Ubergsmoen

Grasåslibakken 3

Prisantydning
1 750 000 kr
Omkostninger
57 450 kr
Totalpris
1 807 450 kr
Formuesverdi
435 665 kr
Formuesverdi sekundær
1 655 526 kr
Byggeår
2013
Internt bruksareal (BRA‑i)
82 ㎡
Bruksareal
97 ㎡
Tomteareal
1 335 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Halvpart av tomannsbolig med alt på en flate - terrasse med gode solforhold

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Boligen er en halvpart av tomannsbolig og har alt på en flate. Boligen inneholder gang, 3 soverom, bad, stue og kjøkken i åpen løsning. Det er utvendig bod ved inngangsparti, samt terrasse med terrassebod/utestue. Soverommet som ligger vegg i vegg med utvendig bod, var opprinnelig en bod og et soverom som er slått sammen.

Oppvarming

Elektrisk og ved. Varmekabler i gang, stue og på bad. Peisovn i stue. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Felles parkeringsplass med nabo. Parkeringen er i gruset bakke opp til boligen fra Grasåslibakken. Nåværende eier har ikke hatt noen avtale vedrørende brøyting av parkeringsplass, selger har brøytet selv.

Beliggenhet

Tomannsboligen ligger i et hyggelig boligområde på Ubergsmoen med nærhet til barnehage, bensinstasjon og dagligvarebutikk. Det er ca. 10 minutter til Myra på Vegårshei med dagligvarebutikk, bank, cafe og skole. Det er ca. 15 minutters kjøretur til Tvedestrand sentrum med en rekke fasiliteter, som Grisen Storsenter, flere butikker og dagligvarer, restauranter, apotek og bank. Flott badepark i Tjenna på sommerstid.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 07.05.2013. Ferdigattesten gjelder tomannsbolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger endringstillatelse vedr. oppføring av boligen 3,7m fra nabogrense datert 06.02.2013.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Det som opprinnelig er tegnet inn som innvendig bod, er slått sammen med soverommet ved siden av. Dette er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Soverommet ved siden av er flyttet litt nærmere stuedelen enn på de godkjente tegningene. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Terrasseboden fremgår ikke av tilgjengelige tegninger. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at endringene er formelt omsøkt eller byggemeldt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse , tilhører reguleringsplan Ubergsmoen, ikrafttredelse 01.02.2017. Planid: 201600R. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

22.04.2013 - Dokumentnr: 319431 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 1/2

Kommentar konsesjon

Det er ingen konsesjon.

Kommentar Bo/Driveplikt

Det er ingen boplikt.

Kommentar odelsrett

Det er ingen odelsrett.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 43 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 9 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 57 450,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatten er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Vertikaldelt tomannsbolig fra 2013, oppført i en etasje med tilhørende terrassebod.

Boligen har en liten platting/terrasse ved inngangspartiet. Her er det også adkomst til utvendig praktisk bod med lagringsplass. Lys og fin gang med fliser på gulv og varmekabler. Gangen har spotter i tak.

Stue og kjøkken er i praktisk åpen løsning. Rommet har lyse og nøytrale overflater. Det er satt inn peisovn i 2023 som gir lun og god varme på vinterstid. Det er utgang til romslig terrasse fra stuen. Kjøkkeninnredning med over og underskap. Fronter er i lys slett utførelse. Det er avsatt plass til kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin.

Det er 3 soverom i boligen i dag. Det ene soverommet er slått sammen med det som opprinnelig er godkjent som bod på originale byggetegninger. Det er 2 større soverom som er innredet med dobbeltseng, samt 1 mindre soverom med køyeseng.

Boligen har kombinert bad/vaskerom fra byggeår. Rommet har flislagt gulv og våtromspanel på veggflatene. Det er varmekabler i gulvet. Badet er innredet med dusjkabinett, toalett, servantinnredning og har opplegg for vaskemaskin.

Det er hovedsakelig skjult elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap i entrè. Tavleskapet er utført med automatsikringer.

Tilstandsrapport:

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 27.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Vertikaldelt tomannsbolig fra 2013, oppført i en etasje med
tilhørende terrassebod. Boligen har vedlikeholdsetterslep og varierende grad av innvendig overflateslitasje. Viser for øvrig til kommentarer vedrørende våtrommet. Den tilbygde terrasseboden fremstår med enkel utførelse og underdimensjonert takkonstruksjon. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

>Taktekking, TG2:
Undersøkelsen er foretatt fra bakkenivå, innvendige overflater, takutstikket på et punkt og lokalt i tilknytning til inspeksjonsuke til øverloft. Taket er en fabrikkfremstilt saltakskonstruksjon med lett undertak av fiberarmert duk. Yttertaket er tekket med betongtakstein. Taksteinene har ru-overflate som alternativ til snøfangere.
- Vurdering av avvik: Det er enkelte knekte taksten.
- Tiltak: Knekte takstein må skiftes.

> Nedløp og beslag, TG2:
Takrenner og nedløp i stål eller aluminum. Fallforhold i renner er ikke vurdert. Pipebeslag i plastbelagt stål.
- Vurdering av avvik: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- Tiltak: Ettermontere utkast i tilknytning til taknedløp.

>Veggkonstruksjon, TG2:
Undersøkelsen er basert på visuelle observasjoner fra bakkenivå. Den vertikale ytterkonstruksjonen er oppført i bindingsverk av tre. Tilstand og teknisk utførelse er ikke vurdert da det krever inngrep i konstruksjonen. Det er montert liggende malt dobbeltfalset ytterkledning.
- Vurdering av avvik: Vassheller ikke innfelt i kledningen. Deler av kledningen står i nær / umiddelbar kontakt med terrengnivå og utsettes for ekstra fuktbelastning.
- Tiltak: Ettermontere overgangsbeslag mellom vassheller og kledning. Det må påregnes utvendig vask og maling.

>Vinduer, TG2:
Fastkarm og hengslede malte trevinduer med 3-lag glass.
- Vurdering av avvik: Vinduene har utvendig vedlikeholdsbehov.
- Tiltak: Utvendig overflatevedlikehold.

>Terrassedør, TG2:
Malt balkongdør / terrassedør i tre med 3 lag glass.
- Vurdering av avvik:
* Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
* Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
* Døren fremstår med vesentlig slitasje, hovedsakelig på utvendig side.
- Tiltak: Døren må etterjusteres og vedlikeholdes. Dersom det har oppstått vindskjevheter i dørbladet som følge av treghet / friksjon mot terskel, må det påregnes kommende utskiftning av døren.

>Hovedinngangsdør og boddør, TG2:
Tre/trefiberdører i malt utførelse.
- Vurdering av avvik: Det ble registrert noe friksjon og utvendig overflateslitasje.
- Tiltak: Etterjustering og utvendig overflatevedlikehold.

>Boddør - Terrassebod, TG3:
Enkel provisorisk plassbygget tredør.
- Vurdering av avvik:
* Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
* Døren fremstår som provisorisk. Synlig slitasje og enkel utførelse.
- Tiltak: Det må påregnes utskiftning av døren.
Kostnadsestimat : Under 10 000

>Treterrasser og terrassebod, TG2:
Treterrasser i tilknytning til stue og hovedinngang. Begrenset vurderingsgrunnlag som følge av lav høyde til terreng. Det er oppført enkel uisolert terrassebod over deler av den vestlige siden. Enkel bindingsverkskonstruksjon oppført på terrassegulv. Taket er en pulttakskonstruksjon med plast/pvc-plater.
- Vurdering av avvik: Konstruksjonene står i nær kontakt med terrengnivå og er tidvis utsatt for ekstra fuktbelastning. Enkel fundamentering, mot lettklinkerblokker over terreng. Det er behov for overflatevedlikehold. Den tilbygde / overbygde delen er ikke dimensjonert for tunge snølaster. Konstruksjonens nedre deler er særlig utsatt for fuktbelastning fra terreng. Det mangler skrå-avstivere/vindavstivning i den vertikale konstruksjonen.
- Tiltak: Oveflatevedlikehold. Det må over tid påregnes utbedringer av fundamenter. Konstruksjonens nedre deler må sikres mot terrengfukt og vedlikeholdes jevnlig. Ettermontere vindavstivning i tilknytning til den tilbygde/overbygde delen. Videre må konstruksjonens innfesting mot ytterkledningen kontrolleres jevnlig for å unngå svikt. Det bør etableres bæring / opplagring for taksperrene. Eier må være oppmerksom på vektbelastningen ved opphopning av snølaster på taket.

Innvendig:
>Overflater, TG2:
Tilstandsgraden på innvendige overflater vurderes hovedsakelig ut fra skader og synlig slitasje, uavhengig av alder og modernitet. Innvendige gulver er utført med fliser og laminat. Veggflatene er utført med malte panelplater. Det er benyttet takessplater i tak / himlinger.
- Vurdering av avvik: Varierende grad av knirk symptomer i laminatgulvet. Kjøkkeninnredning og ildsted er montert direkte mot laminatgulvet, noe som medfører at gulvet ikke får "flyte" i henhold til sine produktegenskaper. Vektbelastning som hindrer at gulvet kan bevege seg vil i mange tilfeller føre til knirk og/eller oppsprekking i skjøter. Det ble registrert påbegynt delaminering i skjøter. Synlige hakk i gulv, kantskall, opphengsmerker på veggflatene og redusert limdekning (bom) i tilknytning til fliser i entrè. Varierende grad av malingssøl og ufagmessig utførelse / lapping av karmlist ved kjøkkenvindu.
- Tiltak: Det må påregnes kommende utskiftning av laminatgulvene. Videre må det påregnes kosmetisk oppussing av veggflater. Eventuelle kosmetiske oppgraderingsbehov må vurderes individuelt og etter kjøpers egne preferanser.

>Radon, TG2:
Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger eller dokumentasjon som omfatter radonmålinger eller radontiltak. Eiendommen ligger i et område med lav/moderat grad av radonforekomster, i henhold til Nasjonalt aktsomhetskart for radon.
- Vurdering av avvik: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

>Pipe og ildsted, TG2:
Boligen er utført med elementpipe. Fyringsinstallasjoner er ikke funksjonstestet. Peisovn i stue, hovedetasje.
- Vurdering av avvik: Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at innmeldingsskjema for ildstedet er sendt til kommunens brann og feiervesen. Det foreligger ingen tilgjengelige tilsynsrapporter på fyringsanlegget.
- Tiltak: Innmelding av ildsted. Anbefaler å kontakte kommunens brann / feiervesen for gjennomgang og overordnet vurdering av fyringsanlegget i bygningen.

Innvendige dører, TG2:
Malte lettdører med terskelspalter for luftgjennomstrømning.
- Vurdering av avvik: Varierende grad av overflateslitasje og karmslitasje.
- Tiltak: Det må påregnes overflatevedlikehold eller kommende utskiftninger av dørblader.

Våtrom
Etasje > Bad/vaskerom
> Overflater vegger og himling, TG2:
Veggflatene er utført med våtromsplater og det er benyttet takessplater i tak / himling.
- Vurdering av avvik: Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Det mangler fuget overgang mellom bunnfyllingslist og nedre kant av våtromsplater.
- Tiltak: Videre bruk av dusjkabinett for å unngå direkte dusjvann mot baderommets overflater.

Etasje > Bad/vaskerom
>Overflater Gulv, TG2:
Flislagt gulv med oppkant. Bad/vaskerommet er utført med elektrisk gulvvarme.
- Vurdering av avvik:
* Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
* Det er påvist sprekker i fliser.
* Synlig overflateskall i tilknytning til gulvfliser.
- Tiltak: Avvikene er foreløpig kosmetiske men det må påregnes kommende utbedring av overflater.

Etasje > Bad/vaskerom
>Sluk, membran og tettesjikt, TG2:
Nedstøpt plastsluk i gulv med ukjent utførelse av tettesjikt. Det foreligger ikke dokumentasjon for utførelse av tettesjikt.
- Vurdering av avvik:
* Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
* Kabinett må flyttes for tilstrekkelig rens og vedlikehold av sluk. Det er ikke utarbeidet dokumentasjon for våtromsarbeidene.
- Tiltak: Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring. Anbefaler jevnlig rens og vedlikehold av sluk, for å unngå tilstopping i sluk med påfølgende høy vannstand og belastning mot klemring og tettesjikt.

Etasje > Bad/vaskerom
>Sanitærutstyr og innredning, TG2:
Standard toalett, servantinnredning, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin.
- Vurdering av avvik: Avløp fra kabinett renner ut på gulv under kabinett. Ujustert skapdør og emaljeriss i servant.
- Tiltak: Oveflatevedlikehold, etterjustere skapdør og utbedre avrenning fra kabinett slik at dusjvann ledes ned i sluket.

Kjøkken
Etasje > Stue/kjøkken
>Overflater og innredning, TG2:
Kjøkken og stue i åpen løsning. Innredning: kjøkkeninnredning med over og underskaper. Fronter i lys slett utførelse. Utstyr: (ikke funksjonstestet) Utslagsvask. Avsatt plass til komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin.
- Vurdering av avvik: Det ble registrert ujusterte dører og overflateslitasje, hovedsakelig i tilknytning til sokkel og kantene rundt kjøkkenfrontene.
- Tiltak: Kjøkkenfronter er modne for oppgradering. Anbefaler på generelt grunnlag å ettermontere komfyrvakt og automatisk lekkasjestopper / waterguard, for å redusere risikoen for fuktskader ved eventuelle lekkasjer. Eventuelle oppgraderingsbehov må vurderes individuelt og etter kjøpers egne preferanser.

Etasje > Stue/kjøkken
>Avtrekk, TG2:
Installasjonen var i bruk på befaringstidspunktet. Kjøkkenventilator med avkast ut. Utløpt garantitid for installasjonen.
- Vurdering av avvik: Det ble registrert løst filter. Ventilator er tilsmusset.
- Tiltak: Rens av ventilator og tilhørende avkastslanger. Utbedring av filter med utilstrekkelig innfesting.
Tekniske installasjoner

>Vannledninger, TG2:
Boligen har skjult vann og avløpsanlegg med vannfordelerskap baderommet. Synlige vannrør/trykkrør i plast (rør i rør).
- Vurdering av avvik: Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Det foreligger ingen tilgjengelig dokumentasjon for røropplegget.
- Tiltak: Rørkurser på rør-i-rør system bør merkes. Innhent dokumentasjon om mulig.

>Ventilasjon, TG2:
Balansert boligventilasjon med varmegjenvinner. Anlegget var i drift på befaringstidspunktet. Utløpt garantitid for installasjonen.
- Vurdering av avvik: Det er ikke fremlagt innstillingsprotokoll for ventilasjonsanlegget. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som omfatter service eller utskiftning av pollenfiltre. Det mangler ventilering i bodrommet. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for ventilasjonsaggregatet.
- Tiltak: Anbefaler å kontakte forhandler for informasjon om service og vedlikeholdsintervaller. Videre anbefales etablering av abonnementsavtale for periodisk utskiftning av pollenfiltre. Anbefaler etterkontroll av ventilåpninger / instillinger for tilluft og avtrekk.

>Varmtvannstank, TG2:
Varmtvannsbereder er plassert i bod med utvendig adkomst. Krav til fast tilkobling av varmtvannsberedere gjelder for ny-installasjoner med en effekt på over 2000 watt fra 2010 og over 1500 watt fra 2014. Dette har ikke tilbakevirkende kraft for eksisterende installasjoner. Det anbefales for øvrig og av sikkerhetsmessige hensyn at varmtvannsberedere har fast tilkobling. Ved en eventuell fremtidig utskiftning av berederen må det påregnes etablering av fast tilkobling.
- Vurdering av avvik: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
- Tiltak: Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller lekkasjesikring ved varmtvannstank.

>Elektrisk anlegg, TG2:
Hovedsakelig skjult elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap i entrè. Tavleskapet er utført med automatsikringer. Det mangler kursfortegnelse og risikovurdering. Det foreligger ingen tilgjengelige kontrollrapporter fra det lokale el-tilsynet.

>Branntekniske forhold, TG3:
Røykvarsler er ikke montert.
- Tiltak: Utskiftning av røykvarsler. Anbefalt utskiftningsintervall for røykvarsler er hvert 8-10 år. Kostnadsestimat: 750,-
Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Ja. Det mangler røykvarsler.
Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Nei
Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold:
>Grunnmur og fundamenter, TG2:
Støpt plate med ringmur av fylte ringmurselementer. Ringmurselementene fungerer som forskaling, ringmur og kuldebrobryter. Utsiden av elementene er tildekket med fiberarmert betongplate. Setninger, sprekker og riss i elementene kan ikke uten videre vurderes uten demontering og destruktive inngrep i elementene, eller ved vesentlige setningsavvik.
- Vurdering av avvik: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det visuelle inntrykket tilsier at overflateskadene er kosmetiske og omfatter den utvendige forblendingsplaten.
- Tiltak: Utbedring av forblendingsplater på de stedene hvor isolasjonen er synlig.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Oppvaskmaskin

Diverse

Eiendommen selges på grunnlag av salgsfullmakt. Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41240024. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

22.04.2013 - Dokumentnr: 319431 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 1/2

Info kommunale avgifter

Renovasjon helårs RTA kr. 4 573,-
Vann kr. 6 932,25,-
Avløp kr. 12 569,10,-
Feiing kr. 365,-
Eiendomsskatt kr. 4 876,-

Byggemåte

Den vertikale ytterkonstruksjonen er oppført i bindingsverk av tre. Det er montert liggende malt dobbeltfalset ytterkledning. Taket er en fabrikkfremstilt saltakskonstruksjon med lett undertak av
fiberarmert duk. Yttertaket er tekket med betongtakstein. Se for øvrig tilstandsrapport.

Info strømforbruk

Selger informerer om et årlig strømforbruk som utgjør ca. 15 000 kwh. Dette vil variere med bruken av boligen.

Polisenummer

7306928

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Boligen har innlagt fiber fra Telenor.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæring:

Skjevheter og sprekker:
- Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser?
Ja. På badet 1 flis.
- Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
Ja. Satt ved ovn i 2023.
Produktnummer: 3B01C295-287C-475A-8A30-BC929559051F