Hånes

Hånestangen 49C

Prisantydning
24 000 000 kr
Omkostninger
620 300 kr
Totalpris
24 620 300 kr
Formuesverdi
1 375 236 kr
Formuesverdi sekundær
5 225 898 kr
Byggeår
1998
Internt bruksareal (BRA‑i)
374 ㎡
Bruksareal
467 ㎡
Tomteareal
1 197 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Unik og innholdsrik enebolig på Hånestangen med stor brygge, sjøbod og flott solrik hage. Ingen boplikt.

Om eiendommen

Oppvarming

Ved og elektrisk til oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Garasje og biloppstillingsplasser på tomt. Stikk til elbillader.

Beliggenhet

I vakre omgivelser og med umiddelbar nærhet ligger flotte turstier som tar deg til eikeskogene i nærområdet, som er ideell for jogging, sykling og gåturer. Så enten du er ivrig treningsentusiast eller bedagelig mosjonist, er det ingen grunn til å bli inne! Avslutt trimmen med et herlig bad i sjøen ved en av de mange fine badeplassene på Hånestangen. Hånes ligger ca. 9 km øst for Kristiansand sentrum. Kristiansand Lufthavn Kjevik, Sørlandsparken, Kristiansand Dyre- og Fritidspark , skoler og barnehager m.m. ligger alle i nærområdet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på enebolig og garasje m/ hybelleilighet datert 15.01.2001. Det foreligger ferdigattest på tilbygg til enebolig datert 30.05.2013. Søknaden omfatter fasadeendring og oppføring av trapp og inngangsrapo. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger godkjenning på toalett-tilbygg til bod 02, datert 07.04.2008. I endringstillatelse datert 24.10.2006 fremkommer det at søknaden omfatter takoverbygg mellom bod 02 og 03, samt ny toalett som tilbygg til bod 02 (med utv. ledninger). Det foreligger ferdigattest for garasje og boder datert 29.09.2022. Søknaden gjelder oppføring av garasje og boder, samt flytting av eksisterende garasje. Den ene boden er i dag isolert og er blitt innredet med stue/hybelkjøkken. Det er ikke søkt om innsetting av hybelkjøkken. Boden er ikke godkjent til varig opphold/beboelse.

Det foreligger tillatelse på oppføring av brygge datert 07.07.1975. Det foreligger ikke ferdigattest på tiltaket. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger ferdigattest for reparasjon og utvidelse av brygge datert 13.06.2022. Tiltaket omfatter dispensasjon og tillatelse til reparasjon og sammenføyning av to brygger som medfører en utvidelse av bryggefronten på ca. 7 m. Bryggen fremstår i dag noe annerledes enn vedlagt illustrasjon til tillatelse. Det er nå ført inn en trapp ned til sjøen.

Det foreligger ferdigattest på båthus datert 30.12.1971. Det foreligger tillatelse på oppføring av levegg og tilbygg på 4 m2 til båthus datert 23.01.2006. Det foreligger ikke ferdigattest på tiltaket. Båthuset/sjøboden er i dag innredet med stue/hybelkjøkken. Det er ikke søkt om innsetting av hybelkjøkken, men hybelkjøkkenet kan enkelt fjernes. Plan- og bygningsetaten understreker i tillatelsen at båthuset ikke er godkjent til boligformål, herunder overnatting. Hvis slik bruk av boden ønskes må det først være gitt tillatelse etter eventuell søknad om bruksendring.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Kjøkken i 2. etg. er opprinnelig godkjent som arbeidsrom. Det ombygde rommet er godkjent til varig opphold/beboelse. Godkjente byggetegninger av kjelleretasjen mangler inntegninger/rombenevnelse. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Rommene i etasjen regnes ikke som godkjent til varig opphold. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning eller manglende ferdigattest på eiendommen påhviler kjøper.

Takstmann har avvik i forhold til dagslysflate i kjellerstue - lite lysflate.

Vei, vann og avløp

Privat vei. Vei til eiendommen etablert over naboeiendom (Hånestangen 49B). Det foreligger tinglyst veirett fra 2024 som gir nåværende og fremtidige eiere av denne eiendommen veirett i all fremtid over eiendom gnr. 63 bnr. 901 (49B). Det gis også rett til bilparkering på avmerket område øverst i veien. Vedlikehold av veien og snørydding tilfaller i sin helhet eier av Hånestangen 49C. Bestemmelsen er vedlagt i salgsoppgaven.

Det foreligger en tinglyst avtale fra 1992 som sier at denne eiendommen uten kostnad har rett til å nytte bilvei og teknisk anlegg til Hånestangen boligområde, samt rett til å anlegge bilvei, vann og avløp frem til sin eiendom over gnr. 63 bnr. 1. Det foreligger også tinglyst veirett på gnr. 63 bnr. 1 fra 1965.

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Selger opplyser at eiendommen har pumpekum for kloakk. Da huset ligger såpass lavt ned mot sjøen var vi nødt til å ha pumpe som flere eiendommer har her på Hånestangen. Pumpes fra pumpestasjon og opp til offentlig nett. Sulzer har årlig service på pumpestasjonen. Dette må bestilles av ny eier.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål og tilhører reguleringsplan nr. 729 for Hånestangen datert 24.06.1998.

Eiendommen tilhører følgende bebyggelsesplaner:
- bebyggelsesplan nr. 729A for Hånestangen, delfelt B-3A, B-4 og B5, datert 25.03.1999
- bebyggelsesplan nr. 729B for Hånestangen område B2, gnr. 63 bnr. 150 og 843 samt deler av bnr. 1 og 2 datert 28.11.2002 (revidert 15.03.2003 og 22.03.2004).

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommer i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Ingen heftelser funnet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
11.11.1965 - Dokumentnr: 8062 - Bestemmelse om veg. Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:63 Bnr:1.

23.11.1971 - Dokumentnr: 10101 - Best om garasje/parkering. Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:63 Bnr:1. Bestemmelse om at tidligere fester på eiendommen har rett til 1 parkeringsplass på gnr. 63 bnr. 1 etter anvisning fra grunneieren.

24.03.1981 - Dokumentnr: 3535 - Best om garasje/parkering. Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:63 Bnr:1.
Bestemmelse om adkomstrett. Med flere bestemmelser

31.03.1993 - Dokumentnr: 4226 - Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:63 Bnr:1.
Tinglyst avtale som sier at denne eiendommen uten kostnad har rett til å nytte bilvei og teknisk anlegg til Hånestangen boligområde, samt rett til å anlegge bilvei, vann og avløp frem til sin eiendom over gnr. 63 bnr. 1.

Kommentar konsesjon

Ingen konsesjonsplikt.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 600 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 620 300,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Velkommen til Hånestangen 49C! Boligen ligger ca. 9 km øst for Kristiansand sentrum. Kristiansand Lufthavn Kjevik,
Sørlandsparken, Kristiansand Dyre- og Fritidspark , skoler og barnehager m.m. ligger alle i nærområdet.

Dette er et unikt objekt ved sjøkanten med fantastiske solforhold. Du kommer inn i en nedkjørsel med varmekabler. Inn til en hyggelig "bakgård" med gode biloppstillingsplasser, samt garasje. Stikk til elbillader. Det er også her en innredet bod med stue/hybelkjøkken og bad. Godt med bodplass i bakgård.

Eneboligen/hovedhus går over3 etasjer. Du kommer inn til et pent og herskapelig inngangsparti med flotte lerkesøyler. Videre inn til stor flislagt trappehall med gode oppbevaringsmuligheter. Inngang til hovedsoverom fra gang. Hovedsoverom med god plass til dobbeltseng og godt med skapplass. Direkte inngang til nyere bad fra hovedsoverom. Pent flislagt bad fra 2020/2021 med dusjkabinett, servant og wc. Fra gang er det også inngang til garderobe, gjestetoalett og trapp ned til kjelleretasje. Gjennomgående god takhøyde i hele 1.etg.

Når du kommer fra gangen er det bare en plass mann ønsker å gå videre. Du kommer inn i en mellomstue og dermed videre til boligens diamant, uteområde. Steintrapp ned til en stor grønn og innbydende plen. Her kan du nyte deilige sommerdager med sol til lagt på kvelden. Fra plen er det videre trapp ned til bryggeanlegg/sjøbod. Stor stein-/trebelagt bryggeanlegg med plass til flere båter. Pen innredet sjøbod med flislagt bad og lite hybelkjøkken.

I boligens 1.etg. finner du også et stort kjøkken/spisestue. Her kan du ha langbord med plass til mange gjester og storfamilie. Velfungerende Strai kjøkken med mye skap- og benkeplass. Vedpeis ved kjøkken/spisestue. Fra kjøkken er det inngang til vaskerom med egen dør ut til inngangsparti. Egen tv-stue i boligens andre del med god plass til sofagruppe. Varmekabler i hele 1. etasje og på alle bad

I boligens 2.etg. er det en pen stue med god plass til sofagruppe. 3 gode soverom med plass til dobbeltseng og garderobeskap. Fra det ene soverommet er det inngang til en stor innredet bod. 2.etg. har tidligere vært leid ut og derfor er det bygget kjøkken i arbeidsrommet. Romslig flislagt bad med badekar, dusjkabinett, wc og servant. Egen inngang via utvending trapp. Det er i dag stengt/en vegg med dør fra trappehall til 2.etg. Denne veggen kan lett tas vekk slik at rekkverket kommer til syne. Stort loft til oppbevaring.

Stor innredet kjeller som ikke er søkt godkjent til rom for varig opphold. Denne har blitt brukt til jubileumsfeiringer og konfirmasjon. God plass til stort langbord. Flislagt bad med dusjhjørne, servant og wc.(ikke søkt godkjent).
Meget bra med bodplass i underetasje.

Er du på jakt etter en sjelden beliggenhet i Kristiansand med stor brygge, mye sol, sjøbod og mye mer?

Ta en titt på denne! Velkommen til visning!

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstmann Arild Grundetjern AS den 22.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato (16.05.2024). Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Boligen er bygd i 1998 og er i bra stand, vanlig vedlikehold bør beregnes. Følgende hovedtrekk kan nevnes: Utvendig har teglstein på tak og takrenner/beslag normal slitasje. Kledningen er i bra stand, den er utlektet og musebånd er montert. Vinduer og døer er stort sett fra byggetid og har normal slitasje. Skyvedør til terrasse i 1. etasje og balkongdør i 2. etasje er skiftet ut. Terrasser har normal slitasje. Innvendig er loft tørt og bra, rommet har god ventilasjon. Bad i 1. etasje ble oppusset av selger for ca. 3 år siden. Øvrige våtrom er av eldre årgang, generell oppgradering bør beregnes. Det ble utført hulltaking i vegger inn mot våtrom, ingen synlig eller målbar fukt ble oppdaget. STRAI kjøkkeninnredning i 1. etasje er fra byggetid og har normal slitasje, aggregat på kjølerom er nytt. Gulvhøyder ble kontrollert i enkelte rom, ingen store avvik ble registrert. Sikringsskap med automatsikringer. Røropplegget er fra byggetid, vanlig vedlikehold bør beregnes. Innvendig stoppekran er montert i teknisk-rom. Ved og elektrisk til oppvarming. Lite FLEXIT boligventilasjon er montert, vanlig vedlikehold bør beregnes. Rapporten omhandler kun boligen. Sjøbu, garasje m.m. er kun målt opp og lettere kommentert. Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet."
 
Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
Utvendig > Nedløp og beslag.
Innvendig > Overflater.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn.
Innvendig > Radon.
Våtrom > 1. etasje > Bad > Overflater Gulv.
Våtrom > 2. etasje > Bad > Overflater Gulv.
Våtrom > 2. etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt.
Våtrom > 1. etasje > Vaskerom > Overflater Gulv.
Våtrom > 1. etasje > Vaskerom > Ventilasjon.
Våtrom > Kjeller > Bad > Overflater Gulv.
Våtrom > Kjeller > Bad > Sluk, membran og tettesjikt.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg.
Tomteforhold > Drenering.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin og kjølehjørne.

Diverse

Lite FLEXIT boligventilasjon er montert, vanlig vedlikehold bør beregnes.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
Ingen heftelser funnet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
11.11.1965 - Dokumentnr: 8062 - Bestemmelse om veg. Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:63 Bnr:1.

23.11.1971 - Dokumentnr: 10101 - Best om garasje/parkering. Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:63 Bnr:1. Bestemmelse om at tidligere fester på eiendommen har rett til 1 parkeringsplass på gnr. 63 bnr. 1 etter anvisning fra grunneieren.

24.03.1981 - Dokumentnr: 3535 - Best om garasje/parkering. Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:63 Bnr:1.
Bestemmelse om adkomstrett. Med flere bestemmelser

31.03.1993 - Dokumentnr: 4226 - Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:63 Bnr:1.
Tinglyst avtale som sier at denne eiendommen uten kostnad har rett til å nytte bilvei og teknisk anlegg til Hånestangen boligområde, samt rett til å anlegge bilvei, vann og avløp frem til sin eiendom over gnr. 63 bnr. 1.

Info kommunale avgifter

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr 2988,-. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

- Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Nye fliser på gulv og vegger på bad i 1.etasje. Spotter i tak. 2021. Byggmester Gunstein Nyvoll i samarbeid med murer og elektriker.

- Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?
Gjelder tak i garasje. Under bygging av garasje reiste vi på ferie og de som bygde glemte å dekke til de øverste bordene. Deler av takbordene ble stående uten papp. Kraftig regnvær førte til at vann antageligvis har blitt liggende under pappen og i ettertid har dette ført til fukt og misfarging. Dette har vi oppdaget i senere tid og deler av garasjetaket bør skiftes.

- Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
Inngangsdør ble satt inn i 2.etasje. Utvendig trapp ble satt opp. 2013. Byggmester Gunstein Nyvoll.
3 vinduer i 1.etasje ut mot sjøen ble reparert i rammen nederst, da det var sprekker her. 2020. Byggmester Gunstein Nyvoll.
Det siste vinduet i 1. etasje mot sjøen ble reparert da det var sprekker i rammen nederst. 2024. Byggmester Gunstein Nyvoll.

- Har det vært feil på det elektriske anlegget?
Ikke feil i selve huset, men brudd på anlegget som fører strøm inn til huset (Glitre nett). De fikset feilen og la samtidig ny strømkabel i nedkjørselen til huset.

- Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?
Lagt nye varmekabler i nedkjørsel. 2020. One Co networks.
3 nye kurser til 2.etasje i forbindelse med bygging av kjøkken. De glemte å legge jording i stikk på veggen til kjøleskap. Dette er på motsatt side
av vanninntak, så vi har ikke gjort noe med det. 2020. OneCo Sør.

- Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende?
Eiendommen har pumpekum for kloakk. Da huset ligger såpass lavt ned mot sjøen var vi nødt til å ha pumpe som flere eiendommer har her på Hånestangen. Pumpes fra pumpestasjon og opp til offentlig nett. Sulzer har årlig service på pumpestasjonen. Dette må bestilles av ny eier.

- Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Brudd på rør i pumpestasjon. Oppdaget i forbindelse med årlig service. Ble fikset av Sulzer. 2019.

- Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?
Satt inn egen vifte til bad oppe. 2023.

- Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
Har bygd opp med stein i peis/grue for å få bedre trekk.
Har fått laget skjermbrett som settes bak ovn mot murvegg for å hindre sprekkdannelse.

- Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak?
Sjøbua som har stått der siden 60-tallet har ikke ferdigattest, men mulig at det ikke ble utstedt ferdigattest på den tiden.

- Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom?
Laget bad i kjelleren. 2017. Byggmester Gunstein Nyvoll i samarbeid med rørlegger.
Et av rommene i kjelleren ble innredet og isolert etter datidens norm. I dag isoleres kjeller rom utvendig, noe som minsker faren for fukt. Vi har ikke brukt kjeller rommet mye, og har kun hatt på oppvarming i veldig korte perioder. Har ikke merket tegn til fukt eller lukt. Kjeller rommet er ikke godkjent for varig opphold og er ikke isolert for dette formål. 1999. Gunstein Nyvoll

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: EA981581-4C8E-4A92-AC65-F3080BA9D662 Kategori: