Gjerstad

Gjerstadveien 1556

Prisantydning
1 890 000 kr
Omkostninger
63 120 kr
Totalpris
1 953 120 kr
Formuesverdi
405 956 kr
Formuesverdi sekundær
1 461 440 kr
Kommunale avgifter
8 707 kr / år
Byggeår
1953
P-rom
174 ㎡
Bruksareal
241 ㎡
Tomteareal
4 157 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig i landlige og naturskjønne omgivelser - Uthus og garasje - Stor tomt

Om eiendommen

Innhold

Eiendommen består av en enebolig over tre etasjer, garasje og et uthus. Eneboligen inneholder hall m/trapp, kjøkken, stue/spisestue, wc, bad/vaskerom, kontor/mellomgang, soverom og 2 kott i 1. etasje. 2. etasje inneholder gang, bad, 2 soverom og alkove. I kjelleretasjen er det soverom/kjellerstue, 4 boder, teknisk rom/vaskekjeller og kryperom. Uthus med bod og gammelt fjøs, samt stabbur/bod på eiendommen.

Standard

Hyggelig stue i 1. etasje med varmepumpe og vedovn.
Romslig kjøkken med god plass for spisebord. Kjøkkeninnredning med glatte fronter og laminert benkeplate. Kjøkkenventilator med avtrekk til kanal i pipa. det mangler filterrist på ventilatoren.

Bad/vaskerom i 1. etasje. Badet er bygget etter tekniske forskrift 1997 - 2010. Det er ikke fremlagt dokumentasjon. Badet har våtromsplater på veggene og vinylbelegg på gulv med elektriske varmekabler i gulv. Badet er innredet med wc, servantm dusjhjørne og opplegg for vaskemaskin. Mekanisk avtrekk.

Separat toalettrom med servant og wc. Toalettrommet har kun naturlig avtrekk fra rommet.

Bad i 2. etasje oppført etter byggeforskrifter fra før 1997. Det foreligger ingen dokumentasjon. Badet har ikke vært i bruk på flere år.

Det er 3 soverom i boligen, to soverom i 2. etasje og 1 soverom i 1. etasje. I underetasjen er det soverom/kjellerstue.

Uthus og garasje er ikke tilstandsvurdert av takstmann.

Følgende oppgraderinger er gjort:
- Det ble byttet kledning og etterisolert 3 yttervgger i 2009/2010.
- Nytt bad i 1. etasje i 2009.

Arealer med beskrivelse

Enebolig totalt: Primærrom: 174 kvm, Bruksareal: 241 kvm Sekundærrom: 67 kvm.
P-rom inkl: Soverom/kjellerstue, hall m/trapp, kjøkken, stue/spisestue, wc, bad/vaskerom, kontor/mellomgang, gang, bad, 3 soverom, alkove.
S-rom inkl.: 4 boder, teknisk rom/vaskekjeller, kryperom og 2 kott.

1. etasje:
Bra: 109 m² - P-rom: 107 m² - S-rom: 2 m²
P-rom inkl.: Hall m/trapp, kjøkken, stue/spisestue, wc, bad/vaskerom, soverom og kontor/mellomgang.
S-rom inkl.: 2 kott.

2. etasje:
Bra: 50 m² - P-rom: 50 m² - S-rom: 0 m²
P-rom inkl.: Gang, bad, 2 soverom og alkove.

Underetasje:
Bra: 82 m² - P-rom: 17 m² - S-rom: 65 m²
P-rom inkl.: Soverom/kjellerstue.
S-rom inkl.: 4 boder, teknisk rom/vaskekjeller og kryperom.

Garasje:
Bra: 33 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 33 m²
S-rom inkl.: Garasje.

Uthus:
Bra: 34 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 34 m²
S-rom inkl.: Bod og fjøs.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Megler har ikke mottatt godkjente byggetegninger fra kommunen som viser planløsning. Megler har ikke mottatt tegninger på uthus med bod og gammelt fjøs. Tegninger av garasje mottatt av kommunen viser ikke rombenevnelse. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

Byggeår ca. 1953 basert på skylddeling datert i 1953. Taket er tekket med betongstein. Takrenner og nedløp av plastbelagt stål. Yttervegger av bindingsverk med trekledning. Det er saltak i trekonstruksjon. Vinduer med isolerglass og enkle glass. Det er tredører. Bygningen har malt hovedytterdør. Det er terrasse i trekonstruksjon. Dekke med normal alders- og bruksslitasje. Det er overbygget balkong i trekonstruksjon. Dekket er tekket med papp.

Garasje og uthus med ukjent byggeår.

Oppvarming

Ved og elektrisk. Varmekabler på bad, vedfyring i stue loft og kjeller, varmepumpe i stue, panelovn på kjøkken og toalett. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er fullverdiforsikret i Eika med polisenummer: 6461811. Årlig forsikringspremie kr. 9.449,-.
Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 17.762 kwh.
Boligen har fiber fra altibox.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av SørTakst AS den 23.06.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:Enebolig oppført i 1953, som ble tilbygd og ombygd i 1968 og 2009. Enkelte bygningsdeler/komponenter, begynner å nærme seg eller har passert forventet levetid. Det vises til rapportens enkeltpunkter.

Følgende avvik har fått TG3:
- Innvendig - Innvendige trapper - 2: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det er ikke montert rekkverk. Trappen vil ikke være godkjent som interntrapp i forholdt til nyere byggeforskrifter.
- Våtrom - Generell - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Følgende avvik har fått TG2:
- Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Gjelder taktekkingen fra 1987.
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Takkonstruksjonen har skjevheter, men disse er ikke nødvendigvis større enn påregnelig mht. alder og konstruksjonsmetode. Det ble foretatt stikktagninger med kniv og søkt etter fukt i området nær luken til loftet, uten at noe negativt ble registrert.
- Utvendig - Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
- Utvendig - Dører: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
- Innvendig - Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn - 2: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Innvendig - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Innvendig - Pipe og ilsted: Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Pipevanger er ikke synlige. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er ikke ubrennbart materiale under vedovn i soverom, 1. etg. Piper er kledd inn på kjøkken og mot yttervegg. Normalt skal ikke teglsteinspiper kles inn, skjules av innredninger eller tildekkes av strekkfast tapet. Tidligere har det tidligere vært antydet at en side på teglsteinspiper kan kles inn. Det er gjort innskjerpinger på dette området, men dette vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Videre er usikkerhet om hva som har vært lovlig praksis i landets kommuner, når det gjelder eldre teglsteinspiper og innkledning av disse. (Kilde: Kontaktutvalget for varmeanlegg (KOVA)).
- Innvendig - Krypkjeller: Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det ble målt fukt i treverket i krypkjelleren på 21 %. Verdier over 18 % kan gi forhold der mugg/sopp kan utvikle seg.
- Innvendig - Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Innvendig - Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
- Våtrom - Fukt i tilliggende konstruksjoner - Bad: Rørgjennomføringer i gulvet er utført uten mansjetter. Badet har ikke vært i bruk på flere år.
- Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Bad/vaskerom: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.
- Våtrom - Sanitærutstyr og innredning - Bad/vaskerom: Det er løse gummilister på dusjdørene.
- Kjøkken - Overflater og innredning - Kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
- Kjøkken - Avtrekk - Kjøkken: Det mangler filterrist på ventilatoren.
- Spesialrom - Overfalter og konstruksjon - Wc: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
- Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Hvordan luftingen av avløpet er løst, er ikke klarlagt. Det ble ikke funnet luftelyre på taket.
- Tomteforhold - Byggegrunn: Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Normalt vil setninger ha stabilisert seg etter 15 år.
- Tomteforhold - Drenering: Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. På innvendige flater kan det sees tegn til utskillingsprodukter som saltutslag og kalkutslag. Dreneringens slitasjegrad begynner å få tegn til svekkelser. Dette baseres både på visuelle observasjoner og det faktum at tidsaspektet på dreneringen etter hvert begynner å gjøre seg gjeldene. Alt slites, og dette gjelder selvfølgelig drenssystemet også. Dette er forøvrig helt vanlig og ikke noe spesielt for dette huset. Innvendige arealer som ikke har kontakt med organiske materialer kan med enkelte forutsetninger fortsatt ha en tilfredsstillende bruksfunksjon, men lagring av fuktømfindtlige varer frarådes.
- Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser.
- Tomteforhold - Forstøtningsmurer: Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren.
- Tomteforhold - Utvendig vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
- Tomteforhold - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.

Uthus og garasje er ikke tilstandsvurdert av takstmann.


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger flott til i landlige og naturskjønne omgivelser i øvre Gjerstad, og har gode solforhold. Boligen ligger en kort kjøretur på ca. 5 minutter fra Gjerstad sentrum med dagligvarebutikk, togstasjon, barnehage, kirke og bensinstasjon. Det er ca. 12 minutter til Abel skole (1-10 trinn). Det er fint turterreng i området, samt kort vei til elva med bademuligheter. Flotte skiløyper i nærområdet. Lysløypa ligger ca. 10 minutter fra boligen.  Det er ca. 15 minutters kjøretur til Brokelandsheia med flere ulike servicetilbud. Det er i tillegg kort vei til kystbyene Kragerø og Risør med et godt utvalg av fasiliteter.

Tomt

Areal: 4 157 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling og matrikkelinfo. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad.

Parkering

Parkering i garasje og på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen. Det foreligger ferdigattest for oppføring av takoverbygg på tilbygg datert 01.05.2012.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som Boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann, privat avløp og privat vei. Veien har selger brøytet selv. Septiktank tømmes av kommunen (RTA). Det gjøres oppmerksom på at Gjerstad kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 1963/2277-1/35, tinglyst 12.12.1963 - Erklæring/avtale
Dagboknr.: 1992/2250-1/35, tinglyst 06.08.1992 - Erklæring/avtale

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 63 120,- (Omkostninger totalt) 1 953 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 706,50 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Vann kr. 4.124,50,-, Feiing kr. 900,- og Eiendomsskatt kr. 3.682,-. Kommunale avgifter vil variere utifra forbruk.
Renovasjon og slamtømming til RTA kommer i tillegg på kr. 5.788,- per år.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3.682,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 405 956,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 461 440,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Gjerstadveien 1556, Gnr. 14 Bnr. 60 i Gjerstad kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Løse benker i garasje følger ikke med.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 92 80 63 23.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 dagen før visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-22-0064

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-22-0064. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen, tlf. 92 80 63 23

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.8 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 890 000,-) (Kr.60 480) Tilrettelegging (Kr.13 500) Totalt kr. (Kr.88 915)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3028393