Grimstad By

Guldmand brygge 10

Prisantydning
1 800 000 kr
Omkostninger
8 660 kr
Andel fellesgjeld
1 047 521 kr
Andel fellesformue
20 802 kr
Totalpris
2 856 181 kr
Formuesverdi
539 266 kr
Formuesverdi sekundær
1 941 356 kr
Felleskostnader
9 877 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2008
P-rom
69 ㎡
Bruksareal
69 ㎡
Tomteareal
828 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Pen og innbydende andelsleilighet med 2 soverom, terrasse, heis og parkering i garasjeanlegg.

Om eiendommen

Innhold

2 etasje: P-rom inneholder: Gang, stue/kjøkken, bad/vaskerom og 2 soverom.

Arealer med beskrivelse

2. etasje: P-rom/BRA 69/69 kvm.

Det er også fellesrom i bygget som kan leies for en rimelig sum for sosiale sammenkomster. Samt 2 stk utleieleiligheter som også leies for en symbolsk sum.

Byggeår og byggemåte

2008 i følge Grimstad kommune.

Oppvarming

Elektrisk
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS den 01.11.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighet i borettslag bygget 2008. Etablert populært område, like ved sentrum, butikk, turområder og mange andre gode kvaliteter.
Leiligheten fremstår hovedsaklig i normal teknisk stand men enkelte avvik kommentert.
Eventuelt tilhørende boder, parkering, garasje og lignende er ikke kontrollert. For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold ansees å være en del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere kontrollert av interessent.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. Lykke til!

Følgende avvik har fått TG3:
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Stoppekran er ikke tilgjengelig.
Denne kan være i felles areal eller skjult bak/sammen med bereder.

TG2:
Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet.
Ikke mulig å avdekke membranløsning,. Utfra byggeår så antas den ivaretatt men ukjent og ikke kvalitetssikret.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom
Det mangler drenering fra innebygget sisterne.
Det er ikke synlig drensspalte under wc. Dette medfører at man ikke vil avdekke evt. lekkasje fra skjult sisterne i vegg. Dette var ikke et krav på byggetidspunktet.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Våtrom > Fukt i tilligende konstruksjoner > Bad/vaskerom

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Selger informerer:
Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært - Sør-Vest Ventilasjon AS - Ventilasjon

Beliggenhet

Adkomst

Guldmand Brygge ligger i vestre del av Grimstad sentrum. Fra Sørmeglerens lokaler følger man veien forbi Odden og gjennom tunnelen. I rundkjøringen ved Meny tar man til venstre. Ta til venstre igjen på toppen av bakken og man finner gjesteparkering langs veien.

Beliggenhet

Super beliggenhet i utkanten av Grimstad sentrum og kun få meter over en gressplen ned til bystranda. Legekontor gangavstand fra blokken.
Badeplass, restauranter og matbutikker og offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet gjør denne bydelen meget attraktiv.

Tomt

Areal: 828 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Garasjeplass i parkeringskjeller med heis opp til leiligheten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 16.11.2007. Ferdigattesten gjelder boligblokk. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Kommuneplan
Formål: Boligbebyggelse nåværende
Ikrafttredelsesdato: 21.10.2019

Eiendommen er regulert til Områder for boliger m/tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan ODDENOMRÅDET, Bebplan Byggetrinn-2-Guldmand, datert 13.09.2005. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Arealplaner under arbeid: Smørsund - Vesterled 15, Ytre Odden NT4.1

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat vei.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: ingen

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Husdyrhold

Det er tillat med dyrehold, dog etter forutgående skriftlig søknad til styret. Dyreholdet må ikke være til ulempe eller sjenanse for øvrige brukere av eiendommen. Dyreeiere plikter å underskrive eget skjema for husdyrhold.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av Sørlandet Boligbyggelag ved kontraktsinngåelse. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.
Kjøper plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Sørlandet Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 800 000,- (Prisantydning) 1 047 521,- (Andel av fellesgjeld) 2 847 521,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 4 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 8 660,- (Omkostninger totalt) 2 856 181,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter er inkludert i fellesutgifter

Felleskostnader

Kr. 9 877,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Boligselskap er tilknyttet sikringsordning Fellesutgifter: Avdrag felleslån kr. 5 190,- Renter felleslån kr. 1 463,- Driftskostnader kr. 2 844,- Tilleggsytelser: Tv/ Bredbånd kr. 380,-

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 1 047 521 pr. 20.10.22
Andel fellesformue kr. 20 802 pr. 20.10.22

Lånevilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 115013864, Husbanken
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 20.10.2022: 1.43% pa.
Antall terminer til innfrielse: 59
Saldo per 20.10.2022: 11 002 662
Andel av saldo: 0
Første termin: 30.09.2007Første avdrag: 30.09.2015 ( siste termin 30.06.2037 )

Lånenummer: 114988827, Husbanken
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 20.10.2022: 1.43% pa.
Antall terminer til innfrielse: 59
Saldo per 20.10.2022: 39 306 433
Andel av saldo: 1 047 521
Første termin: 30.06.2007Første avdrag: 30.06.2015 ( siste termin 30.06.2037 )
Brl. har IN avtale på andel fellesgjeld. Ved fastrente er det ikke mulig å innbetale.

Formuesverdi

Primær: Kr. 539 266,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 941 356,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Guldmand brygge 10, Andelsnr. 35 Orgnr. 988989363 i Grimstad kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kombiskap, Komfyr og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 89 49 72.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-22-0210

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-22-0210. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Ørjan Mathisen, tlf. 45 89 49 72

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.480) Provisjon (Kr.65 000) Tilrettelegging (Kr.13 150) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.6 115) Totalt kr. (Kr.100 495)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066030