Gjervoldsøy

Gjervoldsøyveien 186

Prisantydning
6 400 000 kr
Omkostninger
160 000 kr
Totalpris
6 560 000 kr
Formuesverdi sekundær
239 565 kr
Byggeår
1945
Internt bruksareal (BRA‑i)
69 ㎡
Bruksareal
76 ㎡
Tomteareal
1 534 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Sørlandsidyll på Gjervoldsøy - Fantastisk utsikt - Strandlinje og brygge - Idyllisk og usjenert beliggenhet

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Inneholder: Stue , Kjøkken , Gang , 3 soverom , Bod.

Oppvarming

Vedfyring og elektrisk.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal følger man Vesterveien og skilting mot Strømmen/Hisøy. Fortsett på RV420 mot Vippa bro/Nedenes. Ta inn til vestre ved skilt til Gjervoldsøy like etter broa. Følg skilting ut til stor asfaltert parkeringsplass i enden, og deretter til høyre. Vil bli skiltet hele veien inn til hytta.

Parkering

Eierne opplyser om fast parkeringsplass fra 1973, se dokument vedlagt i salgsoppgaven. De første årene etter parkeringen ble ferdig ble det krevd inn leie. Innkrevingen forsvant etter kommunesammenslåingene. Veien og parkeringen er sett på som privat. Parkeringene følger hyttene ved eierskifte. Vedlagt dokumentasjon fra 1973 viser plassene slik de ble tildelt den gang og slik det praktiseres

Leier parkeringsplass på "jordbærenga" leiepris for 2023 var kr. 3500,-. Utleier er villig til å overføre leiekontrakt til ny kjøper.

Beliggenhet

Gjervoldsøy er en øy mellom Nedenes og Hisøy, bil adkomst over tre broer. Eiendommen har en romslig tomt med strandlinje. Panoramautsikt mot havet og Store Torungen fyr med Norges flotteste skjærgårder. Eiendommen ligger fint til med usjenert beliggenhet. Fritidseiendommen har sol fra morgen til kveld og flotte bademuligheter fra brygge og svaberg.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger tillatelse til å føre opp tilbygg til hytte, datert 04.07.1988. Tilbygget er på 39 kvm.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Det foreligger ingen dokumentasjon for anneks eller brygge og tiltakene er trolig ikke byggesøkt kommunen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

P.d.d. er det tilkoblet offentlig vann (sommervann). Privat avløp.

Hytta vil bli tilkoblet "Vestre Gjervoldsøy vann, avløp og fiber Samvirke (SA)" . Samvirket har som formål å eie, drive og forvalte et felles anlegg for vann, avløp og fiber til hver hytte. Systemet vil bli tilknyttet Arendal Kommunes vann og avløps nett. Anlegget bygges for helårsdrift og blir utstyrt med varmekabel i grøftene for vinterdrift. Utgiftene til drift av varmekabelen deles likt på alle hyttene. Hver hytte som er medlem får sin egen stikkledning med med kum ved hytta som blir dekket av selgerne i tilkoblings kostnaden. Den enkelte hytteeier må selv koste det som må gjøres fra kommen og videre inn i hytta for å ferdigstille installasjonen. Det inkluderer blant annet rørarbeider, elektriske arbeider, plassering av toalett/ vaskerom osv. Kommen vil inneholde styrings system, pumpe, rørsystem for vann og avløp, fiber tilkobling og varmekabel for vinter drift. En ny eier må bestemme og selv betale for og hvordan de ønsker å utføre installasjonen fra kommen og inne i hytta. Systemet skal senest være i drift til påsketid 2025. En ny eier vil finne mer informasjon på samvirkets Facebook side.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanen 2023 - 2033. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. 

Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommener i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
10.01.2017 - Dokumentnr: 29205 - Erklæring/avtale. Forskrift om vern av Raet nasjonalpark i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Aust-Agder fylke. Gjelder denne registerenheten med flere.

02.05.2022 - Dokumentnr: 463593 - Jordskifte. Gjelder fastsetting av vernegrenser for Raet Nasjonalpark - Hisøya. Jordskiftesak 17-179872RFA-JAGD/JARD. Agder Jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere.

11.01.2008 - Dokumentnr: 26999 - Festenummer gitt bruksnummer. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4203 Gnr:301 Bnr:4.

11.01.2008 - Dokumentnr: 26999 - Overføring fra tidligere festenummer. Utgått festenr: Knr:0906 Gnr:301 Bnr:4 Fnr:40.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 160 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 177 00,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 08.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Fritidsbolig fra 1945 ombygd med tilbyggsdel i 1988. Gjøres oppmerksom på utvendig taktekking der mer en halvparten av forventet levetid er passert Takrenner der reparasjoner pga. noe skjevheter er registrert, manglende snøfangere. Tilgang til deler av takkonstruksjon via luke, resterende konstruksjon er røstet og ikke tilgang. Synlig mangler på diffusjonstetting og noe misfarginger i undertak som relateres til kondensering. Vinduer og dører der vedlikeholdbehov utfra alder og påregnelig nedsatt funksjon. Krypkjeller under bygningen med begrenset besiktelse, registrert fuktskader i etasjeskille og fuktproblematikk der tiltak anbefales. Skjevheter i etasjeskille utover standardens krav til godkjente måleavvik ble registrert. Sommervann der tapping av anlegget etter sesong pga. fare for frostskader må utføres, avløp til tank som videre tømmes til terreng. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.

Kommentar Areal: I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør hva rommet defineres som. Trapp er medregnet i sin helhet for alle etasjer. Det er ikke foretatt kontroll om innredet rom er byggemeldt eller godkjent slik de benyttes idag. Det er ikke utført undersøkelse av lovligheten av TBA som er anlagt. Utført enkel måling av TBA og kan avvike fra faktiske mål, det er ikke foretatt målinger av gangveier etc.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG 3
Utvendig > Snøfangere. Manglende snøfangere på taktekking utfra opplysning om ombygging i 1988
Vurdering av avvik:
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Utvendige trapper. Utvendig tretrapper.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Trebjelkelag.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
• Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
• Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Fuktskader i etasjeskille er registrert, se krypkjeller punkt.

Innvendig > Krypkjeller. Krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.
Vurdering av avvik:
• Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
• Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
• Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller.
Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5–6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den
relative luftfuktigheten.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold. Se tilstandsrapporten.

Tomteforhold > Drenering. Anbefales utført fuktsikring på deler som kan utføres slik at vann inntrengning begrenset inn i krypkjeller. Bygningen er bygd etter terreng og drenering vil være vanskelig å utføre for helt tørr krypkjeller.
Vurdering av avvik:
• Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.

Tomteforhold > Terrengforhold. Fjell og jordmasser rundt boligen i kuppert terreng.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist områder på eiendommen med stående vann.
• Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.

TG 2:
Utvendig > Taktekking. Utvendig taktekking med metallplater. Befaring er utført fra bakkenivå pga. sikkerhet for undertegnede
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
• Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking.

Utvendig > Nedløp og beslag. Metalltakrenner og nedløp.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Skjevheter er registrert der vann blir stående stedvis.

Utvendig > Veggkonstruksjon. Bindingsverkskonstruksjon med utvendig liggende bordkledning. Befaring er utført fra bakkenivå.
Vurdering av avvik:
• Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
• Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.
• Det er ingen musesperre i nedre kant av konstruksjon.
Manglende innfelling av vassheller over vinduer. Synlig forhudningspapp som vindsperre, ikke avsluttet med tversgående klemming og trekk vil være tilstede.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Saltak, ikke tilgang til hele takkonstruksjonen pga. røstet himling og ukjent tilstand på deler som ikke er synlige.
Vurdering av avvik:
• Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.
• Undertaket er misfarget. Noe misfarginger i undertak som relateres til kondensering. Er dampsperra utett, vil fuktig inneluft strømme opp i takkonstruksjonen. Når lufta avkjøles til doggpunktet, utfelles kondensvann eller rim.
De vanlige årsaker til utett dampsperre kan være:
– hull og/eller utette skjøter i dampsperra, gjerne i kombinasjon med utett himling, for eksempel trepanel
– utette gjennomføringer i dampsperra. Under montering av skorstein, ventilasjonskanaler, elbokser eller innfelte lysarmaturer lages det ofte hull i dampsperra som ikke tettes rundt gjennomføringen.
– utette overganger mellom dampsperre i vegger og dampsperre i tak
– utettheter i overganger. Det kan for eksempel være innervegger som er montert før dampsperra. Det kan mangle klem der plastfolien er
avsluttet.

Utvendig > Vinduer. Det ble foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne og lukke mekanismer. Vinduer består av åpningsvinduer og fastkarmsvinduer. Det er ikke utført inngrep i konstruksjoner rundt vinduer og ukjent tetting med hensyn til isolering/vindtetting/taping
Vurdering av avvik:
• Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
• Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.
• Det er avvik:
Eldre vinduer der nedsatt funksjon med hensyn til isoleringsevne, tetthet vil være tilstede.

Utvendig > Dører. Hovedytterdører.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Nedsatt funksjon med hensyn til tetthet, isoleringsevne vil være påregnelig med 2 delt dør. Manglende terskelbeslag. Anlegge terskelbeslag.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Terrasser oppført i treverk.
Vurdering av avvik:
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
• Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.

Innvendig > Overflater. Tregulv, trepanel på vegger og himling.
Vurdering av avvik:
• Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
• Det er påvist fuktskader på overflater.
Slitasje og småskader utfra alder og bruk. Fuktskader registrert i gulv ved kjøkken som relateres til fuktskader fra krypkjeller og manglende avstand til terreng.

Innvendig > Radon. Bygget er ikke oppført med radon duker utfra byggeår og normal utførelse. Det er ikke utført radonmålinger som er fremvist.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
• Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og
drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak

Innvendig > Pipe og ildsted. Mursteinspipe
Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Peisovn har sprekker selve ovnens metall vegger innvendig.

Innvendig > Innvendige dører. Fyllingsdører, enkel funksjonstest av tilfeldig valgte dører.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Kjøkken > Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning. Kjøkken med profilerte fronter, laminat benkplate. Utstyr: Kjøleskap, komfyr, platetopp.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet. Fuktskader i tregulv som relateres til fuktproblematikk fra krypkjeller under bygningen.

Tekniske installasjoner > Vannledninger. Sommmervann, eier opplyser om fast rørlegger som tapper av systemet og setter på vann til sesongen.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
• Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Ca. 120 liters varmtvannstank i krypkjeller.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Se tilstandsrapport

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Betong og naturstein.
Vurdering av avvik:
• Det er registrert sprekker/deformasjon som gir grunn til å overvåke konstruksjonen.
Anbefales forbedring slik at ikke skadedyr etc. kommer inn i konstruksjonen.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger. Sommervann offentlig. Avløp til tank som må tømmes.
Vurdering av avvik:
• Kun avløp for gråvann.
Konsekvens/tiltak
• Andre tiltak: Innlagt avløp som går til terreng er ikke tillatt i bygningene. Det er under arbeid med avløpsanlegg i området som anbefales påkobling til hvis mulig.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Kjøleskap og komfyr medfølger.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
10.01.2017 - Dokumentnr: 29205 - Erklæring/avtale. Forskrift om vern av Raet nasjonalpark i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Aust-Agder fylke. Gjelder denne registerenheten med flere.

02.05.2022 - Dokumentnr: 463593 - Jordskifte. Gjelder fastsetting av vernegrenser for Raet Nasjonalpark - Hisøya. Jordskiftesak 17-179872RFA-JAGD/JARD. Agder Jordskifterett
Gjelder denne registerenheten med flere.

11.01.2008 - Dokumentnr: 26999 - Festenummer gitt bruksnummer. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4203 Gnr:301 Bnr:4.

11.01.2008 - Dokumentnr: 26999 - Overføring fra tidligere festenummer. Utgått festenr: Knr:0906 Gnr:301 Bnr:4 Fnr:40.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert.

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 11 147,-. Beløpet inkluderer renovasjon, eiendomsskatt og abonnement og forbruk av vann.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Dette er en enkel hytte. Hytta har vært sporadisk bebodd i månedene mai til september hvert år. Spesielt i skoleferier og en sjelden gang i jul og nyttårshelgene. Brukerne har i all hovedsak vært familie.

Tak, yttervegg og fasade
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja. 2021- Hytta med vegger, dører og vinduer er beiset gjentatte ganger opp gjennom årene. Jeg vil kalle det vanlig vedlikehold. 2021- Det ble oppdaget en lekkasje i kjøkken taket på hytta sent på høsten 2021. Lekkasjen kom fra yttertaket og ble midlertidig reparert. Lekkasjen ble reparert våren 2022. Den opprinnelige blyplata ble erstattet med en ny blyplate. 2023- Senhøstes 2023 veltet en furu i dårlig vær og skadet en del av taket på boden. Denne skaden dekkes av forsikringsselskapet if. Det oppstod ingen lekkasjer. Nye takplater er bestilt. Reparasjonen ventes ferdig i løpet av andre kvartal 2024.

Kjeller
7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja. Det kan ikke utelukkes at det kan ha vært fukt til tider i kryp kjelleren uten at det etterlater tegn til vann. Kanskje spesielt ved snøsmelting og fuktig vær over lengre tid. Det knirker noe i gulvet i overgangen mellom gammel, opprinnelig del og nybygget del. Merkes i kjøkkenet.

Elektrisitet
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja. Hele hytta ble renovert og bygd på. Hytta ble renovert og utvidet med tilbygg i 1988. Det ble lagt inn strøm, kokeplate, stikkontakter, taklys, utelys, lys i boden og vifte til snurredassen osv. Etterkontroll av anlegget ble utført 22.05.2013 av Rejlers Elsikkerhet AS. Ingen feil og mangler ble avdekket. v/ Husebys EFTF, Arendal. 2021- Arendal Elektro installerte tilkoplings punkt for stekeovn og utelys.

Skjevheter og sprekker
18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja. Det er en sprekk i peisens bakvegg. Bakveggen er av støpejern. Beskytter bakveggen med en ekstra bakplate av støpejern.
Produktnummer: 05264EA8-FE2D-4D0B-89D8-52DC00E70A86