Farsund sentrum

Hageveien 1

Prisantydning
2 890 000 kr
Omkostninger
88 120 kr
Totalpris
2 978 120 kr
Formuesverdi
471 049 kr
Formuesverdi sekundær
1 695 777 kr
Kommunale avgifter
16 339 kr / år
Byggeår
1954
P-rom
237 ㎡
Bruksareal
280 ㎡
Tomteareal
362 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Sentralt beliggende hel tomannsbolig med solrik beliggenhet.

Om eiendommen

Standard

Pen bolig delt inn i 2 separate leiligheter, kjeller og loft. Kjelleren er felles for begge enhetene, mens loftet er en del av leiligheten i 2. etasje.

1.etasje er pent innredet med hovedsakelig laminat på gulv og malte veggflater. Godt med lysinnslipp i stuen. På kalde dager kan man i stuen nyte varmen fra en god vedovn og det er montert varmepumpe. Mellom kjøkken og stue finner man de originale skyvedørene.

Kjøkkenet har profilert innredning i lys utførelse med avsatt plass til hvitevarer som vil medfølge handelen. På kjøkkenet har man mulighet for å innrede med spisemøblement.

En nyere stue er bygd på i 2021 med adkomst fra kjøkkenet ned en trapp. En stue med god takhøyde som gir rommet en god atmosfære. Rommet har gjennomlysning og utgang til hagen gjennom en stor terrassedør. I gulvet er det varmekabler.

Leiligheten i 1. etasje er utstyrt med 2 soverom i forskjellig størrelse. Hovedsoverommet har dør ut til en fremtidig balkong. Den gamle balkongen er revet.

Badet i 1. etasje er modernisert og har fliser på gulv og malte vegger. Rommet er innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjkabinett.

Leiligheten i 2. etasje har en eldre stil på hovedplan. Her er gulvene belagt med teppe, laminat og belegg.

Vinkelstue med flere innredningsmuligheter og utgang til en stor solrik terrasse med utsikt fra en side til byen og ned mot fjorden. På terrassen kan man nyte solen store deler av dagen store deler av året.

Retro originalt kjøkken i tre med plassbygd innredning og overskap med skyvedører. Enkeltstående hvitevarer som medfølger handelen.

Eldre bad med fliser på gulv og fliser/tapet på vegg. Innredet med servant med speilskap, toalett og badekar.

Leiligheten i 2. etasje har 1 soverom i god størrelse. Utgang til balkong. På loftet er det innredet med loftstue og 4 soverom. Det gjøres oppmerksom på at soverommene ikke er søkt godkjent til varig opphold og ikke tilfredsstiller kravene ihht. rømningsvei jfr. Tilstandsrapporten.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 237 kvm, Bruksareal: 280 kvm Sekundærrom: 43 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 78 m²  - 1. etg. 98 m²  - 2. etg. 78 m² - Loft: 26 m².
P-rom inkl:
Kjeller: Gang , vaskerom.
1 etg: Hall m/trapp, bad, 2 soverom, gang, stue, kjøkken, stue tilbygg.
2 etg: Trapperom, bad, soverom, kjøkken, stue, gang.
Loft: stue og 4 soverom (se kommentar vedr. rømning)
S-rom inkl.:
Kjeller: 3 boder og tekninsk rom.
1 etg: bod.
2 etg: bod.

Kommentar:
Arealer er oppmålt på plassen.

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
Tegningen fra byggeår avviker ved at kjøkken og soverom har byttet plass i 1. etg. I 2. etg. er soverom omgjort til del av stuen.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Ja
Det er ikke montert branndører inn til hver boenhet fra felles trappeoppgang.

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
Det er utført diverse el., rør og støpearbeider samt tømrerarbeider ved boligen de siste årene. Se rapport for beskrivelse.

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja.
Takvinduene på soverommene i loftsetasjen tilfredsstiller ikke rømningskrav eller dagslysflate.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1954 i følge Farsund kommune.
Tilbygg oppført i 2021.

Bygningen er oppført i 1954, og er oppført i mur/betong med pussede utvendige fasader, samt etasjeskiller av tre. Bygningen består av to separate boenheter, horisontalt delt, med felles trappegang. Det er innredet loftsetasje, kjelleretasjen er uinnredet og kan betegnes som en grovkjeller for lagring. Bygningen er i de senere år delvis modernisert med bla. nytt tilbygg mot nordvest, samt nyere baderom og kjøkken i 1. etg. Bygningen holder en normal standard på overflater, innredninger og utstyr, men enkelte bygningsdeler må påregnes oppgradert.
Bygningen er oppført iht. vanlig byggeskikk og standard fra byggeperioden.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Vedovn og varmepumpe i 1 etasje.

Det er en oljetank i kjelleren.
Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er lagt inn fiber i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Sindre Lie Vatland den 06.07.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 (store eller alvorlige avvik)
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Utvendige beslag har utettheter.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Enkelte beslag ved takfot/skvettsink har løsnet og ligger løst i takrennen. Blybeslag ved nedre del av
pipe bærer preg av elde og slitasje.
Det mangler beslag under dør i tilbygget.
Takvann fra nedløp ved tilbygget ledes ikke bort fra grunnmur.

Utvendig > Vinduer - 2
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter.
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.

Utvendig > Dører - 3
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter.
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
Balkongdøren er slitt, råtesvekket og må påregnes utskiftet.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2

Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter.
Det er påvist andre avvik:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er ikke montert rekkverk.
Rekkverket på balkongen i 2. etg. er ca. 87 cm høyt, krav ved byggeår var 90 cm.
Ved balkong i 1. etg. er det ikke montert rekkverk.
Ingen av balkongene har synlig tekking på betonggulvet.
Det er rustsprengning ved betong/armering ved undersiden av balkongen i 2. etg.

Utvendig > Utvendige trapper
Betongtrapp har mindre sprekker/skader
Det er ikke montert rekkverk.
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
Smijernsrekkverk ved hovedinngangsdøren har for store mellomrom iht. dagens krav. Det er sprekkdannelser i murtrappen.
Tretrapp ved balkongen i 1. etg. mangler rekkverk.
Trappesjakt ned til kjeller mangler rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - 3
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er målt ca. 50 mm skjevheter i gulvflaten på soverommet i 2. etg.
Stue i 2. etg. har skjevheter over 30 mm.
Det er noe knirk i etasjeskillet.
Gulvflaten i loftsetasjen har over 30 mm høydeforskjell, høyest rundt pipen.

Innvendig > Innvendige trapper - 2
Det er ikke montert rekkverk.

Våtrom > Generell > Bad 2. etg.
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Ventilasjon > Bad 1. etg.
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
Rommet har ingen ventilasjon

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Vannledninger - 2
Det drypper fra rørskjøter.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Det er irr på rør.
I teknisk/bereder rom i kjelleren er det påvist gammelt korrodert kobberrør med aktiv drypplekkasje i kobling.
Eldre originale rør til baderommet i 2. etg.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer - 2
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.
Flettverksgjerde med plantet hekk på hagesiden.
Gjerdet er for lavt iht. dagens krav. Noe sprekker og riss i forstøtningsmuren.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner >
Vaskerom

TG2 (avvik som kan kreve tiltak)

Utvendig > Taktekking - 2
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Antatt originalt yttertak fra byggeår. Alder over forventet levetid, men ingen lekkasjer e.l. registrert.
Det må påregnes utskiftning av yttertak innen kort tid.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader.
Det er registrert sprekkdannelser i murpuss ved flere av veggene.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - 2
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Eier informerer om at loftet er innredet mellom 2013- 15. Usikkert hvordan lufting av konstruksjonen er utført, men det er ikke registrert synlige åpninger eller ventiler som tilfører konstruksjonen luft.

Utvendig > Dører - 2
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
Det mangler utvendige belistningsbord på dører i kjeller samt 2. etg.
Hovedinngangsdøren i 1. etg. har slitt låsekasse slik at døren ikke lenger klemmer tilstrekkelig i karmen.

Innvendig > Overflater - 2
Det er påvist andre avvik:
Laminatgulv i stue (tilbygg) i leiligheten i 1. etg. løsner i skjøtene.
Det er flekker på teppet på soverom i 1. etg.
Diverse fuktmerker på gulv/vegger i kjeller.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - 2
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Pipevanger er ikke synlige.
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Pipevangen er ikke synlig mot det ene soverommet i loftsetasjen. Resterende deler av pipen har 4 synlige sider.
Ikke ildfast plate under feieluke på loft.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Det er registrert typisk "kjellerlukt"
Overflaten har fuktskjolder
Det er registrert kalk- og saltutslag i deler av betonggulv- og yttervegger.
Skillevegger som er kledd med trepanel har stedvis fuktskjolder, det er forhøyede fuktverdier i nedre del  av trepanelen.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Begge trapper mangler håndløper.

Innvendig > Innvendige dører - 2
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
2. etg. har originale finérdører. Enkelte av disse tar i karmen og må justeres.

Våtrom > Overflater vegger og himling - 2 > Bad 1. etg.
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 1. etg.
Det er påvist andre avvik:
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
Gulvflaten har lite fall, og er tilnærmet lik flat. Det er ikke oppkant ved dørterskel, slik at evt. lekkasjevann kan renne ut av baderommet før dette renner ned i gulvsluket.
Det er registrert hakk i en gulvflis mellom dør og dusjkabinett.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 1. etg.
Det er påvist andre avvik:
Det er registrert at membran er smurt over klemringen i gulvsluket. Ikke mulig å se
membranmansjett under klemringen. Dersom ikke mansjetten er synlig under klemringen vil det være en risiko for lekkasjer.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad 1. etg.
Det er påvist andre avvik:
Det er påvist drypplekkasje fra dusjarmatur.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 2. etg.
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket.
Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning.
Rør-i-rør ender opp ved teknisk/bereder rom i kjelleretasjen. Dersom det oppstår lekkasje i rørsystemet vil lekkasjevann ledes ut til dette rommet, som ikke har sluk. Det er ikke montert fordelerskap med avrenning til sluk.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør - 2
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Det er registrert avløpsrør av støpejern, synlig i kjeller.
Kun midterste del av dette virker å være originalt fra byggeår. Avløpsrør fra toalettet i 2. etg. virker å være
originalt fra byggeår. Dette må påregnes utskiftet i løpet av kort tid.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
El.-anlegg med automatsikringer og overspenningsvern. Felles sikringsskap for begge
boenhetene i trappeoppgangen i 2. etg. Separate strømmålere for hver etasje.

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Kalk- og saltutslag på deler av grunnmurens innside tyder på fuktvandring gjennom konstruksjonene.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er registrert løs puss på muroverflater.

Tomteforhold > Oljetank
Ingen dokumentasjon fra kontroll siste 12 måneder foreligger.

Tomteforhold > Andre tomteforhold
Det er påvist andre avvik: Trerekkverk i grense mot nabo mot øst har store
skjevheter og lav høyde.


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Punkter som kommentert i egenerklæring:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Lagt ny membran og fliser + VKabler i bad 1 etg.
Arbeid utført av: Murmester Weissflog.
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Bad 1 etg fullstendig rehabilitert.

4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Separert grå/brun vann, nye vann- og avløpsledninger. Nytt rør i rør anlegg ved Rørlegger Paulsen AS Kristiansand.
Arbeid utført av Maskin og Vedlikehold Farsund mm.

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Nye sikringer og nye kurser har blitt montert. 90% nytt El-Anlegg. Arbeid utført av Lister El.

12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja.  Kontroll av Agder Energi.

14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja.
Beskrivelse: Generelt vedlikehold (Tømrerarbeid) utført av eier. Råbygg i påbygg utført av eier.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Diverse Vindusbytter og Membran på Terrasse.
Arbeid utført av: Br. Ytterdal og Byggmester Arnfinn Johnsen.

17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende? Ja, 1 etg er utleid.
17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? Ja. Del av Tomannsbolig.

18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja.
Beskrivelse Loft innredet.

19. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av dens omgivelser? Ja.
Beskrivelse: Påbegynt grensejustering mot 1/245 (Hageveien 3).

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum tar man opp bakken forbi kirken mot Farsund barne og ungdomsskole. Boligen ligger på venstre side i Hageveien like før Farsund barne- og ungdomskole og er merket med plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Populær beliggenhet i øvre del av byen, like ved Farsund barne- og ungdomsskole. Boligområdet er meget barnevennlig med turområdet Varbak som er et attraktivt turområde med turstier og flotte utsiktspunkter, like ved. I en radius på ca. 1 km finner man barnehager, balløkke, Farsund sentrum med alle servicefasiliteter, Amfi kjøpesenter, Ekko kulturhus, båthavnen og Badehuset.

Tomt

Areal: 362 kvm, Eierform: Eiet tomt
Solrik tomt, relativt flat og opparbeidet med gressplen og grusdekke i innkjørsel.

Det er nylig gjennomført en grensejustering mot naboen i vest. Grensejusteringen er ikke matrikkelført og tinglyst enda. Arealet som skal tilføres utgjør ca. 38 kvm. Kart ligger vedlagt i prospekt.

Oppgitt areal er basert på et eldre målebrev som ikke er koordinatfestet. Eldre målebrev kan være unøyaktige. Et evt. arealavvik ved senere oppmåling må aksepteres av kjøper.

Parkering

I egen innkjørsel.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Det foreligger ferdigattest datert 10.03.2022. Ferdigattesten gjelder hagestue/tilbygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

På fremlagte tegninger er det følgende avvik:
1.etg.: soverom og kjøkken har byttet plass. 2.etg.: Soverom har blitt en del av stua. Trapp opp til loftet går fra stua og ikke fra gangen.
Det finnes ikke tegninger på loftet.

Loftet er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan Lauervik Terrasse - Markeveien - Kirkegaten, datert 10.03.1977. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Overvann og spillvann er separert.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen.

Utleie

Boligen er oppført og godkjent som en tomannsbolig med 2 separate enheter med felles inngang.
Det er kun montert en vannmåler.
Delen i 1. etasje er leid ut for kr. 6500,- med 2 måneders gjensidig oppsigelse. Pr. dd. får leietager en rabatt på 350,- pr. mnd da terrassen ikke er ferdig. Tv og internett er inkludert, samt hvitevarer. Hver enhet har egen strømmåler.

Radonmåling

Enhetene er ikke radonmålt. Fra 1.1.2014 er det krav i henhold til strålevernforskriften om at utleieenheter skal være radonmålt.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,-)) 88 120,- (Omkostninger totalt) 2 978 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 16 339 pr. år
Avgiften inkluderer: Vann, Kloakk, boligrenovasjon, eiendomsskatt, feieavgift og målerleie. Oversikt ligger ved i prospektet. Avgiften vil variere avhengig av forbruk.
Det er månedlig fakturering på eiendommen.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3529,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 471 049,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 695 777,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Hageveien 1, Gnr. 1 Bnr. 243 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: hvitevarer på kjøkken i 1 etasje.

Følgende medfølger ikke: Stor garderobe i soverom i 1 etg (eies av leietaker).
Lamellgardiner i 1 etg (eies av leietaker)
Postkasse som eies av leietaker.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0117

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0117. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.13 900) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 890 000,-) (Kr.45 000) Totalt kr. (Kr.72 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060916