Grimstad

Grefstadveien 11

Byggeår
1958
P-rom
85 ㎡
Bruksareal
95 ㎡
Totalt bruksareal
95 ㎡
Tomteareal
581 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Enebolig på hyggelig tomt, sentralt beliggende på Grefstad

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Følgense planløsning:
1. Etasje:
P-rom: Entrè, gang, bad, stue og kjøkken.
S-rom: Trapperom kjeller.
2. Etasje:
P-rom: Gang og 3 soverom.
Kjeller:
P-rom: Vaskerom.
S-rom: Kjeller bod med egen inngang.

Oppvarming

Vedovn og varmepumpe i stuen.
Elektrisk med varmekabler i entrè og på badet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene

Beliggenhet

Parkering

Parkering i Car-port og på tomten.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Grefstad mellom Vik og Fevik, tilbaketrukket fra veien.Flotte turområder like i nærheten, som lysløpe på Fevik og flott badestrender på Moysand og Grefstadvika. Trygg skolevei med sykkelsti hele veien. Gode bussforbindelser med buss til Arendal og Grimstad/Kr. sand.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger ikke pga. alder - gjelder tiltak omsøkt før 1998. Tiltak (oppføring, påbygging og tilbygging er meldepliktig.) omsøkt før 1. januar 1998 kan det ikke utstedes ferdigattest for jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige.

Det foreligger en ferdigattest på påbygg/ombygging/nybygg datert 20.10.1969

Tegninger foreligger ikke

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat vei.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan. Se arealplan som er under under arbeid med plannavn Kommunedelplan Fevik, Detaljreguleringsplan for Grefstadveien 13.

Planlagt utbygging på nabotomt gnr. 48, bnr. 26. Det er snakk om 3 stk. 4/6-mannsboliger. Når dette realiseres er det avtalt at 48/26 skal kjøpe ca. 50 kvm av 49/64. Da er 48/26 ansvarlig for å sette opp mur og gjerde for å skille av tomtene. Ny eier av denne eiendommen trer inn i denne avtalen. Erklæring vedr. avtalen følger som vedlegg til salgsoppgaven.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser som følger eiendommen:

Ingen registrerte.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
1958/1070-1/37 Bestemmelse om veg 28.07.1958
rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:48 Bnr:37
rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:49 Bnr:65

Økonomi

Omkostninger kjøper

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

86 220,- (Omkostninger totalt)

Nøkkelinformasjon

Standard

Meget sjarmerende bolig med god planløsning

Velkommen inn til en flislagt entrè med varmekabler.
Lys , romslig og god plass til å sette i fra seg sko og henge i fra seg yttertøy.

Stue med delvis åpen kjøkkenløsning.
Stuen er av god størrelse med mange vindusflater som gir rikelig med naturlig lysinnslipp. Herfra har man utgang til veranda og hagen.
Vedovn i stuen.

Kjøkkeninnredning fra IKEA med integrert oppvaskmaskin, komfyr og kjøleskap.
God plass til spisebord mellom kjøkken og stue.

3 soverom med garderobeløsning i 2. etasje.

Nyere bad med belegg på gulvet med varmekabler og innredet med dusj, toalett og servant med innredning.
Vaskerom i kjeller.

Stort kjellerrom med egen inngang. Her er det supert å lagre alt fra sykler, skiutstyr, barnevogn, hagemøbler mv.

Tilstandsrapport
Følgende avvik er kommentart av takstmann:
TG3
Utvendig vinduer.
Det er avvik:
Oppe fra 1985 og 1999. Nede fra 2020 i ytre gang, ellers 1985. I kjeller er det et vindu fra 2019, ellers eldre med enkle glass. Eldre vinduer har generelt redusert funksjon fullåpning da de sitter i karm. Råte/dårlig karm i kjellervindu tg3, Tg2 alder og vedlikehold.

Utvendig > Dører
Det er avvik:
Eldre slitt dør til kjeller. Tar i karmen, ingen dørsvill, lysglimt mellom karmen og dørblad mm.

Innvendig > Overflater utv bod og carport
Det er avvik:
Utv bod og carport fremstår generelt svært enkelt og ufagmessig utført. Synlig på undertak, byggskum for å tette dør og kledning enkelte stender, hull i
kledning bakside, ufagmessig avslutninger vindski/vannbord etc. mm. Kledning ligger stedvis inntil terreng noe som medfører økt fukt og risiko for
råte etc.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Stedvis knirk i gulvflater.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.
Kun håndløper en side i øverste del av trappen, ellers ingen sider. Dagens byggeforskrifter tilsier det skal være på begge sider grunnet fallfare.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Belegg på gulv og sluk i rommet, men ikke fuktsikre løsninger lik dagens standard. Belegg er ikke brettet opp bak lister. Ved evt lekkasje eller vann søl så vil vann kunne ledes i gulvkonstruksjoner mm. Ideelt sett bør rommet moderniseres til dagens løsninger.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er avvik:
Fordelerstamme rør i rør er plassert i krypkjeller. Antatt risiko for fryste rør.
Fordelerstamme ønskes plassert i rom med sluk og drensrør fra skap til gulv, slik at evt lekkasjevann vil ledes enkleste vei til avløp. Med dagens løsning så vil vann kunne sprute opp i etasjeskille, ned i pukk/leca liknende som ikke er optimal løsning. Løsningen gir tg3 ihht norsk standard, men risiko er noe redusert siden det er pukk masser der, og vann vil trolig ledes i pukk og under betonggulv.

TG2
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Enkelte eldre beslagsløsninger som tilsier fremtidig vedlikehold.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Normal eldre byggeskikk med mindre lufting bak kledning, kan medføre bygningsmessige avvik i bakenforliggende konstruksjoner når en bytter
kledning på sikt.
Trolig malt med linolje maling fra gammelt av, dette medfører malingflass/luftbobler.
Generelt eldre kledning. Ikke observert åpenbare råtepunkter men utfra alder bør genrelt vedlikehold og utskiftninger påregnes med tiden. Ved bytte av
hele vegger så bør disse etterisoleres, vindtettes og luftes etter dagens standard.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Lite kontrollert grunnet lagrede gjenstander og ingen stige/lite tilgang til loft. Det er isolert opptil undertak noe som hindrer lufting av takkonstruksjoner. Noe skjevheter i konstruksjoner må forventes utfra alder. Jevnlig godt oppsyn av loft- og takkonstruksjoner anbefales på generelt grunnlag. Endring av bruk av boligen kan også endre forhold i kondens/konstruksjoner.


Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Rekkverk 78 cm, dagens forskrifter tilsier det bør være 100 cm. Stedvis mindre fallfare/manglende gjerde på eiendommen, i hage.

Innvendig > Overflater
Det er avvik:
Stedvis eldre overflater som gir merker i tapetflater, alders og bruksslitasje som kanskje er malt Ove rom.

Innvendig > Pipe og ildsted
Pipevanger er ikke synlige.
På teglsteinspipe så skal helst alle 4 sider være synlige for å kunne avdekke evt sprekker etc. Eier opplyste at det har vært feietilsyn uten avvik på dette.
Utfra alder kan vedlikehold oppstå.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er avvik:
Det er påforede vegger i det meste av kjeller. Ansees generelt som risiko når det ikke er nyere dreneringsløsning.
Det ble utført hulltaking i vaskeorm med ca 21 vektprosent fuktighet. Ved 18vektprosent så regnes det at risiko for fukt, muggsopp og råte mm øker
betraktelig. Sådan er det risiko for avvik i bakenforliggende konstruksjoner. Dette sammen med eldre dreneringsløsning tilsier risiko og fare for vedlikehold.

Innvendig > Krypkjeller
Det er avvik:
Det e ingen lufteventiler i krypkjeller. Det ble utført fuktmåling med pigger med ca 25vektprosent utslag. Dette tilsier atd et bør følges med på.

Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik:
Dørene ble funksjonstestet for heng i karm og svill. Enkelte tar i svill. Mutter i det ene håndtaket ned til kjeller.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er avvik:
Fall mot sluk i dusjsone, ellers lite fall. Dog oppkant dørsvill og vegger. Noe vann kan nok ligge igjen etter dusj om man trør ut av dusj liknende.
Belegg har sluppet litt i lim akkurat ved sluken, mot dør siden.

Våtrom > Ventilasjon > Bad Gå til side
Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er avvik:
Noe stedvis malingrenn på fronter. Det kan med fordel monteres lekkasjesensor med stengeventil i skap under vask samt under oppvaskmaskin. Lekkasjesensor er et krav som har kommet på nyere kjøkken. Denne boligen er bygget før kravet ble innført. I alle boliger som er bygget eller rehabilitert etter 2010 skal det være installert slik sensor/vannstopper.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Det er avvik:
Vifte funksjon oppleves svak. Holder delvis a4 ark oppe. Virker som det er noe resirkulering av luft, mulig kullfilter.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Evt vann fra sikkerhetsventil vil ledes på murgulv og deretter videre på trekonstruksjoner/vegger siden det ikke er sluk i området.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringskap plassert i trapp og er modernisert til automatsikringer.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Fukt i underetasje ansees normalt på boligen fra denne byggetiden når det ikke er montert grunnmursplast liknende.
I eldre boliger vil det være kapillærsug, hvilket vil si fuktoppsug opp gjennom mur/betonggulv. Dette skyldes at tidligere byggeskikk ikke har fuktsperre
under betongstøp.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik:
På baksiden av boligen er det noe vekst og terreng mot boligen.

Hvitevarer

Kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser som følger eiendommen:

Ingen registrerte.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
1958/1070-1/37 Bestemmelse om veg 28.07.1958
rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:48 Bnr:37
rettighetshaver:Knr:4202 Gnr:49 Bnr:65

Sammendrag selgers egenerklæring

Det er fukt i kjeller. Kommentar fra selger: Der har vært mye fukt i kjeller men mindre nå.
Det er snakk om å bygge 4-mannsboliger ca. 30 meter fra terrassen. Dette har det vært snakk om lenge. Usikker om det blir noe av.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.
Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.8 600)
Oppgjør (Kr.10 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 790 000,-) (Kr.49 000)
Tilrettelegging (Kr.15 900)
Totalt kr. (Kr.84 985)
Produktnr: F64D6177-7125-4CAB-9D39-53FC9DBB108B Kategori: