Byremo

Gaulevik 7

Prisantydning
1 790 000 kr
Omkostninger
60 620 kr
Totalpris
1 850 620 kr
Formuesverdi
521 772 kr
Formuesverdi sekundær
1 878 380 kr
Kommunale avgifter
6 930 kr / år
Byggeår
1920
P-rom
147 ㎡
Bruksareal
147 ㎡
Tomteareal
1 393 ㎡
Antall soverom
5
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med 5 soverom. Solrikt og landlig område ved Øydnavannet.

Om eiendommen

Innhold

1. etg.: Bad, Stue, Kjøkken, Gang, Soverom, Vinterhage.
2. etg.: Gang, Bad, Soverom, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4, Alkove, Alkove 2.
Kjeller: Bod, Bod 2, Bod 3.

Standard

Tilstandsrapporten konkluderer med følgende:
Normal standard på bygget utifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner. Eier opplyser at det ble utført en omfattende opprustning etter sist eierskifte i 2012. Vedlikehold: Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

Innvendige overflater i boligen er følgende materialvalg/utførelse: Gulvflater: furugulv, laminat, parkett, teppe,
fliser. Veggflater: malte plater, panel, tapet. Himlinger: malte plater, tapet, panel. De innvendige overflatene er i hovedsak pusset opp senere år.

Kjøkkenet har parkett på gulvflate og malte plater på vegger. Malt panel/tapet i himling. Det er montert oppvaskmaskin, steikeovner, kjøleskap, mikrobølgeovn og keramisk koketopp (6 plater). Kjøkkeninnredningen er av nyere dato - Ikea. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut via yttervegg. Spotlys i tak.

Badet i 1. etasje har fliser på gulv, tapet/våtromsplater på vegger og plater i himling. Det er vegghengt klosett, foliert innredning med servant og overskap, samt dusjnisje etablert i rommet. Gulvsluk er plassert i dusjnisje.
Gulvsluk er av plast. Synlig membran i sluket synes å være belegg. I badet er det montert vegghengt klosett og foliert baderomsinnredning med servant. Badet har mekanisk avtrekk via vifte i yttervegg.

Badet i 2. etasje har belegg med oppkant på gulv, våtromsplaterYbelegg på vegger og panel i himling. Det er montert foliert baderomsinnredning med servant, vegghengt klosett, badekar og dusjnisje. Avtrekk fra rommet via mekanisk vifte i yttervegg. Det er montert foliert baderomsinnredning med servant og vegghengt klosett i rommet. Videre er det montert badekar og etablert dusjnisje. Rommet har mekanisk avtrekk via vifte i yttervegg.

Vannrør i boligen er skiftet senere år og består av rør i rørsystem, dels kobberrør. Avløpsrør i boligen er av plast.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 147 kvm, Bruksareal: 147 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller ikke måleverdig høyde  - 1. etg. 83 m²  - 2. etg. 64 m².
P-rom inkl: 1. etg.: bad, stuer, kjøkken, gang, soverom, vinterhage. 2. etg.: gang, 4 soverom, bad.

I 1.etasje er alle rom medregnet i boligens primærdel. Vinterhage/innebygget veranda har et gulvareal på 32 m2. Arealet er uisolert og er ikke medregnet i ovenstående arealoppstilling. Arealet i vinterhagen kommer i tillegg til ovenstående arealer.
I 2.etasje er alle rom medregnet i boligens primærdel. Alkovene oppfyller ikke krav til målverdighet og er derfor ikke medregnet i ovenstående arealoppstilling.
Kjeller har lav romhøyde - under 1,9 m - og oppfyller ikke krav til målverdighet. Arealet er derfor ikke tatt med i arealoppstillingen.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1920  Betydelig renovert ca. 2010-2012.
Taktekkingen er av betongtakstein. Takrenner og nedløpsrør er av metall. Rennene er av nyere dato. Takplater på vinterhage. Problem med lekkasje i tak på vinteren med snø og vann, iflg. eier.
Yttervegger er av tømmerkonstruksjon. Fasade/kledning er stående bordkledning.
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Eldre/opprinnelige trevinduer har enkle glass.
Hovedinngangsdør og balkongdører er av tre. Dører med glassfelt har isolerglass. Kjellerdør er av tre. Døren er av eldre dato. Utvendige trapper er av tre og betong.

Påkostning og modernisering

2010-2012. Eier opplyser at det er byttet mange vinduer, bygd vinterhage i 2017 (ikke byggesøkt), bolig er noe etterisolert og deler av ytterkledning byttet. Kjøkken av type Ikea ble montert ca. 2014. Integrerte hvitevarer.

Oppvarming

Strøm og ved. Vedovn montert i stuen. Vedovn på loftet, soverom. Det er varmekabel i gulv på begge bad/wc.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og at boligen/eiendommen selges slik som forevist.

Det opplyses av eier at bolig er tilknyttet fiberkabel - via Altibox.

Uthus på andre side av veien tilhører ikke denne eiendommen. Det er tilknyttet strøm fra boligen og det er egen måler for dette forbruket.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Finn Stedjan den 13.09.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:

Utvendig > Kjellerdør
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Dører har råteskader. Det er registrert råteskader i bunnsvill og nedre deler av karmer. Dørblad tar i karm og er vanskelig å åpne.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. På trapp hvor det er montert rekkverk er dette for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. På trapper til inngangsparti har ikke montert rekkverk (betongtrapp og tretrapp).

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Synlig vann er registrert på gulvflater i kjellerrom. Det er liten/ingen ventilasjon av kjelleren og det er fuktige forhold/miljø i rommene. Det er flere steder registrert sprekkdannelser i gulvflaten. Synlige murvegger har stedvis sprekkdannelser. Det er enkelte steder registrert merker etter stripet borebille/mårr i eldre treverk i kjelleren.

Innvendig > Innvendige dører - kjeller
Enkelte av innvendige dører har betydelige skader Det er avvik: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er registrert fukt- og råteskader i dørkarmer i kjeller.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er ikke funnet annen mulighet for lufting av rom i
boligen ut over lufting med vindu. Det bør etableres bedre ventilering i flere av rommene i boligen.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap er plassert i gang i andre etasje. Automatsikring dels skru sikring i skapet. Kurs oversikt er håndlaget og ikke fast montert i skapet. Det er registrert ledninger som er løse, blant annet i gang andre etasje og i kjellerrom. Det er også berøringsfare på ender av ledning i kjeller.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukkingsapparat er plassert i 1. etasje. Det er montert røykvarslere i de aller fleste rom i andre etasje, og i soverom i første etasje. Enkelte røykvarslere er demontert i etasjene og kun feste henger igjen i taket. Valgt tilstandsgrad er basert på manglende røykvarsler i enkelte rom.

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Innvendig i kjeller er det registrert synlig vann på gulvflater, noe som tilsier at drenering har svekkelser. Opptrekk av vann fra grunnen under boligen vurderes også å være medvirkende årsak til at vann står synlig på kjellergulv.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone. Badet ligger med våtsone mot soverom hvor det er murvegg som dekker det meste av baksiden av våtsone i dusj. Våtsone ved badekar ligger mot yttervegger.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone. Eier opplyser at vegger mellom våtsone/dusjsone i bad og kjøkken er av tømmervegger/laftverk. Det er derfor ikke mulig å ta hull for kontroll i hulrom inne i veggen.

TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:

Utvendig > Nedløp og beslag Gå til side
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er avvik: Takrenner har stedvis skader/bulker. Dette gjelder både selve takrenner og nedløpsrør. Det er ikke montert snø fangere på takplatene. Stigetrinn for tilkomst til pipe for feier er ikke montert.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik: Yttervegger er utlektet og etterisolert senere tid. Det er etablert musetetting i nedre del av veggflatene.
Denne tettingen har stedvis svakheter som blant annet i vegghjørner. Det er registrert skjevhet i veggparti på vegg under balkong i andre etasje.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Ventilering av takkonstruksjon/kaldtloft vurderes å være begrenset. Hvordan igjenkledde deler av takkonstruksjonen er luftet er ikke kjent.

Utvendig > Vinduer - gamle
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduene har vedlikeholdsetterslep og utvendig slitasje på treverk. Knekt glassrute er registrert.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk har høyde som er lavere enn dagens krav til rekkverkshøyde på 1 m.

Innvendig > Overflater
Det er avvik: Det er stedvis på laminatgulv registrert toppedeskjøter. Dette skyldes normalt fuktbelastning og utvidelse i materialet. Teppet i vinterhage har stedvis stor slitasje/misfarging.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Ved måling av høyde forskjell i stue i første etasje ble det målt høydeforskjell på 14 mm i hele rommet. Det ble også registrert høydeforskjell på 9 millimeter innen to meters målelengde. I gang i andre etasje er det målt høyde forskjeller på 26 mm gjennom hele rommet. Ellers viser høydeforskjell på målte steder å være under 10 mm. Det er ikke unormalt å registrere ujevnheter og skjevheter i gamle trebygninger.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Rekkverkshøyde i trappen er målt til 85 cm. Dette er lavere enn dagens krav til rekkeverkshøyder i trapper. Det er ikke montert håndløper på vegg i trappen.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dørblad av eldre dato lukker dårlig mot
karmer. Enkelte dørblad tar i karm og bør justeres. Avvikene gjelder spesielt opprinnelige dører i andre etasje.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det er avvik: Det er registrert symptom på manglende fugemasse i våtsone i hjørnebeslag ved innredning.
Det er ikke montert metallbeslag i bunnen av veggplater i våtsoner i rommet. Dette gjelder både ved innredning og badekar. Det kan heller ikke sees at det er utført annet tiltak for forsegling i bunnen av veggplatene i våtsonene.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Krav til fall (høydeforskjell) er ikke oppfylt, men det er fall til sluk. Det er lite fall på gulv og gulvflaten er tilnærmet flat.
Noe fall registrert rundt sluket i dusjsone. Det er etablert høy oppkant ved dør, hvor belegg er brettet opp etter oppkant.. Dette vil hindre vann i å kunne trekke ut i tilstøtende rom.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er avvik: Det er registrert liten del av overlapp i dusjsone hvor belegg på vegg har løsnet fra beleggoppkant på gulv.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Det er avvik: Det ble ikke registrert lekkasjesikring fra kasse rundt sisterne. Om det finnes skjult løsning på dette må dokumentasjon fremlegges. Servant ligger løst på innredning og kan beveges på. Det er ikke tettet mellom servant og vegg.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det er begrenset med tilluft fra tilstøtende rom.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er avvik: I dusjsone er det registrert symptom på utettheter mellom hjørnebeslag og våtromsplater, og at platene ikke er fuget i beslaget. Dette gjelder spesielt nedre deler av vegger. Det ble på befaringen utført fuktsøk på overflater i dusj, uten unormale utslag på fuktsøkeren. Det er hull i veggplate ved himling. Platen er skummet med fugeskum.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Svertesopp er registrert. Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. I dusjsone er det registrert mindre riss i flisfuger. Fall på gulvflate er noe varierende men det er helning fra dør mot sluk. Høydeforskjell mellom topp slukrist i dusj og det som synes å være topp membran ved dør er cirka 30 mm. Det er registrert svertesopp i flisfuger.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er påvist skader på innredning. Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Det er registrert avskallinger av overflatebehandling på dører på innredning. Det er ikke funnet nok lekkasjesikring fra kasse rundt innebygget sisterne som tilsier at lekkasjevann vil synliggjøres ved lekkasje fra sisternen.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er avvik: Det kan ikke sees å ha blitt montert komfyrvakt i forbindelse med installasjon av nytt kjøkken.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system. Det er ved flere tappesteder ikke montert tettemuffer
i ende av vannrør (varerør).

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Rør som vurderes å være lufterør for kloakk er avsluttet og tettet med plast i kjellerrom.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist avvik ifm understøttelsen av tanken. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Spinkel understøttelse/bord som berederen står på. Berederen er tilkoblet strømnettet med vanlig stikkontakt.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. I kjeller er det registrert synlige sprekkdannelser i muroverflate. Gjelder de pussede muroverflatene.

Tomteforhold > Terrengforhold
Eiendommen ligger i flomutsatt område iht. kommuneplan. Eiendommen ligger med kort avstand fra Øydnavann.
Høydeforskjell mellom vannet og eiendommen er liten. Ved mye nedbør kan vann fra vannetstige slik at bygningen blir liggende under vann.

Tomteforhold > Septiktank
Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Septiktankens standard og tilstand er ikke kjent, ut over det som er synlig over terreng. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på septiktanken.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har ikke selv bebodd eiendommen de siste årene, og spørsmålene i egenerklæringsskjema er derfor ikke besvart.
Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Fra kommunal vei forbi eiendommen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et landlig område med spredt boligbebyggelse og landbruk. Barnevennlig og solrikt område, og med nærhet til Øydnevannet. Ca. 2 km til butikk, skole og barnehage på Byremo. Bussholdeplass like ved eiendommen.

Tomt

Areal: 1 393 kvm, Eierform: Eiet tomt
Stor eiertomt med gruset tun og parkeringsareal mot veien og bakside av bolig. Opparbeidet hage/plen foran boligen. Noe naturtomt og dyrket mark mot hovedveien.
Tomten kan være utsatt for flomvann når det er mye nedbør.

Parkering

På egen tomt. Gruset tun.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiv.  Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Foreligger ingen godkjente tegninger fra kommune.
Eier opplyser at vinterhage ble oppført i 2017. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område som omfattes av kommuneplanens arealdel og er angitt som boligområde, framtidig. Deler av tomten ligger i LNF-område, Nåværende, samt Veiareal,Framtidig.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet via felles privat tilkomstvei for flere eiendommer i feltet.
Privat vann fra brønn med pumpe, ligger på egen tomt.
Avløp til privat septiktank med spredegrøft. (Nye rør i plast, iflg. eier).

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: ingen tinglyste.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 44 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 790 000,-)) 60 620,- (Omkostninger totalt) 1 850 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 6 930 pr. år Gjelder for offentlig renovasjon, slamtømming, feiing pipe.

Eiendomsskatt

Lyngdal kommune har ikke eiendomsskatt pr. nå.

Formuesverdi

Primær: Kr. 521 772,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 1 878 380,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Gaulevik 7, Gnr. 458 Bnr. 78 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: platetopp med 6 plater, oppvaskmaskin, komfyr + dampovn, mikro, kjøl-/fryseskap.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 72.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale/snarlig.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0135

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0135. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Odd Terje Vatnedal, tlf. 40 40 80 72

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 790 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.72 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

27.09.2022
Varenummer: 3060750