Skotfoss

Grøtsundvegen 40

Prisantydning
2 850 000 kr
Omkostninger
87 720 kr
Totalpris
2 937 720 kr
Formuesverdi
585 610 kr
Kommunale avgifter
13 222 kr / år
Byggeår
1949
P-rom
119 ㎡
Bruksareal
166 ㎡
Tomteareal
619 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med fin beliggenhet og utsikt til kanalen - Solrikt og skjermet

Om eiendommen

Standard

Boligen holder normal og til dels eldre standard.

Fra overbygget inngangsparti er det inngang til entré med mulighet til å henge av seg yttertøyet. Direkte videre fra entré er det vaskerom med mulighet for ekstra lagring.

Videre er det romslig stue med god plass til sofagruppe og spisestue. Her er det montert peisovn og varmepumpe. Stuen er todelt, og innenfor hovedstuen er det sofakrok med utgang til innbygget balkong. Denne delen av boligen er trolig et tilbygg, der vindu i vegg mellom de to stuedelene er beholdt. På balkongen er det  utsikt til kanalen på nedsiden, og uteplassen er godt skjermet for vær og vind.

Kjøkkenet har innredning med malte, profilerte fronter og plass til frittstående hvitevarer. Kun hvitevarer som er i boligen på visning vil medfølge.

I 1. etasje er det toalettrom med montert toalett og servant på vegg.

Fra romslig trappegang er det trapp til boligens annenetasje. Her kommer du opp i loftstuen. I etasjen er det også to soverom, samt bad.

Badet holder enkel standard, og har montert badekar, servantseksjon og toalett. Belegg på gulv og respateksplater på vegger.

Kjeller har utvendig adkomst, og har flere store rom som gir godt med lagringsplass.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 119 kvm, Bruksareal: 166 kvm Sekundærrom: 47 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 47 m²  - 1. etg. 80 m²  - 2. etg. 39 m².
P-rom inkl:
1. etg.: Gang, vaskerom, wc, trapperom, kjøkken, stue 1 og stue 2
2. etg.: Bad, stue og 2 soverom
S-rom inkl.:
Kjeller: 3 bodrom
Garasje:
Bra: 18 m²

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1949 i følge Skien kommune.

Oppvarming

Vedovn og varmepumpe i stue. Ellers elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Grøtsundvegen som leder ned mot boligen er privat eiendom eiet i fellesskap av andre eiendommer i området. Det er ikke funnet tinglyste avtaler som viser adkomstrett på denne veien. Hvorvidt det vil kunne være adkomstrett basert på hevd og bruk over tid er ikke vurdert.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges av oppnevnt verge. Vergen har ikke bebodd eiendommen, og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet, utover det som her fremgår av prospekt, rapport og offentlige opplysninger. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Baksiden av boligen mot nord er ikke malt, og fremstår ikke lik som øvrige yttervegger.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Terje Sandersen den 25.10.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Nedløp og beslag
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Utvendig > Utvendige trapper
Innvendig > Overflater
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Innvendig > Innvendige trapper
Innvendig > Innvendige dører
Våtrom > Generell > Bad
Våtrom > Generell > Vaskerom
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Tomteforhold > Forstøtningsmurer

TG IU (Ikke undersøkt):
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking
Utvendig > Veggkonstruksjon
Utvendig > Vinduer
Utvendig > Dører
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Innvendig > Radon
Innvendig > Rom Under Terreng
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Vaskerom
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Tomteforhold > Drenering

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Arving er dessuten representert av fullmektig verge, som ikke har kunnskaper om boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Beliggenhet

Flott beliggenhet med utsikt til Meierelva som passerer nedenfor eiendommen. Boligen ligger mot enden av den lille avstikkeren til Grøtsundvegen, og har med vestvendt beliggenhet gode solforhold. Gangavstand til bussholdeplass, og gang og sykkelvei til sentrum av Skotfoss med skole, barnehage og dagligvareforretning.

Tomt

Areal: 619 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er pent opparbeidet og utnyttet med flere fine uteplasser med gode solforhold og utsikt.

Parkering

Enkelgarasje på tomten. Garasjen er plassert helt i tomtegrensen, og plassen foran garasjen med biloppstillingsplass ligger utenfor denne eiendommen. Det er tinglyst veirett for dette arealet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatese datert 14.03.1986. Brukstillatelsen gjelder Tilbygg og ombygging, gjenstående arbeid:
- Terrasse utenfor stuedør (døren må holdes avlåst til arbeidet er utført)
- Rekkverk på innvendig trapp
- Montering av takrenner
- Puss av pipe
- Stigetrinn på tak for feiing av pipe.

Den ytre delen av stue, samt balkongen i tilknytning til dette finner megler ingen dokumentasjon på er søkt oppført. Det er bestilt innsyn i byggesaken angående tilbygg og ombygging fra 1986, og på tegninger i forbindelse med dette fremkommer det ikke noe tilbygg på denne delen av boligen. Kjøper må derfor påregne at denne delen av boligen ikke er søkt om. Dersom tiltaket er ulovlig vil kommunen kunne forfølge og kreve dette omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, gang-/sykkelvei og frilufsområde (på land), tilhører reguleringsplan for Kampekastet, Solum, datert 17.02.1983.

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse-nåværende, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 16.06.2016.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei og vann.
Eiendommen er ikke tilkoblet offentlig avløp, det er felles slamavskiller med Grøtsundvegen 44.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1990/16435-1/101  Grensejustering  
Tinglyst: 26.10.1990 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1990/16435-2/101  Målebrev  
Tinglyst: 26.10.1990 
 
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
2013/527062-1/200  Bestemmelse om veg  
Tinglyst: 26.06.2013 
Rettighetshaver:Knr:3807 Gnr:283 Bnr:483  
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,-)) 87 720,- (Omkostninger totalt) 2 937 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 222 pr. år

Formuesverdi

Primær: Kr. 585 610,- for år 2020. Sekundær: Kr. ,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Grøtsundvegen 40, Gnr. 283 Bnr. 483 i Skien kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Selger

Jørn Øystein Weberg's bo v/fullmektig Liz Wolf.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 07 36 47.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

81-22-0123

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81-22-0123. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Fredrik Risanger Busk, tlf. 45 07 36 47

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med Sørmegleren Telemark AS: Provisjon 2%, Tilretteleggingshonorar kr 12 000,-, samt Markedspakke kr 16 500,-

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3061494