Fjellestad

Grastjønnvegen 70

Prisantydning
2 490 000 kr
Omkostninger
82 550 kr
Totalpris
2 572 550 kr
Formuesverdi sekundær
100 658 kr
Byggeår
2012
Internt bruksareal (BRA‑i)
93 ㎡
Bruksareal
106 ㎡
Tomteareal
1 459 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Flott beliggende hytte på Fjellestad - Bilvei helt frem - Innlagt vann og avløp

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

I boligen finner vi i 1. etg. stue og moderne kjøkken med mørke fronter, gang 1, gang 2, moderne bad med mørke fliser på gulv og lyse baderomsplater på vegg. Det er dusjkabinett, servant og wc på badet. Videre er det to boder og tre gode soverom, hvorav to med familiekøyer og en med dobbeltseng. Det er i tillegg en hems som er inndelt i to rom: Rommene benyttes i dag som stue og soverom. Disse er ikke godkjent for varig opphold.

Oppvarming

Oppvarming via vedovn, varmepumpe, varmekabler og annet elektrisk.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

På egen eiendom

Beliggenhet

Solrik beliggenhet i attraktiv og populært hytteområde på Fjellestad med flott utsikt mot Lille Grastjønn. Kjørevei til hytteveggen og parkering rett ved hytta. Hytta ligger på ca. 487 moh. Det er flotte oppkjørte skiløyper vinterstid både i området - og rundt Abusdalsnuten. Skiløypene er å finne rett bortenfor hytta. Abusdalsnuten er et flott turmål både sommer og vinter. Felles møteplass for skigåere på Lileøa. På sommerstid er det kort avstand fra hytta til badeplass både ved store og lille Grastjønn. Her er det opparbeidet med brygger, gapahauk, terrasse med grillmuligheter og sandstrand. Det er også gode fiskemuligheter i området, samt flere flotte turstier i umiddelbar nærhet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 07.03.2012. Ferdigattesten gjelder hytte. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Byggetegninger:
Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Det er satt opp en vegg på hems, slik at det nå er to rom på hems. De ombygde rommene ER IKKE godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Privat vann fra brønn som deles med nabo. Eiendommen har septiktank/slamavskiller fra byggeår, plassert i nedre del av tomten mot nordøst. Det gjøres oppmerksom på at Evje og Hornnes kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under reguleringsplanen Grastjørn hyttefelt, eldre reguleringsplan, ikraftsettelse 23.09.2005. Reguleringsplanen ligger under kommuneplan Evje og Hornnes 2020-2030, Id 201701.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/20/134:
27.05.2024 - Dokumentnr: 1480649 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


04.09.2007 - Dokumentnr: 701472 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:20 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1886046 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:20 Bnr:134


13.03.2015 - Dokumentnr: 230361 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:76
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:187
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommentar konsesjon

Det er ingen konsesjonsplikt på eiendommen. 

Kommentar odelsrett

Det er ikke odel på eiendommen. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 62 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 82 550,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt på denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Hyggelig stue med åpen kjøkkenløsning. God plass til spisebord. Fint og moderne kjøkken med mørke fronter og innebygde hvitevarer. Hems med oppholdsrom og rom som i dag benyttes som soverom (disse rommene er ikke godkjent til varig opphold). Bad med toalett, dusjkabinett og innredning med nedfelt vask. Fliser på gulv og våtromsplater på vegg. Tre gode soverom i 1. etasje, en med dobbeltseng, to med familiekøye.
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius, den 14.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato, 31.05.2024. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Fritidsboligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden. Bygningen fremstår i hovedsak i god teknisk stand, men med noe påregnelige avvik mot dagens standard og forskriftskrav, samt enkelte tilstandssvekkelser utover den forventede slitasjen, alder tatt i betraktning.
 
Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):

Innvendig - Innvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk i trappeløpet, kun håndlist på vegg. (TG 2: Trappen er bratt og ansees som uegnet mellom boligrom)

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):

Våtrom - 1. etasje - Bad - Ventilasjon: Rommet mangler tillufts-løsning. Luftutskifting vil derfor ikke fungere som tiltenkt, noe som kan medføre til skader på sikt.

Våtrom - 1. etasje - Teknisk rom med sluk - Overflater Gulv: Våtromsgulvet har ikke tilstrekkelig fall og oppkant ved dør. samt forhold rundt listverk/foring er utett. Eventuelt lekkasjevann vil kunne renne ut i tilstøtende rom før det finner veien til sluk.

Våtrom - 1. etasje - Teknisk rom med sluk - Ventilasjon: Rommet har ikke avtrekksvifte eller tilluftspalte. Da det er opplegg for vaskemaskin, tilsier dette at rommet tidvis kan være utsatt for høy luftfuktighet.

Tomteforhold - Utvendige vann- og avløpsledninger: Gråvann fra hytten ledes ut til fritt terreng uten at det renses.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):

Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverk er noe for lavt ihht. dagens regelverk. Det ble registrert stedvis merker i overflate på terrassebord etter husdyr e.l.

Utvendig - Utvendige trapper: Trappetrinn fremstår med noe etterslep på vedlikehold. Trappevange står plassert direkte mot terreng, utsatt for fuktopptrekk i treverk.

Innvendig - Overflater: Det ble registrert enkelte åpninger mellom laminat og listverk. Det manglet overgangslist mellom ulike gulv under en av skyvedørene.

Innvendig - Radon: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på radonmålinger. Fritidsboligen ligger for øvrig i et område skravert gult, som betyr aktsomhet "moderat til lav" iht. DSA, som vil si, "lite sannsynlig skadelig", eller "normale forekomster".

Våtrom - 1. etasje - Bad - Overflater vegger og himling: Våtromsplatene er ikke montert ihht. monteringsanvisning fra leverandør da det mangler bunnskinne og egnet fugemasse.

Våtrom - 1. etasje - Bad - Overflater Gulv: Dagens løsning med dusjkabinett fungerer. Om ny eier imidlertid ønsker annen løsning med dusjing direkte på flis, gjøres det oppmerksom på at
fallforhold rundt sluk ikke tilstrekkelig for dette.

Kjøkken - 1. etasje - Stue/kjøkken - Overflater og innredning: Det ble ikke registrert lekkasjevarsler eller komfyrvakt på kjøkkenet. Vannrør under oppvaskbenk mangler også sluttmuffe.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmåling.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/20/134:
27.05.2024 - Dokumentnr: 1480649 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


04.09.2007 - Dokumentnr: 701472 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:20 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 1886046 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:20 Bnr:134


13.03.2015 - Dokumentnr: 230361 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:76
Rettighet hefter i: Knr:4219 Gnr:20 Bnr:187
Gjelder denne registerenheten med flere

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer; Renovasjon kr 2 087,50 per år, og Feiing kr 481,25 per år.

Byggemåte

Fritidseiendom:
Bygning oppført i tre over grunnmur av betong og støpt plate. Bjelkelag mellom etasjer av tre. Yttervegger med isolert bindingsverk kledd med liggende Royalimpregnert kledning. Tak tekket
med takshingel. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av stål. Vinduer med malte karmer og rammer av tre med 2-lags isolerglass. Malt hovedytterdør, balkongdør i tre. Balkongdør har 2-lags
isolerglass. Veranda/terrasse rundt store deler av fritidsboligen med terrassebord og rekke av tre. Terrassebord er beiset og av impregnert trevirke. Rekkverk er av Royalimpregnert trevirke som hytten for øvrig.

Anneks/bod:
Anneks/bod oppført i tre over støpte pilarer og stripefundament, samt jerndragere som understøtter bjelkelag av tre. Det ene rommet er isolert og innredet, bod er uisolert redskaps/vedbod. Yttervegger har bindingsverk av tre kledd med liggende kledning, med unntak av murvegg mot vei. Bygningen har svak skrånet saltakkonstruksjon tekket med pappshingel. Takrenner og nedløp av stål. Vinduer og dør av tre. Vinduer har to-lags isolerglass. Bygningen er oppført i form av egeninnsats av selger selv som har lang erfaring innen byggebransjen, ukjent byggeår.

Tekniske installasjoner:
Vann- og avløpsrør i fritidsboligen er av plast. Generell luftutskifting i boligen skjer ved naturlig ventilasjon fra vindus- og veggventiler og ved at vinduer åpnes. Oppvarming via vedovn, varmepumpe, varmekabler og annet elektrisk. Ca. 200 liters varmtvannstank fra byggeår plassert i rom med sluk.

Byggetegninger:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.
Kommentar: Med unntak av at tegninger viser bad/vaskerom. Dette rommet fremstår kun som bad. Opplegg for vaskemaskin er flyttet til rommet ved siden av som er teknisk bod.

Info strømforbruk

Det er opplyst at selger i 2023 brukte ca 5000 kwh.

Oppgitt strømforbruk avhenger av antall personer i husholdningen og bruken av eiendommen. Strømkostnader vil variere ut fra valg av leverandør og avtaletype.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Altibox fiber

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja - kom inn vann etter at blikkenslager hadde montert pipehatt blikkenslageren hadde brukt en popnagle i forbindelse med montering og det var i hullet til popnaglen at vannet kom inn. Er ordnet opp i.
11 Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja - borehull sammen med nabohytte.
17 Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser? Ja - Var setning i tomta i den nor vestre del ,som førte til en avstand mellom tomt og ringmur på ca 10cm. Hytta fikk et seg på 3 cm. dette ble jekket opp så hytta kom opp i rektig høyde. Deretter ble det støpt ny grunnmur og fylt med grus på yttersiden.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: C433C07D-C815-423B-8D8C-C9015EA5C5E2