ØSTRE HÅLAND

Hålandsveien 7

Prisantydning
2 990 000 kr
Omkostninger
91 750 kr
Totalpris
3 081 750 kr
Formuesverdi
714 407 kr
Formuesverdi sekundær
2 714 745 kr
Byggeår
1922
Internt bruksareal (BRA‑i)
216 ㎡
Bruksareal
266 ㎡
Tomteareal
4 894 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Innholdsrik enebolig på stor tomt kort vei fra sentrum | Solrikt og usjenert | 4 soverom | 2 bad | Vedskjul og garasje

Om eiendommen

Oppvarming

Vedovn og varmepumpe i stuen. Ellers basert på annen elektrisk oppvarming.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal sentrum: ta gamle E39 østover mot Valand og følg denne ca 5,5 km. Ta til venstre inn på Hålandsveien og deretter første til høyre. Kjør ca 150 m og boligen kommer som første på venstre hånd og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Skolekrets

Ime Barnekole og Vassmyra Ungdomsskole.
I følge nettsiden til Lindesnes Kommune har "Elever på 2. - 10. trinn som bor mer enn fire km fra skolen har rett på gratis skyss. For elever på 1. trinn er skyssgrensen to km".

Offentlig kommunikasjon

Bussholdeplass ca 500 m fra boligen. Det går jevnlig busser forbi, mer informasjon på AKT.no.

Parkering

I garasje og rikelig med plass på egen tomt.

Beliggenhet

På en lun, solrik og usjenert tomt kort vei fra Mandal sentrum. Trygg gang/sykkelsti starter like ved boligen, det tar kun 15 min med sykkel til byen. Flotte turområder i umiddelbar nærhet og kort vei til badeplass i Dybovannet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Lindesnes kommune opplyser: "Byggesaksdokumenter fra boligens opprinnelse foreligger ikke i vårt arkiv. Bygning er oppført før bygningslovens virkning av 1965. - se ortofot."

Det foreligger tegninger og byggetillatelse for uthus, dater 04.10.1982.
Det foreligger tegninger og byggetillatelse for tilbygg, datert 21.04.1986.
Byggetillatelse oppstiller at ett av soverommene i 1. etg (se tegning) er for lite og dermed ikke godkjent til varig opphold. Kommunen skriver i byggetillatelsen at dette kan løses ved å åpne opp til arbeidsrommet. Rommet er ikke medregnet i antall soverom som er oppgitt i prospektet. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.
Det foreligger tegninger og byggetillatelse for redskapsbod/vedskjul, datert 06.09.2004

Vei, vann og avløp

Vei: Eiendommen har avkjørsel fra fylkesvei 439. Veien inn til eiendommen er deretter privat og deles med brukerne av veien. Veivedlikeholdet (sommer og vinter) deles på brukerne etter behov og avtales for hvert år. Det samme gjelder brøyting av stikkvei inn til boligen. Selger kjenner ikke til kostnadene relatert til denne.

Veiretten fra offentlig vei til boligen går over 44/2 er ikke tinglyst.
Det er tinglyst rett for naboeiendommen (44/5 og 44/6) til å kjøre ut tømmer fra sin skog over denne eiendommen. Selger opplyser at det gjelder utføring av tømmer ved garasjen ved innkjørselen.

Vann/avløp: Eiendommen har vannforsyning fra grunnboret brønn med avløp via septiktank, med overløp til dreneringsgrøft. Ledningskart er vedlagt prospektet.

Det er tinglyst en rett for naboen på 44/9 til nødvendig vedlikehold av egne dreningsgrøfter på 44/7 og adkomst til egen bolig over 44/7.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som spredt boligbebyggelse/framtidig (områdenavn 6), og er en del av kommuneplanens arealdel 2023-2035 , datert 07.09.2023. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/44/7:
04.10.1979 - Dokumentnr: 3362 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:44 Bnr:5
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:44 Bnr:6
Rett til å kjøre tømmer over eiendommen


14.04.2003 - Dokumentnr: 1630 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:44 Bnr:9
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


04.10.1979 - Dokumentnr: 3362 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:44 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 387494 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:44 Bnr:7


Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Info energiklasse

Eiendommen selges for et dødsbo og det er ikke levert energierklæring, det må derfor tas høyde for Rød G.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 74750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 91750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Leif Vinsjevik den 19.03.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen ligger i ett spredt boligområde på Håland/Storaker øst for Mandal. Ligger landlig til med stor hage og naturtomt. Eiendommen er etablert med innkjørsel, garasje, redskapsbod og stor hage. Ligger like ved Kristiansandsveien/gamle E39. Boligen har gjennomgått en stor ombygging/tilbygging i 1986 med total oppgradering av de fleste overflater. Etter dette er det gjort kun små arbeider annet enn ny redskapsbod i 2004. Boligen sees som ett renoveringsprosjekt og nye eiere må påberegne å modernisere/fornye de fleste overflater de neste årene.
Nevneverdige sammendrag av avvik TG2:
-Utvendig kledning og vinduer/dører er fra 1986 og har oppnådd høy alder.
-Inn og utvendig Vann og avløpsnett er fra 1986.
-Det er høydeavvik på gulver.
-Det mangler snøfangere på taket.
-Innvendig trapp til kjeller mangler rekkverk
-Det er større åpninger i utvendige rekkverk ved trapp og inngang.
-Kjøkken er fra 1986.
-Det anbefales el-tilsyn.

TG3:
-Drenering er fraværende eller mistet effekten.
-Alle våtrom er fra 1986 og står foran oppgradering.
-Takvinduer må skiftes.
-Taktekke må skiftes.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Usjenert beliggenhet med stor hage.
-Garasje
-Redskapsbod
-5 soverom
-2 bad
-Stor kjeller med gode lagringsplass.
-Romslig stue med utgang til terrasse og hage.

Lovlighet
Enebolig
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Tegninger fra 1986 vedrørende søknad om tilbygg/ombygging stemmer overens med dagens løsninger.
Bod
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Utebod kun arealmålt og er ikke teknisk gjennomgått men kun kort beskrivelse av konstruksjoner.
Utebod med støpt betonggulv med grunnmursoppkant mot bindingsverk i tre. Papp på taket og tre kledning. Det kan være aktuelt med vedlikehold den neste tiden.
Garasje
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Garasje er kun arealmålt og er ikke teknisk gjennomgått men kun kort beskrivelse av konstruksjoner.
Garasje med støpt betonggulv med grunnmursoppkant i betong mot bindingsverk i tre. Trekledning og med stålplater på taket. Treport uten åpner. Det kan være aktuelt med vedlikehold den neste tiden.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: komfyr og oppvaskmaskin

Diverse

Det foreligger godkjenning av 08.09.19980 fra Næringstilynet for etablering av lefsebakeri.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/44/7:
04.10.1979 - Dokumentnr: 3362 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:44 Bnr:5
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:44 Bnr:6
Rett til å kjøre tømmer over eiendommen


14.04.2003 - Dokumentnr: 1630 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:44 Bnr:9
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


04.10.1979 - Dokumentnr: 3362 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:44 Bnr:4


01.01.2020 - Dokumentnr: 387494 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:44 Bnr:7


Info kommunale avgifter

Beløpet dekker fast gebyr for standardrenovasjon MAREN kr 3990,-, feie-/branntilsyn, (440,-), slamavgift til Maren kr 1490,-.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Fiber fra Telenor - det henger en kabler i mast frem til huset.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.
Produktnummer: 848DCABE-4924-4EFB-B677-A70DA4AC1A46 Kategori: