Skien

Glassmestergården B203 (Ny adresse: Nedre Hjellegate 10D - H0201)

Prisantydning
2 600 000 kr
Omkostninger
960 kr
Andel fellesgjeld
2 600 000 kr
Totalpris
5 200 960 kr
Felleskostnader
10 794 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2021
Bruksareal
84 ㎡
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Glassmestergården - Hjellen

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

TRADISJONSRIK BYGÅRD SENTRALT I SKIEN
I Hjellen har håndverkere, gjestgivere og kremmere holdt til i århundrer. Nedre Hjellegate 10 har huset flere generasjoner med glassmestere. Her bygges en ny bygård som inneholder 32 leiligheter, med arkitektur som smelter inn i de historiske omgivelsene. Bak Glassmestergårdens tradisjonelle fasade finner du et skjermet nabolag. Her kan du bo i rolige og moderne omgivelser, med bykjernen i kort gangavstand.

Høy kvalitet leveres av den solide entreprenøren Kruse Smith, med lokale eiere og utbyggere. Leilighetene får variert utforming i flere prisklasser, med kostnadsfrie tilvalgsmuligheter.

NB! Ingen forskuddsbetaling - betaler alt ved innflytting.

Innhold

Bygården inneholder 32 leiligheter (17 solgt) over 5 unike bygg. Bygg A og B henger sammen i Nedre Hjellegate og bygg C, D og E henger sammen bak bygg A og B.  Mellom byggene finner du et skjermet atrium på 200 m². Her blir det sitteplasser, sykkelparkering og en lekeplass i henhold til reguleringsplanens krav til fellesområde. Fellesområdet vedlikeholdes av borettslaget, slik at du bare trenger å ta med deg kaffekoppen ut og kjenne sola varme i bakgården. Det blir parkering og boder i kjeller.

Leilighetene i Glassmestergården har 1-2 deilige uteplasser. Flere av balkongene får god utsikt, og de øverste leilighetene vil få utsikt til begge vannspeilene mot øst. Her kan du spise frokost mens du kjenner morgensola varme, og se Victoria og Henrik Ibsen legge ut til dagens første tur opp Telemarkskanalen.

For å gjøre det enda enklere å klare seg uten bil, deler naboene i Glassmestergården en Renault Zoe. Elbilen driftes og leases av borettslaget, med en treårs avtale hos Motorforum som inkluderer vedlikehold.

Standard

Glassmestergården bygges med materialer av høy kvalitet. Det gjør boligene vedlikeholdsvennlige og gode å leve i. Eikeparkett er lun å gå på med  bare føtter, og balansert ventilasjon sørger for godt inneklima. Leiligheten varmes opp med fjernvarme levert av Skien Fjernvarme, og produseres med klimavennlig bioenergi. Kjøkkenet er fra danske HTH, som har levert kjøkken i over 50 år. De integrerte hvitevarene leveres av Siemens, som har 173 års erfaring med elektronikk - inkludert i prisen! Ditt nye hjem er designet og planlagt for et trygt og behagelig liv.

Det er mange fordeler med å kjøpe ny bolig. En av dem er at du kan være med og tilpasse din egen bolig helt fra byggeprosessen starter, og dermed få et hjem som passer perfekt for deg. Kjøkkenet kan kostnadsfritt tilpasses med tre forskjellige fargevalg, fra det nøytrale til det mer spenstige. Du vil få tilsendt informasjon og tegninger med kjøkkenplanen, og under et møte med HTH veiledes du frem til ditt drømmekjøkken. Mot et tillegg i prisen kan du velge fritt blant alle kjøkkenløsningene de tilbyr. Du kan velge flisene på badet, garderobeløsning, type parkett og trapp i leilighetene som går over to plan. Du får også tilvalg fra elektriker, der du for eksempel kan velge hvor du ønsker brytere og stikkontakter, spotter og lampepunkter, farger og smartløsninger. Enkelte av leilighetene kan i tillegg tilpasses med endret planløsning, hvis du ønsker flere soverom eller større stue. Når leiligheten er skreddersydd etter dine ønsker, er det bare å glede seg til innflyttingen. Enkelte av tilvalgene medfører en priskonsekvens.
  
  • Ringeanlegg med kamera til hoveddør
  • 2 heiser i prosjekt - begge med adkomst til hver etasje og selvfølgelig lukket garasjeanlegg.
  • Prosjektet får også adkomstmulighet til Øvre Hjellegate.
  • Tilkoblet Skien Fjernvameanlegg
  • Bygges selvfølgelig ihht. TEK17.
  • Egen sportsbod i kjelleranlegg.
  • Felleskostnader som inkluderer, kommunale avgifter, forsikring på bygget, trappevask, TV/internett, forettsningsførsel og vedlikehold.
  • Søppelhåndtering i nedgravde containere.

Ferdigstillelse

Byggingen er i full gang og alt skal være ferdig høsten 2022.

Oppvarming

Elektrisk og fjernvarme -Skien Fjernvarmeanlegg.

Diverse

Organisering:
Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, disse er bindende for kjøper.

Ved innflytting har selger på vegne av borettslaget inngått avtale med SBBL om forretningsførsel av borettslaget. Med SBBL som forretningsfører er du sikret at fellesinteresser blir ivaretatt.

Selger blir eier av de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse, og er forpliktet til å betale felleskostnadene for slike boliger. Det betyr at borettslaget ikke har ansvaret for kostnader vedrørende usolgte boliger.

Medlemsskap i Skien Boligbyggerlag
Borettslaget vil bli tilknyttet Skien Boligbyggerlag. Kjøpere som ikke er medlem av SBBL må tegne medlemskap.

Vedtekter:
Det er utarbeidet utkast til vedtekter. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter.

Sikringsordning:
Gjennom SBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS når alle boligene er solgt. Risikoen for tap av felleskostnader vil da bli redusert.

Totalpris:
Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Felleslån/vilkår:
Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i finansinstitusjon. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 50 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste. Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten.

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler.

Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden:
Borettslaget har inngått avtale om I/N ordning som gir kjøperne muligheter til å innbetale hele eller deler av fellesgjelden. En slik innbetaling kan gjøres en gang hvert kvartal og minimumsbeløpet er 60 000. Ved nedbetaling av hele eller deler av fellesgjelden reduseres de månedlige felleskostnadene.

Beliggenhet

Adkomst

I Nedre Hjellegate henger det salgsskilt - der skal Glassmestergårde bygges. Innkjøringen vil skje via Nedre Hjellegate og rett ned i parkeringskjeller.

Beliggenhet

Skien vokste fram rundt trelast- og sagbruksindustri på 1000-tallet, og er en av Norges eldste byer. Fra 1500- til 1800-tallet ble Skien regnet som en av landets viktigste kommersielle og kulturelle byer. Her ble forfatter og dramatiker Henrik Ibsen fostret opp, og stedet er fortsatt et kulturelt samlingspunkt med tre store teaterbygninger.
Telemarkskanalen ble bygget på midten av 1800-tallet, og ble kalt verdens åttende underverk da den stod ferdig. Båtene starter sin ferd fra brygga i Hjellen, der utallige turister har besøkt lokale kjøpmenn og gjestgivere før de ble sluset innover i Telemark ombord en av kanalbåtene.
Hjellen spås til å bli en av byens fineste gater og er i sterk utvikling.

Tomt

Det blir felles eiet tomt for borettslaget på ca.923 kvm. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Selger vil foreta de nødvendige sammenføyninger eller fradelinger. Prosjektet, som totalt består av 32 leiligheter, skal føres opp på gnr: 300 bnr: 1725 og snr 6/4 i Skien kommune. Andelsnummer for hver enkelt leilighet vil bli fastsatt når borettslaget er stiftet. Borettslaget vil bli en del av eksisterende sameie.

Parkering

Noen av leilighetene har medfølgende parkeringsplass. Se prislisten for denne spesifikasjonen. Tildeling av parkeringsplasser og boder foretas av utbygger før ferdigstillelse. Utbygger vurderer også behovet for tildeling av handicap-plasser. Styret har senere rett til å foreta endringer i parkeringsplanen ved behov, se vedtektene.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 27.03.2023. Ferdigattesten gjelder Boligbygg/Nybygg. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er en del av kommuneplan/kommunedelplan og ligger i ett område som er avsatt til Sentrumsformål - Nåværende Kommuneplan (16.6.2016), Bevaring kulturmiljø Kommuneplan (16.6.2016), byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav Kommuneplan (16.6.2016)
Veg - Nåværende Kommunedelplan - Kommunedelplan for Skien sentrum (16.6.2011), Sentrumsformål - Nåværende Kommunedelplan - Kommunedelplan for Skien sentrum (16.6.2011) Videre er eiendommen en del av reguleringsplan: 3807 698 Reguleringsplan for Nedre Hjellegate og Vetlesentomta m.m. (18.5.1995) Felles avkjørsel, 3807 698 Reguleringsplan for Nedre Hjellegate og Vetlesentomta m.m. (18.5.1995) Annet kombinert formål, (Forr/Kontor/Bolig/Bevertn/Almenn/Lager/Verksted), 3807 698 Reguleringsplan for Nedre Hjellegate og Vetlesentomta m.m. (18.5.1995) Bevaringsområde. Eiendommen er videre en del av Kulturminner - Enkeltminner, Kulturminner - Kulturmiljøer og Kulturminner - Sikringssoner.

Reguleringskart og bestemmelser fås ved henvendelse til megler.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger tomteeiendommen til Borettslaget;

Med dagboknr: 1950/1946 Erklæring/avtale om BESTEMMELSE OM FJERNING AV BEBYGGELSE PÅ NÆRMERE ANGITTE VILKÅR. Overført fra: 3807-300/1725/0/1. Gjelder denne registerenheten med flere. Dagbok 1957/2701 Erklæring/avtale Bestemmelse om plikt til å mure igjen et vindu dersom
bygningsrådet forlanger det, Overført fra: 3807-300/1725/0/1. Gjelder denne registerenheten med flere. Med dagboknr 1958/2090 Erklæring/avtale Bestemmelse om tilfluktsrom Med flere bestemmelser, Overført fra: 3807-300/1725/0/1. Gjelder denne registerenheten med flere.
Med dagboknr 2006/5253 Erklæring/avtale Denne seksjon har tilleggsdel - areal. Overført fra: 3807-300/1725/0/1, Gjelder denne registerenheten med flere. Med dagboknr 2009/739109 Bestemmelse om veg, rettighetshaver:Knr:3807 Gnr:300 Bnr:1725 Snr:6. Med dagboknr 2009/739109 Resek/deling av seksjon -oppdelt seksjoner.

*Pantedokument til banken for borettslagets totale fellesgjeld
* Pant for andelseiernes borettsinnskudd.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen skal re-seksjoneres og borettslaget vil få nytt gnr, bnr og snr. Borettslaget vil bli en del av det eksisterende sameie og betale sameiekostnader pr mnd. Denne kostanden innbetales via felleskostnadene. 

Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler - og må leses før det inngås midlertidig kjøpekontrakt. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere nødvendige erklæringer/avtaler tilknyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Servitutter som ikke slettes, følger eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Innskudd fra 1.750.000,- til 3.450.000,-


Prisantydning totaltpris fra 
1 750 000,- (Prisantydning)
1 750 000,- (Andel av fellesgjeld)
3 500 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)
Omkostninger
5 000,- (AndelsOmkostning kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
5 960,- (Omkostninger totalt)

3 505 960,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Til
3 450 000,- (NB: prisen er fast)
3 450 000,- (Andel av fellesgjeld)
6 900 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)
Omkostninger
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
5 000,- (AndelsOmkostning kjøper)
5 960,- (Omkostninger totalt)

6 905 960,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Felleskostnader

Kr.10 794,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden søkes avdragsfri i 20 år. Se ytterligere informasjon i prislisten.

Fellesutgiftene dekker følgende:
-  Kabel TV/internett
-  Fellesstrøm fellesareal
-  Utvendig forsikring
-  Kommunale avgifter og Eiendomsskatt
-  Forretningsførsel
-  Revisjon
-  Andre driftskostnader
-  Sameiets felleskostnader

Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil kunne variere etter overtakelse, og er avhengig av de avtaler borettslagets inngår.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Glassmestergården B203 (Ny adresse: Nedre Hjellegate 10D - H0201), Andelsnr. 6040 i Skien kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 97 17 56 64.

Overtagelse

Ca 15 mnd fra byggestart.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.
Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Boliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

82-22-0301

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/82-22-0301. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jørgen Eilev Thorkildsen, tlf. 97 17 56 64

Vederlag

Oppgjørsgebyr (Kr.3 125) Pantattest selger (Kr.172) Totalt kr. (Kr.3 297)

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3067052