Langeid/Bygland

Granskogvegen 26

Prisantydning
490 000 kr
Omkostninger
28 720 kr
Totalpris
518 720 kr
Formuesverdi
135 718 kr
Kommunale avgifter
2 219 kr / år
Byggeår
1971
P-rom
63 ㎡
Bruksareal
63 ㎡
Tomteareal
372 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Koselig og enkel hytte på Langeid/Heggland med innlagt strøm og vann - 3 soverom

Om eiendommen

Innhold

Hytta har alt på ett plan og inneholder entré, 3 soverom, stue, kjøkken, bad/rom med dusj og toalettrom. Utvendig frittstående bod med lagringsplass. Det er overbygd terrasse som strekker seg rundt deler av hytta.

Standard

Hytta er oppført i 1971 og er senere tilbygget i 1993 med tilhørende frittstående bod. Hytta har normal brukslitasje på overflater, innredninger og utstyr med tanke på alder. Det er innlagt strøm i hytta, samt innlagt vann. Drikkevann medbringes. Avløp går til grunn (ikke godkjent løsning). Det bør påregnes noen oppgraderinger.

Koselig stue med god plass til sofagruppe og spisebord. Det er vedovn i stue som gir lun og god varme på vinterstid. Enkel kjøkkeninnredning med heltre fronter og laminat benkeplate. Kjøkkenet har frittstående hvitevarer og ventil i yttervegg over komfyr.

Det er 3 soverom i hytta med 2 enkeltsenger på hvert rom.

Rom med dusj/bad har dusjkabinett med tank og fotpumpe. Rommet er ikke betegnet som våtrom. Det er panel på vegger og tak. Det er utvendig inngang til bod/toalettrom med Cinderella forbrenningstoalett.

Arealer med beskrivelse

Fritidsbolig: Bra: 63 m² - P-rom: 63 m² - S-rom: 0 m²

P-rom inkluderer: Toalettrom, 3 soverom, kjøkken, stue, entré og bad.

Bod: Bra: 8 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 8 m²

S-rom inkluderer: Bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Bygland kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

1971 i følge Bygland kommune.

Hytta er fundamentert på pilarer av Leca og betong direkte på stedelige masser. Veggkonstruksjonen er bindingsverk med utvendig kledning av stående beiset panel. Takkonstruksjonen er en plassbygget saltakkonstruksjon av taksperrer, uten lufting. Taket er tekket med shingel med undertak av takbord. Se forøvrig tilstandsrapport.

Oppvarming

Elektrisk og ved. Vedovn og forøvrig panelovner. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er forsikret i Gjensidige med polisenummer 24219456. Årlig forsikringspremie utgjør kr. 5 110,-
Selger opplyser om et årlig strømforbruk som utgjør ca. 2 000 - 3 000,- pr år. Dette vil variere med bruken av hytta.
Det gjøres oppmerksom på at hytta er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lars TORE mesel den 01.04.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Hytte som er oppført i 1971 og tilbygget i 1993 med tilhørende bod. Noe skjevheter i gulv og manglende avtrekk over komfyr, ellers normal bruksslitasje på overflater, innredninger og utstyr med tanke på alder.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3:
Innvendig - etasjeskille/gulv mot grunn.
Det ble målt noe horisontalavvik i bjelkelagskonstruksjonen med opptil 6 cm høydeforskjell på gulv i stue.
Kjøkken - avtrekk.
Det er manglende mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig- taktekking. Shingel fra antatt 1993 med mye mose på den ene siden.
Utvendig - nedløp og beslag. Takrenner og nedløp med litt større alderslitasje og noe fuktmerker i taket ved rørgjennomføring til luftingen.
Utvendig - veggkonstruksjon. Det er noe vedlikeholdsbehov av utvendig overflater. Utvendige overflater har normal slitasje og med stedvis oppsprekking av kledningsbord i tilknytning til veggfoten.
Utvendig - takkonstruksjon/loft. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Utvendig - vinduer. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i treverket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Innvendig - pipe og ildsted. Ildfast plate mangler på gulvet under storluke/feieluke på pipe.
Innvendig - Innvendige dører. Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l. Dør fra entre til stue stubber litt.
Tekniske installasjoner - ventilasjon. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tekniske installasjoner - varmtvannstank. Det er ikke påvist tilfredstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
Tekniske installajoner - elektrisk anlegg.
Tomteforhold - byggegrunn. Skjevheter inne i hytta tyder på at pilarer synker noe i grunnen.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæring:

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter eller skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur og lignende? - Ja, til tider noe maur inne i hytta.
10.1. Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag? Hvis ja: beskriv hvilke tiltak som er utført. - Ja. Vanlig vedlikehold av takrenner. Arbeid er utført av Aabø (håndverker)
12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegg og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)? - Ja. Skiftet måler, vanlig vedlikehold.
22. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Hvis ja, redegjør. - Tinglyst rett til gangsti fra vei opp til hytta. 

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Hytta ligger i vakre Setesdal mellom Langeid og Heggland, ca. 8 km nord for Ose. Usjenert beliggenhet og kort vei ned til Otra med fiskemuligheter. Otra byr på fine forhold for båt og fiske, samt flere flotte badeplasser både opp og nedover dalen. Det er ca. 20 minutter til Brokke med flotte langrennsløyper, samt alpinanlegg. Det er i underkant av 1 time til Evje med en rekke fasiliteter og et godt utvalg av aktiviteter for hele familien.

Tomt

Areal: 372 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Hytta har i dag ingen fast parkeringsplass, men eier av grunnen (gnr. 4 bnr. 10) rundt hytta ønsker å avtale en grei løsning med kjøper vedrørende dette. Det vil antageligvis bli anlagt en parkeringsplass like i nærheten av hytta. Dette må avtales med nabo i Granskogvegen 11. Kjøper har ansvar og risiko for dette.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Hytta er påbygget i 1993. Det foreligger byggemelding for arbeidet, men ikke ferdigattest.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Eiendommen ligger innenfor Strandsoneplanen.
Eiendommen ligger i hensynssone for ras og skredfare, snøskred, jord- og flomskred.

Et område på andre siden av vegen mot Otra er regulert til framtidig offentlig eller privat tjenesteyting. Videre utvikling av camping/turisme.

Vei / Vann / Avløp

Hytta har innlagt vann fra privat borevann. Vannet brukes ikke som drikkevann. Det er ikke søkt om å legge inn vann og det foreligger derfor heller ikke utslippstillatelse. Vann går til grunnen. Dette er ikke en godkjent løsning. Privat vei. Eier har benyttet privat brøytehjelp og har ingen fast avtale. Kjøper må avtale brøyting selv.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr: 2012/851556-1/200, tinglyst 12.10.2012 - Jordskifte

Det medfølger 4/100 andel i realsameie. Jordsameie i gnr. 4 bnr. 43 (felles vei). Se dokument fra jordskifte.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Dagboknr: 1972/100308-2/93, tinglyst 03.02.1972 - Bestemmelse om veg

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,-)) 28 720,- (Omkostninger totalt) 518 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 2 219 pr. år
De kommunale avgiftene inkluderer hytterenovasjon kr. 1 794,- og feiing kr. 425,-.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Kr.  135 718,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Granskogvegen 26, Gnr. 4 Bnr. 20 i Bygland kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, fryseboks og komfyr.
Hytta selges møblert som fremvist på visning. 
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 57 03 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-22-0031

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-22-0031. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Maria Stornes, tlf. 90 57 03 07

Vederlag

Annonsepakke To halvsider i Fædrelandsvennen (Kr.5 500) Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.2 200) Fornyelse annonse Finn.no febr. 2023 (Kr.2 200) Digital grunnpakke Fritid (Kr.3 700) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 550 000,-) (Kr.49 000) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.87 585)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3058544