Lillesand

Gaupemyr

Tomteareal
8 043 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Industri / produksjon

Oversikt

Om eiendommen

Stor eksponeringstomt med gode muligheter, bygg tilpasses leietaker

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Vi har for salg/leie ett stort kombinasjonsbygg på Gaupemyr. Med kort avstand til E18, midt i Agder er dette ett meget godt utgangspunkt for bedrifter innenfor logistikk, lager eller produksjon som ønsker kort avstand til akse øst/vest, har parkeringsbehov, eller lagerbehov utvendig og ønsker eksponering mot hovedfartsåre.

Bygget kan tilpasses leietaker/bruker, og vil være ett nybygg.
Bygget vil bli nabo til det nye flotte bygget til Aanesland Industrier som etablerer seg på nabotomten.

Oppdragsnummer

9-21-0057

Utleieobjekt

Gaupemyr, Gnr. 43 Bnr. 164 Snr. 1 i Lillesand kommune.

Utleier

Lillesand Lagerpark
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

Flott beliggenhet med eksponering mot E18 på Gaupemyr, like ved Asko. Tomten er opparbeidet og byggeklar. Her vil man selv kunne velge byggets utforming og innhold.

Næringstype

Lager/kombinasjon

Byggeår

Føres opp ved signert avtale.

Bygninger og byggemåte

Per i dag er det høy utnyttelsesgrad på tomt, både med tanke på fotavtrykk og høyde. Det er i reguleringsplan ikke lov å bygge nærmere enn 75 meter fra vei. Dette arealet er tiltenkt utelager, parkering eller tilsvarende.

Areal

Inntil 1500 kvm bygg. Bygget kan deles mellom flere brukere.

Innhold

Innhold

Bygget vil bli levert på skreddersøm i henhold til leietakers/brukers ønske.

Standard

Nytt bygg, god standard. Tomten leveres opparbeidet og asfaltert.

Diverse

Kontakt megler for å undersøke diverse mulighetsrom på tomten.

Parkering

Parkering foran bygg, mot E39. Gode muligheter for svingradius for vogntog, eller mange parkeringsplasser rett utenfor eget bygg.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 8 043 kvm, Eierform: Fellestomt

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til K/I og tilhører reguleringsplan N14, datert mai 2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Leieforhold

Langsiktig leieforhold foretrekkes, kontakt megler for info

Felleskostnader

Kr.,- pr..

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 12 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Energiattest

Økonomi

Antydet leiepris

Kontakt megler for ett godt leietilbud.

Felleskostnader inkluderer

I tillegg til leie vil det måtte betales en andel av byggets felles eller driftskostnader.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3050972