Hamrevann/ Lauvåsen

Gullvingeveien 101

Prisantydning
4 190 000 kr
Omkostninger
125 050 kr
Totalpris
4 315 050 kr
Byggeår
2023
Internt bruksareal (BRA‑i)
89 ㎡
Bruksareal
89 ㎡
Tomteareal
65 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Nyere, betydelig oppgradert tomannsbolig over to etasjer med solrike uteplasser, carport og gjennomgående god standard

Om eiendommen

Oppvarming

Eletrisk, varmepumpe. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

En parkeringsplass i carport. El.lader på p.plass. Godt med gjesteplasser i området.

Beliggenhet

Huset ligger på Hamrevann, som er en nyere bydel i et allerede etablert boligområde. Barnevennlige omgivelser med lekeplasser og friområde i nærheten. Herfra har du kort avstand til både Hamresanden med bade- og aktivitetsmuligheter, Kjevik Lufthavn, et av landets største kjøpesenter Sørlandssenteret, IKEA og ikke minst velkjente Kristiansand Dyre- og fritidspark. Lauvåsen Helsesenter er også i nærheten med tannlege, lege, apotek og treningssenter. Med bil tar det ca. 10 min til Kvadraturen, ca. 2 min. til Sørlandsparken og 17 min til Lillesand. Randesund helsesenter ligger også 1.1 km unna.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 14.03.2024. Ferdigattesten gjelder to eneboliger i rekke med parkeringskjeller samt en rekke med tre carporter + gjesteparkering på terreng. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.
Bygget ligger på grensen til naboeiendommene gnr. 98 bnr. 589

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat vei. Vei til eiendommen etablert over naboeiendommen(er). Veiretten er ikke tinglyst. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med å formalisere avtale vedr. veirett og evt. tinglysning av denne påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan nr 1492 Hamrevann delfelt 1A og 1B. Detaljregulering, datert 29.04.2019, samt plan nr 1372: Kommunedelplan for Hamrevann-området vedtatt 01.06.2016. Planer under arbeid i nærområdet: Hamrevann 1D, Lauvåsen F1,B7 og B8. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/98/588:
20.05.1960 - Dokumentnr: 500712 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:107
Overført fra: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om vann/kloakk
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Rett til bruk mot plikt til å vedlikeholde fellesarealer
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:580
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:581
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:582
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:583
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:584
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:585
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:586
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:587
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:588
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:589
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:590
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:591
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:592
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:593
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:594
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:595
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:596
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:597
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:598
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:599
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold
Rett til bruk mot plikt til vedlikehold av fellesarealer
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:580
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:581
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:582
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:583
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:584
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:585
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:586
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:587
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:588
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:589
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:590
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:591
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:592
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:593
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:594
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:595
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:596
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:597
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:598
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:599
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


11.02.2022 - Dokumentnr: 168853 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS
Org.nr: 910 968 955
Overført fra: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613571 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575


20.05.1960 - Dokumentnr: 500712 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:107
Overført fra: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om vann/kloakk
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rett til å ha liggende bebyggelse i felles eiendomsgrense med plikt til vedlikehold
Gjensidig rett
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


20.10.2022 - Dokumentnr: 1187990 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:594
Bestemmelse om sportsbod
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vedlikehold


08.06.2022 - Dokumentnr: 612957 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Rett til bruk mot plikt til å vedlikeholde fellesarealer
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:600
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold
Rett til bruk mot plikt til vedlikehold av fellesarealer
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:600
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


4204/98/600:
20.05.1960 - Dokumentnr: 500712 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:107
Overført fra: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om vann/kloakk
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Rett til bruk mot plikt til å vedlikeholde fellesarealer
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:580
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:581
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:582
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:583
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:584
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:585
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:586
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:587
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:588
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:589
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:590
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:591
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:592
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:593
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:594
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:595
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:596
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:597
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:598
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:599
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold
Rett til bruk mot plikt til vedlikehold av fellesarealer
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:580
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:581
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:582
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:583
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:584
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:585
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:586
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:587
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:588
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:589
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:590
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:591
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:592
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:593
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:594
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:595
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:596
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:597
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:598
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:599
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


11.02.2022 - Dokumentnr: 168853 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS
Org.nr: 910 968 955
Overført fra: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613571 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575


20.05.1960 - Dokumentnr: 500712 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:107
Overført fra: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om vann/kloakk
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rett til å ha liggende bebyggelse i felles eiendomsgrense med plikt til vedlikehold
Gjensidig rett
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


20.10.2022 - Dokumentnr: 1187990 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:594
Bestemmelse om sportsbod
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vedlikehold


08.06.2022 - Dokumentnr: 612957 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Rett til bruk mot plikt til å vedlikeholde fellesarealer
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:600
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold
Rett til bruk mot plikt til vedlikehold av fellesarealer
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:600
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 104 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 125 050,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Sørmegleren ved Johan Elieson har gleden av å ønske deg velkommen til Gullvingeveien 101!

En betydelig oppgradert tomannsbolig over to etasjer med solrike uteplasser, beliggende hyggelig til i et familiært boligområde. Tilhørende carport med el.lader og bod som er gunstig plassert like under boligen.

Huset har følgende planløsning:

1. etg. Fra carport videre opp til inngangspartiet og inn i boligens 1. etasje finner vi soverommene, baderom samt garderobe.
Hovedsoverommet er av god størrelse, med stor skyvedørsgarderobe. Her er det plass til romslig seng med tilhørende møblement. Soverom II er plassert like ved. Rommet passer utmerket som barnerom, gjesterom, kontor..
Baderommet er lekkert flislagt med 60x60 fliserog inneholder dusjhjørne, badekar, servant, vegghengt toalett og varmekabler i gulv. Betydelig oppgradert fra standard leveranse.

Videre er det i etasjen like ved inngangspartiet god plass til å henge fra seg yttertøy og sko, samt inngang til walk-in garderobe. Prkatisk oppbevaringsplass også under trappen.

Boligen hovedetasje, 2. etasje inneholder:
Kjøkkenet med åpen løsning mot stuen finner vi her. Ett stort allrom med god plass til spisebord samt sofagruppe med tilhørende møblement. Fra stuen er det utgang til en solrik veranda.

På kjøkkenet kan man lage mat og nyte utsikten gjennom de store vindusflatene. Kjøkkenet er levert fra HTH og har integrerte hvitevarer som, Bora avtrekksvifte/ platetopp, kaffemaskin, stekeovn, kjøle/ fryseskap og oppvaskmaskin som følger boligen. Videre består denne etasjen av et gjestetoalett/ teknisk rom.

Velkommen til visning!

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstmann Arild Grundetjern AS den 05.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato 03.06.2024. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen er bygd i 2023 og er i god stand, følgende hovedtrekk kan nevnes: Utvendig er samtlige bygningsdeler i god stand. Innvendig er det ikke utført hulltaking inn mot bad da det er fremlagt dokumentasjon. HTH-kjøkkeninnredning er i god stand. BORA induksjon platetopp med integrert ventilator er montert. Gulvhøyder ble kontrollert i 5 rom, ingen nevneverdige avvik ble registrert. Sikringsskap med automatsikringer, dokumentasjon for utførte el-arbeider ligger oppbevart i sikringsskapet. Røropplegget ligger rør i rør. Innvendig stoppekran er montert i rørskapet. Ved og elektrisk til oppvarming. FLEXIT boligventilasjon og TOSHIBA varmepumpe er montert, vanlig vedlikehold bør beregnes. Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG2: 
Våtrom - 1. etasje - Bad: Sanitærutstyr og innredning: Kontrollert servant/blandebatteri og WC for lekkasjer, ingen lekkasje ble oppdaget. Baderomsinnredningen er i god stand. Det er montert røropplegg til vaskemaskin.
Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp, kaffemaskin, oppvaskmaskin.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/98/588:
20.05.1960 - Dokumentnr: 500712 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:107
Overført fra: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om vann/kloakk
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Rett til bruk mot plikt til å vedlikeholde fellesarealer
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:580
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:581
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:582
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:583
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:584
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:585
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:586
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:587
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:588
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:589
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:590
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:591
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:592
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:593
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:594
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:595
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:596
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:597
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:598
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:599
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold
Rett til bruk mot plikt til vedlikehold av fellesarealer
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:580
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:581
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:582
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:583
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:584
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:585
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:586
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:587
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:588
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:589
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:590
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:591
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:592
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:593
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:594
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:595
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:596
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:597
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:598
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:599
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


11.02.2022 - Dokumentnr: 168853 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS
Org.nr: 910 968 955
Overført fra: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613571 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575


20.05.1960 - Dokumentnr: 500712 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:107
Overført fra: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om vann/kloakk
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rett til å ha liggende bebyggelse i felles eiendomsgrense med plikt til vedlikehold
Gjensidig rett
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


20.10.2022 - Dokumentnr: 1187990 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:594
Bestemmelse om sportsbod
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vedlikehold


08.06.2022 - Dokumentnr: 612957 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Rett til bruk mot plikt til å vedlikeholde fellesarealer
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:600
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold
Rett til bruk mot plikt til vedlikehold av fellesarealer
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:600
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


4204/98/600:
20.05.1960 - Dokumentnr: 500712 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:107
Overført fra: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om vann/kloakk
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Rett til bruk mot plikt til å vedlikeholde fellesarealer
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:580
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:581
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:582
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:583
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:584
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:585
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:586
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:587
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:588
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:589
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:590
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:591
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:592
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:593
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:594
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:595
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:596
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:597
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:598
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:599
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold
Rett til bruk mot plikt til vedlikehold av fellesarealer
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:580
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:581
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:582
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:583
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:584
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:585
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:586
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:587
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:588
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:589
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:590
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:591
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:592
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:593
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:594
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:595
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:596
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:597
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:598
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:599
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


11.02.2022 - Dokumentnr: 168853 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS
Org.nr: 910 968 955
Overført fra: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613571 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575


20.05.1960 - Dokumentnr: 500712 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:107
Overført fra: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om vann/kloakk
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Gjensidig rett
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rett til å ha liggende bebyggelse i felles eiendomsgrense med plikt til vedlikehold
Gjensidig rett
Gjelder fremtidige utskilte parseller
Gjelder denne registerenheten med flere


20.10.2022 - Dokumentnr: 1187990 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:594
Bestemmelse om sportsbod
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vedlikehold


08.06.2022 - Dokumentnr: 612957 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Rett til bruk mot plikt til å vedlikeholde fellesarealer
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:575
Tillatt å bygge nærmere tomtegrensen enn 4 m
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:600
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Kristiansand Kommune
Org.nr: 820 852 982
Bestemmelse om vedlikehold
Rett til bruk mot plikt til vedlikehold av fellesarealer
Gjelder fremtidige utskilte parseller


08.06.2022 - Dokumentnr: 613638 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:98 Bnr:600
Bestemmelse om vedlikehold
Gjelder fremtidige utskilte parseller


Info kommunale avgifter

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 5.495. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Under følger en kort oppsummering av selgers egenerklæringsskjema. For fullstendige opplysninger vises det til vedlagte egenerklæring.

15 Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja, Skiftet vifte.

16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja, Skiftet vifte, utført av Ytterdahl. 2024.

28 Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? Ja, Tun 2 bak Gullvingeveien 101 skal bygges etterhvert når det blir godkjent.

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring gjennom Gjensidige.
Produktnummer: 7F34919A-8E32-41AA-AF2B-1AC8BB0118CA