Lillesand

Gaupemyr

Prisantydning
1 500 000 kr
Omkostninger
38 670 kr
Totalpris
1 538 670 kr
Tomteareal
8 043 ㎡
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Industri / produksjon

Oversikt

Om eiendommen

Prosjekterte flotte seksjoner på Gaupemyr

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Vi har for salg nye lagerseksjoner på Gaupemyr. Med kort avstand til E18, midt i Agder er dette ett meget godt utgangspunkt for mindre bedrifter eller privatpersoner. Bygget er igangsatt og det er solgt 7 av 12 seksjoner. Bygget vil bli seksjonert før salg. Fortsatt gode muligheter igjen.

Oppdragsnummer

9-20-0050

Adresse med betegnelse

Gaupemyr, Gnr. 43 Bnr. 164 i Lillesand kommune.

Selger

Lillesand Lagerpark AS

Beliggenhet

Beliggenhet

Flott beliggenhet med eksponering mot E18 på Gaupemyr, like ved Asko, Aanesland Fabrikker og nye Just aAdel i Lillesand. Tomten er opparbeidet.

Næringstype

Lager

Eierform

Eiet seksjon

Byggeår

Føres opp 2021.

Bygninger og byggemåte

Fri høyde 5,95 m til drager, 7 m til tak, Sandwich-elementer i yttervegger, Brystbetong 90 cm over gulv, Betonggulv 120 mm, armert og isolert 15 mm EPS 80, Selvbærende, galvaniserte takplater, Taktekking med ett-lags takbelegg inkl. sluk, Leddheisport m/motor 3-knaps tablå, PVC-dør 1000 x 100
Avløp og vann ligger klart for tilkobling. Tilkobling se tilvalgsliste. Dobbelt stikk i el-skap og internett til skap, Lyspakke LED, 4 stk.

Areal

90-120 kvm, se prospekt for mer informasjon

Innhold

Innhold

Byggene leveres klar med stikk til vann/avløp og mulighet til tilkobling. Forøvrig mange tilleggsmuligheter på tilvalgsliste. Kontakt megler for mer infomasjon.

Standard

Nytt bygg, god standard. Tomten leveres opparbeidet og asfaltert.

Diverse

Det vil foreligge en justeringsrett for merverdiavgift.

Parkering

Parkering foran egen seksjon. Parkering utover dette kan kan kjøpes eller leies.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 8 043 kvm, tomten vil bli delt.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til K/I og tilhører reguleringsplan N14, datert mai 2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

offentlig og tilrettelagt.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2007/133297-1/200  Jordskifte  
16.01.2007 
SAKSNR.: 0900-2002-0030 DEL AV JORDSKIFTE
Overført fra: 4215-43/109
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2011/805873-5/200  Jordskifte  
05.10.2011 
Jordskiftesak 0900-2002-0030- og 0900-2002-0031 E18.
Overført fra: 4215-43/109
Gjelder denne registerenheten med flere

2011/811104-25/200  Jordskifte  
06.10.2011 
Jordskiftesak 0900-2002-0031A Tingsakerområdet
Marnar jordskifterett
Overført fra: 4215-43/109
Gjelder denne registerenheten med flere

2012/770411-1/200  Elektriske kraftlinjer  
19.09.2012 
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS  
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4215-43/109
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2012/770411-2/200  Elektriske kraftlinjer  
19.09.2012 
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS  
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: 4215-43/109
Gjelder denne registerenheten med flere

Grunndata
2020/3165947-1/200  Registrering av grunn  
13.10.2020 11:24 
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4215 Gnr:43 Bnr:109
Elektronisk innsendt

I tillegg vil seksjoneringen av eiendommen bli tinglyst og legges på grunnboken når denne er registert.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Leieforhold

Det er ingen leieforhold på eiendommen, dersom man ønsker å leie og ikke eie en seksjon, ta kontakt med megler.

Opplysninger vedrørende leieforhold / økonomi

Det er antatt markedsleie på nye seksjoner i området på ca 900 kr pr kvm for nytt lager.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Priser fra 1.500.000 inkludert mva

Omkostninger
dokumentavgift 2,5% av tomtens verdi.

199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

1 369,50 (Omkostninger totalt)

Felleskostnader

Estimert NOK 90 pr kvm pr år.

Merverdiavgift

Det vil bli en justeringsrett for næringsdrivende som er merverdiavgiftspliktige. Merverdiavgiften av byggekostnad utgjør fra kr 150.000 - Denne rettigheten følger eiendommen i 10 år etter overtakelse. Kontakt megler for mer informasjon.

Budgivning

Ta kontakt med megler for å legge inn skriftlig bud på eiendommen.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Visning

Etter avtale med John Christian Webb på tlf. 93 84 33 29

Overtagelse

Etter avtale, antatt rundt nyttår.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

John Christian Webb, tlf. 93 84 33 29

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3045837