Kristiansand-Hamresanden

Hamresanden Atrium

Prisantydning
3 390 000 kr - 5 990 000 kr
P-rom
62 - 101 m2
Antall soverom
1 - 2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
204 2 2. 69 ㎡ 69 ㎡ 3 403 490 kr
208 2 2. 84 ㎡ 84 ㎡ 4 706 040 kr
209 2 2. 84 ㎡ 84 ㎡ 4 566 040 kr
302 1 3. 93 ㎡ 93 ㎡ 5 207 620 kr
303 1 3. 62 ㎡ 62 ㎡ 3 502 140 kr
304 2 3. 101 ㎡ 101 ㎡ 6 009 070 kr
205 2 2. 69 ㎡ 69 ㎡ 3 403 490 kr

Oversikt

Om eiendommen

Hamresanden Atrium - 20 stilrene og moderne leiligheter sentralt på idylliske Hamresanden.13 solgt Visning etter avtale!

Om eiendommen

Standard

BYGGEBESKRIVELSE

UTVENDIGE/BÆRENDE KONSTRUKSJONER

YTTERTAK
Frie takflater over 2. etasje dekkes med sedum. Takflate over 3. etasje tekkes med takpapp eller folie.

YTTERVEGGER
Fasader kles med impregnert treverk/panel i to valører; mørk grå/sort og varm/natur.

VINDUER OG YTTERDØRER TIL LEILIGHETER
Alle vinduer og ytterdører leveres med mørklakkert aluminium utvendig. Innvendig overflate i malt tre, klassisk hvit.

SOLAVSKJERMING
Det leveres utvendig screens som solavskjerming på vindusflater hvor det er krav til dette. Forøvrig klargjort for screens på vinduer, syd og vestfasade

BALKONGER
Balkonger utføres i betong og leveres med tremmer av impregnert terrassebord, varm/natur fargetone. Noen av leilighetene leveres med innglassede balkonger. Løsning og utforming vil foreligge når endelig detaljprosjektering er gjennomført.

TERRASSER
Terrasser leveres med impregnert terrassebord, varm/natur fargetone.

BALKONG-/TERRASSEDØRER
Balkong- og terrassedører leveres med mørklakkert aluminium utvendig. Innvendig overflate i malt tre, klassisk hvit.

ETASJESKILLER
Etasjeskiller utføres som betongelementer/ hulldekker med trinnlydsmatte og påstøp.

FELLESAREALER, INNVENDIG

TRAPPEROM/GANGAREALER
Gulv: Inngangsparti og trapperom leveres med flis Vegger: Sparklet og malt betong/gips med felter av trepanel
Tak: Systemhimling

HEIS
Det installeres maskinromløs personheis fra kjeller til 3. etg. Heisen er utstyrt med nødtelefonforbindelse.

KJELLER
PARKERINGSAREALER
Gulv: Betonggulv som slipes og støvbindes, med fall til avløpsrenne. Noe stedvis vannansamling må påregnes.
Vegger: Males med hvit maling
Tak: Males med hvit maling.
Tekniske rom med epoxy maling på gulv.
Vegger og tak hvitmales.

AVFALLSHÅNDTERING
Det etableres et eget rom for avfallshåndtering i kjeller. Næringsarealer i bygget vil ha egen løsning for håndtering av avfall, adskilt fra boligene.

UTOMHUSANLEGG
Atriet vil opparbeides i et parkmessig preg med gangveier i tromlet betongstein, gressdekte flater mellom gangveier og private utearealer . Rundt de private terrassene vil det plantes hekk som gir skjerming og private uteområder. På takflatene over 2. etasje vil det bli lagt sedum-dekke som er et grønt og vakkert innslag bestående av bergknapp. Fast belegg: Materialer på takhage

LEILIGHETENE, JF. EGET ROMSKJEMA

HIMLING
Utføres i gipsplater, sparklet og malt, "klassisk hvit" supermatt.

INNVENDIGE VEGGER I LEILIGHETENE
Utføres i gipsplater, sparklet og malt, "Skumring" supermatt.

DØRER
Leveres med slette dørblad av tre eller med glassfelt (se romskjema), malt, halvblank "klassisk hvit".

DØRLÅSER
Det installeres låssystem slik at leilighetseier kun benytter en nøkkel til alle dører de skal kunne åpne. Det leveres 3 stk nøkler til hver leilighet.

KJØKKEN
Leilighetene leveres med kjøkken av god kvalitet. Detaljerte kjøkkentegninger vil foreligge når de bygningsmessige detaljene er endelig avklart. Kjøkken leveres uten hvitevarer.

BAD
Baderom leveres flislagt med flis beregnet for våtrom fra gulv til tak. Anlegget får komplette sanitærinstallasjoner. Det er inkludert baderomsmøbel. Hvitevarer leveres ikke.

GARDEROBER
Det leveres 1 garderobeskap til hvert soverom. Skyvedørsgarderobe i vindfang som er tegnet med
heltrukket linje er inkludert. I noen av leilighetene er det illustrert mulighet for skyvedørsgarderobe på soverom, tegnet med stiplet linje. Disse er ikke inkludert men kan velges som tilvalg.

GULV
Stue/kjøkken, sov, bod/forrom, gang leveres med 1-stavs eikeparkett, børstet og hvitoljet, på lyddempende underlag.

LISTVERK
Det leveres fotlister av eik, hvitoljet. Innvendige dører leveres med hvitmalte lister og foringer tilsvarende overflate som innerdører. Utvendige dører og vinder leveres med gipsforing (listfritt).

BODER
Bod til leilighetene leveres som sportsbod i kjeller. Gulv: Males med epoxymaling Vegger: Vegger oppføres som stenderverk i stål/tre kledd med plater Tak: Males med hvit maling

TEKNISKE INNSTALLASJONER

VENTILASJONSANLEGG
Leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg som separate anlegg med varmegjenvinning. Avtrekk fra bad, wc og kjøkken.

OPPVARMING/TAPPEVANN
Vannbåren gulvvarme i vindfang/entré, gang, bod/forrom, stue/kjøkken og WC/vaskerom. Elektrisk gulvvarme/varmekabler på bad

TV/DATA
Det leveres komplett kursopplegg for 1 stk TV/Data-uttak i stue i hver leilighet. I tillegg leveres tomrørsanlegg for valgfritt uttak i egen regi i alle
soverom.

ELEKTRISK ANLEGG
Hver leilighet har individuell avregning av strømforbruk. Det installeres skjult elektrisk anlegg til brytere, lyspunkter, stikkontakter mm. Med unntak av trapperom og kjeller hvor det er åpent anlegg. Alt strømforbruk i fellesarealer, garasjer, boder, utearealer, etc. registreres på en felles måler og må fordeles på leilighetene etter omforent nøkkel.

OPPLEGG FOR EL-BIL
Det forberedes for lading av elbil. Leveres som tilvalg.

SPRINKLING
Det installeres boligsprinkling i alle leilighetene.

BRANNALARM
Det leveres heldekkende sentralisert brannalarmanlegg for bygningen inkl leilighetene
med automatisk melding til offentlig brannvesen. I tillegg leveres branndetektorer for leilighetene tilknyttet brannvarslingsanlegget.

DIVERSE
Det er tilrettelagt for felles skilting og det leveres 1 stk postkasse pr leilighet ved hovedinngang. Det tas forbehold om at detaljprosjekteringer kan medføre endringer i bygning og fremføring av tekniske sjakter for ventilasjonsanlegg, elektriske
føringer og innbygging av avløp.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse/innflytting vil være ca. 18 mnd. fra datoen Selger melder som oppstartstidspunkt/byggestart. Oppstart forutsetter at alle forbehold om realisering er avklart innen fristen ovenfor. Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelsestidspunkt innflyttingspunkt tilsvarende.

Siste frist for overtagelse er 4. kvartal 2023 forutsatt at prosjektet besluttes gjennomført. Senest 90 dager før overtagelse vil selger innkalle til overtagelsesforretning. Denne innkalling vil da gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jfr. Bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Diverse

Annet:
Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand. I nyoppførte bygninger må det forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter:
Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Matrikkelnummer:
Prosjektet ligger i dag på gnr/bnr: 98/72 og 92 i Kristiansand kommune. Før overtakelse vil Selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet vil få et gnr/bnr. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16.juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles så seksjonsnummer.

Areal boliger:
Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Vedtekter:
Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til prospektet.

Avbestilling:
Dersom Kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er vedtatt, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Beliggenhet

Fra Hamresanden Atrium er det ikke mer enn noen få skritt fra et forfriskende bad i sjøen eller nydelig gåtur langs strandpromenaden i solnedgangen. Gode turmuligheter og kort vei til kollektivtransport hører også med. Sørlandsenteret ligger kun en ca. 8 minutters biltur unna.

Tomt

Eierform: Fellestomt
Ca. 2400 kvm. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling.

Tomten utenfor boligene leveres opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning. Se utomhusplan for detaljer.

Parkering

Det avsettes inntil 1 parkeringsplass til hver leilighet i p-kjeller. Parkeringsplass koster kr. 290.000,- og kommer i tillegg til kjøpesum.
Det er ikke avsatt plass til p-plasser i underetasjen til næringsarealene, kun teknisk rom. Det er også renovasjon eller miljøstasjon for boligene i underetasjen.
P-plassene i kjeller knyttes opp mot seksjonene som tilleggsdel ved seksjonering av bygget.

Sportsboder i kjeller vil bli tilknyttet til seksjonene på samme måte som for parkeringsplassene. Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. 
Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig.

Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.
Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de har kjøpt p-plass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Plan 1089. Detaljregulering for Hamresanden senterområde, sist revidert 13.03.2014

Vei / Vann / Avløp

Offentlig

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:

-               Erklæring avtale tinglyst 22.10.57 - Kristiansand kommune
-               Erklæring tgl. 13.10.59 fra Televerket
-               Erklæring tgl. 07.11.61, ledninger
-               Erklæring/avtale tgl 22.10.57 kommunale bestemmelser
-               Erklæring om el kraftlinjer tgl den 05.02.75
-               Bestemmelser om vann og kloakk tgl. 07.06.66

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Konsesjon

Ikke konsesjonspliktig

Om sameiet

Organisering

Boligene og næringsarealene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr.8.000,- på den minste og ca. kr. 20.000,- på den største leiligheten.
Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

I tillegg kommer kr. 50,- pr. kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet. (Engangsbeløp)

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Betalingsbetingelser

Kr. 100.000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Dersom Selger ønsker det, kan han stille garanti iht. bustadoppføringslovas § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller Selger fra det tidspunkt § 47 er stilt.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har Selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 25,- pr. kvm BRA pr. MND. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra Selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Videresalg kan ikke gjøres uten Selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten, og ervervet vil kunne tinglyses direkte til tredjemann. For at Selger skal godta slik transport må man benytte Selgers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.

For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. bufl. § 1b.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra Kjøpers side etter bud/aksept, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på kr. 8 000,- inkl. mva. som innbetales til meglers driftskonto etter påkrav fra megler. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Hamresanden Atrium, Gnr. 98 Bnr. 72 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergang, stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Tilvalg / Endringer

Det vil bli gitt mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger i leilighetene forutsatt at bestilling av endringer og tillegg foretas innen gitte tidsfrister. Kostnaden for dette dekkes av kjøper.

Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutninger vil fremkomme. Aktuelle endringsarbeider kan være:

-               Valg av parkett
-               Valg av kjøkkenmodell
-               Valg av innvendige dører
-               Valg av fliser på bad
-               Valg av garderobeskap
-               Valg av sanitærutstyr
-               Valg av baderomsmøbler/speil på bad
-               Valg av belistning
-               Valg av plassering og omfang av elektriske punkter i leiligheten
-               Solavskjerming
-               Valg av delvis innglassing av terrasse der hvor det er hensiktsmessig/mulig. Arkitekt skal godkjenne innglassing.


Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte enheter.

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet: Ca. 50 % av leilighetsprosjektets totale verdi må forhåndsselges og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven. Selger tar også forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart.

Forbeholdene skal være avklart av Selger innen 01.12.2022. Dersom ikke overnevnte forbehold er avklart innen denne fristen kan Selger velge å ikke realisere prosjektet. Etter 01.12.2022 har kjøper 2 uker på å skriftlig trekke seg fra avtalen dersom selger ikke har avklart sine forbehold. Dersom kjøper velger å stå ved avtalen, aksepteres også tilsvarende endring i overtakelse.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges og megler er tilgjengelig for visning/presentasjon. Kontakt Mariann Thomassen på mob. 99099140 eller Rolf R. Elieson på mob. 99099107

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-21-9029

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-21-9029. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson, tlf. 99 09 91 07

Vederlag

Meglers vederlag utgjør kr. 35.000,- + mva. pr. enhet.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

20.05.2022
Varenummer: 3052469