Grovika

Grovikveien 44

Prisantydning
3 250 000 kr
Omkostninger
93 120 kr
Totalpris
3 343 120 kr
Formuesverdi
569 033 kr
Formuesverdi sekundær
2 048 517 kr
Kommunale avgifter
9 928 kr / år
Byggeår
1984
P-rom
133 ㎡
Bruksareal
135 ㎡
Tomteareal
2 096 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Om eiendommen

Spennende og stilfullt rekkehus med attraktiv beliggenhet. Rolig og barnevennlig. Solrikt uteområde.

Om eiendommen

Innhold

Boligen har en spennende planløsning med ulike nivåer gjennom halvetasjer og følgende innhold:

1. etg.: Vindfang, gang, gang og 2 soverom.
2. etg.: Gang, hobbyrom/disp.rom og bad/vaskerom
3. etg.: Stue m/ utg. til stor terrasse og hage.
4. etg.: Åpen kjøkkenløsning m/spisestue.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 133 kvm, Bruksareal: 135 kvm Sekundærrom: 2kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 32m² - 2. etg. 53m² - 3. etg. 25m² - 4. etg. 25m². Sekundærrom: 2 m².
P-rom inkl:
4. Etasje: Kjøkken
3. Etasje: Stue
2. Etasje: Hobbyrom , Gang , Bad/vaskerom
1. Etasje: Gang , Soverom , Soverom 2

S-rom inkl.:
2. Etasje: Kott

Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner.
Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig. Boligen er vanskelig å måle opp nøyaktig da den i praksis består av fire halvetasjer. Utforming tilsier at hva som medtas i hver etasje vil være en vurdering som kan avvike noe fra forskjellig praksis da denne type forhold ikke har tydelig nok føringer i standard eller retningslinjer. Areal som ifølge eier disponeres av denne enheten er med tatt i BRA selv om dette ikke samsvarer med byggesakstegninger. Dette gjelder deler av gangen og hobbyrom.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Det var ikke tegninger i byggesaksmappe som stemmer med dagens løsninger/bebyggelse og inndeling. Det er ikke brannskille mellom leilighetene som tilfredsstiller dagens krav.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Deler av kjøkken er opprinnelig godkjent som soverom. Det ombygde rommet er godkjent for varig opphold/beboelse. Hobby/kontor er opprinnelig godkjent som disponibelt rom. Det ombygde rommet er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

1984 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Vedovn i stuen. Varmepumpe. Varmekabler på badet. Forøvrig elektrisk oppvarming.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Tv og internett via fiber fra Altifiber gjennom kabellag i området.

Dette huset er at av flere som ble bygget til boligutstillingen "Bygg for fremtiden" i 1984.

Noe bortsetting i blindkjeller under boligen. Selger har også installert strømkurs til ladepunkt.
Arealet på tomten er 56 kvm. og felletomt er på 2096 kvm. Det tilkommer noe eiendomskatt på felles tomt.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Sven Bentsen den 24.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen er bygget i 1983. Nåværende eier kjøpte boligen i 2014. Bygningsdeler med varierende alder og slitasje. Det er påpekt enkelte forhold/avvik som fremkommer i rapporten. Rapporten omhandler kun selve boligen og de bygningsdeler som har en særlig tilknytning til gjeldende bolig.
For øvrig må hele rapporten leses

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er avvik: Utvendige beslag har generelt slitasje. Avskalling av plastbelegg.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist andre avvik: Det er registrert enkelte punkterte isolerglass. Generell slitasje på karmer. Stedvis noe råteskade på enkelte karmer.

TG2:
Utvendig > Taktekking:
Det er påvist andre avvik:Takflater har stedvis mye begroing som mose ol.Begroing bør fjernes og anses som normaltvedlikehold. Taktekking har oppnådd høy alder.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er påvist andre avvik: Denne type løsning med ganske store gliper mellom bordene vil gi økt slitasje på underliggende vindtetting (type materiale benyttet som vindtetting er ikke kjent). Mest slitasje og dårlige bord registrert på syd og vestvegg. Det er registrert dårlige enkeltbord på fasader i form av noe råteskade og vridde/slitte bord. Under terrasse er kledningsbord stedvis nærme terreng som gir økt påkjenning og slitasje.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Terrasse har noe ujevnheter på overflater og fundament, men ikke forhold som tilsier vesentlig svikt.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registret knirk stedvis i gulver. Under etasjeskille fra krypkjeller er det flere steder registrert løse plater som er montert for å holde oppe isolasjonen i bjelkelaget.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Krypkjeller:
Det er påvist andre avvik: Organisk materiale som planker og lignende bør ikke lagres i store mengder i denne type krypkjeller. Terrengforhold tilsier at det må påregnes tilsig av fukt/vann enkelte steder. Et noe fuktig miljø må kunne forventes og anses ofte som normalt med denne type løsning/krypkjeller.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom:
Det er påvist andre avvik: Badegulv har avvik på fallforhold. Hovedsakelig flat utførelse, men gulvet har laveste punkt i område ved avløp fra fordelerskap. Ved en evt lekkasje vil det føre til vannansamlinger før det renner til sluk. Det er med dette avviket viktig at membran har oppbrett og tett
utførelse ved dørterskel.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom:
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom:
Det mangler drenering fra innebygget sisterne.

Tekniske installasjoner > Vannledninger - eldre dato:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
El anlegget har noe varierende alder og ukjent historikk. Det foreligger ikke dokumentasjon på tidligere arbeider. Det antas at det ble utført elektriske arbeider i forbindelse med renovering av bad og skifte av kjøkken. En gjennomgang av fagkyndig anbefales. Det må gjøres oppmerksom på at dette kun er en forenklet vurdering av el-anlegg og kan ikke sammenlignes med en elkontroll av fagkyndig. Det vil derfor likevel kunne være forhold
med el-anlegget som ikke blir fanget opp ved denne type vurdering.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Forrige eier er faglært rørlegger, og totalrenoverte baderom på egenhånd med dugnadshjelp (også faglært). Arbeid utført av Nicolai Molde (forrige eier).

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
- Ja, hele baderommet ble renovert.

Er arbeidet byggemeldt?
- Ja, rapportert av forrige eier i egenerklæring ved salg (2014).

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
- Ja, Mus har ved tidligere tilfelle funnet vei opp under kjøkkenvask/søppelsortering. Åpning ned er nå blokkert. Noen sukkermaur har vært observert på terrassen utenfor terassedør.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Montering av strømuttak til verktøy og lading av el-bil under hus, med medfølgende sikringer og ny kurs (mars
2021). Arbeid utført av Elpunkt AS.

Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
- Ja, Ikke egen ladeboks, men 20 A blåkontakt. Benytter hjemmelader som fulgte med bil (hybrid).

Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
- Ja, Noen deler av boligens areal tilhører tidligere fellesareal. Etter felles avtale med de andre boenhetene i kjeden, er fellesarealene delt inn og disponert av de forskjellige boenhetene. Inngangsparti og TV-stue (med tilhørende gang) disponeres av denne boenheten. Arealene til disse rommene er ikke tinglyste, men skriftlig avtale om disponering finnes.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart i Finn-annonsen.

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger i et barnevennlig og populært område i Grovika på Hånes. Gangsti ned til Hamresanden som har flere flotte badestrender. Nærhet til buss, butikk, lekeplass og skole. Fin utsikt over Hamresanden, Topdalsfjorden og til Kjevik. Solrikt.

Tomt

Areal: 2 096 kvm, Eierform: Fellestomt

Stor og meget solrik terrasse med utsikt mot Hamresanden, samt adkomst til et lite grøntområde på undersiden.

Parkering

Faste parkeringsplass for denne enhet. Gjesteparkering like ved

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 18.06.1985. Ferdigattesten gjelder nybygg bolig - Grovikveien 44. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger godkjenning for oppføring av garasje, datert 26.10.1992.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Plen nr. 406 Hånes felt E2, datert 04.10.83. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 6967 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 23.05.1984
Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt fra kommunen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 81 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 250 000,-)) 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 93 120,- (Omkostninger totalt) 3 343 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 9 928 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feiing og gebyr for vann-. og avløp.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr er for 2022 beregnet til kr. 2 883,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3 803,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Faste løpende kostnader

Kostnader vedr. strøm, internett, TV-abonnement og innboforsikring kan variere ut fra forbruk og valgt abonnement. Øvrige spesifiserte kostnader, herunder kommunale avgifter og eiendomsskatt vil komme i tillegg.

Selger opplysedr at det betales ca. kr. 500,- årlig for kommunal avgifter på andel av fellestomt og husforsikring ca. kr. 10 500,- årlig for denne enhet.

Formuesverdi

Primær: Kr. 569 033,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 048 517,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Grovikveien 44, Gnr. 98 Bnr. 384 og Gnr. 98 Bnr. 362 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Rekkehus

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, fryseskap/-boks, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 05 81 49.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-22-0054

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-22-0054. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kristoffer Lauvsland, tlf. 90 05 81 49

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 250 000,-) (Kr.48 750) Tilrettelegging (Kr.15 900) Totalt kr. (Kr.81 985)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060344