Kristiansand-Lund/Fagerholt/Gimlekollen/Kongsgård

Håkon den godes vei 2E

Prisantydning
5 490 000 kr
Omkostninger
42 820 kr
Totalpris
5 532 820 kr
Kommunale avgifter
13 444 kr / år
Byggeår
2021
P-rom
133 ㎡
Bruksareal
142 ㎡
Tomteareal
1 569 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Kongsgård 1- Lekker og stor bolig i rekke med sentral og solrik beliggenhet - Flott utsikt og garasje inkl.

Om eiendommen

Innhold

Arealmåling utført av M2 takst AS v/Andreas Natvig.
Primærrom: 133 kvm, Bruksareal: 142 kvm Sekundærrom: 9 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 71 m²  - 2. etg. 71 m²
1. etg. - P-rom inkl.: 2 soverom, hall, baderom, vaskerom.
1. etg. - S-rom inkl.: 2 boder.
2. etg. - P-rom inkl.: Bad, soverom, stue/kjøkken.

Balkong og platting. Garasje og bod i lukket anlegg medfølger.

Arealoppmålinger er utført etter takstbransjens retningslinjer for arealoppmåling. Bruken definerer om rom er nevnt som p-rom eller s-rom. Endring av bruk kan endre fordeling arealer.

Standard

Stor og rålekker bolig i rekke i nytt kompleks bestående av 6 boliger. Her får du verken noen over eller under deg. Boligen holder en gjennomgående meget god standard og fremstår som meget innbydende med flotte løsninger. Innhold 1.etg.: Romslig gang med god garderobeplass og kles bod. Vaskerom med vask og opplegg vaskemaskin. Stort lekkert bad med baderomsinnredning, dusjhjørne og vegghengt toalett. 2 soverom og bod 2.etg.: Romslig stue med sjøutsikt, utgang balkong og terrasse. Tilbaketrukket kjøkken med lekker innredning i sort utførelse fra Strai kjøkken. Integrert komfyr, platetopp, oppvaskmaskin og kjøl/frys. Fra kjøkken er det utgang flotte fellesareal. Soverom med inngang flott bad med dusjhjørne, baderomsinnredning og vegghengt toalett. Utvendig bod i felles garasjeanlegg. Begge bad har fliser på gulv og vegg. Vaskerom og gang har fliser på gulv. Ellers er det flotte 1-stavs parkett gulv og gips på vegger. Utstrakt bruk av downlights i tak.

Oppvarming

Varmekabler i gulv i gang, vaskerom og begge bad. Peisovn i stuen.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Kjøkken vil bli installert (se vedlagt tegning av kjøkken fra Strai Kjøkken). Mulig med endringer dersom man kommer tidlig inn i prosessen (konferer megler for ytterligere opplysninger).

Balansert ventilasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra sentrum kjør østover. Etter Bjørndalsletta ta av til høyre mot Justvik. Ta så første vei til høyre (inn Vigeveien) og så rett til venstre inn Håkon den Godesvei. Boligen ligger på høyre side etter ca. 250  meter og er skiltet med til salgs plakat fra Sørmegleren. Fellesvisning vil bli skiltet.

Beliggenhet

Boligen ligger i et etablert, solrikt og attraktivt boligområde på Kongsgård 1. Flott utsikt mot topdalsfjorden. Kort avstander til busstopp, Meny matbutikk og flotte tur- og bademuligheter. Også flere skoler, barnehager og UIA i nærheten. Ca. 4 km til sentrum av Kristiansand sentrum.

Tomt

Areal: 1 569 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

1 parkeringsplass i felles garasjeanlegg medfølger (verdi kr. 250.000,-).
Felles gjesteparkering.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Det foreligger dispensasjon fra reguleringsplanens angitte frisiktsone (H140), datert 26.09.2022.

Vurdering
Regjeringen har den 30.04.21 kommet ut med informasjon om regelendring for bygg med royalbehandlet kledning. Bygg med denne kledningen kan få brukstillatelse og ferdigattest under noen forutsettinger. Dette har resultert i ny veiledning datert 30.04.2021 fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) «veiledning om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for bygninger med royalbehandlet kledning» Basert på vurderingen i mottatt søknad om midlertidig brukstillatelse mener byggesaksenheten at personsikkerheten vil være tilfredsstillende ivaretatt for å kunne gi brukstillatelse. Før ny bygning/ bygningsdel kan tas i bruk skal skilt med adressenummer være montert, jf. matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriftens § 57 2. ledd.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan nr. 107 Kongsgård I, datert 10.11.1960. Planer under arbeid: E38 E18 Ytre ringvei. Plankontakt: Syversen 95 99 79 92. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Det vil tilkomme tilkoblingsavgift på kr. 25.000,-.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 4539 Tinglyst: 30.08.1961 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning

Dagboknr.: 2202902 Tinglyst: 09.03.2020 - Erklæring / avtale
Kan ikke slettes uten samtykke fra:KRISTIANSAND KOMMUNE
Org.nr: 820852982
Bestemmelse om forstøtningsmur og avstand til offentlig vann- og avløpsledninger

Dagboknr.: 887726 Tinglyst: 19.07.2021 - Seksjonering
opprettet seksjoner: snr: 2. formål: Bolig. tillegsdel: Bygning. sameiebrøk: 142/830

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Organisering

Boligene organiseres som et sameie etter Eierseksjonsloven av  16. jun. 2017. Det er utarbeidet vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

5 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
16 650,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 666 000,-))
11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
25 000,- (Tilkoblingsavgift)

57 520,- (Omkostninger totalt inkl. valgfri boligkjøperforsikring)

5 547 520,- (Totalpris inkl. omkostninger)


Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 444 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt og gebyr for vann- og avløp. Gebyr for vann- og avløp vil variere iht. forbruk.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr er ikke endelig fastsatt. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 7 890,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Felleskostnader er ikke endelig fastsatt. Det er lagt opp til at felles byggforsikring dekkes via felleskostnader.

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Styret skal søge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel, men kan overlate det til forretningsfører. Dette er ikke endelig bestemt.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Håkon den godes vei 2E, Gnr. 42 Bnr. 62 Snr. 2 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk: 142/830

Boligtype

Enebolig

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 00 00 00.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.
Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Boliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

13-20-0167

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/13-20-0167. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Geir Flaa Johansen, tlf. 95 00 00 00

Vederlag

Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Kommunale opplysninger/salgsoppgaver (Kr.4 460)
Annonsering Ukens bolig  (Kr.2 500)
Provisjon (forutsatt salgssum: 5 490 000,-) (Kr.23 125)
Oppgjørshonorar (Kr.5 325)
Totalt kr. (Kr.35 995)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3046461