Grimstad sentrum.

Guldmand brygge 6

Felleskostnader
11 023 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2007
Internt bruksareal (BRA‑i)
76 ㎡
Bruksareal
80 ㎡
Tomteareal
2 412 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Andel
Eiendomstype
Andelsleilighet

Oversikt

BUD MOTTATT ! Guldmand Brygge - Pen og velholdt leilighet i 2. etasje med 2 soverom. Garasjeplass i kjeller og heis.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Følgende planløsning: Gang, bad/vaskerom, stue, kjøkken og 2 soverom. Biloppstillingsplass og sportsbod i felles parkeringskjeller.

Oppvarming

Varmekabler på bad. I tillegg balansert ventilasjonsanlegg. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Sørmeglerens kontor: Følg Vesterled fra sentrum og ta til venstre mot Meny og Interiørgården i Bark Silasvei, så til venstre igjen.

Parkering

Bruksrett til parkeringsplass i felles parkeringskjeller.
Bod og parkeringsplass er merket med leilighetsnummer 6204.

Beliggenhet

Leiligheten har attraktiv og sjønær beliggenhet nær Grimstad sentrum og alle byens fasiliteter, men samtidig tilbaketrukket for støy. Gangavstand til UIA og Dahlske videregående skole. Pent opparbeidet og beplantet uteområde med flere benker til felles benyttelse for beboerne samt stor lekeplass. Flotte turløyper og Bystranda rett utenfor dersom en vil ha seg en frisk dukkert.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert . Ferdigattesten gjelder for gnr. 200, bnr. 226 blokk 5,6 og 10. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat vei. Eiendommen har vannmåler. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til felles avkjørsel, områder for boliger med tilhørende anlegg , tilhører reguleringsplan ODDENOMRÅDET, Bebplan Byggetrinn-2-Guldmand , datert 13.9.2005.
Se arealplan under arbeid med plannavn Smørsund - Vesterled 15, Ytre Odden NT4.1,
Detaljregulering for Vessøy gnr. 200, bnr 220
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Tinglysning av hjemmelsovergang: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-

Sum omkostninger: kr 1.000,-

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 5 400,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)

Nøkkelinformasjon

Standard

Leiligheten er lys, velholdt og holder en god standard.


Alle rom har malte, slette vegger, pene parkettgulv i stue, kjøkken, soverom og gang. Stuen har gode møbleringsmuligheter, både for spisegruppe og sofamøblement. Det går en skyvedør i glass ut til en meget romslig overbygd balkong.

Badet er romslig med fliser på gulv og vegger. Innredning bestående av servant med skap og speil, toalett, dusj og uttak til vaskemaskin.

Kjøkken har romslig og lys innredning, benkeplate i laminat og fliser over benkeplate.


Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Andreas Natvig den 10.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Leilighet i etablert borettslag med mage gode kvaliteter. Front rekke, godt med sol. Innholdsrik romslig 3 roms som fremstår pent brukt.
Boligen er i normal teknisk stand utfra alder, det er påpekt enkelte normale merknader.
 
Følgende avvik har fått TG2: 

Utvendig
Andre utvendige forhold,TG2
Boligen er i et borettslag hvor det sannsynligvis er felles utvendig vedlikehold. Sameievedtekter regulerer slike forhold, dette bør undersøkes av kjøper. Det er ikke utført detaljert tilstandsanalyse av felles forhold i sameiet.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.
Tiltak
- For å lukke avviket ihht NS 3600.2018 må det utarbeides en Tilstandsanalyserapport/vedlikeholdsplan for fellesdeler i bygget. Da dette er opp til borettslag/sameie å rekvirere er kostnadsestimat ikke satt.

Innvendig
Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
Etasjeskille i betong med oppforet gulvdekke. Det ble stikkmessig målt nivåforskjell i stue, ingen vesentlige/unormale avvik avdekket. Mindre nivåforskjeller kan forekomme. Lydisolering og brannforhold mellom etasjene er ikke kontrollert. Trinnlyd ovenfra må forventes og er normalt.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Stedvis knirk gulvflate.
- Tiltak:
- Utbedre om man skal renovere leiligheten og bytte gulv mm.

Radon,TG2
Radonsperre/tiltak kom først i byggeforskrifter 2010 og sådan ikke et krav. Radon er en usynlig gass som dannes i jordskorpen og som kan stige opp gjennom boligen. Den omgir oss alle, og er en del av luften vi puster inn.Høye nivåer over lengre tid er problemet. Ved å overvåke radon på lang sikt kan du bli varslet når nivåene er høye og gjøre små endringer for å forbedre luften du puster inn.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Man finner nasjonale aktsomhetskart på nett her: https://dsa.no/radon/nasjonalt-aktsomhetskart-for-radon Dette gir kun en indikasjon på konsentrasjon i luften.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det anbefales å gjennomføre radonmålinger.

Våtrom
2 etasje > Bad
Sluk, membran og tettesjikt,TG2
Sluk kontrollert. Ikke mulig å se membranløsning i denne type sluker.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på dette.
- Tiltak:
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
2 etasje > Bad
Sanitærutstyr og innredning,TG2

Vegghengt wc, dusjdør/garnityr og innredning. Utstyr fungerte OK på befaringsdagen. Normal bruksslitasje.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det er ikke synlig drens-spalte under wc. Dette medfører at man ikke vil avdekke evt. lekkasje fra skjult sisterne i vegg
- Tiltak:
- Man kan for ordens skyld lage drensspalte, men kan ikke garantere at det har den funksjonen det skal fordi det da kreves at det er tett membranløsning inni sisternekasse slik at vann ikke ledes annen vei enn ut drenshull.

Tekniske installasjoner
Varmtvannstank,TG2
Varmtvannsbereder plassert i vaskerom og fra byggeår. Estimert levetid på bereder er 15-25 år.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere, dvs ikke koble via stikkontakt. Krav fra 2014
Tiltak
- Andre tiltak:
- Kravet om fasttilkobling har ikke tilbakevirkende kraft, men det anbefales

Elektrisk anlegg,TG2
Kommentar: Det gis en tg2 fordi det mangler dokumentasjon/historikk i skap. Det er ikke avdekket noen åpenbare tegn til avvik eller feil, men gis generelt tg2 ved slikt avvik. Takstmann har ikke elektrofaglig kompetanse og vurderingene er gjort utfra dokumentasjon, observasjon og selgers evt opplysninger.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Ingen integrerte hvitevarer.

Legalpant

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierne har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter og Eiendomsskatt er inkludert i felleskostnadene. Borettslaget har en e-skatt på kr. 17 082,50 pr. mnd

Polisenummer

SP588289

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Tv og internett er inkludert i felleskostnader.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.
Solgt
Produktnummer: 494356C7-C990-4BFE-BF02-0852042BE8D2