Kvinesdal

Gullsmedvegen 28

Prisantydning
850 000 kr
Omkostninger
37 120 kr
Totalpris
887 120 kr
Formuesverdi
426 239 kr
Formuesverdi sekundær
1 534 460 kr
Kommunale avgifter
10 387 kr / år
Byggeår
1901
P-rom
79 ㎡
Bruksareal
82 ㎡
Tomteareal
115 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Eldre bolighus på solrik tomtGullsmedvegen 28

Om eiendommen

Standard

Boligen på Gullsmedveien er en gammel bolig fra begynnelsen av 1900 tallet.
Det er tydelig at bygget har blitt utvidet og oppgradert i løpet av de siste hundre årene og flere konstruksjoner bærer preg av tidens tann.
Man må påregne en del utskiftninger og oppgraderinger om man skal få bygget opp mot dagens standard.
 
UTVENDIG
 
Taket er tekket med stål/aluminiumsplater og besiktet fra bakkenivå.
Renner, nedløp og bordtakbeslag er av plast. Boligen har trekonstruksjon fra byggeår som antas å være maskinlaft. Flere vegger er lektet ut.
Utvendig er vegger kledd med liggende bordkledning. 
Malte trevinduer med 2-lags glass. 3 vinduer fra 2011 Malt hovedytterdør fra 2020. Utvendig støpt trapp ved inngangsparti

INNVENDIG 

Boligen har i hovedsak laminat på gulv og belegg på gulv. Vegger har tapet eller malte plater.
I innvendig himling er det lagt trepanel, eller himlingsplater og på loft er det pusset overflate i himling på enkelte rom.
 
Boligen har mursteinspipe med nytt røykrør. Boligen har etablert ildsted i 1. etasje.
Boligen har mursteins pipe som ikke er tilkoblet ildsted.
Boligen har malte glatte innvendige dører, fyllingsdører og foldedør i tekstil mellom kjøkken og stue.
 
Bad
Badet er oppført etter forskrifter før 1997. Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav.
 
KJØKKEN
Eldre kjøkkeninnredning med glatte fronter og laminert benkeplate.
Innredning har komfyr og oppvaskkum. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Toalettrom med belegg på gulv og malte flater på vegger
Rommet har servant og toalett. Badstu med panel på vegger og himling.  På gulv er det lagt belegg .
Boligen har installert varmepumpe.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 79 kvm, Bruksareal: 82 kvm Sekundærrom: FYLLINN kvm.
Bra. pr. etasje.:   1. etg. 65 m²  - 2. etg. 17 m².
P-rom inkl: Stue, kjøkken, wc, bad og 3 soverom. Takhøyden soverommene i gavlene er under 1,90 og faller inn under ikke målbart areal.
S-rom inkl.: Bod

Uthus/Anneks/ ol.:
Bta: 6 m² - 
 

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1901

Påkostning og modernisering

Påbygget og påkostet ved flere anledninger.

Oppvarming

Vedfyring og varmepumpe.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - 2
Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
I gangen er det registrert høydeforskjell 14 cm på 5 meter
 
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Etasjeskillet i 1. etasje har betydelig skjevheter i samtlige rom men med varierende høydeforskjeller.
Spor etter stripet borebiller i konstruksjonen.
 
Innvendig > Krypkjeller
Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr
 
Innvendig > Innvendige trapper 
Rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er liten frihøyde i trappeløp Det er ikke montert rekkverk.
 
Innvendig > Innvendige dører 
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Enkelte av innvendige dører har betydelige skade  Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.
Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
 
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg.
Lekk i rør under vask Skjevheter i innredning og fuktskader på benkeplate.
 
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc 
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Det er avvik: Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering. Lokk til toalett er løst.
 
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Veggkonstruksjon 
Konstruksjonene har skjevheter. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
 
Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
 
Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.
 
Innvendig > Pipe og ildsted - 2 
Det er avvik: Det er skader på pipe over tak
 
Innvendig > Andre innvendige forhold v
Det er avvik:
Flere vegger innvendig er ute av vinkel.
 
Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken 
Det er avvik: Det er registrert fett i sokkel til lampe
 
Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Det er avvik:
Lufting for avløp er plassert på loft, så det er en risiko for at lukt kan komme opp.
 
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 
 
Tomteforhold > Drenering 
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Fukt trenger inn i krypkjeller,
 
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Grunnmuren har sprekkdannelser. Sprekk i lettklinker blokker.
 

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Nytt dusjkabinett for noen år tilbake, nyere VV - bereder og kran.  Rørlegger har utført arbeide.
Noe fukt i krypkjeller.
Det er satt inn foring i pipe.
Det er noe vanndrypp i carport og uthus.
Nabo har bygd hus uten nabovarsel.

Beliggenhet

Adkomst

En kan ta inn i Gullsmedveien far både nord og sør på Øyesletta. Kommer en fra nord, sving så til venstre og boligen ligger på høyre side - vestsiden, og er merket med Til Salgs skilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Landlig beliggende på Øyesletta , barnevennlig og med gode solforhold.

Tomt

Areal: 115 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling og matrikkelinfo. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad.
Tomten er i matrikkelbrev stipulert til ca. 115 kvm.
Det er relativt lite tomt utenom bebyggelsen.

Det er opplyst fra kommunen at eiendommen ligger i et område (hensynssone H 320 Flomfare.)

Videre er det i matrikkelen oppgitt registrert SEFRAK kulturminne. Vedr. eldre boliger.

Parkering

På egen tomt og i carport.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til LNF, tilhører reguleringsplan Komunedelplan for Øye 2019 -2031, datert 09.09.2015. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Det er offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Eldre jordskifter / skjønn som ikke antas å ha betydning for denne eiendommen. Ikke innhentet. Se vedlagte grunnbok.

Jordskifte av 18.05.2012 med dagboknr. 389303- kan sees hos megler.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen spesielle.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,-)) 37 120,- (Omkostninger totalt) 887 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 10 387 pr. år Stipulert ved 100 kubikk forbruk. Varierer ved forbruk. Dekker kommunalt vann og avløp, samt renovasjon og feiing.

Formuesverdi

Primær: Kr. 426 239,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 534 460,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Gullsmedvegen 28, Gnr. 114 Bnr. 36 i Kvinesdal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 71.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-21-0151

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-21-0151. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Reidar Bøe, tlf. 40 40 80 71

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 850 000,-) (Kr.60 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.87 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055342