Grøtsund

Grøtsundvegen 18

Prisantydning
2 700 000 kr
Omkostninger
83 370 kr
Totalpris
2 783 370 kr
Formuesverdi
824 483 kr
Formuesverdi sekundær
2 968 139 kr
Kommunale avgifter
18 224 kr / år
Byggeår
1977
P-rom
133 ㎡
Bruksareal
163 ㎡
Tomteareal
560 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med 2 kjøkken - 2 bad og 3 soverom - Flere oppgraderinger fra 2009 og frem til i dag

Om eiendommen

Innhold

u. etg: Hall m/trapp, bad, kjøkken, soverom, stue, bod og garasje.
1. etg: Gang, bad, 2 soverom, stue og kjøkken.

Standard

Boligen fikk endel oppgraderinger i 2009-2011. Blant annet:
- drenering 2009.
- varmtvannstank 2009.
- utvendig trapp av betong, 2010/2011.
- terrasse 2010/2011.
- takrenner og nedløp 2021.
- en del oppgraderinger innvendig i perioden ca.2009-2011.
- bad og kjøkken i 1.etg fra ca.2015.
- ny innvendig trapp
- 2.stk vinduer fra 2022 i 1.etg.
- vedovn i 1.etg fra 2022.

Kjøkkenet i underetasjen har slette fronter og laminert benkeplate. Det er godt med benkeplass for matlaging. Hvitevarer på kjøkkenet medfølger ikke. Avrekksvifte med avtrekk ut medfølger.

Kjøkkenet i 1. etg er fra ca. 2015 og levert av Systemkjøkken. Det er profilerte fronter, laminert benkeplate og kitcneboard-plater mellom over- og underskap. Her har du rikelig med lagringsplass i skuffer og skap. Det er installert komfyrvakt og aquastop med sensor til oppvaskmaskinen.

Bad i underetasjen ble pusset opp i 2009. Det er flislagt på gulv og vegger med varmekabler i gulv. Det er dusjkabinett, vegghengt toalett og servantinnredning.

Bad i 1. etg ble pusset opp i 2015 av fagfolk men uten dokumentasjon. Det er vinylbelegg på gulv og våtromsplater på vegg. Det er dusjkabinett, gulvmontert toalett og servantinnredning.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 133 kvm, Bruksareal: 163 kvm Sekundærrom: 30 kvm.
Bra. pr. etasje.: u.etg: 77m²  - 1. etg. 86m²
P-rom inkl: u. etg: Hall m/trapp, bad, kjøkken, soverom og stue. 1. etg: Gang, bad, 2 soverom, stue og kjøkken.
S-rom inkl: Bod og garasje.

Utebod.:
Bra: 8m²

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1977 i følge Skien kommune.

Oppvarming

Vedfyring i 1. etg og varmepumper i begge etasjer.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det opplyses at selger er fetter/nærstående til eiendomsmegler Fredrik Christoffersen ) i Sørmegleren AS/Sørmegleren Telemark AS.

Det gjøres oppmerksom på at en liten del av det vestre hjørne på uteboden står på utsiden av tomtegrensen mot nabo.

Det gjøres oppmerksom på at kjøkken i u. etg opprinnelig er byggesøkt om som vaskerom og stuen i u. etg opprinnelig er byggesøkt som hobbyrom. Endringene er ikke byggemeldt eller godkjent hos kommunen.

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen siden 2016. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Tor Andrè Strøm den 11.01.23 12:36, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Bolig oppført med underetasje og 1.etg. Boligen er oppført
med grunnmur antatt av betongblokker, over grunnmur er
det bindingsverksvegger som utvendig er kledd med stående
kledning. Taket har form som saltak tekket med betongstein.
Boligen fremstår som funksjonell, men har stedvis behov for
vedlikehold og oppgraderinger på grunn av alder og slitasje.
Oppgraderinger som har blitt utført de senere år er ifølge
kunde:
- drenering 2009.
- varmtvannstank 2009.
- utvendig trapp av betong, 2010/2011.
- terrasse 2010/2011.
- takrenner og nedløp 2021.
- en del oppgraderinger innvendig i perioden ca.2009-2011.
- bad og kjøkken i 1.etg fra ca.2015.
- ny innvendig trapp
- 2.stk vinduer fra 2022 i 1.etg.
- vedovn i 1.etg fra 2022.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
- Utvendig > Verandadør
- Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
- Tomteforhold > Terrengforhold

TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
- Utvendig > Taktekking
- Utvendig > Nedløp og beslag
- Utvendig > Veggkonstruksjon
- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
- Utvendig > Vinduer
- Utvendig > Dører
- Innvendig > Overflater
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
- Innvendig > Radon
- Innvendig > Pipe og ildsted
- Innvendig > Rom Under Terreng
- Innvendig > Innvendige dører
- Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
- Våtrom > Overflater Gulv > Bad
- Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
- Våtrom > Overflater Gulv > Bad
- Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
- Tekniske installasjoner > Vannledninger
- Tekniske installasjoner > Avløpsrør
- Tekniske installasjoner > Varmesentral
- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
- Tomteforhold > Drenering
- Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
- Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Svar: Noen Sprekker i fugene på bad 1etg

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Svar Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse Alle bad og våtrom er pusset opp etter 2009

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Nei
Beskrivelse: sluk/ membran og belegg 2 etg

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Nesten alt av vann/avløp er byttet siden 2009

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Ja
Beskrivelse: Tror det har kommet litt vann mellom knottplast og grunnmur under den ene varmepumpen

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Mesteparten av det elektriske er fra 2009 eller nyere

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
Ja
Beskrivelse: Drenering utført i 2009 oppussing innvendig

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Takrenner nedløp terrasse

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Ja
Beskrivelse: Vaskerom er gjort om til kjøkken

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av dens omgivelser?
Ja
Beskrivelse: Naboen har fått tillatelse til ny garasje

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?
Ja
Beskrivelse: Hus 16 har fått lov til å bruke Passasje mellom hus 16 og 18

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i veletablert boligstrøk på Grøtsund i solrike omgivelser. Det er kort vei til Skien sentrum og få minutters gange til offentlig transport.

Tomt

Areal: 560 kvm, Eierform: Eiet tomt
Praktisk hjørnetomt med fine plenarealer og rikelig med parkeringsmuligheter.

Parkering

I garasje i boligens underetasje eller på gårdsplass

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger midlertidig brukstillatese datert 18.01.1977. Brukstillatelsen gjelder oppføring av enebolig, gjenstående arbeid fra brukstillatelsen 18.01.1977:
1. Takventil iu bad, samt ventilkanaler til over tak. Takhetter monteres. Kloakklufterør føres over tak. Lufting av loft via takhetter.
2. Utvendig kledning beises.
3. Nedfalsrør forbindes med avløpsledning
4. Oppfylling og planering. Inntil dette er gjort må terrassedøren holdes forsvarlig avstengt.
5. Puss av vegger i hobbyrom. Pipe er lite tilfredstillende pusset. Innsetting av ventiler i boder.
6. Monering av elektrisk vifte i yttervegg i vaskerom og toalett.
7. Husnummerskilt av godkjent type.

Det gjøres oppmerksom på at kjøkken i u. etg opprinnelig er byggesøkt om som vaskerom og stuen i u. etg opprinnelig er byggesøkt som hobbyrom. Endringene er ikke byggemeldt eller godkjent hos kommunen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Regulerings- og bebyggelsesplan over Kampekastet/Grøtsund, datert 19.01.1972. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Selger opplyser at nabo mot sør skal sette opp en ny garasje.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har inntil nylig vært horisontaldelt, hvor underetasjen har vært en egen utleiedel(ikke godkjent). Det er i forbindelse med salget åpnet opp og satt inn en helt ny trapp slik at den selges som en enebolig. Vaskerommet i u.etg er omgjort til kjøkken og hobbyrommet er omgjort til stue - uten at dette er byggemeldt eller søkt kommunen. Kjøper overtar ansvar og risiko knyttet til dette. Man kan leie ut del av egen bolig - da må man ha tilgang til hele boligen som kan løses ved å sette opp en lettvegg med dør i trappegangen

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,-)) 83 370,- (Omkostninger totalt) 2 783 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 18 224 pr. år

Formuesverdi

Primær: Kr. 824 483,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 968 139,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Grøtsundvegen 18, Gnr. 283 Bnr. 744 i Skien kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Oppvaskmaskin på kjøkkenet i 1. etg
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 41 69 33 52.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

82-22-0308

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/82-22-0308. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Fredrik Christoffersen, tlf. 41 69 33 52

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med Sørmegleren Telemark AS: Provisjon 1,7%, markedspakke kr. 16.000,- og tilretteleggingshonorar kr. 12.000

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3067572