Sunde

Granli 12

Prisantydning
2 490 000 kr
Omkostninger
78 720 kr
Totalpris
2 568 720 kr
Formuesverdi
633 675 kr
Formuesverdi sekundær
2 281 229 kr
Kommunale avgifter
9 676 kr / år
Byggeår
1974
P-rom
163 ㎡
Bruksareal
183 ㎡
Tomteareal
904 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med dobbel garasje på solrik tomt med barnevennlig beliggenhet.

Om eiendommen

Standard

Innholdsrik enebolig med gjennomgående normal standard. Gulvene er i hovedsak belagt med laminat og flis. Veggene er bekledd med tapet og malte flater.

Lys stue med gjennomgående lys og utgang til en terrasse. Stuens utforming gir rom for møblering i soner.

Hesteskoformet kjøkken med heltre innredning og avsatt plass til hvitevarer som medfølger. Kjøkkenets utforming gir for for en god arbeidsplass.

Boligen er utstyrt med 3 bad, fordelt med 2 i underetasjen og 1 i hovedetasjen. Badene i underetasjen har belegg på gulv og malte veggflater. Badet i hovedetasjen har fliser på gulv og baderomsplater på vegg. Badene er innredet med baderomsinnredning og toalett, dusjkabinetter i underetasjen og   badekar med dusjløsning i hovedetasjen.

Det er 4 godkjente soverom i boligen (soverom som stemmer med opprinnelige tegninger). Det er innredet med 5 soverom. Hovedsoverommet ligger i hovedetasjen og har utgang til balkong.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 163 kvm, Bruksareal: 183 kvm Sekundærrom: 16 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 96 m²  - U. etg. 87 m².
P-rom inkl: 1. etasje: Stue, Kjøkken, Gang, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Bad
U.etasje: Vindfang, Bad, Bad 2, Gang, Soverom, Soverom 2, Hall, Vaskekjeller
S-rom inkl.: U.etasje- Bod , Fyrrom, Verksted , Bod 2

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Kommentar: Soverom i underetasje mot Sør Øst er blitt utvidet, deler av bod er blitt implementert i rommet. Endring fra S-rom til P-rom, vil kreve bruksendring.

Garasje:
Bra: 46 m² - S-rom: 46 m²
S-rom inkl.: Garasje , Bod
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Soverom i underetasje mot sør øst er blitt utvidet, deler av
bod er blitt implementert i rommet. Rommet er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt.  Deler av det ombygde rommet er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

1974 i følge Farsund kommune.
Garasje bygd i 1989.

Taktekkingen er av pappshingel. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Renner, nedløp og bordtakbeslag er av plast. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre med undertak av bord.
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Eldre vinduer med glass fra 2013, vinduer fra 2014, 2011, vinduer fra 1973. Enkelte er av ukjent
alder, mest sannsynlig byggeår. Bygningen har teak ytterdør, malt hovedytterdør, malt balkongdør i tre og balkongdør i teak. Malt balkongdør i fra 2017 og malt ytterdør fra 2013.
Balkongen på boligen er sammenhengende med terrasse. Utvendig støpt trapp som henger sammen med støttemur.

Påkostning og modernisering

Modernisering og oppgraderinger må påregnes.

Oppvarming

Elektrisk. Varmepumpe i gang.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Det er pipeløp i boligen. Det er registrert en sprekk i løpet, ref. tilstandsrapport.

Det ligger oljetank på eiendommen. Det er oljefyr i boligen.
Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 26.04.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs beskrivelse: Enebolig - Byggeår: 1972
Boligen på Granli 12 er en eldre enebolig fra 1972 og består av underetasje og hovedetasje. Bggget i sin helhet er jevnt over i alminnelig god tilstand, tatt alder i betraktning. Riktig nok er det en del konstruksjoner, installasjoner som bærer preg av alder, slik at utskiftninger og oppgraderinger må man påregne.

Det som kan være verd å nevne er følgende. Flere av våtrommene er av eldre dato, selv om de fungerer, må man påregne oppgraderinger på sikt.
På loftet er det spor etter lekkasje, så man må vurdere ny tekking. Det er påvist spor etter smågnagere på loftet ,så man må påregne utbedringer. Utvendig er det en nedgravd oljetank og i underetasjen er det en oljefyr fra byggeår. Sanering av tanken må påregnes. Utover det, må man generelt sett påregne alminnelig vedlikehold. Viser for øvrig til rapportens enkelte punkter som må nøye gjennomgås.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG 3:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er spor etter smågnangere i konstruksjon.

Våtrom > Generell > Bad. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Generell > Bad 2. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Generell > Vaskekjeller. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Varmesentral 2. Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Oljefyr er ikke ombygd til biobrensel. Det foreligger ikke service på anlegget siste to år.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold. Boligen har brannslukkingsapparat men mangler røykvarslere.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Oljetank. Kombinasjon av alder og materiale tilsier at denne bør fjernes. Det foreligger krav om sanering av oljetank. Det er opplyst om at oljetank er sanert, men tilfredsstillende dokumentasjon mangler

TG 2:
Utvendig > Nedløp og beslag. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrenner har punktvise lekkasjer. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.

Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Vinduer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Utvendig > Dører. Det er avvik: Original låsemekanisme på balkongdør er defekt.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Konstruksjonene har skjevheter. Det er avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Innvendig > Overflater. Det er påvist andre avvik: Det er gliper mellom staver og sprekker i parkett / laminat

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det kan virke som om det er lagt lag på lag med laminat / parkett i enkelte rom. Det kan også tenkes at det er teppe under laminat / parkett.

Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted. Det er avvik: Det er sprekk ved pipe i stue

Innvendig > Innvendige dører. Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak
på enkelte dører.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad. Det er påvist andre avvik: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Utett i våtsone under servant

Våtrom > Ventilasjon > Bad. Rommet har kun naturlig avtrekk. Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Tekniske installasjoner > Vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det meste av rør er skjult, eller bygget inne i konstruksjoner.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er påvist enkelte rom med manglende ventiler.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er avvik: Det er påvist korrosjon på tanken.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Det elektriske anlegget er fra byggeår med oppgraderinger. Sikringsskapet er lokalisert i vindfang.
Ny strømmåler er montert i 2017. Anlegget har automatsikringer.

Tomteforhold > Drenering. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er avsluttet under utvendig terreng.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved
eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med
bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum: Følg Sundeveien til rutebilstasjonen, ta til høyre etter rutebilstasjonen, og deretter andre til venstre. Huset ligger på venstre side merket med TIL SALGS plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Enebolig beliggende i et veletablert og barnevennlig boligfelt bestående hovedsakelig av eneboliger og rekkehus. Boligen ligger i overkant av 1 km fra Farsund sentrum.  Kort avstand til blant annet barnehage, skoler, fotballbaner og turområder.

Tomt

Areal: 904 kvm, Eierform: Eiet tomt
Flat solrik tomt med plenlagt område, asfaltert tun og beplantning, samt godt med boltreplass.
Noe utsikt fra eiendommen mot havet i horisonten.

Parkering

I garasje og på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 04.07.1974. Ferdigattesten gjelder våningshus - Granli nr. 12. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger godkjenning for garasje, datert 10.03.1988. Deler av garasjens bygningsmasse ligger på grensen til naboeiendommen gnr. 1 bnr. 142.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan Sunde I - omregulering, datert 23.08.1976. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel. På originale tegninger er det tegnet inn hybel. Hybelen er tatt inn som en del av boligen.

Radonmåling

Boligen er ikke radonmålt.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-)) 78 720,- (Omkostninger totalt) 2 568 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 9 676 pr. år (årlig beløp for 2022).
Beløpet inkluderer renovasjon, feiing, eiendomsskatt, målerleie og gebyr for vann og avløp. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2 874,- pr. år pr. 2022 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 633 675,- for år 2021.
Sekundær: Kr. 2 281 229,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Granli 12, Gnr. 1 Bnr. 140 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: alle hvitevarer som er igjen ved visning.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-23-0034

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-23-0034. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Tilrettelegging (Kr.13 900) Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 490 000,-) (Kr.45 000) Totalt kr. (Kr.72 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3064848