Kristiansand-Lund/Fagerholt/Gimlekollen/Kongsgård

Håkon den godes vei 2B

Prisantydning
4 990 000 kr
Omkostninger
42 820 kr
Totalpris
5 032 820 kr
Byggeår
2021
Bruksareal
124 ㎡
Tomteareal
1 569 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Kongsgård 1- Meget tiltalende enebolig i rekke med garasje - Solrikt og utsikt

Om eiendommen

Innhold

1.etg.: Gang, bad, vaskerom/bod og 3 soverom. 2.etg.: Stue/kjøkken, bad og soverom. Utvendig bod.

BRA mottatt på tegninger fra arkitekt. Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven er angitt som Bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012).

Standard

Meget lekker enebolig i rekke i nytt kompleks bestående av 6 boliger. Her får du verken noen over eller under deg. Boligen holder en gjennomgående meget god standard og fremstår som meget innbydende med flotte løsninger. Innhold 1.etg.: Romslig gang med god garderobeplass. Vaskerom/bod med vask og opplegg vaskemaskin. Stort lekkert bad med baderomsinnredning, dusjhjørne og vegghengt toalett og 3 soverom.  Lagring under trapp. 2.etg.: Romslig stue med peisovn, sjøutsikt, utgang balkong og terrasse. Åpen kjøkkenløsning med lekker innredning i sort utførelse  fra Strai kjøkken.(ikke montert enda) Integrert komfyr, platetopp, oppvaskmaskin og kjøl/frysl.Soverom med inngang flott bad med dusjhjørne, baderomsinnredning og vegghengt toalett. Utvendig bod i felles garasjeanlegg. Begge bad har fliser på gulv og vegg. Vaskerom og gang har fliser på gulv. Ellers er det flotte 1-stavs parket gulv og gips på vegger. Utstrakt bruk av downlights i tak.

Oppvarming

Ved og ekeltrisk. Peisovn i stuen. Varmekabler i gang, vaskerom og begge bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra sentrum kjør østover. Etter Bjørndalsletta ta av til høyre mot Justvik. Ta så første vei til høyre (inn Vigeveien) og så rett til venstre inn Håkon den Godesvei. Boligen ligger på høyre side etter ca. 250  meter og er skiltet med til salgs plakat fra Sørmegleren. Fellesvisning vil bli skiltet.

Beliggenhet

Boligen ligger i et etablert, solrikt og attraktivt boligområde på Kongsgård 1. Flott utsikt mot topdalsfjorden. Kort avstander til busstopp, Meny matbutikk og flotte tur- og bademuligheter. Også flere skoler, barnehager og UIA i nærheten. Ca. 4 km til sentrum av Kristiansand sentrum

Tomt

Areal: 1 569 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

1 parkeringsplass i felles garasjeanlegg medfølger (verdi kr. 250.000,-)
Felles gjesteparkering

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse, datert: 30.06.2021.

"Iflg søknad om brukstillatelse er det registrert mindre vesentlige mangler. Disse er imidlertid ikke til hinder for midlertidig brukstillatelse. Gjenstående arbeid skal være utført innen 10.06.2022. Gjenstående arbeid er lukking av avvik knyttet til utvendig kledning (royalimpregnert). Videre må det foreligger bekreftelse fra parkvesenet på at vilkår for ferdigattest er oppfylt:
- et parkourstativ på sandlekeplassen ved Olav Kyrres vei 3 skal være tilgjengelig for allmennheten, og ferdig opparbeidet og godkjent i henhold til godkjent utomhusplan.
- sti o_GTD være tilgjengelig for allmennheten, og ferdig opparbeidet

Vurdering
Regjeringen har den 30.04.21 kommet ut med informasjon om regelendring for bygg med royalbehandlet kledning. Bygg med denne kledningen kan få brukstillatelse og ferdigattest under noen forutsettinger. Dette har resultert i ny veiledning datert 30.04.2021 fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) «veiledning om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for bygninger med royalbehandlet kledning» Basert på vurderingen i mottatt søknad om midlertidig brukstillatelse mener byggesaksenheten at personsikkerheten vil være tilfredsstillende ivaretatt for å kunne gi brukstillatelse. Før ny bygning/ bygningsdel kan tas i bruk skal skilt med adressenummer være montert, jf. matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriftens § 57 2. ledd.

Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen har gitt varsel om pålegg og tilbaketrekking av ferdigattest, datert 04.11.2022. Begrunnelse for forhåndsvarsel er at det i tre av seks leiligheter ikke er montert kjøkken, samt at arbeider med adkomst til friområde fra o_GTD i tråd med parkvesenets uttalelse ikke er gjennomført.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan del av Kongsgård, datert 10.11.1960. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 4539 Tinglyst: 30.08.1961 - Bestemmelse om veg 
Bestemmelse om vann/kloakkledning

Dagboknr.: 2202902 Tinglyst: 09.03.2020 - Erklæring / avtale
Kan ikke slettes uten samtykke fra:KRISTIANSAND KOMMUNE
Org.nr: 820852982
Bestemmelse om forstøtningsmur og avstand til offentlig vann- og avløpsledninger

Grunndata:
Dagboknr.: 887726 - Seksjonering. Tinglyst: 19.07.2021
opprettet seksjoner:
snr: 5
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 124/830

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 16 650,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 660 000,-)) 25 000,- (Tilkoblingsavgift) 42 820,- (Omkostninger totalt) 5 032 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Det er her lagt opp til at kommunale avgifter betales via felleskostnadene

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt til Kristiansand kommune faktureres den enkelte seksjonseier direkte fra kommunen. Takstgrunnlag for denne eiendommen foreligger ikke p.t.

Faste løpende kostnader

Ikke fastsatt

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker.

Felleskostnadene utgjør ca. kr 25-30 pr kvm BRA pr. kvm pr. mnd. Detaljert budsjett foreligger ikke p.t, og tall er erfaringstall er hentet fra tilsvarende prosjekter. Det gjøres oppmerksom på at dette er et utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, snørydding og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte seksjon, henvises til Lillesand kommune for nærmere info.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv/nett. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett-tjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Håkon den godes vei 2B, Gnr. 42 Bnr. 62 Snr. 5 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk: 124/830

Boligtype

Enebolig

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet ved salget

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 00 00 00.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.
Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

NB! For eiendommer hvor handel kommer i stand etter 01.01.2022 gjelder følgende:

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Dersom boligen selges til forbruker innen 6 måneder etter at den var ferdigstilt, vil det bli stilt entreprenørgaranti på linje med reglene i bustadoppføringslova.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

13-20-0165

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/13-20-0165. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Geir Flaa Johansen, tlf. 95 00 00 00

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.3 990) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 990 000,-) (Kr.159 680) Totalt kr. (Kr.164 255)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3046459