Lyngdal

Grøndokktunet 6

Prisantydning
1 520 000 kr
Omkostninger
49 870 kr
Totalpris
1 569 870 kr
Formuesverdi
355 887 kr
Formuesverdi sekundær
1 281 191 kr
Felleskostnader
1 400 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1985
P-rom
73 ㎡
Bruksareal
76 ㎡
Tomteareal
Ikke oppgitt
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Sentrumsnær leilighet i Lyngdal.

Om eiendommen

Innhold

Leiligheten inneholder: Stue med utgang til veranda, kjøkken, 2 soverom, bad / vaskerom, bod og gang.
Stor bod på ca. 12 kvm. i underetasjen, like ved utgangsdør.

Standard

Leiligheten har god standard med laminat på gulvene i gang og ett soverom, videre belegg i stue, kjøkken, bad og bod.
Laminat i gang og ett soverom er ett år gammelt.
Kjøkkeninnredning fra Strai, hvit, Komfyr og kjøleskap medfølger, det samme med fryseskap i bod.

Det er tapet på alle vegger. Stuen ble oppmalt på nytt i 2020.

Der er pipe i leiligheten med ikke installert ovn.
 
Det er installert fibernett fra Telenor.

Byggeår og byggemåte

1985

Påkostning og modernisering

Bygget blir malt av fellesskapet hvert 7. år.
Noe bordkledning er skiftet ved behov. Hele vestveggen er skiftet bordkledning på . Her er også bunnsvill skiftet.
Det er installert pipehatt og stigetrinn til pipe.
Kjøkkendør er tatt ut og står i kjellerbod.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med panelovner.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Fra 01.01.22 innføres nye bestemmelser i avhendingsloven hvor det lovfestes at kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten. Kjøper vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 03.12.2021 ,  og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under
balkonger og terrasser

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på tettesjikt/membran.
Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder.
Rekkverk er ikke barnesikker i henhold til dagens krav
for avstand mellom spiler.
Det er registrert mulig lekkasjepunkt ved
membrantekkingen under terrassedøren. Her er
membranbelegget kun klemt mot vegglivet under
dørsvillen. Nedbørsvann kan drive inn ved gitte
vindretninger.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom >Generell > Bad

Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en
normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å
gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter
standardens krav.
Baderommet er ikke detaljert vurdert, men det er
registrert at baderommet er i daglig bruk og at det
på min befaring ikke er registrert symptomer på
lekkasjer i lukkede konstruksjoner. Det er registrert
en mindre lekkasje på avløpsrøret under
dusjkabinettet der vann renner rett ned til gulvsluket.
Det er registrert fall på ca. 12 mm fra dørsvill til topp
gulvsluk. Tilstandsgrad gis på bakgrunn av
levetidsbetraktninger og rommets generelle tilstand.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Takkonstruksjon

Det er påvist fuktskjolder ved gjennomføringer i
takkonstruksjonen.
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er
punktering av dampsperre, som medfører svekket
effekt av dampsperrefunksjonen.
Det er registrert fuktmerker på enkelte sutaksplater
på kaldtloftet. Det er også registrert misfarginger
etter fuktinntrengning i gjennomføringer til
ventilasjon og lufting for avløp.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
Brystning på terrassedøren er noe oppsprukket og
værslitt.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig > Overflater - 2

Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
forvente.
Det er fuktskjolder på tapetsert flate under vindu på
soverom mot nordvest. Veggflate i stuen rundt pipen
har sprekkdannelser. Originale gulvbelegg er modne
for utskiftning.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
Pusset brannmur i stuen, denne har løsnet mot
innfestningene ved pipeløpet/vegg og lener seg
utover i toppen. Det er registrert riss i puss ved
kjøkkenet.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig > Innvendige dører

Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm
e.l.
Enkelte dører tar i karm og må justeres.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Kjøkken >Overflater og innredning >
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning
utover normal slitasjegrad.
Deler av dør på kjøkkenet har enkelte skader der det
er sprekt av en bit melaminbelagt overflate.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Gå til side
Kostnadsestimat : Under 10 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på renner/nedløp/beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
Det er registrert fuktskjolder rundt vindu på soverom
mot vest. Eier informerer at det var en lekkasje i
konstruksjonen før hun overtok eiendommen i 2000.
Årsak til lekkasje ble utbedret den gang. Det er ikke
registrert forhøyede fuktverdier i konstruksjonen på
min befaring.

Utvendig > Vinduer
Trevirket i vinduene har stedvis høyt fuktnivå.

Innvendig > Etasjeskiller
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm over en
lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging
inn i kjellermur.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør e
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige avløpsledninger.


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 eller 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Adkomst til leiligheten er er ved inngangen som er rett over fra Bensinstasjonen på andre siden av gaten.

Beliggenhet

Meget sentralt i Alleen, nær flere dagligvareforretninger og flere andre servicefunksjoner. Leiligheten ligger sør-/vestvendt på hjørnet av bygget som vender bort fra trafikkstøy fra sentrum. Kort avstand til Ekstra dagligvare i Lyngdal. 2 bakerier og Lyngdal legesenter rett over gaten.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Parkering

På egen parkeringsplass utenfor boligen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 19.06.1986. Ferdigattesten gjelder Alle leilighetene. . At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører kommuneplan for Lyngdal 2015 - 2025, samt reguleringsbestemmelser for Grøndokka, datert 03.092015. . På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen spesielle

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen spesielle.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Regnskap og vedtekter

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.
Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forretningsfører

Børge Dahlstrøm

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 520 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 38 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 520 000,-)) 49 870,- (Omkostninger totalt) 1 569 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

IInkl. i fellesutgiftene.

Felleskostnader

Kr. 1 400,- pr. mnd.

Felleskostnader inkluderer

Dekker kommunale avgifter, strøm i fellesarealer, forsikring på bygg, trappevask, plenklipping og div. utg.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Formuesverdi

Primær: Kr. 355 887,- for år 2019. Sekundær: Kr. 1 281 191,- for år 2019.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Grøndokktunet 6, Gnr. 168 Bnr. 123 Snr. 9 i Lyngdal kommune. Sameiebrøk: 75/740

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Komfyr og kjøleskap, samt micro og fryseskap i bod.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 71.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

 
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet..

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-21-0156

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-21-0156. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Reidar Bøe, tlf. 40 40 80 71

Vederlag

Refoto (Kr.550) Halvside i Lister 9.12.21 (Kr.3 000) Annonsering lister24.no Annonse i Avis 21.05.2022 (Kr.3 500) Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 520 000,-) (Kr.48 640) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.83 625)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055158