Hobbesland, Eiken

Håbergsveien 732

Prisantydning
1 780 000 kr
Omkostninger
60 370 kr
Totalpris
1 840 370 kr
Formuesverdi
406 642 kr
Formuesverdi sekundær
1 463 911 kr
Kommunale avgifter
5 627 kr / år
Byggeår
1982
P-rom
154 ㎡
Bruksareal
163 ㎡
Tomteareal
800 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig og frittliggende garasje på Hobbesland. Utsikt mot Lygnevannet.

Om eiendommen

Innhold

1 etasje: Vindfang, gang, peisestue, 2 soverom, vaskerom og bad. 2 boder.
2 etasje: Stuer, kjøkken, gang, 2 soverom og bad.

Standard

Tilstandsrapporten konkluderer med følgende:
Gjennomgående normalt vedlikeholdt bolig med overflater for det meste fra opprinnelig byggeår.

1 etasje:
Gulv: Boder og vaskerom har støpt betong. Vindfang har belegg. Peisestue, gang og ett soverom har laminat. Ett soverom har laminat og teppe. Bad har fliser med sokkelflis.
Vegger: Vindfang og gang har malt mdf plater. Peisestue og noe i gangen har brystpanel og tapet. Det ene soverommet har brystpanel og malte slette vegger. Bad har våtromsplater. Vaskerom og boder har panel.
Tak: Vindfang, bad, det ene soverommet og gang har malte plater. Peisestuen, vaskerom og boder har panel. Det ene soverommet har malt panel.

2 etasje:
Gulv: Kjøkken har parkett. Stuer, soverommene og gang har laminat. Bad har belegg med oppbrett til vegg.
Vegger: Stuer, gang har tapet. Kjøkken har brystpanel av mdf plater og tapet. Fliser over benk. Soverom har malt mdf plater. Det andre soverom har malte slette plater. Stort hull i vegg. Bad har våtromstapet.
Tak: Stuer, soverommene, gang og bad har malte plater. Kjøkken har behandlede panelplater med spotter.

Det er vesentlige mangler som må utbedres som upusset grunnmur, vannrør og utbedring av vannlekkasje, bad 1 etasje og vaskerom renoveres, varmtvannstank ny, vannskadet gulv i gang 1 etasje ny, vegger ny bad 2 etasje, ytterdører fornyes, takkonstruksjon forsterkes, lekkasje rundt pipe, en del uferdige vegger og belistning, rekkverk i trappeåpning 2 etasje, brannforbud ovn i peisestuen, noe uferdig elektriske kabler og eldre sikringsskap, skader på vegger og overflater.

Garasje:
Gulver med støpt betong med litt fall 15 mm til port. Sprekker i gulv. Vegger av ikke pussede lecablokker 20 cm. En vegg innvendig påforet og isolert og panel. Støpt flatt takdekke 20 cm. Høyde til tak ca 252 cm. Bærende jernbjelke med noe rust for dekke på 22 x 22 cm. 4 vinduer 100 x 100 cm i tre montert, ikke pusset inne. Ett vindu i pvc montert, ikke pusset inne. Dør av pvc lagret i garasjen, ikke montert.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 154 kvm, Bruksareal: 163 kvm Sekundærrom: 9 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 79 m²  - 2. etg. 84 m².
P-rom inkl: Vindfang, gang, peisestue, 2 soverom, vaskerom og bad. 2 etasje: Hele etasjen med stuer, kjøkken, gang, 2 soverom og bad.
S-rom inkl.: 1 etasje: 2 stk boder.

Garasje:
Bra: 56 m² - S-rom: 56 m²
S-rom inkl.: garasjerom
Garasje har større areal enn godkjente tegninger og byggeløyve viser.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra Eierskifterapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Del av gang, soverom og peisestue i 1. etg. er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis bod og hobby/sport. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Det er ikke godkjent rømningsvindu på dette soverommet. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Byggeår og byggemåte

1982 i følge Hægebostad kommune.

Oppvarming

Strøm og ved.
Det er vedovn i kjellerstue og peisovn i hovedstue oppe. Det opplyses at det er sprekk i vedovn nede, samt at det mangler plate under peisovn oppe. (Eier opplyser at det er nedfelt en steinplate under peisovn oppe). Varmepumpe montert i gang nede. Det er varmekabel i vindfang og i ett soverom i underetg.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen/eiendommen er ryddet og at denne selges slik som forevist.

Hønsehus/utebod; som står på bakside av boligen medfølger ikke. Eier opplyser at dette blir fjernet innen overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Byggmester Odd Kjell Skjørli AS den 21.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten omhandler bolig og garasje, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3:
4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak
Annenhver takstol, totalt 9 stk har fjernet trykk og strekkstag i takstolkonstruksjonen. Stor fare for svikt og svanker i konstruksjonen ved snøtyngde på yttertak. Stagene må tilbake og styrken føres tilbake som opprinnelig styrkeberegnet. Pipe med fuktksjolder i undertak etter vannlekkasjer. Fukt rent ned til himlingsplater og disse er synlig vannskadet sett i himling rundt pipen i stuen. Lekkasje rundt pipen utbedres og takplater i stuen utbedres.

7.1.1 Bad 1 etasje Overflate vegger og himling
Det er revet plater i vegg til dusjrom. Dette er gjort for å komme til for å koble ut og reparere vannrør i vegg. Det er en dårlig løsning med å sette våtromsplater direkte oppå sokkelflis. Våtromsplater burde være utenfor og senket ned på sokkelflis med aluminiumskinne. Det er bom i sokkelfliser og de er forsøkt fuget tett i fuger. Våtromsplater har slått seg og sklidd ut i skjøter. Gulvsvill mellom dusjrom og badet har råteskade. Det er vannskade på gulv i gang bakenfor dusjrom, som sannsynlig stammer fra lekkasje i dusjvegg og vannrør. Vegger må totalrenoveres.

7.1.2 Bad 1 etasje Overflate gulv
Det er mye bom i fliser. Det er forsøkt fuget i fuger og overganger. Det er sluk i begge rommene. Gulvet er flatt i baderom. I dusjrom er det lokalt fall til sluk. Ingen membran og ikke noe tetting mot veggsviller og dørsvill. Det er vannskade på gulv i gang bakenfor dusjrom, som sannsynlig stammer fra lekkasje i dusjvegg og vannrør og manglende membran gulv/vegg. Gulv må totalrenoveres og fall etableres. Nytt laminat gulv i gang.

7.1.3 Bad 1 etasje Membran, tettesjiktet og sluk
Ingen membran og ikke noe tetting mot veggsviller og dørsvill. Det er vannskade på gulv i gang bakenfor dusjrom, som sannsynlig stammer fra lekkasje i dusjvegg og vannrør og manglende membran gulv/vegg. Veggplater er revet og det er fuktkontrollert her i vegg og svill. Det er fuktkontrollert bakenforliggende vegger. Råteskade observeres på sviller og gulvlaminat, men det er tørket opp og måler ikke fukt etter en tid uten tilkoblet vann og bruk. Gulv må totalrenoveres og membran legges og fall etableres.

7.2.1 Vaskerom Overflate vegger og himling
Mye vegg og takpanel er revet for å komme til vann og avløpsrør. Det er trolig vært vannlekkasjer, og derfor panel revet for å komme til. En rekke vannrør er frakoblet i vegg og tak. Det er ingen membran eller vannsikring i våtsoner eller i overgang vegg og gulv. Overflater rives/repareres og membran/våtromsplater monteres i våtsoner og overgang vegg og gulv.

7.2.3 Vaskerom Membran, tettesjiktet og sluk
Ingen membran og ikke noe tetting mot veggsviller og dørsvill. Gulv nærmest flatt uten fall til sluk. Fare for vann trekker inn i sviller og tilstøtende rom. Fall etableres til sluk og membran/belegg legges med oppbrett til sviller og dørterskler.

7.3.1 Bad 2 etasje Overflate vegger og himling
Våtromstapet løsner i overganger og skjøter. Stor risiko for at vann trekker inn i sponplater og bak gulvbelegg med fare for vannlekkasjer og råteskader. Det må påregnes nye våtromsplater og eventuell reparasjon av bakenforliggende konstruksjoner. Vindu er utsatt for vannsøl fra dusj, med stor risiko for vannskade vindu og konstruksjoner. Kabinett monteres eller vindu flyttes. Elektrisk ovn bør fornyes.

10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør
Det har trolig vært vannlekkasje i vannrør i boligen. Det er åpnet opp i vegger på alle våtrom, og vannrør er frakoblet. Kobber irrer, og det er et grønt belegg på rørene som tegn på at kobber korroderer. Det må påregnes at hele vannrør opplegg må gjennomgås og fornyes.

10.2 Varmtvannsbereder
Varmtvannstank i dårlig stand og må påregnes byttes ut.

TG2:
1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet
Upusset vegg mot vest. Vindu soverom ikke pusset inn i mur mot øst. Noe riss og sprekk i grunnmur over og under enkelte vindu. Drensrør løsnet i sammenkobling på sør/østlig hjørne. Åpent under støpt såle på sør/vestlig hjørne og ved inngangsparti.

1.3 Terrengforhold
Det er noe svakt fall fra grunnmur på sidene. Det er bakenforliggende skråning med noe vannsig til mur bakvegg.

2.1 Yttervegger
Noe avskalling kledning i framkant hvor kledning går lavt til terrenget. Bra standard på kledning for det meste, men alder på 40 år og forventet levetid tilsier TG 2.

3.1 Vinduer og ytterdører
Det er ikke utvendig terskelbeslag på ytterdører. Hoveddør slitt og lukker dårlig. Vindu soverom ikke pusset inn i mur mot øst. Inngangsdør vaskerom har ikke vrider og blokkert og ikke i bruk TG 3. Terrassedør med knust glass og plate skrudd foran TG 3. Innerdører med løse vridere og mye hakk og sår.

4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen)
En del mose på takstein og mønestein. Dårlig standard på nedløpsrør fra takrenner. Hullete netting i luftespalte i gesims. Råteskade i vindskier.

5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging)
Isolasjon ligger hulter til bulter og er dårlig montert. Spor etter mus.

6.1 Balkonger, verandaer og lignende
En del råteskade på rekkverk. Rekkverk høyde noe lavt.

7.2.2 Vaskerom Overflate gulv
Gulv nærmest flatt uten fall til sluk. Det er ingen membran eller vannsikring i våtsoner eller i overgang dørterskler/vegg og gulv.

7.3.2 Bad 2 etasje Overflate gulv
Manglende fall og membran med passert forventet levetid.

7.3.3 Bad 2 etasje Membran, tettesjiktet og sluk
Belegg har passert forventet levetid med 20 år. Må påregnes byttes ut sammen med veggplater de nærmeste årene. Manglende fall til sluk må etableres.

8.1 Kjøkken
Gulvkonstruksjon mot yttervegg i front har seget vesentlig opptil 2 cm. Det mangler noe sokkel under innredning.
Det er målt fukt under innredning inn til bakenforliggende bad. Noe tapet er løsnet på vegger.

9.1.1 Soverom ved peisestuen Veggenes og himlingens overflater
Boret nede ved svill i yttervegg. Yttervegg av murte leca blokker er tilfylt av masse. Innervegg foret vegg av panel, plastfolie og isolasjon. Yttervegger av murblokker og forte vegger av reisverk av tre. Dette er lukket og utsatte konstruksjoner og kan ha bakenforliggende fuktig mur.

9.1.2 Soverom ved peisestuen Gulvets overflate
Dette er lukket og utsatt konstruksjon og kan ha bakenforliggende fuktig grunn og betong.

9.1.3 Soverom ved peisestuen Fuktmåling og ventilasjon
Boret nede ved svill i yttervegg. Yttervegg av murte leca blokker er tilfylt av masse. Innervegg foret vegg av panel, plastfolie og isolasjon. Yttervegger av murblokker og forte vegger av reisverk av tre. Dette er lukket og utsatte konstruksjoner og kan ha bakenforliggende fuktig mur. Det er ikke målt for høye fuktverdier i konstruksjoner.

10.4 Varmesentraler
Luft til luft varmepumpe med innerdel i gang 1 etasje. Ukjent alder men antas eldre årgang.

10.5 Ventilasjon
Manglende tilluft og ventilering av spesielt våtrom. Ingen ventiler i yttervegger. Ventil på innvendig vegg over vedovn i peisestuen.

11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring
Eldre sikringsskap, og skru hovedsikring fra byggeår. Noen løse kabler i gang 1 etasje i vegg for trapp. Noe løse bokser og kontakter på vaskerom ved revet panel på vegg.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall.
Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?Ja. Beskrivelse: Lekkasje vaskerom 2021 defekt vvtank og flere sprukne rør i vaskerom.

7. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja. Beskrivelse: Sprekk i ovn i kjellerstue, fyringsforbud i denne ovn.

18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja. Beskrivelse: Kjøkken bygd ut for 17 år siden Bm Kleggetveit as.
18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? Nei.

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja. Beskrivelse: Veirett/bruksrett av oppkjørsel sammen med 2 naboer. Vannrett.

Beliggenhet

Adkomst

Hobbesland ligger på vestsiden av Lygnevannet. Fra offentlig vei er det felles privat adkomstvei frem til eiendommen.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger på en utsiktstomt på vestsiden av Lygnevannet. Flott utsikt mot vannet. Solrikt og barnevennlig område. Landlig beliggende med eneboliger og småbruk i nærområdet.

Tomt

Areal: 800 kvm, Eierform: Eiet tomt
Det foreligger målebrev for tomten, datert 08.08.1985, men det er grenselinjer i Jordskifte fra 2021 som er gjeldende. Eiendommen ligger i skrånende terreng. Gruset tun og p-plass. Litt plen og naturtomt rundt bolig. Felles adkomstvei. Vedlikehold deles mellom brukerne av veien.

Parkering

På egen tomt, samt garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 29.11.1982. Ferdigattesten gjelder bolighus.
At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF-område. Bygninger er registrert som enebolig. For mer informasjon vedr. reguleringsforhold, kontakt Hægebostad kommune.
 
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet felles privat vei. Vedlikehold deles mellom brukere av veien. Veirett m.m. er tinglyst jfr. Jordskifte, avsluttet 2021.
Tilknyttet privat vann og privat avløp til septiktank. Vann kommer fra brønn på naboeiendom og vannkvaliteten er ikke god. Det er felles vannledning med nabohus (bnr. 30). Vannet er p.t. frakoplet. Ny eier må bore etter vann på egen tomt.
Jfr. Jordskifte er det tinglyst rettighet om at bnr. 32 har rett til å hente vann og benytte vannledninger for fremføring av vann til eget bruk i henhold til overenskomst datert 18.01.1977. Vedlikeholdet deles likt.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1015, Tinglyst: 07.041982 - bestemmelse om gjerde
Dagboknr.: 1219923, Tinglyst: 01.10.2021 - jordskifte Hobbesland

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1015, Tinglyst: 07.04.1982 - bestemmelse om veg.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 780 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
44 500,- (Dokumentavg. (forutsatt salgssum: 1 780 000,-))
60 370,- (Omkostninger totalt)

1 840 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 5 627 pr. år Gjelder for slamtømming (annet hvert år), renovasjon og feiing pipe. (2022)

Eiendomsskatt

Hægebostad kommune har ikke eiendomsskatt pr. nå.

Formuesverdi

Primær: Kr. 406 642,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 1 463 911,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Håbergsveien 732, Gnr. 92 Bnr. 32 i Hægebostad kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: selges slik som forevist.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på
tlf 40 40 80 72.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Snarlig / etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0106

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0106. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Odd Terje Vatnedal, tlf. 40 40 80 72

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 780 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.72 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

18.10.2022
Varenummer: 3055293