak toalett der fliser er sprukket, erfaringsmessig manglende innfesting i bakkant av toalett som er årsak.

Tekniske installasjoner - Vannledninger:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering.

Tekniske installasjoner - Avløpsrør Gå til side
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt.1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene: Sprekk i fug i dusjen, kjenner ikke til hvorfor. Sprekk i liten flis.
Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere: Det kommer vann inn i kjeller.
Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende: En mus i felle på loft.
Pkt. 13: Kjenner du til om det utfort kontroll av el- anlegget og/eller andre installasjoner: 15.06.2021 Agder Energi Nett v/Erik Roe Inspeksjon/periodisk. Det skal fjernes en ledning i kjeller, ellers er hele el- anlegget kontrollert og godkjent.
Pkt. 23: Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger: Fra kjøp av bolig et egenerklæringsskjema fylt ut av forrige eier lagt ved i salgsoppgaven signert 05.02.2021.
Pkt. 24: Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om: Tidligere var eiendommen på festet grunn. Nå er eiendommen på eiet grunn og dette er tinglyst og prosessen er ferdig.
Tileggskommentar: Vi kjøpte boligen i februar 2021 og så lenge vi har bodd her har huset fungert godt.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum opp Vesterveien. Ta til venstre i rundkjøring og følg veien mot Hisøy og Strømmen. Kjør gjennom rundkjøring ved Maxis kjøpesenter og kjør opp bakken til venstre. Kjør opp bakken, eiendommen ligger så på høyre hånd på toppen av bakken. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger i  et attraktivt og etablert boligområde nær Arendal sentrum. Rolige omgivelser i blindvei uten gjennomgangstrafikk. Eiendommen har gode solforhold med sol til ca. kl 21.00 på sommerstid. Fra eiendommen er det kort vei til Maxis butikksenter med div. servicetilbud og bussforbindelser. Fin gangvei langs sjøen inn til Arendal sentrum.

Tomt

Areal: 931 kvm. Eierform: Eiet tomt. Flott tomt som ligger høyt og fritt med utsyn til Strømmen. Tomten har meget gode solforhold og er pent opparbeidet med plen, prydbusker og bed. Stor terrasse rundt boligen.

Parkering

På egen grunn og i dobbelgarasje

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Eiendommen mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for bolig og garasje på grunn av alder ifølge opplysninger fra Arendal kommune. Manglende ferdigattest/brukstillatelse innebærer at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.
Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens bebyggelse. U.etg. er ikke utsprengt. 
Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.
Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påregnes.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 84 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,-)) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 100 620,- (Omkostninger totalt) 3 490 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 21 466,75 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5.159,- pr. år for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 636 446,- for år 2019. Sekundær: Kr. 2 291 207,- for år 2019.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Hansnesåsen 9, Gnr. 432 Bnr. 240 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin, vinkjøler, microovn.
Følgende medfølger ikke i handelen:
- kombiskap i bod
- hylle kjøkken sort
- speilskap på kontor
- vaskemaskin, toalett
- skap over vaskemaskin på toalett

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 24.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visninger individuelt etter avtale med megler. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

NB! For eiendommer hvor handel kommer i stand etter 01.01.2022 gjelder følgende:

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

 Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-21-0285

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-21-0285. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Jurist Even Nyheim Guttormsen, tlf. 40 40 80 24

Vederlag

Annonsering Synlig feb. 22 (Kr.2 990) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 390 000,-) (Kr.61 020) Tilrettelegging (Kr.13 900) Grunnpakke markedsføring inkl. Synlig (Kr.4 900) Totalt kr. (Kr.93 295)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3053183