Lillesand

Hæstadveien 171

Byggeår
1959
Internt bruksareal (BRA‑i)
319 ㎡
Bruksareal
502 ㎡
Tomteareal
1 811 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
5
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Innholdsrik enebolig med attraktiv beliggenhet. Stor dobbel garasje. Flott tomt. Ta kontakt med megler for visning.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

En innholdsrik bolig som går over to plan. Boligen inneholder blant annet:
1.etasje: Gang, stue, sommerstue, kjøkken, fire soverom, kontor og bad (påbegynt).
Underetasje: Entré, bad og bod/vaskerom.
Underetasje hybel: Entré, bad, gang, kjøkken, stue og soverom. Hybel er ulovlig fradelt. Entré, stue, kjøkken bad og gang er opprinnelig godkjent som peisestue.

Garasje: 1.etg: Dobbel garasje, gang m/ trapp og verksted.
Loftsetasje: Trapperom, stue og bad.

Oppvarming

Peis/vedovn i stue, sommerstue, kjøkken og u.etg. Tre stk varmepumper.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Dobbel garasje samt biloppstillingsplass på tomt

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet i Høvåg med naturskjønne omgivelser. Det er også en kort spasertur til sjøen og fine badeplasser. Det er kort vei til Høvåg skole og Høvåg stadion med fotballbane, padelbane og ridebane samt bussforbindelser. Det er ca. 2 km til matbutikk. Fra boligen er det ca. 18km til Kristiansand og 19km til Lillesand.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse av ukjent årsak i følge opplysninger fra Lillesand Kommune. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ikke tegninger fra byggeår. Tegninger som er mottatt fra kommunen er stemplet i 2004.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning.
1.etg: Det påbegynte badet er del av påbygg utover det som fremkommer av tegninger og sommerstue er bygd ut på det som fremkommer som terrasse på tegninger. Rommene er byggemeldt som henholdsvis: En del av badet er byggemeldt som bad men delen som er påbygd er ikke søkt om. Sommerstuen er byggemeldt som terrasse.
Underetasje: Bod/vaskerom har ingen betegnelse i tegninger.
De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.
Hybel: Gang, bad og stue er innredet og bruksendret. Rommene er byggemeldt som "Biljard, peisestue". Hybelen er ulovlig fradelt, intern gjennomgang er fjernet og inngang er nå fra utsiden.
De ombygde rommene er godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens bebyggelse. Sommerstue i forkant av boligen og del av bad på baksiden er påbygd. Endringene er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det er avvik mellom godkjente tegninger av garasjen og dagens bebyggelse. Garasjen er i 2.etg innredet med bad og loftstue. Endringene er blitt omsøkt, men søknad er ikke godkjent. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Privat stikkvei inn til bolig.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område og er en del av kommuneplanens arealdel 2023 - 2035.
Delareal: 1679kvm
Arealbruk: Spredt boligbebyggelse, nåværende
Områdenavn: SB71

Delareal: 132 kvm
Arealbruk: LNFR arel for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, nåværende.
Områdenavn: LNF 

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, og er godkjent med kun en boenhet. Deler av boligen er i dag innredet som en egen utleiedel, endringen er ikke søkt omsøkt hos Lillesand kommune. Intern gjennomgang til rommet er tatt bort, inngang er nå fra utsiden. Rommene i  utleiedelen er godkjent som "Biljard/peisestue og gjesterom og er godkjent til varig opphold. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/75/46:
05.10.1955 - Dokumentnr: 1614 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:75 Bnr:1
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:75 Bnr:6
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:75 Bnr:9
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:75 Bnr:11

18.11.1958 - Dokumentnr: 1768 - Bestemmelse om veg
Flytting av skogsveg.
Gjelder denne registerenheten med flere

15.02.2017 - Dokumentnr: 141824 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:75 Bnr:144

05.10.1955 - Dokumentnr: 1614 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:75 Bnr:1

01.08.1990 - Dokumentnr: 4524 - Målebrev
Kartforretning 2413.3 m2.

15.02.2017 - Dokumentnr: 141807 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:75 Bnr:144

01.01.2020 - Dokumentnr: 701559 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:75 Bnr:46

10.09.1959 - Dokumentnr: 1520 - Bestemmelse om vannrett
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:75 Bnr:2
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:75 Bnr:149
Bestemmelse om adkomstrett
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommentar konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 123 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 140 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 08.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig med stort garasjebygg på tomten. Hybel i u.etg. med egen inngang. Boligen har hatt oppgraderinger, men noen rom er ikke ferdig oppusset. Garasjen er ombygget. Noen deler av garasjen er ikke ferdig
oppusset. Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no
Hele rapporten må leses. OGSÅ DEN delen med bilder. Der er det ofte mer utfyllende tekst. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3: Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

TG3: Våtrom > Underetasje hoveddel > Bad > Generell
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG2: Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

TG2: Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

TG2: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.

TG2: Utvendig > Vinduer
Noen vinduer er å regnes som eldre. På grunn av vinduenes alder (glass) må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for å at glass kan punktere eller er punktert.

TG2: Utvendig > Dører
Eldre ytterdører. De må om ikke for lenge byttes ut i fra normal slitasje og energitap.

TG2: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

TG2: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

TG2: Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

TG2: Innvendig > Pipe og ildsted
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

TG2: Innvendig > Krypkjeller
Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller. Det er manglende fuktsperre på bakken.

TG2: Innvendig > Andre innvendige forhold
Bod i u.etg. hoveddel er laget som bod/vaskerom. Rommet er ikke et våtrom.

TG2: Våtrom > Underetasje hybel > Bad > Overflater vegger og himling
Det er påvist svertesopp i silikonfuger. Membran på vegg har brukt mer enn halve levetiden.

TG2: Våtrom > Underetasje hybel > Bad > Sluk, membran og tettesjikt
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.

TG2: Våtrom > Underetasje hybel > Bad > Sanitærutstyr og innredning
Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet.

TG2: Våtrom > Underetasje hybel > Bad > Ventilasjon
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

TG2: Kjøkken > 1.etasje > Kjøkken > Overflater og innredning
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
Kjøkkeninnredningen har generell stor slitasjegrad (utover normal slitasjegrad ut ifra alder).

TG2: Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

TG2: Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

TG2: Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

TG2: Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Eier opplyser om at det var el-kontroll i boligen i 2022. Alt ok.

TG2: Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.

TG2: Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.

TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

TG IU: Våtrom > Underetasje hybel > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone

TG IU: Tomteforhold > Oljetank

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Diverse

Informasjon tilknyttet garasjen:
Den 25.03.2022 kom et vedtak i forbindelse med bruksendring fra boligbebyggelse til næring. Dette omhandler garasjen som er blitt omsøkt til næring.. For at de skal få tillatelse til bruksendring må det være godkjent søknad om arbeid på VA. Dette foreligger ikke godkjent søknad om arbeid på VA. Kommunen opplyser om at det er søknadspliktig å legge inn vann- og avløpsrør inn i garasjen og at dette tiltaket ikke er omsøkt.
Kommunen informerer om i brev datert 08.04.24: "Med dette brevet varsler vi om, at ansvarlig rørlegger skal sende inn søknad og ferdigmelding for innvendig VA arbeid via Entreprenørportalen så fort det lar seg å gjøre, men ikke senere enn 4 uker fra brevets dato. Dette må på plass før vannet kan tas i bruk. Samtidig anbefaler vi montering av vannmåler for å unngå å bli fakturert etter stipulert forbruk. Et annet alternativ vil være å koble fra tilførselsrør som går til garasjen. Bekreftelse på frakobling med bildedokumentasjon skal sendes inn kommunen innen samme frist."
Selger opplyser om at tilførselsrør som går til garasjen skal kobles fra før overtagelse. Dette vil si at det er originale byggetegninger som ligger til grunn for hva som er godkjent i garasjen.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/75/46:
05.10.1955 - Dokumentnr: 1614 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:75 Bnr:1
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:75 Bnr:6
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:75 Bnr:9
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:75 Bnr:11

18.11.1958 - Dokumentnr: 1768 - Bestemmelse om veg
Flytting av skogsveg.
Gjelder denne registerenheten med flere

15.02.2017 - Dokumentnr: 141824 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:75 Bnr:144

05.10.1955 - Dokumentnr: 1614 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:75 Bnr:1

01.08.1990 - Dokumentnr: 4524 - Målebrev
Kartforretning 2413.3 m2.

15.02.2017 - Dokumentnr: 141807 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4215 Gnr:75 Bnr:144

01.01.2020 - Dokumentnr: 701559 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:75 Bnr:46

10.09.1959 - Dokumentnr: 1520 - Bestemmelse om vannrett
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:75 Bnr:2
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:75 Bnr:149
Bestemmelse om adkomstrett
Gjelder denne registerenheten med flere

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp, eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 5.110,- pr. år.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Ja. Nytt arbeid i 2021 utført av faglært og ufaglært.
Renovering av 3 små bod, som har blitt et 35 kvm stort vaskerom. De bygde vegger til en nytt bad i garasjen loft.
Hvilket firma utførte jobben? Bohjem AS. Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.
Larybyyg Laurentiu Apostu: Bygde badet i garasjen loft. Installerte bidè på badet i huset.

Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fassade?
Ja. Nytt arbeid i 2022 utført av faglært.
Delvis renovering av bakside av huset, både fasaden og vinduene.
Hvilket firma utførte jobben? Larybygg Laurentiu Apostu. Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?
Ja. Nytt arbeid i 2021 utført av faglært.
Alt nytt el-anlegg i den 184kvm bygg (2 garasjen, loft og laboratorium). Nytt fra uten med 135 amp.
Hvilket firma utførte jobben? Tratec AS og oneCO. Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Er det utført arbeid på utvendig eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Ja. Nytt arbeid i 2020 utført av faglært.
De koblet bygget (184kvm) til vann og avløp.
Hvilket firma utførte jobben? Bravida. Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?
Ja. Nytt arbeid i 2020 utført av faglært.
To nye varmepumper. En i huset og en i 184 kvm bygget.
Hvilket firma utførte jobben? Passive Energi AS. Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja.
Vi renoverte hele 2 etasje uten kjøkken.

Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak?
Ja. Badet i den 184 kvm bygget.

Har du bygd på eller gjort om kjeller loft eller annet til boligrom?
Ja. Nytt arbeid i 2021 utført av faglært.
Hele stor garasjen er nå nytt men en bad, en loft, to store garasjen og en stor profesjonell rom.
Hvilket firma utførte jobben? Bohjem AS. Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Solgt
Produktnummer: 7E1B4331-1971-4341-8169-80BFA58F2A6E