Farsund

Granli 7

Byggeår
1973
Internt bruksareal (BRA‑i)
171 ㎡
Bruksareal
171 ㎡
Tomteareal
892 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

BUD FORELIGGER! Sentralt plassert enebolig med garasje på stor solrik tomt.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Boligen holder en gjennomgående eldre standard med:
- praktisk romfordeling.
- vinkelstue med gode vindusflater.
- avskjermet kjøkken med profilert innredning og avsatt plass til hvitevarer.
- 3 soverom.
- gode lagringsmuligheter.
- solrik og lun balkong.
- stor solrik tomt med potensiale.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Varmepumpe og vedovn i stue.
Det er påvist sprekk i pipen, og den må trolig fores før den tas i bruk.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum: Følg Sundeveien til rutebilstasjonen, ta til høyre etter rutebilstasjonen, og deretter første til venstre. Huset ligger som nummer tre på høyre side merket med TIL SALGS plakat fra Sørmegleren.

Parkering

På egen tomt, i garasje og på gateplan.

Beliggenhet

Enebolig beliggende i et veletablert og barnevennlig boligfelt bestående hovedsakelig av eneboliger og rekkehus. Boligen ligger i overkant av 1 km fra Farsund sentrum. Kort avstand til blant annet barnehage, skoler, fotballbaner og turområder.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 01.06.1973. Ferdigattesten gjelder nybygg - Våningshus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Kjellerstue er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 
Pålegg; Det foreligger ikke pålegg om endring av tilknytningsforhold.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan Sunde I - omregulering , datert 23.08.1976. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Ingen heftelser

Grunndata:

4206/1/135:
28.11.1972 - Dokumentnr: 3092 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4206 Gnr:1 Bnr:16

01.01.2020 - Dokumentnr: 940752 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1003 Gnr:1 Bnr:135

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 55 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 72 000,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatten er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 24.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
 
Følgende avvik har fått TG3: 
Utvendig > Dører: Bygningen har teak hovedytterdør, balkongdører i teak og enkel kjellerdør i tre. Vurdering av avvik: • Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. • Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Konsekvens/tiltak • Døren(e) står foran utskiftning.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Utkraget balkong i tre mot øst. Vurdering av avvik: • Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. • Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konsekvens/tiltak • Råteskadet trekledning må skiftes ut. • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. • Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Våtrom > 1. Etasje > Bad > Generell: Vurdering av avvik: • Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konsekvens/tiltak • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.

Våtrom > Kjeller > Vaskerom > Generell: Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konsekvens/tiltak • Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.

Våtrom > Kjeller > Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom:
Hulltaking er ikke nødvendig, da der er åpenbare avvik i våtsonene. Vurdering av avvik: • Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Konsekvens/tiltak • Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Tomteforhold > Drenering: Dreneringen er fra 1973. Vurdering av avvik: • Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. • Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Konsekvens/tiltak • Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.

Tomteforhold > Terrengforhold: Skrått terreng. Vurdering av avvik: • Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren. Konsekvens/tiltak • Det bør foretas terrengjusteringer. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Følgende avvik har fått TG2: 
Utvendig > Veggkonstruksjon: Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. liggende i øverste del av gvl Vurdering av avvik: • Det er påvist andre avvik: Det mangler musebånd. Lusing blir ofte benyttet ( små klosser eller sløyfer) men disse kan over tid sprekke og falle ut. Konsekvens/tiltak • Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Utvendig > Vinduer: Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. To vinduer er skiftet i 2016, øvrige vinduer er fra byggeår. Vurdering av avvik: • Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Konsekvens/tiltak • Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2: Utkraget balkong i tre mot nord vest. Vurdering av avvik: • Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. • Det er påvist andre avvik: Malingflass Konsekvens/tiltak • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Overflatebehandling Kostnadsestimat: Under 10 000.

Innvendig > Overflater: Innvendig er det gulv av betong, teppe og belegg. Veggene har tapet, trepanel og betong. Innvendig tak er kledd med plater og malt slett overflate. Vurdering av avvik: • Det er påvist heksesot/støvkondens på overflater. Konsekvens/tiltak • Overflater må rengjøres, for å fjerne heksesot/støvkondens, årsak må og fjernes/elimineres. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: • Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Konsekvens/tiltak • Det bør gjennomføres radonmålinger. Kostnadsestimat:
Under 10 000.

Innvendig > Pipe og ildsted: Boligen har elementpipe, vedovn og sotluke/feieluke. Vurdering av avvik: • Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. • Det er avvik: Det er blitt opplyst at det er sprekk inne i pipa. Konsekvens/tiltak • Det må foretas lokal utbedring. • Tiltak: Et godt tiltak for å renovere eldre piper i tegl, vil være å fore pipen. Med det menes å installere et innerrør i eksisterende pipe. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Innvendig > Rom Under Terreng: Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Vurdering av avvik: • Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Konsekvens/tiltak • Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Innvendig > Innvendige trapper: Boligen har malt tretrapp med belegg i trinn Vurdering av avvik: • Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. • Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. • Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Konsekvens/tiltak • Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav. • Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. • Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Innvendig > Innvendige dører: Innvendig har boligen finèrdører. Vurdering av avvik: • Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Konsekvens/tiltak • Det bør foretas tiltak på enkelte dører. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Kjøkken > 1. Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning: Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av
laminat. Det er kjøl/fryseskap,oppvaskmaskin,platetopp og stekeovn. Vurdering av avvik: • Det er avvik: Hull i vegg etter eldre kanal Konsekvens/tiltak • Tiltak: Lokal utbedring Kostnadsestimat: Under 10 000.

Tekniske installasjoner > Vannledninger: Innvendige vannledninger er av kobber. Vurdering av avvik: • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Konsekvens/tiltak • I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. • Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Det er avløpsrør av plast. Vurdering av avvik: • Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Konsekvens/tiltak • Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. • Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. • I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Det elektriske anlegget er hovedsaklig fra byggeår. Det er gjort mindre endringer Sikringsskapet er lokalisert i vindfang Hovedsikring er på 35 Amp.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur. Vurdering av avvik: • Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Konsekvens/tiltak • Lokal utbedring må utføres. Kostnadsestimat: Under 10 000.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer: Forstøtningsmurer er av lettklinkerblokker. Vurdering av avvik: • Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Konsekvens/tiltak • Lokal utbedring må utføres. Kostnadsestimat: Under 10 000.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: alle integrerte hvitevarer på kjøkkenet.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Ingen heftelser

Grunndata:

4206/1/135:
28.11.1972 - Dokumentnr: 3092 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4206 Gnr:1 Bnr:16

01.01.2020 - Dokumentnr: 940752 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1003 Gnr:1 Bnr:135

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 13.798,- som inkluderer renovasjon , feie- og tilsynsavgift, eiendomsskatt, målerleie og gebyr for vann- og avløp.

Byggemåte

Taktekkingen er av steinbelagte stålplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Renner, nedløp og bordtakbeslag er av plast. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. liggende i øverste del av gvl Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre og undertak av bord. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. To vinduer er skiftet i 2016, øvrige vinduer er fra byggeår. Bygningen har teak hovedytterdør, balkongdører i teak og enkel kjellerdør i tre. Utkraget balkong i tre mot øst. Utkraget balkong i tre mot nord vest. Utvendig støpt trapp med rekkverk i metall.

Polisenummer

2063512

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er lagt fiber til tomtegrense. Tilkobling må påkostes av kjøper.

Sammendrag selgers egenerklæring

Under følger en kort oppsummering av selgers egenerklæringsskjema. For fullstendige opplysninger vises det til vedlagte egenerklæring.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja, Nytt taktekke. Utført av Sørbygg A/S, 2012. Skiftet 2 stuevinduer, ufaglært, 2016.

7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja, Kalkutslag på vegg inn mot bakken.

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja, 1, Skorsteinen er sprukket/skadet innvendig. 2. Det er utett i sammenkoblingen mellom røykrøret stue og skorstein. 3. Pakninger på dører er defekte.


Selger har tegnet boligselgerforsikring gjennom Gjensidige.
Solgt
Produktnummer: EA02D025-ABB3-46E7-B81F-EC84B0F81405