SPETTELAND

Haddelandsveien 365

Prisantydning
2 350 000 kr
Omkostninger
75 220 kr
Totalpris
2 425 220 kr
Formuesverdi
705 521 kr
Formuesverdi sekundær
2 539 877 kr
Kommunale avgifter
10 276 kr / år
Byggeår
1974
P-rom
121 ㎡
Bruksareal
178 ㎡
Tomteareal
2 164 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig i landlige omgivelser. Solrikt og usjenert i kort kjøreavstand fra Mandal.

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 121 kvm, Bruksareal: 178 kvm Sekundærrom: 57 kvm.
P-rom inkl.: Entre, gang, wc, stue/kjøkken, bad, 2 soverom, trappegang.
S-rom inkl.: Utvendig bod, integrert garasje, grov vaskerom, bod, kjølerom.

Integrert garasje er medregnet boligens areal, utgjør 23m². Utvendig bod er medregnet boligens areal grunnet røropplegg i rommet. Hems har ikke målbard høyde og er ikke medregnet. Har ca. 92m² med gulv areal.

Det er avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift: Garasjen skulle vært utført gasstett. Utbedring må påregnes.

Det er ikke etablert brannslukkingsutstyr og/eller røykvarsler i boligen iht. forskrift. Det skulle vært anlagt ett par brannvarslere til.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. På soverom fasade øst er det ene vinduet byttet ut med balkongdør. Vaskerom er opprinnelig godkjent som bod. Det ombygde rommet er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Utvendig bod er opprinnelig godkjent som arbeidsrom og en del av innvendig planløsning. Hems er ikke på opprinnelig tegninger og er trolig ikke byggemeldt kommunen. Hems er ikke godkjent for varig opphold/beboelse.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Byggeår og byggemåte

1974 i følge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Framtidig trasee fo ny E-39 er planlagt i dalen nord for denne eiendommen. Ut fra avstand og topografi/terrengforhold så antar vi at denne eiendommen ikke vil bli betydelig berørt.For mer informasjon om fremtidig E 39 trasee:https://kart.nyeveier.no/e39sorvest

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 02.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig opprinnelig fra 1974 beliggende landlig til ved Haddeland i Mandal. Boligen er blitt en del påkostet på de innvendige overflater den siste tiden samt taktekkingen er lagt ny i 2019. Det ble registrert noen TG3 og TG2 avvik som må påregnes fulgt opp, disse blir kort beskrevet nedenfor:

TG3:
- Vinduer/dører og yttervegg/kledning med avvik.
- Snøfangere og stigetrinn mangler etter krav.
- Bad og kjølerom grunnet fukt.
- Garasje er ikke gasstett mot bolig.
- Grov vaskerom ved modernisering til vaskerom.

TG2:
- Drenering, grunnmur, avløp, vannledninger, elektro, terrasse og etasjeskille m.m. med normale avvik ut ifra alder.
- Ildsted, wc rom, trapp, varmesentral og bad har avvik etter krav.
- Noe slitasje på diverse øvrige overflater samt takkonstruksjon med missfarging på loft.
- Kjøkken med mindre avvik etter krav.

Øvrige viktige momenter for deg som kjøper kan være:
- Romslig bolig på landlig tomt.
- Oppvarming med varmepumpe og vedovn.
- En del nyere overflater.
- Integrert garasje.
- Romslig loft/hems.

Rapporten må leses i sin helhet. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076 eller mail. Lykke til på visning!

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Vinduer og dører: Det må foretaes en full gjennomgang av alle vinduer/dører iforhold justering, smøringer, vedlikehold m.m. Utskifting av de eldre vinduer/dører med punkteringer og råte må og påregnes samt de eldre på sikt.

Yttervegger: Det registreres store råteskader i kledningen ved hundegården i bakgården. Grunnet alder og skader på vinduer/dører vil det og være påregnelig med skader på reisverket.

Utstyr på tak: Det er ikke etablert stige for feier på taket. Det er ikke montert snøfangere.

Elektrisk: Elanlegget er fra opprinnelig byggeår uten dokumentasjon og med bakgrunn i dette og alder kan ikke feil utelukkes. TG3 gis løs ledning kjølerom.

Våtrom: Bad: Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk i overflater fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. Undersøkelsen viser tegn til fukt.

Øvrig: Grov vaskerom: Innredet med stoppekran, bereder, trykktank, opplegg for vaskemaskin, utslagsvask. Sluk i rommet, ventil og tilluft dør. Rommet må totalrenoveres om det skal fungere til dagens bruk som vaskerom. Blir ikke videre kommentert.

Øvrig: Kjølerom: Kjølerommet er kun enkelt besiktiget og bærer preg av fukt og skadedyr. En total renovering av rommet må påregnes.

Øvrig: Integrert garasje: TG3 gis da garasjen ikke er utført gasstett. Anlagt gips tak/vegger har sprekker m.m.

TG2:
Drenering: Drenering er ikke videre anlagt da boligen ligger forhøyet over bakken for det meste. Det er lagt til en støpt
grøft rundt deler av boligen, nedløp er ikke anlagt baksiden ved hundegård, her går og terrassen imot
yttervegg.

Balkong, terrasse, platting: Ingen videre avvik men rekkverk ved hundegård må gåes noe over samt støpte partier inkl.
dreneringsgrøfter grunnet diverse sprekker m.m.

Loft (konstruksjonsoppbygging): Loftet virker noe enkelt oppført/innredet og har en del avvik som må sjekkes. Det ble registrert misfarging i
takkonstruksjonen. Dette skyldes erfaringsmessig kondensering ved at varm luft fra underliggende rom
stiger opp på loftet. Når varm luft treffer en kald overflate oppstår kondensering. Dette medfører til
fuktighet over tid som gir grobunn for soppvekst. Spor av mus m.m.

Takkonstruksjon: TG2 gis svai/nedbøy i takflaten som i dette tilfellet er påregnelig, og ikke uvanlig på slike eldre
konstruksjoner. Videre manglende ventilering.

Etasjeskille og gulv på grunn: Det registreres skjevheter på +/-2 cm i etasjeskillet samt stedvis knirk. Det er ikke uvanlig å oppleve
skjevheter i gulvet i eldre boliger, og dette skyldes ofte at materialene er underdimensjonert i forhold til
dagens byggemåte. TG2 settes etter dagens krav planhet.

Ildsted/Skorstein: Det mangler ubrennbarplate under feieluken samt noe kort på siden av ildstedet, pipa er og delvis
innkledd.

Kjøkken: Kjøkkenet består av slette fronter med laminert benkeplate. Nedfelt vask og steketopp.
Videre med integrert stekeovn, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin. Det er opplegg for kjøleskap/frys med
vann.
Det er anlagt mekanisk vifte samt kitchenboard mellom over/underskap.
Kjøkkenet fremstår i pen stand med lite slitasje, har og etablert såkalt ``kjøkken øy``
TG2 gis manglende vannstoppere ved kjøleskap/frys samt vask/oppvaskmaskin. komfyrvakt er og ikke
redegjort for.

Toalettrom: Rommet har kun naturlig avtrekk. Dette vil ikke fungere optimalt når det er liten temperaturforskjell inne og
ute og når det er vindstilt.
Rommet mangler tilluft ved dør for optimal ventilering.

Trapp: Trapp til loft/hems: Trappen er en eldre lofts/hemstrapp fra byggeår som er utført etter eldre krav. TG2 gis manglende
håndløper en side, lavt rekkverk, over 10cm åpninger i rekkverk, bratt trapp b.l.a.

Avløpsrør: Avløpsanlegget som er gjenstående fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan
oppstå. Noe lite trykk i kraner registrert. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. Boligen har typ
spredegrøfter med slamavskiller.

Vannledninger: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av
eldre årgang.
Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. Det er en del rør i utvendig bod til informasjon.

Varmesentral: Hør med eier vedrørende service og alder. Forventet levetid på en varmepumpe er ca 12 - 15 år.
Eldre tank til olje/ovn må fjernes.

Våtrom: Bad:
Overflater: TG2 settes da det er tilnærmet flatt fall i rommet og lekkasjevann vil kunne renne til tilstøtende rom.
Membran, tettesjikt og sluk: Badet fungerer med dagens tilstand men det er ikke benyttet tettesjikt på vegger og dusjkabinettet må derav brukes. Videre er og sluk plassert feil samt alder tettesjikt/manglende trettesjikt. Fuktbestandig plate bak vask anbefales.
Sanitær og ventilasjon: TG2 er gitt som opplysning da vasken er satt på 78cm høyde og er utført en del lavere enn dagens normale standard.

Øvrig: Øvrige overflater innvendig: Bod med kondensmerker i tak mot garasjen. Det mangler en del listverk, samt gulv er stedvis ikke dekt av gulvlist. Utvendig bod som trolig har vært i bruk som vaskerom tidligere bærer og preg av slitasje. Det er her en del kobberrør i vegg til informasjon.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
- Ja, Vært noe fukt rundt vindu på badet som jeg vet om.

4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Båret etter vann i 2017, å vært veldig godt vann siden den tid. Arbeid utført av Kragerø brønnboring.

9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
- Ja, Har sett noe svarte prikker på vindu på bad og kjølerom. Kjølerom er ikke i bruk lenger.

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Trateck byttet sikringsskap i 2017. Å la opp ny kurs på kjøkkenet og hadde alt det elektriske på kjøkkenet. Elit elektro har byttet alt av ledninger i stua. Og Lindesnes elektro har byttet noen kontakter rundt forbi i huset. Arbeid utført av Tratec, elit elektro og Lindesnes elektro.

14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
- Ja, Ja meg selv, jeg har gjort mye av oppussing selv, og bygget ny toalett i huset.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Byttet taket i 2019. Og meg selv har bygget to verandaer. Arbeid utført av Rygnestad bygg.

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
- Ja, Vi har holdt strøm til en garasje som er min onkel sin, men har informert om at ny eier helt sikkert vil ta den ned vist ikke de får til en avtale sammen.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra rundkjøring i Øvrebyen: Følg Daleveien nordover på vestsiden av Mandalselva 4,5 km. til Sodeland. Velg venstre avkjørsel, Haddelandsveien, og fortsett rett fram 3,6 km. Boligen ligger på høyre hånd i veikryss og er merket med Sørmegleren "Til salgs" plakat.

Beliggenhet

Landlige omgivelser på Spetteland, gode 8 km. nord for Mandal sentrum. Kjøreavstand til sentrum er 12-15 min.

Tomt

Areal: Ca 2 164 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Garasje i tilknytning til boligen.  For øvrig godt med parkeringsmuligheter på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 17.1.1975. Ferdigattesten gjelder bolighus. (Se kommentar vedr. avik på godkjente tegninger og boligen slik den er bygd)
At en slik ferdigattest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som spredt boligbebyggelse, fremtidig (1 875 kvm) og LNRF (289 kvm) - Natur-, landbruk- og friluftsområder, og er en del av kommuneplanens arealdel 2018-2030. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Vei / Vann / Avløp

Adkomst fra fylkkesvei, via privatvei (ca. 50 meter). Den private veistubben på ca 50 meter ligger på naboeiendommen.
Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann eller avløp.
Vann fra nyere borehull (2017).
Avløp til septikktank med spredegrøfter. Selger opplyser at spredegrøftene må påregnes utbedres/legges på nytt.
(Kloakkavløpsordning er godkjent i brev fra Mandal kommune 29. mars 1973). Spredegrøftene er plassert på naboeiendommen.
Det foreligger tillatelse til å legge avkjørselen fra offentlig vei, brev fra Statens Vegvesen av 4. april 1973.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Samt at eiendommen er over to mål. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 58 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 350 000,-)) 75 220,- (Omkostninger totalt) 2 425 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 10 276 pr. år
Beløpet inkluderer feiing (kr. 530,- pr. pipeløp), standard renovasjon (kr. 3 820,-) og eiendomsskatt ( 5 926,-).

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5 926,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 705 521,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 539 877,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Haddelandsveien 365, Gnr. 112 Bnr. 10 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-23-0082

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-0082. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 350 000,-) (Kr.52 875) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.84 460)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3070161