Grimstad

Grooseveien 54

Byggeår
1969
P-rom
152 ㎡
Bruksareal
194 ㎡
Totalt bruksareal
194 ㎡
Tomteareal
1 099 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Romslig og innholdsrik enebolig med garasje på stor tomt og flere solrike og skjermede uteplasser.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Følgende planløsning:
Underetasje:
P-rom: VF, gang, bad, toalett og 3 soverom.
S-rom: Boder og grovkjeller.
1. Etasje:
P-rom: Soverom, bad, stue, kjøkken og vaskerom.

Oppvarming

Varmepumpe og peis i stuen.
Gammel olje ovn i underetasje som nå kan brukes som vedovn. Her har det aldri vært nedgravd tank men dagtank.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Følg Vesterled fra sentrum og ta til venstre ut Grooseveien. Kjør utover og boligen ligger inn til høyre like før friområde på Groos.

Parkering

Frittliggende garasje.

Beliggenhet

Beliggende i Grooseveien, Ca 2 km sydvest for sentrum. Området er veletablert og består for det meste av frittliggende eneboliger og noen leiligheter. Kort og trygg skolevei til Holviga barne- og ungdomsskole. Populært idrettsanlegg like i nærheten bestående bla av kunstgressbaner, flerbrukshall, nyoppført turnhall og tennisbaner. Kort vei både til tur og rekreasjonsområder i skogen og langs sjøen. Groos med sine flotte badestrender og sommerrestaurant ligger kun en kort spasertur unna. Godt utbygd nett av gang- og sykkelstier som bla. fører til Dahlske videregående skole og Universitetet i Agder.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 01.10.1969. Ferdigattesten gjelder bolighus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat vei.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Områder for boliger m/tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan GROOSÅSEN SKOLEOMRÅDE datert 30.12.1980.
Se arealplan under arbeid med plannavn Bjønneheia renseanlegg og Grooseneset pumpestasjon, Grooseveien 64
Se også kommunedelplan med formål Boligbebyggelse nåværende
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/200/661:
30.09.1969 - Dokumentnr: 2731 - Erklæring/avtale
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt


18.10.2023 - Dokumentnr: 1159878 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


30.09.1969 - Dokumentnr: 2730 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 898878 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:661


Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
81 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 250 000,-))

97 720,- (Omkostninger totalt)

Nøkkelinformasjon

Standard

Boligen er av eldre standard og har behov for oppgraderinger, og gir et godt utgangspunkt i å skape noe eget.

Boligen har en funksjonell og god planløsning. Hovedetasjen har alle funksjoner, i etasjen er det stue, spisestue, kjøkken, bad, vaskerom og soverom.

Gjennomlys og luftig stue med store, senkede vinduer og utgang til terrasse og hage. I Stuen er det peis og varmepumpe.

Påbygd kjøkken med ekstra takhøyde og hyggelig spiseplass. Innredning med over og underskap, god benk- og skapplass. Utgang til terrasse og hage fra kjøkken.

Direkte adkomst til vaskerommet fra kjøkken.
Bad innredet med dusj, toalett og servant.

I underetasje har man inngang, 3 soverom bad, toalettrom og boder med god plass til oppbevaring.


Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Andreas Natvig den 17.10.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Eldre enebolig med relativt usjenert beliggenhet. Innholdsrik romslig bolig i populært område.
Boligen er påbygget ved ingangsparti, og utvidelse kjøkken senere. De fleste bygningsdeler er eldre og boligen ansees som renoveringsobjekt.
Anneks og garasje ikke vurdert bygningsmessig men generelt enklere byggeskikk og eldre. Vedlikehold påregnes.

Der det gis tg2 og tg3 så er det gitt en tiltaksbeskrivelse. Dette er takstmannens vurdering, og er på ingen måte fasit på tiltak, men en vurdering utfra fornuft/økonomi, risiko for avvik mm. Kjøper må selv vurdere tiltak.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

Enebolig
Utvendig
Taktekking,TG2

Undertaket er sannsynligvis tekket med tradisjonell asfaltpapp. Kvalitet på sammenføyninger og overlapp på undertekking er ikke mulig å vurdere uten vesentlig demontering av yttertekking, dette er ikke utført. Yttetrekking av betongstein. Ingen åpenbare lekkasjesymptomer avdekket ved besiktigelse på innvendige overflater. Normalt vedlikehold og utskifting av slitte, knekte stein må forventes.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Nedløp og beslag,TG2
Vannbord og vindski av tre. Pipe kun beslått overgang tak. Generelt anbefales det tilsyn av loft for kontroll av takgjennomføringer/beslagsløsninger mm, spesielt høst/vinter ved kraftig nedbør/snø. Med dagens ekstremvær som tidvis oppstår så er disse punktene spesielt utsatt for mindre lekkasjer/fukt. Takrenner og nedløp i plast. Tetthet og fallforhold på takrenner er ikke vurdert. På generelt grunnlag bør det påregnes normalt vedlikehold/oppsyn som fjerning av løv/barnåler eller liknende. Ingen sikring for snølaster/is fra tak er montert. Normalt oppsyn og vedlikehold påregnes, samt utskiftninger etter estimerte levetider.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
- Pipe kun beslått overgang tak. Utsatt punkt. Noe eldre fuktskjolder loft observert rundt pipe, og noe fuktsveklling/tegn tidligere lekkasje stuetaket over peis.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Pipe bør helbeslås. Generell modernisering.

Veggkonstruksjon,TG2
Trekosntruksjon med trekledning. Også nedre del av støpt betong/murte vegger.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Lite lufting bak kledning som kan medføre bakenforliggende avvik som ofte avdekkes når kledning byttes. Kledning hovedsaklig eldre, alder og værslitasje, stedvis noe begynnende dårlig treverk nedre del.
Tiltak
- Tiltak:
- Ytterligere vurdering og noe utskiftninger påregnes. Ved bytte av hele vegger så bør det vurderes etterisolering, samt bygge opp konstruksjon/lufting mm ihht dagens standard.

Vinduer,TG2
Trevinduer med koblet glass for det meste, enkelte med isolerglass. Normalt vedlikehold og smøring/justering av hengsler, beslag og rammer må påregnes.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Vinduer er generelt eldre årgang og har lavere isolasjonsevne kontra dagens standard.
- Tiltak:
- Generell modernisering påregnes.


Dører,TG2
Ytterdører ble funksjonstestet for heng i karmer og dørsvill. - balkongdører oppe, tredør med isolerglass, fra 2011. Funksjon OK. Låsekasser på disse dørene kan av og til medføre litt utfordring på hardhet med tiden. - inngangsdører, eldre tredør. Funksjon OK.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Inngangsdør bakside har alder og værslitasje.
- Tiltak:
- Modernisering bør vurderes eldre dører.


Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2
Balkong/terrasse med dekke av terrassebord. Beleggningsstein og betongheller nede.
Vurdering av avvik:
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Dagens krav til rekkkverkshøyde er 100cm og maks 2cm mellom spiler pga klatrefare for barn. Rekkverk er lavt og har store mellomrom. Noe malingflass. Eldre underliggende taktekking fra rundt 1988, kan medføre vedlikehold. Ujevnheter betongheller på kort side av boligen. Noe svalker/ujevnheter beleggningsstein.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Rekkverk bør vurderes. Ellers generelt oppsyn alder.

Utvendige trapper,TG3
Enklere steintrapp.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Kun håndløper en side nede del, ingen rekkverk øvre del, tg3. Noe enklere trapp.
- Tiltak:
- Vurderes ved bruk.


Innvendig

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
Etasjeskille i tre og støpt gulvdekke nede. Noe nivåforskjeller må forventes ut fra alder og byggeskikk. Lydisolering og brannforhold mellom etasjene er ikke kontrollert. Trinnlyd ovenfra må forventes og er normalt.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Stikkmålinger av nivåforskjeller utført, stedvis noe avvik men som ansees normalt utfra alder og byggeskikk.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

Radon,TG2
Radonsperre/tiltak kom først i byggeforskrifter 2010 og sådan ikke et krav. Radon er en usynlig gass som dannes i jordskorpen og som kan stige opp gjennom boligen. Den omgir oss alle, og er en del av luften vi puster inn.Høye nivåer over lengre tid er problemet. Ved å overvåke radon på lang sikt kan du bli varslet når nivåene er høye og gjøre små endringer for å forbedre luften du puster inn.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det anbefales generelt å gjennomføre radonmålinger. Det anbefales generelt å gjennomføre radonmålinger.


Pipe og ildsted,TG2
Teglsteinspipe. Ingen vesentlige sprekker observert som tilsier svikt. Peisinnsats stue oppe, ubrennbar flate tilfredsstillende. Eldre vedovn/oljefyr i gang nede, ubrennbar flate marginalt OK. Pipe og ildsted er ikke funksjonstestet. På generelt grunnlag anbefales jevnlig kontroll av pipe og ildsteder av lokale feie/branntilsyn.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
- Eldre vedovn nede bør byttes til rentbrennende.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Oppåsyn utfra alder. Moderniseinrg evdovn nede.

Innvendige trapper,TG2
Tretrapp.
Vurdering av avvik:
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Tiltak
- Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
Våtrom

Overflater vegger og himling,TG2
Våtromstapet og plater vegger.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Eldre årgang, noe sprik i skjøter etc.
- Tiltak:
- Modernisering påregnes.


Overflater Gulv,TG2
Belegg på gulv.
Vurdering av avvik:
- Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).
Tiltak
- Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk.

Sluk, membran og tettesjikt,TG2
Belegg som membranløsning.
Vurdering av avvik:
- Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Eldre støpejernssluk, denne må byttes ved neste modernisering
Tiltak
- Andre tiltak:
- Modernisering påregnes.


Ventilasjon,TG2
Lufteventil.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det mangler tilluft under dør. Tilluft vil si at man har en liten spalte over eller under dør som medfører luft inn i rommet. NorskStandard gir tg2 pga at det er ventil og ikke vifte, selv om dette var vanlig eldre byggeskikk.
- Tiltak:
- Tiluft og vifte anbefales ved modernisering.


Overflater vegger og himling,TG2
Våtromsplater vegger.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Eldre årgang våtromsplater men fremstår normalt utfra alder. De mangler aluminiumslist undermed fug som er dagens anbefalte montering. Noe slipp i folieflate på ess plater.
- Tiltak:
- Vurdere modernisering.


Overflater Gulv,TG2
Belegg på gulv.
Vurdering av avvik:
- Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).
- Det er lite fall mot sluk i rommet. Videre er det sluk innenfor dusjsone og tett sokkel inn dit, ved evt lekkasje elelr vannsøl utenfor dusj så vil ikke vann ledes enkleste vei til sluk.
Tiltak
- Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk.

Sluk, membran og tettesjikt,TG2
Belegg som membranløsning.
Vurdering av avvik:
- Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for membran/tettesjikt er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Rommet generelt ansees modent for modernisering.
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Ventilasjon,TG2
Lufteventil i tak.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det mangler tilluft under dør. Tilluft vil si at man har en liten spalte over eller under dør som medfører luft inn i rommet. NorskStandard gir tg2 pga at det er ventil og ikke vifte, selv om dette var vanlig eldre byggeskikk.
- Tiltak:
- Vifte og tilluft under dør anbefales ved renovering.
1 etasje > Vaskerom

Generell,TG3
Eldre vaskerom.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Vaskerommet får en slik beskrivelse fordi det ikke er fuktsikre løsninger lik dagens standard. Det er belegg på gulv, ingen/lite fall mot sluk. Trelister langs gulv, dårlig løsning i våtrom. Malte vegger, fremstår normalt utfra alder. Innredning med utslagsvask, eldre. Lufteventil i tak, vifte anbefales ved modernisering.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Rommet ansees modent for modernisering.


Kjøkken
Avtrekk,TG3
Ventilator har som hensikt å fjerne damp og matos fra koking/steking så effektivt som mulig. Godt renhold av komponentene i ventilasjonsanlegget er viktig for å opprettholde kapasiteten, og for å hindre brannfare. Det er spesielt kanaler fra kjøkkenhette som kan være utsatt for tilsmussing. Filter i kjøkkenhetter skal vaskes/skiftes regelmessig.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Kun lys i vifte fungerer.
- Tiltak:
- Bytte vifte.


Spesialrom
Underetasje > Toalettrom
Overflater og konstruksjon,TG2
Belegg på gulv og tapetserte vegger. Noe krøll i tapet hjørner. Baderomsvask og wc, eldre, funksjon OK utfra alder. Lufteventil til bad.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- NorskStandard gir tg2 når det kun er lufteventil i tak og ikke vifte, selv om dette er normal eldre byggeskikk.
- Tiltak:
- Fungerer med avviket.

Tekniske installasjoner
Vannledninger,TG2
Vannrør av kobber. Normal levetid for vannrør av kobber er 25 - 75 år. Stoppekran plassert i bod nede.
Vurdering av avvik:
- Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tiltak
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

Avløpsrør,TG2
Avløpsrør av plast og støpejern. Normal levetid for avløpsrør av plast er 25 - 75 år. Normal levetid for avløpsledninger av støpejern er 30 - 40 år.
Vurdering av avvik:
- Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tiltak
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

Varmepumpe,TG2
Varmepumpe i stue. Fra 2018. Estimert levetid er 10-15 år. Normal rens av filter og ettersyn/service etter produsentens anbefalinger. Pleier være hvert 2 år.
Vurdering av avvik:
- Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Jevnlig service/ettersyn anbefales.


Varmtvannstank,TG2
Varmtvannsbereder plassert i bod og nyere årgang. Estimert levetid på bereder er 15-25 år.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- I nye leiligheter og eneboliger skal man i henhold til nye forskrifter fasttilkoble alle varmtvannsberedere, dvs ikke koble via stikkontakt. Krav fra 2014.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Kravet om fasttilkobling har ikke tilbakevirkende kraft, men det anbefales.

Elektrisk anlegg,TG2
Sikringskap plassert i gang nede og har eldre skrusikringer.
1.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? (årstall)
Kommentar:Eldre.
2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ukjent
Kommentar:
3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ukjent
Kommentar:
5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Ukjent
Kommentar:
6.Forekommer det at sikringene løses ut?
Ukjent
Kommentar:
7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Ukjent
Kommentar:
8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei
Kommentar:
10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Nei
Kommentar:
14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei
Kommentar:
15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja
Kommentar:
16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja
Kommentar:Det gis en tg2 fordi det mangler dokumentasjon/historikk i skap. Generell modernisering påregnes.
Branntekniske forhold,TG3

17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Ja
Kommentar:Ingen lett synlig pulverapparat oppe. Nede er det brannslange i boden.
20.Er det skader på røykvarslere?
Nei
Kommentar:Enkelte eldre, sådan kan de godt byttes.


Tomteforhold
Drenering,TG2
Det er ikke påvist noe spesielt dreneringssystem som grunnmursplast eller drensledninger.
Vurdering av avvik:
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
- Det er observert saltutslag og/eller malingflass som tilsier at drenering ikke fungerer optimalt. Mest sannsynlig vil mann ikke kunne utbedre drenering fullt ut på en god måte pga fjell bak boligen. I eldre boliger vil det være kapillærsug, hvilket vil si fuktoppsug opp gjennom mur/betonggulv. Dette skyldes at tidligere byggeskikk ikke har fuktsperre under betongstøp. Erfaringsmessig så vil utvendig drenering rundt bolig/grunnmur medføre tørrere miljø i kjeller, men man vil ikke kunne hindre fuktoppsug fra gulv.
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.
- Murvegger i bod rom som vender mot tilbakefylt terreng, sådan ikke kritisk å utbedre.


Grunnmur og fundamenter,TG2
Murt grunnmur.
Vurdering av avvik:
- Grunnmuren har sprekkdannelser.
- Stedvis noe riss/sprekker i vegg og gulv.
Tiltak
- Lokal utbedring må utføres.

Forstøtningsmurer,TG2
Enklere forstøtningsmurer.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Noe riss/mindre sprekker i den nede ved garasje.
- Tiltak:
- Oppsyn.


Terrengforhold,TG2
Generelt anbefales det fall bort fra yttervegg og taknedløp for overvann anbefales ledet bort fra vegger slik at man reduserer fuktpåkjenningen mest mulig.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- På baksiden av bolig er det skrånende terreng som kan medføre økt belastning fra overvann/regn mm.
- Tiltak:
- Oppsyn.


Utvendige vann- og avløpsledninger,TG2
Gjelder vannrør og avløpsrør mellom boligen og kommunalt nett.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Trolig vann og avløpsrør fra byggeår mellom bolig og kommunalt nett. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Tiltak:
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

Oljetank,TG2
Kun dagtank i boden nede.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Dagtank i bod nede og oljefyr i gang.
- Tiltak:
- Fjernes.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin. Overtas slik det står på visning.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4202/200/661:
30.09.1969 - Dokumentnr: 2731 - Erklæring/avtale
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt


18.10.2023 - Dokumentnr: 1159878 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


30.09.1969 - Dokumentnr: 2730 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 898878 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:661


Info kommunale avgifter

kommunale avgifter og renovasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

I vinter var det feil med strøm til garasjen som gjorde at jorfeilbryter koblet ut. Fikset av elektriker i Agder L.

For noen år tilbake glemte selger å skru av utevannet som gjorde at vannet frøs. Dette ble fikset av rørlegger.

Det er sprekk i kjellervegg i boden. Den kom tidlig på 70 tallet og har ikke endret seg siden da.

Det er bygd ut inngangspartiet, større soverom, større stue og større kjøkken.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.


Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.8 600)
Oppgjør (Kr.10 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 3 250 000,-) (Kr.55.250)
Tilrettelegging (Kr.15 900)
Produktnr: 37722C91-18F3-48FC-B475-9B2D93601DC8 Kategori: