HANSNES

Hansnesåsen 11

Prisantydning
2 600 000 kr
Omkostninger
82 000 kr
Totalpris
2 682 000 kr
Formuesverdi
757 758 kr
Formuesverdi sekundær
2 879 480 kr
Byggeår
1966
Internt bruksareal (BRA‑i)
121 ㎡
Bruksareal
142 ㎡
Tomteareal
839 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Frittliggende enebolig over tre etasjer med to leiligheter pluss hybel - Sentrumsnært - Kveldssol - Garasje

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum opp Vesterveien. Ta til venstre i rundkjøring og følg veien mot Hisøy og Strømmen. Kjør gjennom rundkjøring ved Maxis kjøpesenter og ta opp bakken til venstre. Eiendommen ligger så ned bakke til høyre, på høyre hånd.

Parkering

Garasje og på egen tomt.

Beliggenhet

Beliggende i attraktivt og etablert boligområde nær Arendal sentrum. Rolige omgivelser i blindvei uten gjennomgangstrafikk. Eiendommen har gode solforhold med sol til ca. kl 21.00 på sommerstid. Fra eiendommen er det kort vei til Maxis butikksenter med div. servicetilbud og bussforbindelser. Fin gangvei langs sjøen inn til Arendal sentrum.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av bygningens alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det er påvist avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggtekniske forskrift. Utfra overflater vurderes ikke bygningen å tilfredsstille brann/lyd krav etter dagens forskrifter.

Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei og lav takhøyde: Loftsetasje soverom under 15 m3, ikke rømningstrapper og lav takhøyde i kjeller del, rett over 1.90.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Wc-rom i hovedetasje er utvidet i gang og det ene soverommet er opprinnelig godkjent som stue. Rommene er godkjent for varig opphold. Deler av kjeller er ifølge tegninger ikke utsprengt. Deler av stue på loft er opprinnelig godkjent som soverom og begge soverommene er opprinnelig godkjent som stue. Rommene er godkjent for varig opphold. Rom i kjeller er ifølge opprinnelige tegninger ikke benevnt og må derfor anses som tilleggsareal. Rom i kjeller er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Det foreligger ikke dokumentasjon for tilbygg i kjeller med hhv. bad, gang, kott/bod og soverom og tiltaket er trolig ikke byggesøkt kommunen. Rommene er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påberegnes.

Det er tinglyst veirett gjennom gnr. 432 bnr. 307 til gnr. 432 bnr. 469. Se vedlagt servitutt.
Det er tinglyst tillatelse for oppføring av tilbygg til boligbygg i en avstand av 2,5 meter fra felles grense. Gjelder gnr. 72 bnr. 32. Se vedlagt servitutt.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. 

Eiendommen ligger i Kp angitt hensynssone og Kp støysone.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/432/307:
02.08.1976 - Dokumentnr: 5860 - Erklæring/avtale. Tomt nr 72 får rett til å oppføre tilbygg nær felles grense.

25.05.1978 - Dokumentnr: 3995 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver tomt nr 88

24.04.2002 - Dokumentnr: 3243 - Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:432 Bnr:469

29.01.1966 - Dokumentnr: 314 - Registrering av grunn. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4203 Gnr:432 Bnr:29. Eiendommen har tidligere hatt festenummer.

25.07.2018 - Dokumentnr: 1063702 - Arealoverføring. Areal overført til: Knr:4203 Gnr:432 Bnr:469. Vederlag: NOK 0. Omsetningstype: Annet.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 65 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 82 000,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 29.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1966 med leilighet. Hybel som er anlagt i kjeller er ikke godkjent. Bygningen fremstår med behov for renovering utfra bygningsmessig beskrivelse. Det gjøres oppmerksom på boligen var utleid i alle etasjene og var lagret mye gjenstander på befaringsdagen og begrenset besiktelse. Taktekking der mer en halvparten av forventet levetid er passert. Takrenner i dårlig forfatning og utbytting anbefales, manglende snøfangere på tekkingen. Liggende bordkledning uten åpen lufting, stedvis råteskader. Røstet himling innvendig og ikke tilgang til selve konstruksjonen, synlig manglende lufting ute i gesims, skjevheter og anbefales videre undersøkelser med utbedringer av konstruksjonen. Vinduer av forskjellige årstall der vedlikehold og utbyttinger av enkelte vinduer utfra tilstand anbefales. Ytterdører der kjeller dør har råteskader og tetter ikke, utbytting er påregnelig. Veranda med råteskader i rekkverk, noe skjevheter og værslitasje. Fuktproblematikk i krypkjeller og rom under terreng som må sees i sammenheng med manglende fuktsikring utvendig. Innvendige overflater med varierende grad av slitasje, utførelser der renovering må vurderes utfra den enkeltes behov. Stokkmaur i 1. etasje som tyder på skader og munkelus, museavføring registrert i kjeller del. Etasjeskille med stubbeloft mot krypkjeller der høyere fuktverdier som tilsier vått er registrert, skjevheter utover standardens krav til godkjente måleavvik ble registrert. Våtrom i boligen vurderes utfra mangler, alder, manglende fallforhold å trenge renovering i sin helhet. Kjøkken 1. etasje der drypplekkasje/kondens ble registrert på vannrør innerst i hjørneskap. Eldre teknisk anlegg med vannrør, avløp der oppgraderinger ved renovering av våtrom anbefales. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. Se for øvrig punkter nedenfor.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er store deformasjoner i renner og nedløp.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Konstruksjonene har skjevheter. Ikke synlig åpen lufting ute i takfot og konstruksjonen vurderes som en risikokonstruksjon. Besiktelse av utvendig taktekking viser skjevheter og videre undersøkelser må utføres.

Utvendig > Dører: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Dører har råteskader. Manglende terskelbeslag.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.

Utvendig > Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Knirk i gulver.

Innvendig > Rom Under Terreng: Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking.

Innvendig > Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er for dårlig terrengfall vekk fra konstruksjonen. Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Krypkjelleren har kondensutfordringer. Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5–6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.

Innvendig > Innvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Våtrom > 1. etasje > Bad (Leilighet loftsetasje) > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Motfall og fallforhold mot sluk i dusjnisje, Manglende hjelpesluk utenfor dusjnisje Manglende våtsoner pga. dør.

Våtrom > Kjeller > Bad > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Manglende fallforhold Eldre teknisk anlegg med vannrør. Fuktproblematikk i bakenforliggende konstruksjoner pga. krypkjeller. Mekanisk ventilasjon er defekt og var svært fuktig på vegger, gulver og himling på bad.

Våtrom > Kjeller > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom: Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier.

Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ikke våtsoner på vegger pga. overgang, ufagmessig utførelse på plater. Motfall mot sluk ble registrert. Ikke tilgang til sluk/avløp.

Kjøkken > Kjeller > Kjøkken > Avtrekk: Det er registrert avvik med avtrekk. Ikke kullfilter eller avtrekk ut av rommet.

Kjøkken > 1. etasje > Kjøkken > Overflater og innredning: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg.

Kjøkken > Loftsetasje > Stue/kjøkken > Overflater og innredning: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. Avløp til vaskemaskin igjennom avløp til vask.

Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det drypper fra rørskjøter. Vannrør under i hjørneskap på kjøkken 1. etasje med drypplekkasje/eller større kondendsproblematikk.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Ingen ventilering utover åpning av vindu.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Det er skader på brannslokkingsutstyr eller apparatet er eldre enn 10 år.

Tomteforhold > Drenering: Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

Tomteforhold > Terrengforhold: Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.

TG2:
Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Overgang vegg/tak med shingel inngangsparti vurderes ikke tett utførelse.

Utvendig > Snøfangere: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Synlig observert stokkmaur i boligens 1. etasje som tyder på fuktproblematikk, skrukketroll i kjellerdel. Slitasje, skader på overflater der grad av renovering må vurderes individuelt.

Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom: Det er registrert symptom på fuktskader

Kjøkken > Kjeller > Kjøkken > Overflater og innredning: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Musavføring, munkelus registrert under kjøkkenskap.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på anlegget. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på anlegget. Undertegnede har ikke elektrofaglig kompetanse og tilstandsvurdering beror på dokumentasjon og visuell undersøkelse av tilfeldig komponenter i boligen. Anbefaler gjennomgang på det elektriske anlegget med en utvidet elkontroll før bruk.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31240012. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/432/307:
02.08.1976 - Dokumentnr: 5860 - Erklæring/avtale. Tomt nr 72 får rett til å oppføre tilbygg nær felles grense.

25.05.1978 - Dokumentnr: 3995 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver tomt nr 88

24.04.2002 - Dokumentnr: 3243 - Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: Knr:4203 Gnr:432 Bnr:469

29.01.1966 - Dokumentnr: 314 - Registrering av grunn. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4203 Gnr:432 Bnr:29. Eiendommen har tidligere hatt festenummer.

25.07.2018 - Dokumentnr: 1063702 - Arealoverføring. Areal overført til: Knr:4203 Gnr:432 Bnr:469. Vederlag: NOK 0. Omsetningstype: Annet.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer vann, avløp og renovasjon.

Byggemåte

Vinduer: Enkle glass, OVC vinduer, trevinduer fra forskjellige årstall.
Etasjeskille: Trebjelkelag.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, Takstmann beskrev fukt i bad U etg. Toalett i 1 etg ble dårlig og byttet ut.

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, nytt arbeid 2023. Utført av ufaglært. Byttet toalett i 1 etg.

2.2.1 Nytt arbeid 2022. Utført av ufaglært. Tidligere eier satt opp nytt bad i 1 etg i 2022.

3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja, Er funnet fukt i gang U etg ved opphold på leieboer, vasket og ikke sett siden.

7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja, Fukt på inngangsdør og lister etter opphold med leieboer, ble vasket vekk og har ikke sett siden. Tidligere eier byttet fliser og gulv i 2021 grunnet fukt.

12 Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja, Innvendig avløp på kjøkken 1 etg var tett og vannet kom opp i skroget, men dette ble spylt ut av.

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja, nytt arbeid 2023. Utført av faglært. Rørspylt avløpsrør kjøkken 1 etg. Firma som utførte arbeidet var Rørspyling AS. Har dokumentasjon på arbeidet.

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja, Fikk en klage fra leieboer om at røyken ikke gikk godt opp, men jeg kjente at det var god trekk og mest sannsynlig var feil fyring.

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja, Mus i kjøkkenskap og munkelus på gulv i U etg. Maur i 1 etg.

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja, Fukt sopp i U etg etter opphold i leieboer.

32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja, Kjøpte huset for 2 år siden så har tidligere prospekt og takstmann sin beslutning ved feil som jeg ikke har fått med.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: C90CD1B5-F9F8-4A35-8ED0-4B784BA5D848 Kategori: