Lyngdal sentrum

Grøndokktunet 10

Prisantydning
2 090 000 kr
Omkostninger
64 950 kr
Totalpris
2 154 950 kr
Formuesverdi
331 378 kr
Formuesverdi sekundær
1 192 959 kr
Felleskostnader
2 000 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1983
P-rom
64 ㎡
Bruksareal
65 ㎡
Tomteareal
564 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Nyoppusset leilighet i 2. etasje med 1 soverom og balkong. Heis i bygget.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Primærrom: 64 kvm, Bruksareal: 65 kvm, Sekundærrom: 1 kvm.

Bra. pr. etasje.: Leilighet 65 m² - kjeller 4 m².

P-rom inkl: Gang, bad, soverom, stue og kjøkken.
S-rom inkl.: Bod.

Kommentar fra takstmann: Det er en tilhørende bod i kjelleren. Boden har et bruksareal på ca. 4 m².

Arealberegning er basert på egen oppmåling på stedet. Det medfølger i tillegg del av felles kjølerom i kjelleren. Kjølerom er ikke medregnet i arealer.
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Elektrisk. Vedovn og varmepumpe i stuen.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Leiligheten har inngang fra gateplan til felles gang med innvendig trapp og heis til 2. etasje. Adkomst til kjellerboden fra utsiden ved hovedinngang eller via heis.

Parkering

Felles parkeringsplass utenfor bygget.
Til leiligheten medfølger en eksklusiv disposisjonsrett over en parkeringsplass på tomten ihht. seksjonering. Denne er ikke merket.

Beliggenhet

Leiligheten ligger sentralt i sentrum av Lyngdal. Det er gangavstand til butikker, restauranter, rådhus og øvrige sentrumsfasiliteter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 16.03.83. Ferdigattesten gjelder boligbygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Det er felles vannmåler for hele bygget.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig, og tilhører reguleringsplan for Grøndokka med bestemmelser, godkjent 01.02.2005. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut. Det er ingen restriksjoner i vedtekter.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/168/93/14:
20.12.1982 - Dokumentnr: 4192 - Best. om vann/kloakkledn.
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4225 Gnr:168 Bnr:93
Gjelder denne registerenheten med flere


21.04.1983 - Dokumentnr: 1269 - Erklæring/avtale
PANTERETT UTEN OPPTRINNSRETT TIL SAMEIET
FOR: NOK 10,000
MED PRIORITET ETTER ERVERSSUM ANGITT I FØRSTE SKJØTE
Gjelder denne registerenheten med flere


21.04.1983 - Dokumentnr: 1269 - Best om garasje/parkering
Disposisjonsrett
Gjelder denne registerenheten med flere


21.04.1983 - Dokumentnr: 1269 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 14
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 1/15
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 15 SEKSJONER


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 52 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 64 950,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er pr. 2023 ikke eiendomsskatt i Lyngdal kommune.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den 10.11.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
God standard på leiligheten ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Vinduer fra byggeåret
Det er avvik: Det gjøres oppmerksom på alder på vinduene. Isolerglass har oppnådd forventet levetid.

Utvendig > Dører
Det er avvik: Entrédør tar i karm. Det gjøres oppmerksom på alder på balkongdøren. Isolerglass har oppnådd forventet levetid.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Dagens krav til åpninger er 10 cm.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det var ikke krav om radonsperre på byggemeldingstidspunktet.

Våtrom > 2. etasje > Bad/vaskerom > Ventilasjon
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Vannledninger - tettemuffer
Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør i rør- system.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Renovert

2023

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kombiskap og oppvaskmaskin.

Randonmåling

Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Det var ikke krav om radonsperre på byggemeldingstidspunktet.

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61230122. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4225/168/93/14:
20.12.1982 - Dokumentnr: 4192 - Best. om vann/kloakkledn.
Vegvesenets betingelser vedtatt
Overført fra: Knr:4225 Gnr:168 Bnr:93
Gjelder denne registerenheten med flere


21.04.1983 - Dokumentnr: 1269 - Erklæring/avtale
PANTERETT UTEN OPPTRINNSRETT TIL SAMEIET
FOR: NOK 10,000
MED PRIORITET ETTER ERVERSSUM ANGITT I FØRSTE SKJØTE
Gjelder denne registerenheten med flere


21.04.1983 - Dokumentnr: 1269 - Best om garasje/parkering
Disposisjonsrett
Gjelder denne registerenheten med flere


21.04.1983 - Dokumentnr: 1269 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 14
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 1/15
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 15 SEKSJONER


Info kommunale avgifter

Er inkludert i fellesutgiftene.

Byggemåte

Fra tilstandsrapport:
Leiligheten har malte trevinduer med 2-lags glass. Leiligheten har brann- og lydklassifisert entrédør og malt balkongdør i tre.
Leiligheten har balkong av mur/betong. Det er lagt plast-heller på dekket og rekkverk er av tre.

Polisenummer

3937564

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er innlagt fiber i leiligheten.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger bemerker følgende:
Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Ja. 2023. Av faglært. Modalsli Rør. Det foreligger dokumentasjon.
Alt er skiftet ut. Badet har fått nytt rørsystem, ny varmtvannstank,dusj, veggtoalett og baderomsinnredning forøvrig. Nye takplater , veggplater og nytt gulv med varmekabler. Nytt elektrisk anlegg inkludert nye lamper/ lyspunkter.

2023. Av faglært. Snekker Abrahamsen, Elkjøp, Mur & Flis, Lyngdal Elektro. Det foreligger dokumentasjon.
Alt på kjøkkenet er nytt, fra nytt rørsystem, elektrisk anlegg, kjøkkeninnredning, veggplater og gulvet( ny laminat, etter at alle gulv ble flytesparklet på nytt).

2023. Av faglært. Snekker Abrahamsen, Elkjøp, Mur & Flis, Lyngdal elektro. Det foreligger dokumentasjon.
Alle oppholdsrom er utbedret. Nymalt tak, nye veggplater, flytesparkling av alle rom, ny laminat på gulv, nye elektroniske punkt, nytt elektrisk
anlegg.

2023. I privat regi. Det foreligger dokumentasjon.
Veggplater og laminat på gulv i stue, soverom og inngangsparti ble lagt av fagperson/ snekker Jan Fredrik Bonden.

Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
Ja. 2023. Av faglært. I regi av sameiet. Foreligger dokumentasjon.
Nye vinduer på soverommet og to i stua. Sameiet har dokumenter på dette.

Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje?
Ja. Har ikke opplevd det i vår tid, men er blitt fortalt av Revisor ved Sameiet at det har vært tilløp til fukt i kjeller tidligere, under en flom som har
vært i Lyngdal for flere år siden. Dette har ikke vært i 2023.

Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?
Ja.

Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?
Ja. 2023. Av faglært. Lyngdal El- Installasjon As. Det foreligger dokumentasjon.
Alt i vår leilighet er skiftet ut, av elektrisk arbeid. Elektriker: Filip mobil 99799916.

Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Ja. 2023. Av faglært. Modalsli Rør. Det foreligger dokumentasjon.
Alt rørsystem ble byttet ut i sommer, under oppussing i vår leilighet.

Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?
Ja. 2023. Av faglært. Modalsli Rør. Det foreligger dokumentasjon.
Vi har satt inn ny varmepumpe, via firma av Modalsli Rør.

2023. Av faglært. Lyngdal Fyringssentral. Det foreligger dokumentasjon.
Vi har satt inn ny vedovn, via firma som solgte vedovn.

Foreligger det planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?
Ja. Tror Sameiet har planer om å male utvendig neste år = 2024. Mulig dette vil øke sameiets månedlige beløp, en periode.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

Sparebank 1 Fremtind

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Visning

Produktnummer: FD9B3D66-99A9-4594-A100-B6DA03432ED5