GJERVOLDSØY - HIS

Gjervoldsøyveien 201

Prisantydning
2 450 000 kr
Omkostninger
77 720 kr
Totalpris
2 527 720 kr
Formuesverdi
330 000 kr
Byggeår
1968
P-rom
65 ㎡
Tomteareal
879 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Sjarmerende sørlandshytte med nærhet og utsikt til sjøen - Usjenert tomt i flotte skogsomgivelser - Anneks - Solrikt!

Om eiendommen

Innhold

1. etg:
Åpen stue kjøkken, 2 soverom og toalettrom. Utgang til solrik og usjenert og solrik balkong med nydelig sjøutsikt samt platting og uteområder.

Loftetasje: Koselig loftsstue med høyt under taket og store vindusplater med utsik

Standard

Koselig hytte med enkel, men funksjonell standard. Nymalt innvendig i nyere tid. Noligen fremstår som godt vedligehold.

Takstmann sin konklusjon :
Enkel oppført fritidsbolig fra 1968. Bygningen fremstår med behov for renovering utfra byggteknisk tilstand. Utvendig taktekking med papp ifølge eier fra 2018. Opplysninger tilsier det har vært lekkasjer og som er synlig innvendig på panel i loftsetasje. Ukjent tilstand på underliggende takkonstruksjon og anbefales videre undersøkelser pga. synlig fuktmerker på overflater. Bærende søyle til takkonstruksjon har større råteskader og utbytting må påregnes. Liggende kledning uten lufting og noe råte samt værslitt kledning på utsatte vegger ble registrert. Vinduer og dører der utbyttinger, reparasjoner og vedlikehold må påregnes utfra tilstand.

Bygningen står på påler av lettklinker blokker og tresøyler der tiltak med kapillærbrytende sjik anbefales samt enkelte reparasjoner. Ved fuktsøk i etasjeskillet i luke mot terreng ble det registrert høyere fuktverdier, skjevheter utover standardens krav til godkjente måleavvik.

Balkonger med tekking som vurderes fra byggeår uten synlig lufting, utbytting av tekking og anleggelse av lufting anbefales.

Innvendig trapp med manglende rekkverk, lysåpninger over 10 cm, lavt rekkverk.

Manglende avtrekk over steksone på kjøkken.

Det er anlagt vanntank som fylles med takvann som videre pumpes i vannrør til vask, kjøkken. Vannet er ikke drikkbart og er ikke funksjonstestet da pumpe ikke var påslått på befaringsdagen, ukjent tilstand.
Avløp til terreng, det foreligger ikke utslippstillatelse.

Arealer med beskrivelse

Totalt areal: 65kvm

1. etg: 37kvm
Stue/kjøkken , 2 soverom , Toalettrom

Loftsetasje: 37kvm
Loftstue

Byggeår og byggemåte

1968 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Bioolje-peis i loftsstue, ellers elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enkel oppført fritidsbolig fra 1968.
Bygningen fremstår med behov for renovering utfra byggteknisk tilstand. Utvendig taktekking med papp ifølge eier fra 2018. Opplysninger tilsier det har vært lekkasjer og som er synlig innvendig på panel i loftsetasje. Ukjent tilstand på underliggende takkonstruksjon og anbefales videre undersøkelser pga. synlig fuktmerker på overflater. Bærende søyle til takkonstruksjon har større råteskader og utbytting må påregnes. Liggende kledning uten lufting og noe råte samt værslitt kledning på utsatte vegger ble registrert. Vinduer og dører der utbyttinger, reparasjoner og vedlikehold må påregnes utfra tilstand. Bygningen står på påler av lettklinker blokker og tresøyler der tiltak med kapillærbrytende sjik anbefales samt enkelte reparasjoner. Ved fuktsøk i etasjeskillet i luke mot terreng ble det registrert høyere fuktverdier, skjevheter utover standardens krav til godkjente måleavvik. Balkonger med tekking som vurderes fra byggeår uten synlig lufting, utbytting av tekking og anleggelse av lufting anbefales. Innvendig trapp med manglende rekkverk, lysåpninger over 10 cm, lavt rekkverk. Manglende avtrekk over steksone på kjøkken. Det er anlagt vanntank som fylles med takvann som videre pumpes i vannrør til vask, kjøkken. Vannet er ikke drikkbart og er ikke funksjonstestet da pumpe ikke var påslått på befaringsdagen, ukjent tilstand. Avløp til terreng, det foreligger ikke utslippstillatelse.

Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Bærende søyle til takkonstruksjon har råteskader. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduene har råteskader.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Ikke anlagt lufting på balkong over innredet rom og vurderes som en risikokonstruksjon utfra byggteknisk utførelse, eldre metall tekking.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Fuktpåkjenning på 1. etasje vil være tilstede under bjelkelag mot terreng
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Innvendig > Innvendige trapper:
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken:
Det er registrert avvik med avtrekk.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Ingen ventilering utover åpning av vindu. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Min avdøde mann engasjerte en faglært for installasjon av varmtvannsbereder, senere forbrenningstoalett. Jeg vet ikke om arbeidet var svart/hvitt.

Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Min avdøde mann fant et elektrikerfirma i Arendal i 2007. Jeg kjenner ikke navnet. Jeg misliker sterkt svart arbeid og tror derfor det var hvitt arbeid.

Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Utett takbelegg rundt pipe ved kjøp i 2006. Rask reperasjon. Nytt belegg hele taket ca 2018. Kjenner ikke navn.

Pkt.22: Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
Beskrivelse: Megler har salgsoppgaven fra 2006. Jeg tror jeg så noe som var nytt for meg der, nemmelig at ferdigattest manglet. Dette var ikke noe tema ved kjøpet. Og vi tenkte ikke å selge, så intet er gjort med dette.

Tilleggskommentar: i 2007: Nytt kjøkken (Sivesind), tre lags maling av alle gulv, vegger og dessuten taket i første et., omtrekking av strømledninger, høyere strømkapasitet, utvidelse av hovedsoverom, glassdør ut derfra. Ca. 2010 - 2018: Forbrenningstoalett , nytt takdekke, biopeis. to nye vinduer.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal kjører man Rv 420 mot Grimstad. Etter å ha passert Nidelv Camping tar enn til venstre rette etter Vippa bru, Gjervoldsøy.

Beliggenhet

Denne sjarmerende fritidseiendommen ligger uskjenert til i rolige omgivelser. Fra hytteveggen kan du nyte sjøutsikten.

Tomt

Areal: 879 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Med hytta følger det to parkerinsplasser på felles parkeringsplass på innsiden av bom.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen. 

Det foreligger byggeanmeldelse på oppførsel av fritidsboligen, datert 17.07.1968

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Det betales kr. 600,- for tilsyn av privat avløpsløsning pr. år. Gangvei inn til fritidsboligen fra parkeringsplass.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser registrert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

1968/2573-1/36  Bestemmelse om veg  
20.06.1968 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:301 Bnr:85  
Bestemmelse om båt/bryggeplass.
Bestemmelse om vannrett.

Utleie

Fritidseiendommen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 61 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000,-)) 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 77 720,- (Omkostninger totalt) 2 527 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2 569,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 330 000,- for år 2021. Sekundær: Kr. ,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Gjervoldsøyveien 201, Gnr. 301 Bnr. 85 i Arendal kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 97 51 21 97.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0128

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0128. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Robin Bjørn Jensen, tlf. 97 51 21 97

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 450 000,-) (Kr.90 650) Tilrettelegging (Kr.14 900) Grunnpakke markedsføring inkl. Finn annonse (Kr.9 900) Totalt kr. (Kr.125 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069907